Wednesday, 21 November 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Wednesday, 07 December 2016 Tminn Korijiet ser ikkantaw fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 861
Friday, 02 December 2016 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2016-17) JAQBLILNA NIEHDU S-SALVAZZJONI BIS-SERJETA` Frans Galea 891
Friday, 02 December 2016 TBERIK TAL-ORGNI L- GDID FIL-KNISJA ROTUNDA Frans Galea 862
Monday, 28 November 2016 JOSEPH HILI JINGHATA L-MINISTERU TAL-AKKOLITAT Frans Galea 920
Saturday, 26 November 2016 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2016-17) GHANDNA BZONN DAWL GDID Frans Galea 905
Monday, 21 November 2016 CELEBRAZZJONI DJOCESANA TA' KRISTU RE FIX-XEWKIJA Frans Galea 862
Sunday, 20 November 2016 Il-manifestazzjoni Djocesana ta' Kristu Sultan ser issir fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 839
Saturday, 19 November 2016 L-ERBGHA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) ULIED IS-SULTAN! Frans Galea 898
Friday, 18 November 2016 Miexi sewwa x-xoghol fuq l-Orgni l-Gdid tar-Rotunda taghna Frans Galea 958
Monday, 14 November 2016 IL-PARROCCA TAX-XEWKIJA TICCELEBRA L-GUBLEW TAL-HNIENA Frans Galea 826
Monday, 14 November 2016 Jasal fix-Xewkija l-container bl-Orgni l-Gdid ghar-Rotunda Frans Galea 967
Friday, 11 November 2016 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) JUM IL-MULEJ Frans Galea 871
Saturday, 05 November 2016 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FIDI FIL-GENNA Frans Galea 865
Friday, 04 November 2016 Dun Trevor Sultana mahtur Arcipriet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni, l-Gharb Frans Galea 1175
Friday, 04 November 2016 Koncelebrazzjoni fic-Cimiterju tax-Xewkija Frans Galea 896
Monday, 31 October 2016 Jigu fi tmiem il-Festi tal-Kwaranturi 2016 fix-Xewkija Frans Galea 1151
Saturday, 29 October 2016 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IS-SORPRIZA TAL-HNIENA KBIRA TA’ ALLA Frans Galea 887
Saturday, 22 October 2016 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FQAR U L-MAGHKUSA M’HUMIEX ABBANDUNATI Frans Galea 908
Saturday, 22 October 2016 l-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 926
Wednesday, 19 October 2016 45 sena mill-mewt tal-Arcipriet Grech Frans Galea 982
Wednesday, 19 October 2016 Assemblea Parrokkjali Frans Galea 896
Saturday, 15 October 2016 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI U L-BIBBJA Frans Galea 842
Sunday, 09 October 2016 Tberik u Ftuh ufficjali mill-gdid tal-Ufficju Parrokkjali tax-Xewkija Frans Galea 1215
Saturday, 08 October 2016 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FERH JINSAB FIR-RADD IL-HAJR U L-GRATITUDNI Frans Galea 917
Sunday, 02 October 2016 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) BHAL SIGRA L-FIDI; TRID TIBQA’ TIKBER Frans Galea 990
Tuesday, 27 September 2016 Festa tal-Madonna tal-Hniena fil-Plots tal-Barmil Frans Galea 1016
Saturday, 24 September 2016 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA IL-KBURI JICCEKKEN U L-UMLI JITGHOLLA Frans Galea 1010
Saturday, 17 September 2016 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FLUS U L-EKONOMIJA: L-IKBAR RIVAL TA’ ALLA Frans Galea 1063
Saturday, 10 September 2016 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) L-EBBUSIJA TA’ RAS IL-BNIEDEM U L-HNIENA TA’ ALLA Frans Galea 993
Saturday, 03 September 2016 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) MIN JIFHEM IL-HSIEB TA’ ALLA? Frans Galea 946
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 151 - 180 of 708