Tuesday, 27 October 2020
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 13 October 2018 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-GHANA VERU Frans Galea 1423
Saturday, 06 October 2018 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-VOKAZZJONI TAZ-ZWIEG Frans Galea 1570
Saturday, 29 September 2018 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-EKUMENIZMU Frans Galea 1467
Saturday, 22 September 2018 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MISTERU TAS-SALIB Frans Galea 1543
Saturday, 15 September 2018 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MOD KIF JAHSIBHA ALLA Frans Galea 1464
Sunday, 09 September 2018 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) ISMA’ U EMMEN! Frans Galea 1425
Friday, 31 August 2018 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) MHUX FIL-LIGI IMMA FIL-FIDI T-TAMA TAGHNA Frans Galea 1563
Friday, 31 August 2018 FESTA TAL-MARTIRJU TA’ SAN WANN BATTISTA Frans Galea 1367
Friday, 31 August 2018 KOR TAT-TFAL “ULIED IL-BATTISTA” Frans Galea 1548
Saturday, 25 August 2018 IL-WIEHED U HOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-FIDI FI KRISTU: L-IKBAR RIGAL TAL-MISSIER Frans Galea 1560
Saturday, 18 August 2018 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-IKEL TAL-MULEJ JAGHTI L-GHERF Frans Galea 1587
Saturday, 11 August 2018 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) &OBZ IL-MEWT U HOB{ IL-HAJJA Frans Galea 1642
Saturday, 04 August 2018 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-HOBZ TAL-HAJJA DEJJEM Frans Galea 1672
Saturday, 28 July 2018 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-GIBDA TAL-ART U L-ISTINT GHAS-SEMA Frans Galea 1527
Saturday, 21 July 2018 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-KNISJA U R-RAGHAJJA Frans Galea 1550
Saturday, 14 July 2018 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MAGHMUDIJA TAGHMILNA PROFETI Frans Galea 1671
Saturday, 07 July 2018 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IC-CKEJKNIN BISS JGHARFUH LIL KRISTU. Frans Galea 1494
Saturday, 30 June 2018 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) KRISTU REBAH IL-MEWT GHALINA Frans Galea 1554
Saturday, 23 June 2018 24 TA’ GUNJU, 2018 IT-TWELID TA’ WANNI L-BATTISTA IX-XBIHA TAN-NISRANI LI J&ABBAR LIL KRISTU Frans Galea 1625
Sunday, 17 June 2018 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) X’INHI L-KNISJA ? Frans Galea 1760
Saturday, 16 June 2018 HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN BATTISTA MIN-NICCA Frans Galea 1594
Saturday, 16 June 2018 MIXGHELA TAL-KNISJA ROTUNDA B’BOZOZ LED Frans Galea 1625
Saturday, 09 June 2018 L-GHAXAR HADD MATUL IS-SENA (2018) L-IKBAR GHADU LI GHANDNA Frans Galea 1701
Tuesday, 05 June 2018 CELEBRAZZJONI TAL-EWWEL TQARBINA Frans Galea 1627
Saturday, 02 June 2018 HADD WARA T-TRINITÀ QADDISA CORPUS DOMINI Frans Galea 1840
Saturday, 26 May 2018 HADD WARA PENTEKOSTE IT-TRINITÀ QADDISA Frans Galea 1785
Saturday, 19 May 2018 GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTE) TITWIELED IL-KNISJA Frans Galea 2138
Saturday, 12 May 2018 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2018) TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI) Frans Galea 1904
Saturday, 05 May 2018 IS-SITT HADD TAL-GHID (2018) KRISTU JURINA LI HU MHABBA, FERH, HELSIEN Frans Galea 1823
Saturday, 28 April 2018 IL-HAMES HADD TAL-GHID (2018) MIN JEMMEN FI KRISTU MA JMUT QATT! Frans Galea 1838
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 121 - 150 of 820