Wednesday, 02 December 2020
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 28 November 2020 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2020) IN-NISRANI HUWA DAK LI JISHAR Frans Galea 18
Saturday, 21 November 2020 L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2020) SOLENNITÀ TA’ SIDNA GESÙ KRISTU SULTAN TAL-HOLQIEN KOLLU Frans Galea 35
Saturday, 14 November 2020 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2020 IN-NISRANI: IL-BNIEDEM TAT-TALENTI Frans Galea 47
Saturday, 07 November 2020 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2020 L-GHARUS GEJ! Frans Galea 50
Saturday, 31 October 2020 IS-SOLENNITÀ TAL-QADDISIN KOLLHA (2020) QADDISIN GHAL DEJJEM: L-GHAN TAL-EZISTENZA Frans Galea 61
Saturday, 24 October 2020 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2020) L-IMHABBA LEJN IL-PROXXMU HIJA S-SLIEM TAD-DINJA Frans Galea 60
Saturday, 17 October 2020 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ALLA TASSEW SID L-ISTORJA Frans Galea 75
Saturday, 10 October 2020 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-KNISJA GHARUSA Frans Galea 97
Sunday, 04 October 2020 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-KNISJA HI GHAZIZA F’GHAJNEJN ALLA. Frans Galea 103
Sunday, 27 September 2020 Hinijiet Duttrina 2020 Frans Galea 94
Saturday, 26 September 2020 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) FIDI LI TNISSEL UBBIDJENZA MILL-QALB Frans Galea 103
Saturday, 19 September 2020 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IS-SENS TAL-HAJJA: LI NFITTXU U NISKOPRU LIL ALLA Frans Galea 140
Sunday, 13 September 2020 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ID-DON TAL-MAHFRA Frans Galea 127
Saturday, 05 September 2020 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ID-DNUB JOQTOL IL-GEMGHA Frans Galea 178
Saturday, 29 August 2020 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-MOGHDIJA TAS-SALIB TWASSAL GHALL-GLORJA Frans Galea 177
Saturday, 22 August 2020 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) L-GHERF TA’ ALLA JINTWERA LIC-CKEJKNIN Frans Galea 218
Saturday, 15 August 2020 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) GEMGHA QADDISA MIGBURA MILL- GNUS KOLLHA Frans Galea 186
Saturday, 08 August 2020 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) FEJN HEMM IL-HAJJA HEMM IT-TAHBIT Frans Galea 200
Saturday, 01 August 2020 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) MIN SE JTAFFILEK IL-GUH LI GHANDEK? Frans Galea 218
Saturday, 25 July 2020 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) KRISTU HU TEZOR! Frans Galea 254
Saturday, 18 July 2020 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) IT-TAQTIEGHA BEJN ALLA U SATANA G&AL RUH IL-BNIEDEM Frans Galea 287
Saturday, 11 July 2020 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) IMWIELDA MILL-GDID BIL-KELMA Frans Galea 264
Saturday, 04 July 2020 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-VANGELU JIEHU SENS FIL-KUNTEST TAL-QAWMIEN Frans Galea 287
Saturday, 20 June 2020 IS-SOLENNITÀ TAT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA (2020) IL-FESTA TAL-PARROCCA Frans Galea 311
Sunday, 14 June 2020 IT-TIFKIRA SOLENNI TAL- ISEM U D-DEMM TA’ KRISTU (2020) ALLA LI JINAGHTA Frans Galea 317
Saturday, 06 June 2020 SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA L-GHARFIEN TA’ ALLA HU L-AQWA GHERF Frans Galea 404
Saturday, 30 May 2020 SOLENNITÀ TA’ PENTEKOSTE – GHID IL-HAMSIN (2020) JINAGHTA L-ISPIRTU S-SANTU LILL-KNISJA Frans Galea 446
Saturday, 23 May 2020 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2020) TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI IS-SEMA PAJJIZNA! Frans Galea 394
Saturday, 16 May 2020 IS-SITT HADD TAL-GHID (2020) NOHOLMU LI NSIRU NSARA “KBAR” Frans Galea 432
Saturday, 09 May 2020 Il-HAMES HADD TAL-GHID (2020) MIN HU L-MISSIER? Frans Galea 425
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 1 - 30 of 825