Saturday, 18 September 2021
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 18 September 2021 IL-HAMSA U GHOXRIN &ADD MATUL IS-SENA (2021) IL-MISTERU TAS-SALIB Frans Galea 9
Saturday, 11 September 2021 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-METODU LI BIH ALLA JIMXI MAGHNA Frans Galea 68
Saturday, 04 September 2021 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SUGGETT JAHRAQ TAL-“FIDI” Frans Galea 73
Saturday, 28 August 2021 IL-MARTIRJU TA’ SAN GWANN BATTISTA (2021) XHUD SAT-TIXRID TAD-DEMM Frans Galea 66
Saturday, 21 August 2021 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-FIDI HI GRAZZJA Frans Galea 76
Saturday, 14 August 2021 15 TA’ AWWISSU, 2021 SOLENNITÀ TAT-TLUGH FIS-SEMA TA’ OMMNA MARIJA Frans Galea 92
Saturday, 07 August 2021 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) X’SE NIEKLU BIEX NGHIXU GHAL DEJJEM? Frans Galea 73
Saturday, 31 July 2021 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) LEJN LIEMA PATRIJA QED INTERRQU? Frans Galea 109
Saturday, 24 July 2021 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-GUH GHALL-KELMA Frans Galea 136
Saturday, 17 July 2021 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) IN-NISRANI RAGHAJ WIEHED GHANDU: LIL KRISTU! Frans Galea 129
Saturday, 10 July 2021 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) INT U JIEN APPOSTLI U PROFETI! Frans Galea 134
Saturday, 03 July 2021 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) NIKKONVERTU = NINHALQU MILL-GDID Frans Galea 160
Saturday, 26 June 2021 IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA (2021) KULL NISRANI TA’ FIDI HU PREKURSUR G&AL KRISTU Frans Galea 317
Saturday, 19 June 2021 IT-TNAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) FIT-TEMPESTA NARAW IL-QAWWA TA’ ALLA L-HAJ! Frans Galea 204
Sunday, 13 June 2021 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) JEW NIKBRU JEW IMMUTU Frans Galea 194
Sunday, 06 June 2021 IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU (2021) ALLA JITBAXXA U JITGHOLLA B’RISQ TAGHNA Frans Galea 236
Saturday, 29 May 2021 HADD WARA GHID IL-HAMSIN: IT-TRINITÀ QADDISA ALLA HU ESPERJENZA Frans Galea 266
Sunday, 23 May 2021 IL-PENTEKOSTE (GHID IL-HAMSIN) 2021 IL-QAWWA TAL-ISPIRTU S-SANTU TOHLOQ KNISJA Frans Galea 320
Sunday, 16 May 2021 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2021) IT-TIFKIRA SOLENNI TA’ TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI) Frans Galea 231
Saturday, 08 May 2021 IS-SITT HADD TAL-GHID (2021) KRISTU JISSORPRENDI! Frans Galea 295
Saturday, 01 May 2021 IL-HAMES HADD TAL-GHID (2021) MIN JEMMEN FI KRISTU JIRCIEVI L-ISPIRTU TIEGHU Frans Galea 306
Sunday, 25 April 2021 IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2021) ULIED ALLA HUMA N-NGHAG TAL-MERHLA TIEGHU Frans Galea 281
Sunday, 18 April 2021 IT-TIELET HADD TAL-GHID (2021) ID-DEMM TA’ KRISTU JIXTRI MAHFRA G&AL KULL BNIEDEM Frans Galea 254
Sunday, 11 April 2021 IT-TIENI HADD TAL-GHID (2021) KRISTU MAGHMUL SPIRTU LI JINAGHTA LILNA Frans Galea 281
Sunday, 04 April 2021 L-GHID IL-KBIR TAL-MULEJ TAGHNA SIDNA GESÙ KRISTU (2021) IL-BXARA L-KBIRA Frans Galea 390
Sunday, 28 March 2021 HADD IL-PALM (2021) ID-DAHLA SOLENNI TAL-MULEJ FIL-MISTERU TAL-GHID Frans Galea 293
Saturday, 20 March 2021 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2021) PATT GDID FIL-MISTERU TAL-GHID TA’ KRISTU Frans Galea 323
Sunday, 14 March 2021 IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2021) IR-RELAZZJONI MQALLBA BEJN ALLA U L-POPLU TIEGHU Frans Galea 380
Sunday, 07 March 2021 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2021) ID-DGHUFIJA TAL-BNIEDEM QUDDIEM IL-LI I TAL-QDUSIJA Frans Galea 380
Saturday, 27 February 2021 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2021) WEGHDA KBIRA TITLOB CAHDA KBIRA Frans Galea 364
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 1 - 30 of 867