Friday, 21 June 2019
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Sunday, 01 January 2017 L-EWWEL TAS-SENA – 2017 IT-THEOTOKOS: IL-VERGNI MARIJA OMM ALLA Frans Galea 1368
Monday, 26 December 2016 Purcissjoni u programm f'lejlet il-Milied fix-Xewkija Frans Galea 1662
Sunday, 25 December 2016 IT-TWELID TA’ SIDNA GESÙ KRISTU (2016) ALLA HUWA AHBAR TAJBA GHALL-BNIEDEM Frans Galea 1485
Saturday, 17 December 2016 NOVENA TAL-MILIED 2016 Frans Galea 1676
Friday, 16 December 2016 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2016-17) HA JQATTAR IS-SHAB LILL-MESSIJA ! Frans Galea 1306
Saturday, 10 December 2016 Illum festivel internazzjonali tal-korijiet fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1205
Saturday, 10 December 2016 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2016-17) KRISTU HU AHBAR TAJBA GHALIK Frans Galea 1148
Wednesday, 07 December 2016 Tminn Korijiet ser ikkantaw fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1206
Friday, 02 December 2016 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2016-17) JAQBLILNA NIEHDU S-SALVAZZJONI BIS-SERJETA` Frans Galea 1222
Friday, 02 December 2016 TBERIK TAL-ORGNI L- GDID FIL-KNISJA ROTUNDA Frans Galea 1161
Monday, 28 November 2016 JOSEPH HILI JINGHATA L-MINISTERU TAL-AKKOLITAT Frans Galea 1210
Saturday, 26 November 2016 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2016-17) GHANDNA BZONN DAWL GDID Frans Galea 1231
Monday, 21 November 2016 CELEBRAZZJONI DJOCESANA TA' KRISTU RE FIX-XEWKIJA Frans Galea 1176
Sunday, 20 November 2016 Il-manifestazzjoni Djocesana ta' Kristu Sultan ser issir fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1142
Saturday, 19 November 2016 L-ERBGHA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) ULIED IS-SULTAN! Frans Galea 1250
Friday, 18 November 2016 Miexi sewwa x-xoghol fuq l-Orgni l-Gdid tar-Rotunda taghna Frans Galea 1283
Monday, 14 November 2016 IL-PARROCCA TAX-XEWKIJA TICCELEBRA L-GUBLEW TAL-HNIENA Frans Galea 1176
Monday, 14 November 2016 Jasal fix-Xewkija l-container bl-Orgni l-Gdid ghar-Rotunda Frans Galea 1321
Friday, 11 November 2016 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) JUM IL-MULEJ Frans Galea 1181
Saturday, 05 November 2016 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FIDI FIL-GENNA Frans Galea 1151
Friday, 04 November 2016 Dun Trevor Sultana mahtur Arcipriet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni, l-Gharb Frans Galea 1541
Friday, 04 November 2016 Koncelebrazzjoni fic-Cimiterju tax-Xewkija Frans Galea 1227
Monday, 31 October 2016 Jigu fi tmiem il-Festi tal-Kwaranturi 2016 fix-Xewkija Frans Galea 1528
Saturday, 29 October 2016 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IS-SORPRIZA TAL-HNIENA KBIRA TA’ ALLA Frans Galea 1178
Saturday, 22 October 2016 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FQAR U L-MAGHKUSA M’HUMIEX ABBANDUNATI Frans Galea 1272
Saturday, 22 October 2016 l-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1301
Wednesday, 19 October 2016 45 sena mill-mewt tal-Arcipriet Grech Frans Galea 1351
Wednesday, 19 October 2016 Assemblea Parrokkjali Frans Galea 1219
Saturday, 15 October 2016 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI U L-BIBBJA Frans Galea 1139
Sunday, 09 October 2016 Tberik u Ftuh ufficjali mill-gdid tal-Ufficju Parrokkjali tax-Xewkija Frans Galea 1602
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 181 - 210 of 745