Monday, 28 May 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Wednesday, 10 August 2016 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-POPLU TA’ ALLA Frans Galea 898
Saturday, 23 July 2016 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) TASSEW, IT-TALB GHANDU QAWWA QUDDIEM ALLA Frans Galea 655
Saturday, 16 July 2016 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) ISHAR: MA TAFX META SE JGHADDI L-MULEJ Frans Galea 774
Saturday, 09 July 2016 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KELMA TA’ ALLA TIPPONTA LEJN IL-PROXXMU Frans Galea 905
Saturday, 02 July 2016 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI JHABBAR LIL KRISTU Frans Galea 981
Friday, 24 June 2016 IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA LEHEN JGHAJJAT FID-DEZERT Administrator 1079
Friday, 24 June 2016 Tridijiet tal-Festa ta' San Gwann Matthew Attard 1465
Sunday, 19 June 2016 It-Tieni jum tan-Novena Jum il-Konsagrazzjoni tar-Rotunda Administrator 933
Friday, 17 June 2016 IT-TNAX-IL HADD MATUL IS-SENA MIN HU GESÙ GHALIK? Administrator 1095
Saturday, 11 June 2016 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) KEMM HU FACLI NKUNU NGANNATI! Administrator 982
Saturday, 04 June 2016 L-GHAXAR HADD MATUL IS-SENA (2016) ALLA TAL-GHEGUBIJIET Frans Galea 1004
Friday, 03 June 2016 Is-Seba' Hamis ta' San Gwann Frans Galea 963
Saturday, 28 May 2016 HADD WARA T-TRINITÀ QADDISA (2016) IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU Frans Galea 1082
Saturday, 21 May 2016 SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA ID-DESTINAZZJONI TAGHNA Frans Galea 1068
Tuesday, 17 May 2016 Traveller's Choice Award 2016 TripAdvisor Matthew Attard 1025
Saturday, 14 May 2016 GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTÈ) 2016 SOLENNITÀ TAL-MIGJA TAL-ISPIRTU S-SANTU IT-TWELID TAL-KNISJA Frans Galea 1035
Friday, 13 May 2016 Jigi ccelebrat ir-Raba Hamis bi preparazzjoni ghal-festa ta' San Gwann Battista Frans Galea 975
Saturday, 07 May 2016 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID 2016 TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI Frans Galea 1025
Friday, 06 May 2016 Fr. Trevor Sultana jqaddes il-Quddiesa tat-Tielet Hamis ta' San Gwann Frans Galea 1068
Saturday, 30 April 2016 IS-SITT HADD TAL-GHID RIESQA L-FESTA L-KBIRA TA’ GHID IL-HAMSIN Frans Galea 829
Thursday, 28 April 2016 Illum jigi ccelebrat it-Tieni Hamis ta' San Gwann Frans Galea 844
Wednesday, 27 April 2016 L-Arcipriet Mons. Daniel Xerri jifrah mas-Supporters tax-Xewkija Tigers Frans Galea 1041
Sunday, 24 April 2016 Jibdew il-Hamisijiet ta' San Gwann Matthew Attard 988
Sunday, 24 April 2016 IL-HAMES HADD TAL-GHID 2016 GERUSALEMM GDIDA: IL-KNISJA Frans Galea 956
Friday, 15 April 2016 IR-RABA’ HADD TAL-GHID IR-RAGHAJ IL-KBIR IMEXXINA LEJN IL-HAJJA Frans Galea 837
Friday, 08 April 2016 IT-TIELET HADD TAL-GHID (2016) KRISTU GESÙ HU AHBAR TAJBA GHALIK Frans Galea 869
Sunday, 03 April 2016 Teatru Govanni - Applikazzjonijiet ghal Auditions Claudio Vella 1005
Saturday, 02 April 2016 IT-TIENI HADD TAL-GHID (2016) IS-SLIEM TAGHNA BISS FI KRISTU MQAJJEM MILL-MEWT Frans Galea 926
Saturday, 26 March 2016 IS-SAHRA FIL-LEJL QADDIS TAL-QAWMIEN, 2016 TAL-MULEJ MILL-IMWIET Frans Galea 972
Monday, 21 March 2016 Il-Parrocca tax-Xewkija tiftah il-Gimgha Mqaddsa bil-Funzjoni ta' Hadd il-Palm Frans Galea 938
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 151 - 180 of 675