Wednesday, 26 June 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Gunju 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 June 2019
23_un_19-2000.jpg
bullettin_23-06-2019.jpg
 
IT-TWELID TA’ SAN GWANN BATTISTA IL-FESTA TAL-PARROCCA (2019)
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 June 2019

Din hija il- Liturgija tas-Sollenita' tat-Twellid ta' San Gwann Battista( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

san_gwann_21.jpg

 

Il-Profeta huwa l-bniedem predestinat biex ikun sinjal, imnissel għal dan ġa waqt li jkun qiegħed jintiseġ f’ġuf ommu.  Huwa l-bniedem ta’ Alla per eċċellenza, xhud tiegħu quddiem in-nies komuni imma anke quddiem is-slaten u n-nies setagħna.  Il-Profeta jgħix f’din id-dinja u jdur u jagħqad qalb in-nies, imma mhux tan-nies u lanqas ma hu tad-dinja. Il-missjoni tiegħu hi li jxandar il-Kelma ta’ Alla u hekk iħott is-saqaf tal-konkrit li l-bniedem dejjem jibni bejnu u bejn is-Sema, biex jagħmel preżenti l-ħwejjeġ li ma  jidhrux imma li huma eterni.

 

Huwa l-bniedem “differenti”, sinjal ta’ referenza, dak li malli jarawh in-nies, mill-ewwel jaħsbu dwar Alla.  Anke jekk jisket fommu, bħalma siket dak ta’ Eżekjel, huwa jitkellem bil-preżenza tiegħu.  Huwa dejjem “il-Qaddej ta’ Jahweh” li jinagħtalu wiċċ donnu miksi biż-żnied biex ma jiddejjaqx mill-bżieq tan-nies, li ma jmurx ifittex il-glorja mingħand in-nies u hekk jitnawwar minn ġewwa.  Huwa bniedem bħall-oħrajn... mhuwiex Alla, anke jekk hu mburġat bl-Ispirtu s-Santu li jagħtih dixxerniment, għarfien dwar dak kollu li jiġri madwaru u dak li hemm wara l-għajnejn ta’ min qed ikellmu.  Minħabba dan id-don tal-Ispirtu s-Santu, li huwa d-dixxerniment, huwa jaqra l-Istorja ta’ nies komuni, ta’ slaten u ta’ ġnus sħaħ u jara mill-bogħod il-ġrajja li tkun qegħda tinħema fil-preżent.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Gunju 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 June 2019
 16_un_191-2000.jpg
 bullettin_16-06-20191.jpg
 
HADD FUQ IL-PENTEKOSTE (2019) IT-TRINITÀ QADDISA
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 June 2019

Din hija il- Liturgija tal-Hadd fuq il-Pentekoste ( It-Trinita' Qaddisa ) ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

holy_trinity-1600x1200-1024x768.jpg

 

Kien permezz ta’ Ġesù Kristu l-Mulej tagħna, li Alla wriena l-Misteru sorprendenti tat-Trinità Qaddisa, tliet Persuni f’Alla Wieħed.  Fil-Vanġeli nsibu lil Ġesù jitkellem il-ħin kollu fuq dan “l-għaġeb” li hu lil hemm minn moħħ il-bniedem.  Hu jitkellem fuq il-Missier u fuqu nnifsu u jgħid li huma ħaġa waħda, Missieru fih u Hu f’Missieru, u din l-għaqda mwaħħda ta’ bejniethom tissejjaħ l-Ispirtu Qaddis, Ruħ il-Qodos, l-Ispirtu s-Santu, id-Difensur li mingħajr id-Dawl tiegħu, il-bniedem ma jistax jagħraf la lil Kristu u lanqas lill-Missier.

 

Dan kollu jistrieħ fuq il-Fidi tal-bniedem.  Alla hu misteru, kbir wisq għalina, anke jekk il-bniedem “adult” tal-lum qajla jammetti li hemm xi ħaġa ikbar minn fejn jista’ jasal moħħu, u jwarrab b’arroganza dak li ma jistax jinftiehem.  Il-Fidi hi rigal u Alla jagħtiha lil min jagħtiha.  Mhux kulħadd għandu l-Fidi, u min għandu m’għandux jiġġudika lil min m’għandux għax jekk hu rċieva l-Fidi dan mhux bis-saħħa tiegħu imma bi Grazzja, rigal enormi “gratis”, b’xejn, bla mistħoqq. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' Gunju 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 June 2019
9_un_19-2000.jpg
 bullettin_09-06-2019.jpg
 
GHID IL-HAMSIN, PENTEKOSTE (2019) IT-TWELID TAL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 June 2019

Din hija il- Liturgija ta' Ghid il-Hamsin ( Pentekoste ) ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

pentekoste_2019.jpg

 

Fejn m’hemmx l-Ispirtu s-Santu m’hemmx Knisja.  Dan hu kliem il-Missirijiet tal-Knisja.  l-Ispirtu s-Santu huwa l-Imħabba li hemm bejn il-Missier u l-Iben li tinfirex b’qawwa ħerqana fuq il-bnedmin li jemmnu fil-Misteru tal-Għid ta’ Kristu.  Fejn m’hemmx fidi fi Kristu, l-Ispirtu s-Santu ma jersaqx u jċedi postu għall-ispirtu tal-bniedem li bl-intenzjonijiet tajba kollha tiegħu ma jafx iġib u joħloq ħlief tħarbit u kaos.

 

Huwa l-Ispirtu ta’ Alla li mix-xejn joħloq is-sabiħ, mill-kaos l-ordni, mid-dlam id-Dawl.  Il-Ġenesi jgħid li fil-bidu “kienet l-art taħwid u baħħ; u d-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispirtu ta’ Alla.”  (Ġen. 1, 1).  Imma l-Imħabba ta’ bejn il-Missier u l-Iben bdiet issawar is-Sbuħija għax din l-Imħabba riedet tinqasam ma’ oħrajn, riedet tgħaddi għal għand oħrajn.  Għax hu kontra n-natura tal-Imħabba li tinagħlaq fiha nnifisha, imma trid tinagħta u tinagħta sabiex l-hena u s-sbuħija tagħha titgawda iktar kemm timmultiplika.  L-Imħabba toħloq dejjem; huwa l-egoiżmu tagħna li jeqred.  Għalhekk inħoloq l-univers, u l-art li fuqha ninsabu, u s-sema u l-baħar, l-għoljiet u l-widien, l-annimali tal-art, tal-ilma u tal-ajru; u fuq kollox, l-Imħabba ħalqet il-bniedem xbiha tagħha.  “U ħares Alla lejn kulma kien għamel, u ara, kollox kien tajjeb ħafna.”  (Ġen. 1, 31). 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1203