Tuesday, 27 October 2020
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 04 November 2017 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GERARKIJA TAL-POPLU TA’ ALLA Frans Galea 1841
Saturday, 28 October 2017 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA GHAN-NISRANI, L-IMHABBA KOLLOX Frans Galea 2027
Thursday, 26 October 2017 L-EWWEL GIMGHA TAL-VISTA PASTORALI Frans Galea 1712
Saturday, 21 October 2017 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-KNISJA U L-ISTAT GHALL-GID TAL-BNIEDEM Frans Galea 1868
Sunday, 15 October 2017 ASSEMBLEA PARROKKJALI 2017 Frans Galea 1870
Saturday, 14 October 2017 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-HNIENA U L-MOGHDRIJA TA’ ALLA Frans Galea 1966
Saturday, 07 October 2017 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSJONI VERA TAL-KNISJA Frans Galea 1928
Friday, 06 October 2017 PURCISSJONI TAL-MADONNA TAR-RUZARJU Frans Galea 1927
Saturday, 30 September 2017 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) ID-DNUB JOQTOL Frans Galea 1939
Saturday, 23 September 2017 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GENEROZITÀ TA’ ALLA LI TMUR LIL HEMM MID-DNUB TAGHNA Frans Galea 1933
Saturday, 16 September 2017 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MAHFRA TURI MIN AHNA Frans Galea 2149
Saturday, 09 September 2017 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) GHANDNA B{ONN KNISJA OMM LI TWIDDIBNA Frans Galea 1850
Saturday, 02 September 2017 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IS-SALIB TAN-NISRANI MDAWWAL MILL-GHID Frans Galea 1840
Saturday, 26 August 2017 FESTA TA’ SAN BERT Frans Galea 1723
Thursday, 24 August 2017 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) MINGHAJR IL-KNISJA, DIFFICLI S-SALVAZZJONI Frans Galea 1799
Thursday, 24 August 2017 ESPERJENZA MISSJUNARJA FL-ETJOPJA Frans Galea 1770
Saturday, 19 August 2017 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) INT MIN INT, JEKK TEMMEN ISSALVA Frans Galea 1729
Saturday, 12 August 2017 IKLA FRATERNA G&AS-SACERDOTI TAL-PARROCCA Frans Galea 1696
Saturday, 12 August 2017 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IT-TAQBIDA TAL-FIDI Frans Galea 1787
Friday, 04 August 2017 IT-TRASFIGURAZZJONI TAL-MULEJ L-GHAN TAL-MIXJA TAN-NISRANI Frans Galea 1858
Saturday, 29 July 2017 IS-SBATAX IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSIER HUWA T-TE{OR TAL-HAJJA! Frans Galea 1841
Friday, 28 July 2017 ADOZZJONI SPIRITWALI TA’ TARBIJA FIL- GUF Frans Galea 1858
Friday, 21 July 2017 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISTERU TAL-HAZEN Frans Galea 1886
Friday, 14 July 2017 IL-HMISTAX-IL HADD MATL IS-SENA IL-KELMA TFEJJAQ Frans Galea 2202
Saturday, 08 July 2017 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) L-UMLI JEMMNU F’ GESÙ L-UMLI Frans Galea 2028
Saturday, 01 July 2017 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) HEMM HTIEGA LI NKUNU FI KNISJA! Frans Galea 2273
Thursday, 29 June 2017 JUM IL-FESTA TAL-PATRUN TAGHNA SAN GWANN Frans Galea 1762
Thursday, 29 June 2017 SOLENNITÀ TAT-TWELID TAL-BATTISTA Frans Galea 1750
Thursday, 29 June 2017 IT-TIELET JUM TAT-TRIDU Frans Galea 1700
Thursday, 29 June 2017 IT-TIENI JUM TAT-TRIDU Frans Galea 1671
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 181 - 210 of 820