Monday, 18 January 2021
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 12 August 2017 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IT-TAQBIDA TAL-FIDI Frans Galea 1822
Friday, 04 August 2017 IT-TRASFIGURAZZJONI TAL-MULEJ L-GHAN TAL-MIXJA TAN-NISRANI Frans Galea 1894
Saturday, 29 July 2017 IS-SBATAX IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSIER HUWA T-TE{OR TAL-HAJJA! Frans Galea 1873
Friday, 28 July 2017 ADOZZJONI SPIRITWALI TA’ TARBIJA FIL- GUF Frans Galea 1892
Friday, 21 July 2017 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISTERU TAL-HAZEN Frans Galea 1916
Friday, 14 July 2017 IL-HMISTAX-IL HADD MATL IS-SENA IL-KELMA TFEJJAQ Frans Galea 2235
Saturday, 08 July 2017 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) L-UMLI JEMMNU F’ GESÙ L-UMLI Frans Galea 2064
Saturday, 01 July 2017 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) HEMM HTIEGA LI NKUNU FI KNISJA! Frans Galea 2304
Thursday, 29 June 2017 JUM IL-FESTA TAL-PATRUN TAGHNA SAN GWANN Frans Galea 1791
Thursday, 29 June 2017 SOLENNITÀ TAT-TWELID TAL-BATTISTA Frans Galea 1784
Thursday, 29 June 2017 IT-TIELET JUM TAT-TRIDU Frans Galea 1729
Thursday, 29 June 2017 IT-TIENI JUM TAT-TRIDU Frans Galea 1703
Thursday, 29 June 2017 L-EWWEL JUM TAT-TRIDU Frans Galea 1784
Thursday, 29 June 2017 HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA Frans Galea 1798
Friday, 23 June 2017 IT-TWELID TA’ SAN GWANN BATTISTA XBIEHA TAL-KNISJA-XHUD Frans Galea 2093
Saturday, 17 June 2017 CORPUS DOMINI (2017) IL-QALBA TAL-AHBAR IT-TAJBA NISRANIJA Frans Galea 2076
Saturday, 17 June 2017 HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA Frans Galea 1888
Monday, 12 June 2017 L-EWWEL QRARA Frans Galea 1875
Saturday, 10 June 2017 HADD FUQ PENTEKOSTE IT-TRINITÀ QADDISA Frans Galea 2079
Saturday, 03 June 2017 PENTEKOSTE – GHID IL-HAMSIN IL-QAWWA TAL-ISPIRTU S-SANTU TINVADI D-DINJA U TWELLED IL-KNISJA Frans Galea 2861
Saturday, 27 May 2017 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI Frans Galea 2200
Tuesday, 23 May 2017 MUSICAL “RAJTEK TINBIDEL” Frans Galea 1885
Friday, 19 May 2017 IS-SITT HADD TAL-GHID HEMM BZONN INSIRU NSARA ‘ADULTI’ Frans Galea 2115
Saturday, 13 May 2017 IL-HAMES HADD TAL-GHID (2017) KRISTU BISS JAFHA T-TRIQ Frans Galea 2093
Friday, 05 May 2017 IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2017) IL-MAGHMUDIJA DON KBIR Frans Galea 2046
Saturday, 29 April 2017 Orgni gdid ghar-Rotunda tax-Xewkija - Pulling Out All the Stops Frans Galea 2129
Friday, 28 April 2017 IT-TIELET HADD TAL-GHID (2017) ZMIEN IL-GHID: FWIEHA TAL-PENTEKOSTE` Frans Galea 2053
Sunday, 23 April 2017 IT-TIENI HADD TAL-GHID (2017) HAMSIN JUM TA’ FESTA Frans Galea 2032
Friday, 21 April 2017 HAMISIJIET TA’ SAN GWANN BATTISTA 2017 Frans Galea 2177
Thursday, 20 April 2017 L-GHID IL-KBIR Frans Galea 2044
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 211 - 240 of 832