Sunday, 25 February 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 22 October 2016 l-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 512
Wednesday, 19 October 2016 45 sena mill-mewt tal-Arcipriet Grech Frans Galea 566
Wednesday, 19 October 2016 Assemblea Parrokkjali Frans Galea 486
Saturday, 15 October 2016 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI U L-BIBBJA Frans Galea 455
Sunday, 09 October 2016 Tberik u Ftuh ufficjali mill-gdid tal-Ufficju Parrokkjali tax-Xewkija Frans Galea 727
Saturday, 08 October 2016 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FERH JINSAB FIR-RADD IL-HAJR U L-GRATITUDNI Frans Galea 518
Sunday, 02 October 2016 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) BHAL SIGRA L-FIDI; TRID TIBQA’ TIKBER Frans Galea 565
Tuesday, 27 September 2016 Festa tal-Madonna tal-Hniena fil-Plots tal-Barmil Frans Galea 619
Saturday, 24 September 2016 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA IL-KBURI JICCEKKEN U L-UMLI JITGHOLLA Frans Galea 552
Saturday, 17 September 2016 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FLUS U L-EKONOMIJA: L-IKBAR RIVAL TA’ ALLA Frans Galea 605
Saturday, 10 September 2016 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) L-EBBUSIJA TA’ RAS IL-BNIEDEM U L-HNIENA TA’ ALLA Frans Galea 543
Saturday, 03 September 2016 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) MIN JIFHEM IL-HSIEB TA’ ALLA? Frans Galea 546
Saturday, 27 August 2016 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA IS-SUPPERVJA TAGHLAQ BIEB QALBNA GHAL KRISTU Frans Galea 556
Saturday, 20 August 2016 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KONVERZJONI VERA JAHDIMHA ALLA FINA Frans Galea 612
Saturday, 13 August 2016 IL-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI: SINJAL TA’ KONTRADIZZJONI Frans Galea 580
Wednesday, 10 August 2016 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-POPLU TA’ ALLA Frans Galea 713
Saturday, 23 July 2016 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) TASSEW, IT-TALB GHANDU QAWWA QUDDIEM ALLA Frans Galea 525
Saturday, 16 July 2016 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) ISHAR: MA TAFX META SE JGHADDI L-MULEJ Frans Galea 621
Saturday, 09 July 2016 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KELMA TA’ ALLA TIPPONTA LEJN IL-PROXXMU Frans Galea 725
Saturday, 02 July 2016 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI JHABBAR LIL KRISTU Frans Galea 818
Friday, 24 June 2016 IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA LEHEN JGHAJJAT FID-DEZERT Administrator 885
Friday, 24 June 2016 Tridijiet tal-Festa ta' San Gwann Matthew Attard 1311
Sunday, 19 June 2016 It-Tieni jum tan-Novena Jum il-Konsagrazzjoni tar-Rotunda Administrator 783
Friday, 17 June 2016 IT-TNAX-IL HADD MATUL IS-SENA MIN HU GESÙ GHALIK? Administrator 906
Saturday, 11 June 2016 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) KEMM HU FACLI NKUNU NGANNATI! Administrator 821
Saturday, 04 June 2016 L-GHAXAR HADD MATUL IS-SENA (2016) ALLA TAL-GHEGUBIJIET Frans Galea 835
Friday, 03 June 2016 Is-Seba' Hamis ta' San Gwann Frans Galea 822
Saturday, 28 May 2016 HADD WARA T-TRINITÀ QADDISA (2016) IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU Frans Galea 922
Saturday, 21 May 2016 SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA ID-DESTINAZZJONI TAGHNA Frans Galea 896
Tuesday, 17 May 2016 Traveller's Choice Award 2016 TripAdvisor Matthew Attard 864
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 121 - 150 of 660