Tuesday, 25 September 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Friday, 11 November 2016 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) JUM IL-MULEJ Frans Galea 782
Saturday, 05 November 2016 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FIDI FIL-GENNA Frans Galea 791
Friday, 04 November 2016 Dun Trevor Sultana mahtur Arcipriet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni, l-Gharb Frans Galea 1082
Friday, 04 November 2016 Koncelebrazzjoni fic-Cimiterju tax-Xewkija Frans Galea 823
Monday, 31 October 2016 Jigu fi tmiem il-Festi tal-Kwaranturi 2016 fix-Xewkija Frans Galea 1042
Saturday, 29 October 2016 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IS-SORPRIZA TAL-HNIENA KBIRA TA’ ALLA Frans Galea 812
Saturday, 22 October 2016 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FQAR U L-MAGHKUSA M’HUMIEX ABBANDUNATI Frans Galea 832
Saturday, 22 October 2016 l-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 846
Wednesday, 19 October 2016 45 sena mill-mewt tal-Arcipriet Grech Frans Galea 903
Wednesday, 19 October 2016 Assemblea Parrokkjali Frans Galea 818
Saturday, 15 October 2016 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI U L-BIBBJA Frans Galea 776
Sunday, 09 October 2016 Tberik u Ftuh ufficjali mill-gdid tal-Ufficju Parrokkjali tax-Xewkija Frans Galea 1131
Saturday, 08 October 2016 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FERH JINSAB FIR-RADD IL-HAJR U L-GRATITUDNI Frans Galea 837
Sunday, 02 October 2016 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) BHAL SIGRA L-FIDI; TRID TIBQA’ TIKBER Frans Galea 908
Tuesday, 27 September 2016 Festa tal-Madonna tal-Hniena fil-Plots tal-Barmil Frans Galea 943
Saturday, 24 September 2016 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA IL-KBURI JICCEKKEN U L-UMLI JITGHOLLA Frans Galea 913
Saturday, 17 September 2016 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FLUS U L-EKONOMIJA: L-IKBAR RIVAL TA’ ALLA Frans Galea 971
Saturday, 10 September 2016 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) L-EBBUSIJA TA’ RAS IL-BNIEDEM U L-HNIENA TA’ ALLA Frans Galea 919
Saturday, 03 September 2016 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) MIN JIFHEM IL-HSIEB TA’ ALLA? Frans Galea 863
Saturday, 27 August 2016 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA IS-SUPPERVJA TAGHLAQ BIEB QALBNA GHAL KRISTU Frans Galea 869
Saturday, 20 August 2016 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KONVERZJONI VERA JAHDIMHA ALLA FINA Frans Galea 991
Saturday, 13 August 2016 IL-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI: SINJAL TA’ KONTRADIZZJONI Frans Galea 913
Wednesday, 10 August 2016 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-POPLU TA’ ALLA Frans Galea 1088
Saturday, 23 July 2016 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) TASSEW, IT-TALB GHANDU QAWWA QUDDIEM ALLA Frans Galea 806
Saturday, 16 July 2016 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) ISHAR: MA TAFX META SE JGHADDI L-MULEJ Frans Galea 940
Saturday, 09 July 2016 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KELMA TA’ ALLA TIPPONTA LEJN IL-PROXXMU Frans Galea 1077
Saturday, 02 July 2016 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI JHABBAR LIL KRISTU Frans Galea 1151
Friday, 24 June 2016 IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA LEHEN JGHAJJAT FID-DEZERT Administrator 1313
Friday, 24 June 2016 Tridijiet tal-Festa ta' San Gwann Matthew Attard 1658
Sunday, 19 June 2016 It-Tieni jum tan-Novena Jum il-Konsagrazzjoni tar-Rotunda Administrator 1097
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 151 - 180 of 697