Monday, 23 May 2022
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 21 May 2022 IS-SITT HADD TAL-GHID (2022) RELIGJOZITÀ U FIDI Frans Galea 9
Saturday, 14 May 2022 IL-HAMES HADD TAL-GHID (2022) KNISJA HAJJA Frans Galea 30
Saturday, 07 May 2022 IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2022) HU R-RAGHAJ, AHNA L-MERHLA Frans Galea 49
Saturday, 30 April 2022 IT-TIELET HADD TAL-GHID (2022) ZOGHZIJA MGEDDA FIL-MULEJ Frans Galea 84
Saturday, 23 April 2022 IT-TIENI HADD TAL-GHID (2022) NIKBRU FIL-FIDI FI KRISTU REBBIEH Frans Galea 70
Saturday, 16 April 2022 IL-LEJL QADDIS TAL-VGILI TAL-GHID (2022) “DAN HUWA L-LEJL LI FIH KRISTU QERED IL-MEWT” Frans Galea 110
Sunday, 10 April 2022 HADD IL-PALM (2022) IL-QADDEJ LI NGHATA GHALINA Frans Galea 157
Saturday, 02 April 2022 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2022) IL-KONVERZJONI TAGHNA HI XOGHOL ALLA Frans Galea 162
Saturday, 26 March 2022 IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2022) L-GHID TAL-MULEJ IDAWWAL KOLLOX Frans Galea 173
Saturday, 19 March 2022 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2022) IL-KONVERZJONI BZONN URGENTI GHAL KULHADD Frans Galea 176
Saturday, 12 March 2022 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2022) FI KRISTU, L-MISSIER TANA KOLLOX Frans Galea 187
Saturday, 05 March 2022 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2022) IT-TENTAZZJONIJIET TA’ ESÙ U TAGHNA Frans Galea 190
Saturday, 26 February 2022 IT-TMIEN HADD MATUL IS-SENA (2022) IX-‘XOFAR’ JIBDA JSEJJAH GHALL-KONVERZJONI Frans Galea 212
Saturday, 19 February 2022 IS-7 HADD MATUL IS-SENA (2022) L-IMHABBA LI TWASSAL GHAL IMHABBA Frans Galea 250
Saturday, 12 February 2022 IS-6 HADD MATUL IS-SENA (2022) VALURI Frans Galea 256
Saturday, 05 February 2022 IL-5 HADD MATUL IS-SENA (2022) LAQGHA MA’ KRISTU – INDIEMA – SAJJIEDA Frans Galea 300
Sunday, 30 January 2022 IR-Raba' HADD MATUL IS-SENA (2022) KNISJA AWTENTIKA – KNISJA PPERSEGWITATA Frans Galea 282
Saturday, 22 January 2022 IT-3 HADD MATUL IS-SENA (2022) L-IMHABBA LEJN L-ISKRITTURA SSAWWARNA FIL-GISEM TA’ KRISTU Frans Galea 354
Saturday, 15 January 2022 IT-2 HADD MATUL IS-SENA (2022) L-INBID TAL-FERH Frans Galea 339
Saturday, 08 January 2022 IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ (2022) IL-‘KENOSI’ TA’ KRISTU Frans Galea 328
Saturday, 01 January 2022 SOLENNITÁ TAL-EPIFANIJA TAL-MULEJ MIXJA WARA KEWKBA LEJN L-ISKOPERTA TAL-MULEJ Frans Galea 315
Friday, 24 December 2021 SOLENNITÁ TAT-TWELID TA’ SIDNA GESU KRISTU IL-MISTERU LI GHADU JSEHH ILLUM Frans Galea 329
Saturday, 18 December 2021 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2021) MIN JISTENNA JITHENNA FIL-MULEJ Frans Galea 350
Saturday, 11 December 2021 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2021) IL-FIDUCJA LI TAGHMILNA FERHANIN Frans Galea 354
Saturday, 04 December 2021 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2021) IN-NAR TA’ GWANNI L-BATTISTA Frans Galea 396
Saturday, 27 November 2021 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2021) MARAN ATHA! EJJA MULEJ GESÙ Frans Galea 465
Saturday, 20 November 2021 L-AHHAR HADD TAZ-ZMIEN MATUL IS-SENA (2021) SULTAN GHAX INAGHTA BHALA OFFERTA Frans Galea 389
Saturday, 13 November 2021 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IN-NISRANI MIMLI TAMA QUDDIEM “IT-TMIEM” Frans Galea 410
Sunday, 07 November 2021 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IC-CKEJKNIN HUMA DAWK LI JAGHMLU R-RIEDA TA’ ALLA Frans Galea 403
Saturday, 30 October 2021 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SALTNA TA’ ALLA HIJA MHABBA Frans Galea 458
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 1 - 30 of 902