Sunday, 25 June 2017
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Thursday, 04 June 2015 HADD WARA T-TRINITA’ QADDISA (2015) CORPUS DOMINI: IL-GISEM U D-DEMM TAL-MULEJ Frans Galea 1008
Thursday, 04 June 2015 It-Tmien Hamis ta' San Gwann Matthew Attard 779
Tuesday, 02 June 2015 Ir-Relikwa ta' Id San Gwann fix-Xewkija Frans Galea 899
Thursday, 28 May 2015 HADD FUQ GHID IL-HAMSIN SOLENNITA’ TAT-TRINITA’ QADDISA Frans Galea 788
Saturday, 23 May 2015 GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTE) 2015 MILL-ISPIRTU TITWIELED IL-KNISJA Frans Galea 1102
Thursday, 14 May 2015 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA, LAPSI 2015 Frans Galea 939
Thursday, 07 May 2015 IS-SITT HADD TAL-GHID, 2015 GHANDEK FIDI JEKK GHANDEK L-IMHABBA Frans Galea 759
Saturday, 02 May 2015 IL-HAMES HADD TAL-GHID, 2O15 KRISTU RXOXT, ID-DIELJA GHAMMIELA Frans Galea 795
Friday, 24 April 2015 IR-RABA’ HADD TAL-GHID, 2015 IR-RAGHAJ IL-KBIR TAL-MERHLA TA’ ALLA Frans Galea 813
Friday, 17 April 2015 IT-TIELET HADD TAL-GHID, 2015 KRISTU JEHLES MILL-HTIJA Frans Galea 855
Thursday, 16 April 2015 Illum lewwel Hamis ta' San Gwann ( Quddiesa bil-priedka fil-Knisja Rotunda ) Frans Galea 873
Friday, 10 April 2015 IT-TIENI HADD TAL-GHID – ‘DOMENICA IN ALBIS’, 2015 IL-FIDI FI KRISTU TIRBAH ID-DINJA Frans Galea 824
Saturday, 04 April 2015 IS-SAHRA FIL-LEJL QADDIS TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET Frans Galea 854
Friday, 03 April 2015 Il-Funzjoni tal-Bews tas-Salib fil-Knisja Rotunda Frans Galea 974
Friday, 27 March 2015 HADD IL-PALM ID-DAHLA SOLENNI TAL-MULEJ F’GERUSALEMM Frans Galea 928
Saturday, 21 March 2015 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN, 2015 KRISTU L-PATT TA’ ALLA MAGHNA Frans Galea 883
Sunday, 08 March 2015 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN, 2015 KRISTU HUWA L-PATT TA’ ALLA MAGHNA Frans Galea 914
Friday, 27 February 2015 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN 2015 WARA L-MULEJ, MILL-KALVARJU GHALL-QAWMIEN Frans Galea 904
Saturday, 21 February 2015 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN 2015 IL-PATT TAL-MULEJ Frans Galea 983
Saturday, 14 February 2015 IS-SITT HADD MATUL IS-SENA 2015 ID-DNUB TA’ WIEHED JOLQOT LILL-OHRAJN Frans Galea 918
Friday, 06 February 2015 IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA 2015 IS-SINJAL TAS-SALIB FL-ISTORJA TAGHNA Frans Galea 896
Saturday, 31 January 2015 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA IL-QAWWA U L-AWTORITA TA’ GESÙ Frans Galea 903
Saturday, 24 January 2015 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA NIKKONVERTU, LA FADLILNA Z-ZMIEN! Frans Galea 1021
Saturday, 17 January 2015 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA 2015 ALLA QED ISEJHILNA Frans Galea 922
Friday, 09 January 2015 L-EWWEL HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ Frans Galea 1002
Saturday, 03 January 2015 L-EPIFANIJA TAL-MULEJ IL-BNIEDEM TA’ ALLA HU DAK LI JAGHRAF LILL-MULEJ Frans Galea 1022
Wednesday, 31 December 2014 L-EWWEL TAS-SENA 2015 IL-VERGNI MARIJA OMM ALLA (THEOTOKOS) Frans Galea 942
Saturday, 27 December 2014 HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED 2014 IL-FAMILJA MQADDSA Frans Galea 932
Thursday, 25 December 2014 IL-LEJL QADDIS TAL-MILIED 2014 F’DAN IL-LEJL JGHADDI ALLA Frans Galea 997
Sunday, 21 December 2014 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT FI KRISTU L-WEGHDIET KOLLHA TA’ ALLA Frans Galea 903
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 211 - 240 of 608