Monday, 12 April 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' April 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 April 2021
11_april_2021.jpg
 bullettin_11-04-2021.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-GHID (2021) KRISTU MAGHMUL SPIRTU LI JINAGHTA LILNA
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 April 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tieni Hadd ta' L-Ghid (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_tomas.jpg

 

L-Għid il-Kbir ta’ Sidna Ġesù Kristu tant hi ġrajja enormi għall-Knisja, tant hi fil-qalba tal-Bxara t-Tajba li hi tħabbar lid-dinja, lili u lilek, li għamlet din il-ġimgħa li għaddiet tirrepeti liturġikament kuljum il-“Memorjal” kbir, l-Otava tal-Għid.   Mhux biss imma issa daħlet fi żmien twil ta’ ħamsin jum li fih hi tkompli tifraħ bir-rebħa fuq il-Mewt tal-Għarus tagħha – ħamsin jum tal-Għid sal-Pentekoste.  Għan-Nisrani mhux permess it-tgergir f’dan iż-żmien!  Mhux permess is-sawm jew penitenzi oħra għax dan hu żmien ta’ Festa, Festa waħda, Festa ta’ Ħamsin jum.

 

X’ġara mela?  Ġisimna ma jara xejn li ġara ta’ barra minn hawn.  Ħafna minna t-Tnejn filgħodu, l-għada tal-Għid, telqu lejn ix-xogħol bħas-soltu; il-ħajja tal-familja reġgħet qabdet ir-rutina; it-traffiku baqa’ għaddej qisu mhux hu u t-tpespis tal-għasafar tal-bejt ifakkar li din hi r-rebbiegħa, żmien il-bejtiet u ż-żgħar tagħhom.  Imma l-bniedem tal-Fidi jifraħ u jeżulta għax il-Mewt intrebħet, Hallelujah!  Iktar kemm nikbru fil-Fidi iktar nikbru f’dan il-ferħ enormi, f’dan is-serħan tal-moħħ, iktar nikbru fil-garanzija, fiċ-ċertezza li aħna diġa għaddejna għall-Ħajja ta’ Dejjem anke jekk għandna niġru fuq din il-pjaneta.  Meta nikbru fil-Fidi ma nkunux nagħmlu pjaċir lil Alla imma lilna nfusna, għax pari passu mal-Fidi li tikber, jonqos il-biża’ tal-Mewt u ħafna mill-problemi ta’ din id-dinja, saħansitra l-mard, jidhru theddida ferm iċken.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' April 2021 (L-Ghid il-Kbir)
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 April 2021
4-4-21_b.jpg
 bullettin_04-04-2021.jpg
 
L-GHID IL-KBIR TAL-MULEJ TAGHNA SIDNA GESÙ KRISTU (2021) IL-BXARA L-KBIRA
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 April 2021

Din hija il-Liturgija ta'L-Ghid il-Kbir tal-Mulej Taghna Sidna Gesu' Kristu ( 2021)Il-Bxara l-Kbira: Il-Mewt giet mirbuha Hallelujah!  bi hsibijiet min Joe Rapa.

ghid_il-kbir_2021.jpg

 

 

Żernaq Jum li bħalu qatt ma kien qabel, Jum li jisboq il-jiem kollha.  Meta deher id-dawl għall-ewwel darba kien Jum kbir.  Mid-dlam tnissel id-dawl.  Imma  mhux l-ikbar Jum. Meta fl-ewwel bniedem daħal nifs Alla kien Jum kbir.  Imma  mhux  l-ikbar Jum.  Meta l-Fidi twieldet fuq din l-art u Abraham refa’ f’idejh tarbija li ma setax jieħu minn martu sterili, kien Jum kbir.  Imma mhux l-ikbar Jum. Meta bil-lejl l-Anġlu tal-Mewt qabeż id-djar li kienu mċappsin bid-Demm tal-Ħaruf, u meta l-Iżraelin, b’għajnejn imberrqa raw għemejjel tal-għaġeb: il-baħar jinfetaħ għalihom u jinagħlaq fuq l-għedewwa... dawn kienu Jiem kbar.  Imma mhux l-ikbar.

