Saturday, 27 February 2021
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 20 February 2021 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2021) TAQTIGHA BEJN IL-MEWT U L-HAJJA Frans Galea 5
Sunday, 14 February 2021 IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2021) ID-DNUB TIEGHI IFIERI L-KNISJA U D-DINJA Frans Galea 19
Sunday, 07 February 2021 IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SALIB GLORJUZ TAT-TBATIJIET TAGHNA Frans Galea 30
Saturday, 30 January 2021 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2021) IN-NISRANI HUWA PROFETA BI KRISTU Frans Galea 52
Sunday, 24 January 2021 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2021) HAJJA PREKARJA: MA NAFUX X’SE JIGRI Frans Galea 62
Saturday, 16 January 2021 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SEJHA MERAVILJU{A TA’ ALLA GHALIK Frans Galea 93
Saturday, 09 January 2021 IL-HADD FUQ L-EPIFANIJA (2021) IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ MINN GWANNI NICCELEBAW IL-MAGHMUDIJA TAGHNA Frans Galea 137
Saturday, 02 January 2021 IL-HADD FUQ L-1 TA’ JANNAR (2021) L-EPIFANIJA: KRISTU MURI Frans Galea 124
Saturday, 26 December 2020 IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2020) IS-SEJBA TAL-FAMILJA – KNISJA Frans Galea 143
Saturday, 19 December 2020 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2020) IL-PATT TA’ ALLA U T-TWEGIBA TAL-BNIEDEM Frans Galea 161
Sunday, 13 December 2020 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2020) ALLA HUWA FERH; HUWA FESTA! Frans Galea 187
Sunday, 06 December 2020 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2020) IL-FIGURA TA’ GWANNI L-BATTISTA Frans Galea 179
Saturday, 28 November 2020 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2020) IN-NISRANI HUWA DAK LI JISHAR Frans Galea 210
Saturday, 21 November 2020 L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2020) SOLENNITÀ TA’ SIDNA GESÙ KRISTU SULTAN TAL-HOLQIEN KOLLU Frans Galea 199
Saturday, 14 November 2020 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2020 IN-NISRANI: IL-BNIEDEM TAT-TALENTI Frans Galea 205
Saturday, 07 November 2020 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2020 L-GHARUS GEJ! Frans Galea 232
Saturday, 31 October 2020 IS-SOLENNITÀ TAL-QADDISIN KOLLHA (2020) QADDISIN GHAL DEJJEM: L-GHAN TAL-EZISTENZA Frans Galea 211
Saturday, 24 October 2020 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2020) L-IMHABBA LEJN IL-PROXXMU HIJA S-SLIEM TAD-DINJA Frans Galea 218
Saturday, 17 October 2020 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ALLA TASSEW SID L-ISTORJA Frans Galea 206
Saturday, 10 October 2020 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-KNISJA GHARUSA Frans Galea 226
Sunday, 04 October 2020 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-KNISJA HI GHAZIZA F’GHAJNEJN ALLA. Frans Galea 230
Sunday, 27 September 2020 Hinijiet Duttrina 2020 Frans Galea 210
Saturday, 26 September 2020 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) FIDI LI TNISSEL UBBIDJENZA MILL-QALB Frans Galea 223
Saturday, 19 September 2020 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IS-SENS TAL-HAJJA: LI NFITTXU U NISKOPRU LIL ALLA Frans Galea 255
Sunday, 13 September 2020 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ID-DON TAL-MAHFRA Frans Galea 231
Saturday, 05 September 2020 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ID-DNUB JOQTOL IL-GEMGHA Frans Galea 301
Saturday, 29 August 2020 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-MOGHDIJA TAS-SALIB TWASSAL GHALL-GLORJA Frans Galea 279
Saturday, 22 August 2020 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) L-GHERF TA’ ALLA JINTWERA LIC-CKEJKNIN Frans Galea 321
Saturday, 15 August 2020 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) GEMGHA QADDISA MIGBURA MILL- GNUS KOLLHA Frans Galea 283
Saturday, 08 August 2020 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) FEJN HEMM IL-HAJJA HEMM IT-TAHBIT Frans Galea 307
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 1 - 30 of 837