Monday, 20 January 2020
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 18 January 2020 IT-TIENI HADD TA’ MATUL IS-SENA (2020) IL-HARUF TA’ ALLA: IC-CENTRU TAL-UNIVERS Frans Galea 4
Saturday, 11 January 2020 IL-HADD FUQ L-EPIFANIJA (2020) FL-ILMIJIET TAL-GORDAN: EPIFANIJA OHRA Frans Galea 29
Saturday, 04 January 2020 IL-HADD FUQ L-1 TA’ JANNAR (2020) KRISTU MURI LID-DINJA BHALA S-SALVATUR WAHDIENI (L-EPIFANIJA) Frans Galea 36
Saturday, 28 December 2019 IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2019) IL-FAMILJA: CELLULA TA’ MPORTANZA BLA QIES Frans Galea 67
Sunday, 22 December 2019 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2019-20) GESÙ = ALLA MAGHNA! Frans Galea 60
Tuesday, 17 December 2019 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2019-20) MIN HU KRISTU GHALIK? Frans Galea 66
Sunday, 08 December 2019 8 TA’ DICEMBRU, 2019 MARIJA: MEHLUSA GHALL-MERTI TA’ KRISTU Frans Galea 73
Friday, 06 December 2019 SIGRA TAL-MILIED B’RISQ IL-KARITÀ Frans Galea 80
Saturday, 30 November 2019 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2019-20) IN-NISRANI HU DAK LI JGHARREX GHALL-MULEJ Frans Galea 107
Sunday, 24 November 2019 L-AHHAR HADD TAS-SENA (2018-19) KRISTU SULTAN FUQ DAK KOLLU LI JEQRIDNA Frans Galea 147
Saturday, 16 November 2019 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2019) L-IMHABBA TKECCI L-BIZA’ ’L BARRA! Frans Galea 153
Saturday, 09 November 2019 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IN-NISRANI JGHIX G&AL DEJJEM! Frans Galea 167
Saturday, 02 November 2019 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2019) URGENTI LI NIKKONVERTU Frans Galea 201
Saturday, 26 October 2019 IT-TLETIN HADD TA’ MATUL IS-SENA (2019) ID-DINJA: POST SABIH IMMA POST IL-BIKI Frans Galea 206
Saturday, 19 October 2019 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) “MIN MA JAFX L-ISKRITTURA MA JAFX LIL KRISTU” Frans Galea 250
Sunday, 13 October 2019 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) GRATITUDNI U RADD IL-HAJR Frans Galea 259
Wednesday, 09 October 2019 FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU Frans Galea 234
Saturday, 05 October 2019 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IZ-ZEWG BINARJI TAL-KNISJA Frans Galea 285
Saturday, 28 September 2019 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) L-ISKOP TAL-EZISTENZA Frans Galea 315
Thursday, 26 September 2019 FESTA TAL-MADONNA TAL-HNIENA 2019 Frans Galea 270
Saturday, 21 September 2019 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-GIBDA G&ALL-FLUS U L- IBDA LEJN ALLA Frans Galea 320
Saturday, 14 September 2019 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-KONVERZJONI HIJA FESTA Frans Galea 353
Saturday, 07 September 2019 8 TA’ SETTEMBRU, 2019 IT-TWELID TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA Frans Galea 370
Tuesday, 03 September 2019 FESTA TAL-MARTIRJU TA’ SAN WANN BATTISTA - 2019 Frans Galea 373
Sunday, 01 September 2019 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) L-IMKABBRIN MA JISTGHU QATT “JARAW” LIL KRISTU Frans Galea 401
Sunday, 25 August 2019 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-KNISJA: TWEMMIN WIEHED U SKOP WIEHED Frans Galea 370
Saturday, 10 August 2019 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) FID-DINJA IMMA MHUX TAD-DINJA Frans Galea 466
Sunday, 04 August 2019 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) MINGHAJR KRISTU KOLLOX FRUGHA; BIH KOLLOX JIEHU SENS Frans Galea 460
Friday, 26 July 2019 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) MIN JITLOB JAQLA’, MIN IFITTEX ISIB, ... Frans Galea 495
Saturday, 20 July 2019 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) L-IEHOR HUWA KRISTU Frans Galea 502
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 1 - 30 of 779