 

L-Ikbar Jum tal-Ħolqien kien meta Mara, b’nifisha maqtugħ u b’moħħha donnu mgerrfex, daħlet fil-kamra fejn kien hemm sħabha u għall-ewwel darba nstemgħet l-Aħbar: “Il-Mulej qam mill-Mewt! Hallelujah!!”  L-Ikbar Jum kien meta għall-ewwel darba bniedem ġie lura miċ-ċimiterju u bdiet tinfirex fost il-bnedmin il-Ħajja ta’ Dejjem.  L-Ikbar Jum kien meta l-ikbar għadu tal-bniedem, dak li dejjem rebaħlu, dak li dejjem beżżgħu, il-Mewt, ġiet maqsuma, u l-bniedem issa jista’ jemmen li hu ħaj għal dejjem.  Dan kien Ħolqien Ġdid, ikbar mill-Ħolqien tal-bidu.  Alla qajjem lill-Imħabba msallba fuq Salib mill-bnedmin, biex l-istess bnedmin li qatluha jirċievu l-Grazzja kbira ta’ Ħajja bla tmiem.  Il-bnedmin kollha ġew salvati, imma kemm ħafna huma dawk, jaħasra, li din l-Aħbar ma jemmnuhiex.  Għandhom raġun għax hi xi ħaġa li tmur lil hemm minn moħħ il-bniedem.  Hija l-“Big Bang” vera... bħal meta wieħed jitfa’ kantun ġol-baħar kwiet u ċ-ċirku tal-mewġiet, ir-“ripples” jibqgħu jinfirxu, jinfirxu fi ċrieki dejjem ikbar sakemm jilħqu t-trufijiet tal-art u lil ġenerazzjoni waħda wara l-oħra.

Last Updated ( Sunday, 04 April 2021 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Marzu 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 March 2021
bu2832021.jpg
 bullettin_28-03-2021.pub.jpg
 
HADD IL-PALM (2021) ID-DAHLA SOLENNI TAL-MULEJ FIL-MISTERU TAL-GHID
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 March 2021

Din hija il-Liturgija ta' Hadd  Hadd il-Palm ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

crucifixion-3-crosses-58b5ceeb5f9b586046d09034.jpg

 

Id-daħla solenni, wkoll trijonfali, tal-Mulej Ġesù f’Ġerusalemm, hija episodju profond, stramb, li jqanqal bosta mistoqsijiet.  Episodju li, psikoloġikament, huwa qawwi ħafna.  Hu episodju li wieħed hu ttentat jifhmu superfiċjalment: Kristu jilħaq l-ogħla punt tal-popolarità tiegħu għax il-poplu wera l-qima u l-fidi li kellu fiH bħala profeta kbir u allura dak li kellu jiġri wara ma kien xejn ħlief xogħol il-mexxejja u dawk ta’ madwarhom, bil-poplu maqtugħ barra mit-traġedja.  Imma din hi tifsir minn barra, tal-apparenza

 

Ħadd il-Palm huwa wkoll Misteru għax hu Kelma ta’ Alla, barra li huwa fatt storiku.  Hija Kelma ta’ Alla li qed tiġi tfittixna llum, biex tara, jew aħjar, nindunaw aħna, fejn ninsabu quddiem il-Persuna stupenda ta’ Ġesù ta’ Nazaret, il-Kristu ta’ Alla.  Għax tista’ tgħid li kulma għamel Kristu kien misterjuż, diffiċli biex jinftiehem minn dawk ta’ madwaru, minn dawk li akkost ta’ kollox xtaqu li jibqgħu jafdaw fih.  Kienu jitħawdu minn ħafna mill-ġesti u l-opri tiegħu. Kien biss wara l-Pentekoste li moħħhom infetaħ u ndunaw kemm kienu “barranin” għall-imgħallem tagħhom, ’il bogħod minnU.  Fuq kollox kienet tħawwadhom il-profezija tiegħu li, tikber kemm tikber il-fama tiegħu, Hu kien ġie għal siegħa waħda: għall-falliment totali tal-mewt fuq il-forka bħala kriminal li twassal għal att totalment ’il barra minn moħħ il-bniedem: il-Qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet, mix-Xegħol, minn fejn ħadd ma kien għadu ġie lura.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1396