Wednesday, 21 October 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Ottubru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 October 2020
18_ott_20.jpg
 bullettin_18-10-2020.jpg
 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ALLA TASSEW SID L-ISTORJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 October 2020

Din hija il-Liturgija tad-Disgha u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 romantaxes1700x1200-56a1469a5f9b58b7d0bdba5c.jpg

 

Fil-pjan ta’ ordni fid-dinja, Alla jagħżel nies biex jagħtihom kariżma politika, li jaħdmu għall-pajjiż, jistinkaw biex jiddefenduh, biex ifasslu sistemi ta’ tmexxija skont iż-żmien u l-proċess politiku li jkun wasal fih in-nazzjon.  Lil ħafna minn dawn, Alla żejjinhom bi mħabba lejn pajjiżhom u b’altruwiżmu biex jagħmlu l-ġid, l-aktar lil dawk li normalment ma jkollhomx min jaqbeż għalihom.  Fl-Istorja nsibu nies kbar li baqgħu imfakkra f’qalb ġenshom, jew għax tejbu l-qagħda ekonomika ta’ kulħadd, jew għax saħansitra offrew ħajjithom fid-difiża tal-pajjiż, billi kienu mexxejja militari.

 

Imma kien hemm ukoll dawk li ma wżawx id-doni li Alla tahom b’risq l-oħrajn, imma ħadmu kemm felħu biex ikabbru l-poter tagħhom.  Kemm slaten ħabbew il-gwerra iktar mill-paċi!  Kemm politiċi (bħal Hitler, Stalin u oħrajn kemm trid) farrku lil pajjiżhom għax il-poter għamihom u bdew jaħsbu li huma “alla”.  Kemm moħqrija!  Kemm inġustizzja!  Kemm uġigħ, tbatija u dmugħ!  Imma ħaġa tal-iskantament, dawk li kienu kiefra u kissru tant nies, kollha waqgħu mis-sema bħall-kwiekeb ġerrejja.  Għas-Sultan ta’ Babilonja, il-Kelma ta’ Alla qalet:  “Mis-smewwiet kif iġġarraft, int il-kewkba ta’ filgħodu, bin iż-żerniq!  Kif stabatt mal-art, int li l-ġnus kont tfarrak!  U int kont tgħid f’qalbek: Nitla’ sas-smewwiet, ’il fuq mill-kwiekeb ta’ Alla it-tron tiegħi ngħolli!”  (Is. 14, 12-13).

Last Updated ( Saturday, 17 October 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Ottubru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 October 2020
11_ott_20.jpg
 bullettin_11-10-2020.jpg
 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-KNISJA GHARUSA
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 October 2020

Din hija il-Liturgija tat-Tmienja u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 porobola_tieg.jpg

 

Kemm drabi, jaħasra, naqgħu f’viżjoni negattiva ta’ min hu Alla u min hi l-Knisja.  Kemm drabi f’ħajjitna, wettaqna obbligi, atti ta’ ubbidjenza kontra qalbna, qisu hemm Xi Ħadd jgħasses fuqna.  Kemm drabi pruvajna nagħmlu biċċa negozju ma’ Alla u allura tqanżaħna biex nogħġbuH u nimpressjonawH, biex, min-naħa tiegħU jagħtina dak li ma nistgħux nakkwistaw aħna.  Kemm drabi ibbisna kontrih meta ma qlajniex dak li stennejna u ħriġna ddiżappuntati biH.  Kemm drabi ma fhimniex lil Alla fl-Istorja tagħna u tad-dinja.  Kemm preġudizzji kontra l-Knisja. 

 

Għal kuntrarju, Alla hu Għarus li jrid jidħol f’rabta eterna ta’ żwieġ miegħi, miegħek, mal-Ġemgħa sħiħa li tagħmel Knisja.  Alla hu dak li l-aktar li jaf jinnamra!  Hu l-iktar għannej sensittiv, romantiku li joħloq għalik, għalija, għall-Knisja l-isbaħ għanja ta’ Mħabba li qatt tlissnet:  “Ejja mil-Libanu, għarusa tiegħi; ejja mil-Libanu ejja!  Se jkollok b’kuruna il-qċaċet tal-muntanji, l-ogħla trufien tal-Ħermon.  Inti graħtli lil qalbi, ja oħti, għarusa tiegħi.  Ejja mil-Libanu, għarusa tiegħi; ejja mil-Libanu ejja!” (Għanja 4, 8w)

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 04 ta' Ottubru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 October 2020
4_ott_20.jpg
 bullettin_04-10-2020.jpg
 
IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-KNISJA HI GHAZIZA F’GHAJNEJN ALLA.
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 October 2020

Din hija il-Liturgija tas-Seba' u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

haddiema_fl-ghalqa_tad-dwieli.jpg

 

Fejn jista’ wieħed  jara l-Preżenza ta’ Alla fid-dinja?  Hemm ħafna li jarawha fil-Ħolqien majestus li bih aħna mdawrin u li qajla jista’ wieħed jikkonvinċi lilu nnifsu li dan kollu sar b’kumbinazzjoni.  Ix-xjenza tgħid li xejn ma jista’ joħloq lilu nnifsu, u allura, ħafna resqu lejn dan Alla Ħallieq.  Ma jafux min hu imma jafu li Xi Ħadd Kbir wara dan l-univers bil-fors li hemm.

 

Oħrajn, ħafna oħrajn, skoprew lil Alla fl-Istorja personali tagħhom, fl-esperjenza tagħhom.  Iġorru f’qalbhom Memorjal, ġrajja, li fiha huma konvinti li ltaqgħu ma’ Alla li fetaħ triq quddiemhom meta  kollox kien jidher umanament mitluf. 

Last Updated ( Sunday, 04 October 2020 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1345