Monday, 18 January 2021
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Sunday, 25 November 2018 L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2018) KRISTU: IL-BIDU U T-TMIEM, IC-CENTRU TA’ KOLLOX Frans Galea 1505
Saturday, 24 November 2018 FESTA TA’ SANTA TEODORA Frans Galea 1331
Friday, 23 November 2018 GHELUQ TAL-KWARANTURI 2018 Frans Galea 1359
Friday, 23 November 2018 AWARD MOGHTI LIZ-ZGHAZAGH TAGHNA Frans Galea 1499
Sunday, 18 November 2018 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2018) HSIBIJIET DWAR IT-TMIEM Frans Galea 1527
Sunday, 11 November 2018 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2018) ALLA JARA L-QALB Frans Galea 1475
Friday, 09 November 2018 LAPIDA GDIDA FUQ IL-QABAR TAL-ARCIPRIET GUZEPPI GRECH Frans Galea 1410
Friday, 09 November 2018 QUDDIESA FIC-CIMITERJU Frans Galea 1519
Saturday, 27 October 2018 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-KNISJA FL-EZILJU Frans Galea 1479
Sunday, 21 October 2018 ASSEMBLEA PARROKKJALI Frans Galea 1413
Saturday, 20 October 2018 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MESSIJA HU C-CKEJKNIN Frans Galea 1459
Saturday, 13 October 2018 FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU Frans Galea 1507
Saturday, 13 October 2018 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-GHANA VERU Frans Galea 1469
Saturday, 06 October 2018 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-VOKAZZJONI TAZ-ZWIEG Frans Galea 1616
Saturday, 29 September 2018 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-EKUMENIZMU Frans Galea 1510
Saturday, 22 September 2018 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MISTERU TAS-SALIB Frans Galea 1589
Saturday, 15 September 2018 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MOD KIF JAHSIBHA ALLA Frans Galea 1513
Sunday, 09 September 2018 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) ISMA’ U EMMEN! Frans Galea 1477
Friday, 31 August 2018 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) MHUX FIL-LIGI IMMA FIL-FIDI T-TAMA TAGHNA Frans Galea 1604
Friday, 31 August 2018 FESTA TAL-MARTIRJU TA’ SAN WANN BATTISTA Frans Galea 1410
Friday, 31 August 2018 KOR TAT-TFAL “ULIED IL-BATTISTA” Frans Galea 1615
Saturday, 25 August 2018 IL-WIEHED U HOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-FIDI FI KRISTU: L-IKBAR RIGAL TAL-MISSIER Frans Galea 1600
Saturday, 18 August 2018 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-IKEL TAL-MULEJ JAGHTI L-GHERF Frans Galea 1624
Saturday, 11 August 2018 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) &OBZ IL-MEWT U HOB{ IL-HAJJA Frans Galea 1679
Saturday, 04 August 2018 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-HOBZ TAL-HAJJA DEJJEM Frans Galea 1709
Saturday, 28 July 2018 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-GIBDA TAL-ART U L-ISTINT GHAS-SEMA Frans Galea 1562
Saturday, 21 July 2018 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-KNISJA U R-RAGHAJJA Frans Galea 1589
Saturday, 14 July 2018 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MAGHMUDIJA TAGHMILNA PROFETI Frans Galea 1709
Saturday, 07 July 2018 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IC-CKEJKNIN BISS JGHARFUH LIL KRISTU. Frans Galea 1537
Saturday, 30 June 2018 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) KRISTU REBAH IL-MEWT GHALINA Frans Galea 1586
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 121 - 150 of 832