Sunday, 13 June 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Gunju 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 June 2021
bull_13-6-21.jpg
bullettin_13-06-2021.jpg
 
IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) JEW NIKBRU JEW IMMUTU
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 June 2021

Din hija il-Liturgija tal -Hdax il-Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 mustarda.gif

 

Hemm proċess qaddis, il-ħin kollu għaddej, ta’ xogħol il-Mulej biex isalva u jqaddes il-ħolqien kollu.  Kulma għandu x’jaqsam ma’ Alla, (fil-fond: kollox), jinsab fi proċess; qatt mhu wieqaf.  Anzi, malli xi ħaġa tieqaf milli timxi ’l quddiem fil-Pjan li Alla għandu, tmut.  Jiġrilha bħal ilma qiegħed ġo għadira li la hemm dħul ta’ ilma ġdid u frisk fiha, u lanqas ħruġ.  Kollox wieqaf, ilma qiegħed li malli ċċaqalqu ftit, minnu toħroġ intiena kbira, riħa ta’ Mewt!  Jew ’il quddiem minn Ħajja għal Ħajja ikbar, jew tistagħġna u tmut.

 

Dan jgħodd ħafna għall-Knisja, imma jgħodd ukoll għalija u għalik, għax il-Knisja hija l-ġabra, il-Ġemgħa ta’ ħafna nies bħali u bħalek.  Kristu ġie fid-dinja biex irivelalna, wriena min hu l-Missier.  Hu wrihulna bil-kliem imma fuq kollox bil-fatt tal-Misteru tal-Għid li l-Iben għex.  Aħna ġejna murija li Alla hu dak li jbati u jmut biex ipatti għal dnubietna u hekk iħassar id-dejn kollu, kollu li nakkumulaw maż-żmien.  Hu li ma setax ibati jew imut, libes ġisem bħal tagħna biex ikun jista’ jbati għalija u għalik.  Għax id-dnub jitlob il-kundanna, u din il-kundanna frankaha għal kull midneb billi ħadha Hu fuqU.  Din hi l-Aħbar tal-Kristjaneżmu.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Gunju 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 June 2021
bulletin_05062021_djocesi.jpg
 bullettin_06-06-2021.jpg
 
IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU (2021) ALLA JITBAXXA U JITGHOLLA B’RISQ TAGHNA
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 June 2021

Din hija il-Liturgija   tat-Tifkira Solenni tal-Gisem u d-Demm ta' Kristu (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

l-ahhar_cena.jpeg

 

Għidna ħafna drabi li l-Kristjaneżmu mhuwiex kopja tar-reliġjonjiet tad-dinja, kif inhuma kopja ta’ xulxin ir-reliġjonijiet kollha.  Per eżempju, kemm il-Ġudajiżmu u l-Iżlam, bħal kull reliġjon, huma msejsa fuq sett ta’ liġijiet li jekk il-bniedem jobdihom jinagħta r-rigal tal-Ħajja wara l-Mewt, imma jekk ma jobdihomx jaqla l-kastig tal-Mewt ta’ dejjem.  Hi ħaġa ċara li hawn l-essenza mhix l-imħabba imma l-kapaċità li l-bniedem individwali għandu li jobdi biex hekk jakkwista dik li San Pawl isejħilha “il-paga tax-xogħol li jkun wettaq”.

 

Hawn lanqas tidħol il-Grazzja.  Għax il-Grazzja hi rigal enormi li ħadd ma jistħoqq imma li tinagħta lil ħafna b’xejn, gratis, mirbuħa minn Kristu għall-midneb.  Tidher ċara d-differenza bejn il-Grazzja u r-“reliġjożità naturali” li hemm f’kull bniedem.  Iktar kemm għandek lill-bniedem fiċ-ċentru ta’ kollox fejn tpoġġih ir-“reliġjożità”, iktar tqum il-mistoqsija: “Jekk kollox jiddependi mill-bniedem, allura x’ġie jagħmel Kristu?  Għalfejn għex il-Misteru tal-Għid?”

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Mejju 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 May 2021
30_mej_21-2000.jpg
 bullettin_30-05-2021.jpg
 
HADD WARA GHID IL-HAMSIN: IT-TRINITÀ QADDISA ALLA HU ESPERJENZA
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 May 2021

Din hija il-Liturgija   tal-Hadd wara Ghid il-Hamsin ( It-Trinita Mqaddsa ) (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_2.jpg

 

Wara l-esperjenza tal-Pentekostè, il-Knisja, li hi aħna, tgħix b’sens ta’ qima u stagħġib reliġjuż, il-Misteru tat-Trinità Qaddisa.  Alla huwa Wieħed imma fl-istess ħin huwa Komunità.  Għax jekk Alla hu Mħabba, din l-Imħabba ma tiflaħx tkun waħedha.  Għalhekk waqt li Alla hu Wieħed, hu wkoll Komunità ta’ Mħabba.  Wieħed magħmul minn tliet Persuni li jinħabbu u magħqudin f’Imħabba Waħda.

 

Issa dan hu misteru li nkunu prużuntusi jekk nippretendu li naslu biex nifhmuh.  Hi l-manija tal-era supperva ta’ żmienna li l-bniedem irid jifhem kollox.  Jekk int tifhem lil Alla, dan x’Alla hu?  Aħna rridu ngħaġnu “Alla” f’sura tagħna, inniżluH għal-livell ta’ moħħna.  Li tant għandna bżonn aħna mhux li nifhmu lil Alla iżda li jkollna “laqgħa” miegħu ikollna esperjenza tiegħu, ikollna x’nirrakkontaw fuqu minn ħajjitna stess.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1414