Sunday, 25 August 2019
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Friday, 06 October 2017 PURCISSJONI TAL-MADONNA TAR-RUZARJU Frans Galea 1288
Saturday, 30 September 2017 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) ID-DNUB JOQTOL Frans Galea 1328
Saturday, 23 September 2017 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GENEROZITÀ TA’ ALLA LI TMUR LIL HEMM MID-DNUB TAGHNA Frans Galea 1306
Saturday, 16 September 2017 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MAHFRA TURI MIN AHNA Frans Galea 1509
Saturday, 09 September 2017 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) GHANDNA B{ONN KNISJA OMM LI TWIDDIBNA Frans Galea 1291
Saturday, 02 September 2017 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IS-SALIB TAN-NISRANI MDAWWAL MILL-GHID Frans Galea 1309
Saturday, 26 August 2017 FESTA TA’ SAN BERT Frans Galea 1181
Thursday, 24 August 2017 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) MINGHAJR IL-KNISJA, DIFFICLI S-SALVAZZJONI Frans Galea 1222
Thursday, 24 August 2017 ESPERJENZA MISSJUNARJA FL-ETJOPJA Frans Galea 1215
Saturday, 19 August 2017 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) INT MIN INT, JEKK TEMMEN ISSALVA Frans Galea 1226
Saturday, 12 August 2017 IKLA FRATERNA G&AS-SACERDOTI TAL-PARROCCA Frans Galea 1194
Saturday, 12 August 2017 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IT-TAQBIDA TAL-FIDI Frans Galea 1280
Friday, 04 August 2017 IT-TRASFIGURAZZJONI TAL-MULEJ L-GHAN TAL-MIXJA TAN-NISRANI Frans Galea 1311
Saturday, 29 July 2017 IS-SBATAX IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSIER HUWA T-TE{OR TAL-HAJJA! Frans Galea 1316
Friday, 28 July 2017 ADOZZJONI SPIRITWALI TA’ TARBIJA FIL- GUF Frans Galea 1297
Friday, 21 July 2017 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISTERU TAL-HAZEN Frans Galea 1369
Friday, 14 July 2017 IL-HMISTAX-IL HADD MATL IS-SENA IL-KELMA TFEJJAQ Frans Galea 1659
Saturday, 08 July 2017 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) L-UMLI JEMMNU F’ GESÙ L-UMLI Frans Galea 1512
Saturday, 01 July 2017 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) HEMM HTIEGA LI NKUNU FI KNISJA! Frans Galea 1689
Thursday, 29 June 2017 JUM IL-FESTA TAL-PATRUN TAGHNA SAN GWANN Frans Galea 1262
Thursday, 29 June 2017 SOLENNITÀ TAT-TWELID TAL-BATTISTA Frans Galea 1262
Thursday, 29 June 2017 IT-TIELET JUM TAT-TRIDU Frans Galea 1194
Thursday, 29 June 2017 IT-TIENI JUM TAT-TRIDU Frans Galea 1195
Thursday, 29 June 2017 L-EWWEL JUM TAT-TRIDU Frans Galea 1248
Thursday, 29 June 2017 HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA Frans Galea 1283
Friday, 23 June 2017 IT-TWELID TA’ SAN GWANN BATTISTA XBIEHA TAL-KNISJA-XHUD Frans Galea 1557
Saturday, 17 June 2017 CORPUS DOMINI (2017) IL-QALBA TAL-AHBAR IT-TAJBA NISRANIJA Frans Galea 1535
Saturday, 17 June 2017 HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA Frans Galea 1370
Monday, 12 June 2017 L-EWWEL QRARA Frans Galea 1338
Saturday, 10 June 2017 HADD FUQ PENTEKOSTE IT-TRINITÀ QADDISA Frans Galea 1539
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 121 - 150 of 753