Wednesday, 12 December 2018
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 09 ta' Dicembru 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 December 2018
9_dec_2018.jpg  
 bullettin_09-12-2018.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2018) IL-FERH LI TASSEW JIMLA QALB IL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 December 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tieni Hadd ta' L-Avvent ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

johnbaptist_preaching-678x380.jpg

 

Ilkoll kemm aħna niġru wara ħafna affarijiet biex jagħtuna l-Ferħ u sikwit dawn l-affarijiet li fihom nittamaw mhuma xejn ħlief dnub, mewt, investiment fix-xejn.  Imma lkoll kemm aħna ġieli nħossu bħal leħħa ta’ Ferħ veru, Ferħ ġej minn Alla, żiffa ta’ dak li għalih titħannen ruħna.  Il-Ferħ huwa l-Ħajja.  Tassew li fil-Ħajja hemm ukoll it-tbatija u d-dieqa imma dawn huma l-melħ li jagħtu togħma lill-eżistenza.  Għax jekk kollox jiġina tajjeb, malajr nibdew nixbgħu minn kollox u l-Ħajja tispiċċa monotona!  Mank temmen, imma l-Ferħ jitwieled min-niket u t-tbatija!  Kos x’misteru!  Kollox irid ikun. 

 

Waqt li r-Randan għandu bidu u tmiem, l-Avvent huwa msejjaħ bħala xbieha tal-Ħajja tan-Nisrani.  Huwa żmien ta’ stennija, stennija sabiħa, stennija għall-Ferħ ġenwin u sempliċi li ma tixtrihx bil-flus.  In-Nisrani huwa dak il-bniedem li jistenna dejjem ħwejjeġ kbar mingħand Alla.  Il-qalb tiegħu titqanqal għal dak li kapaċi jagħtih Alla li jista’ kollox.  U inqas kemm it-tqanqil tiegħu huma għal ħwejjeġ materjali, ikbar hija l-probabiltà li dan il-Ferħ hu fil-qrib.  Alla huwa Festa, qal xi ħadd, u min daqu, dan jafu tajjeb.  Alla huwa wkoll Sorpriża.  Anke l-bniedem ta’ Fidi kbira ma jista’ qatt jimmaġina dak li Alla jrid idewqu.  Il-Mulej dejjem jissorprendi bil-meravilja tiegħu u l-bniedem jibqa’ mistagħġeb, b’ħalqu miftuħ quddiem il-Ferħ li jinvadih bħalma l-Ispirtu s-Santu biss jaf jinvadi n-nies.


 

Last Updated ( Saturday, 08 December 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 02 ta' Dicembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 December 2018
2_di_18.jpg
 bullettin_02-12-2018.jpg
 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2018) SENA LITURGIKA GDIDA: Xqed nitamaw minghand KristuU?
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 December 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-ewwel Hadd ta' L-Avvent ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

0123.jpg

 

Is-Sena t-Tajba lil kulħadd!  J’Alla l-Mulej jipprovdielna Sena Liturġika ġdida mimlija għarfien dejjem ikbar tal-Imħabba li għandu għalina u li wrihielna meta bagħat lil Ibnu Ġesù biex jaħtafna mill-medjokrità tad-dinja u jdaħħalna fil-Ħajja ta’ Dejjem li tibda minn hawn.  Dan hu l-ikbar ġid li nista’ nixtiqilkom.  Huwa l-istess ġid li nixtieq lili nnifsi.  In-Nisrani hu dak li jttama fi Kristu; li jħares lejn Kristu għal ħwejjeġ kbar, enormi.  Għan-Nisrani, il-kbir għadu ġej, anke jekk hu xiħ u jinsab fix-“xitwa” ta’ ħajtu.  Dan hu li jagħmel minn dawk li għarfu xi ftit lil Kristu nies ottimisti, nies iħarsu ’l quddiem u mhux lura b’nostalġija falza lejn żmien li għadda.

 

X’qed tistenna int mingħand il-Mulej?  X’inhi t-Tama tiegħek?  X’inhu dak li jimmarka t-Talb tiegħek ta’ kuljum?  Ħafna u ħafna minna, anzi aħjar ngħid ilkoll kemm aħna, għandna bżonnijiet materjali għal din il-ħajja hawn fuq din l-art.  Il-bniedem jinkwieta.  Fuqhiex?  Jinkwieta fuq din il-ħajja.  Dan hu normali.  Trid tagħmel bħal Dijoġene u toħroġ f’nofs in-nhar b’fanal mixgħul f’idek biex tfittex u forsi ssib bniedem wieħed li qed jinkwieta fuq ir-relazzjoni tiegħu ma’ Alla... jinkwieta fuq il-Fidi tiegħu li, f’għajnejh, tidher fqira... jinkwieta fuq dnubu u kemm ftit iħobb lil Alla.

 

 

Last Updated ( Saturday, 01 December 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Novembru 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 November 2018
25_nov_18.jpg
 bullettin_25-11-2018.jpg
Last Updated ( Sunday, 25 November 2018 )
 
L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2018) KRISTU: IL-BIDU U T-TMIEM, IC-CENTRU TA KOLLOX
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 November 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-ahhar Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_quddiem_pilatu.jpg

 

Hieni l-bniedem li Kristu tassew jiġi qabel kollox fil-Ħajja tiegħu!  Kemm huma ftit dawn in-nies!  Kemm nixtieq inkun wieħed minnhom!  Din hi Grazzja kbira li ma tinkisibx minn dak li jkun minħabba li hu “tajjeb” jew għandu xi merti minn tiegħu, imma għax hu miktub li jkun xhud, Nisrani ta’ veru.  Kemm hawn nies ingannati fuq din il-ħaġa!  Kemm hu tal-għaġeb, meraviljuż, li Kristu jkun fiċ-ċentru tal-eżistenza tiegħek, għax jekk hu hekk, tassew li Ħajtek għandha sens, għax Kristu biss jagħti sens lil kollox.  BiH kollox hu sabiħ, anke t-tbatija fija sens.   Minn kollox joħroġ il-ġid għalik.  Kollox jeżisti għalik u favur tiegħek għax fik jgħammar bil-kotra l-Ispirtu ta’ Dak li waħdu, u Hu biss, rebaħ il-Mewt.

 

L-ikbar problema li għandu l-bniedem hu li hu jrid imut u li fuq dan m’għandu l-ebda kontroll.  Int taħseb li l-problemi tiegħek huma oħrajn: qed tistudja u għandek bżonn tgħaddi minn eżami biex issib xogħol xieraq u li jirrendi; għad m’għandekx tfajla jew ġuvni li magħha/miegħu tkun tista’ tibni familja u jkollok ulied bħal ħaddieħor; m’intix kuntent fuq ix-xogħol; għandek l-inkwiet fil-familja; inkwiet ta’ flus; inkwiet ta’ saħħa... elf ħaġa tista’ ssemmi.  Imma l-ikbar problema li għandek, anke jekk għadek żagħżugħ u ma taħsibx fuqu dan, huwa l-Mewt.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1144