Friday, 21 June 2019
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 08 October 2016 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FERH JINSAB FIR-RADD IL-HAJR U L-GRATITUDNI Frans Galea 1233
Sunday, 02 October 2016 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) BHAL SIGRA L-FIDI; TRID TIBQA’ TIKBER Frans Galea 1346
Tuesday, 27 September 2016 Festa tal-Madonna tal-Hniena fil-Plots tal-Barmil Frans Galea 1350
Saturday, 24 September 2016 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA IL-KBURI JICCEKKEN U L-UMLI JITGHOLLA Frans Galea 1412
Saturday, 17 September 2016 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FLUS U L-EKONOMIJA: L-IKBAR RIVAL TA’ ALLA Frans Galea 1444
Saturday, 10 September 2016 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) L-EBBUSIJA TA’ RAS IL-BNIEDEM U L-HNIENA TA’ ALLA Frans Galea 1344
Saturday, 03 September 2016 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) MIN JIFHEM IL-HSIEB TA’ ALLA? Frans Galea 1301
Saturday, 27 August 2016 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA IS-SUPPERVJA TAGHLAQ BIEB QALBNA GHAL KRISTU Frans Galea 1293
Saturday, 20 August 2016 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KONVERZJONI VERA JAHDIMHA ALLA FINA Frans Galea 1468
Saturday, 13 August 2016 IL-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI: SINJAL TA’ KONTRADIZZJONI Frans Galea 1308
Wednesday, 10 August 2016 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-POPLU TA’ ALLA Frans Galea 1583
Saturday, 23 July 2016 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) TASSEW, IT-TALB GHANDU QAWWA QUDDIEM ALLA Frans Galea 1133
Saturday, 16 July 2016 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) ISHAR: MA TAFX META SE JGHADDI L-MULEJ Frans Galea 1319
Saturday, 09 July 2016 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KELMA TA’ ALLA TIPPONTA LEJN IL-PROXXMU Frans Galea 1499
Saturday, 02 July 2016 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI JHABBAR LIL KRISTU Frans Galea 1557
Friday, 24 June 2016 IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA LEHEN JGHAJJAT FID-DEZERT Administrator 1796
Friday, 24 June 2016 Tridijiet tal-Festa ta' San Gwann Matthew Attard 2077
Sunday, 19 June 2016 It-Tieni jum tan-Novena Jum il-Konsagrazzjoni tar-Rotunda Administrator 1456
Friday, 17 June 2016 IT-TNAX-IL HADD MATUL IS-SENA MIN HU GESÙ GHALIK? Administrator 1746
Saturday, 11 June 2016 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) KEMM HU FACLI NKUNU NGANNATI! Administrator 1610
Saturday, 04 June 2016 L-GHAXAR HADD MATUL IS-SENA (2016) ALLA TAL-GHEGUBIJIET Frans Galea 1620
Friday, 03 June 2016 Is-Seba' Hamis ta' San Gwann Frans Galea 1495
Saturday, 28 May 2016 HADD WARA T-TRINITÀ QADDISA (2016) IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU Frans Galea 1680
Saturday, 21 May 2016 SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA ID-DESTINAZZJONI TAGHNA Frans Galea 1707
Tuesday, 17 May 2016 Traveller's Choice Award 2016 TripAdvisor Matthew Attard 1462
Saturday, 14 May 2016 GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTÈ) 2016 SOLENNITÀ TAL-MIGJA TAL-ISPIRTU S-SANTU IT-TWELID TAL-KNISJA Frans Galea 1613
Friday, 13 May 2016 Jigi ccelebrat ir-Raba Hamis bi preparazzjoni ghal-festa ta' San Gwann Battista Frans Galea 1522
Saturday, 07 May 2016 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID 2016 TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI Frans Galea 1567
Friday, 06 May 2016 Fr. Trevor Sultana jqaddes il-Quddiesa tat-Tielet Hamis ta' San Gwann Frans Galea 1606
Saturday, 30 April 2016 IS-SITT HADD TAL-GHID RIESQA L-FESTA L-KBIRA TA’ GHID IL-HAMSIN Frans Galea 1386
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 211 - 240 of 745