Sunday, 24 June 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 03 October 2015 Illum Mons. Carmelo Mercieca imexxi siegha addorazzjoni fil-Knisja Rotunda Frans Galea 1047
Saturday, 03 October 2015 L-Arcipriet Dun Daniel Xerri jaghmel zjara fil-Kazin tax-Xewkija Tigers Frans Galea 1329
Thursday, 01 October 2015 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IT-TLIET ARTALI FIL-HAJJA MIZZEWGA Frans Galea 1198
Sunday, 27 September 2015 Grazzi Carl Scerri !! Matthew Attard 1022
Friday, 25 September 2015 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 FEJN HEMM IL-GHAQDA JGHAMMAR IL-MULEJ Frans Galea 1243
Friday, 25 September 2015 Tigi ccelebrata l-Festa tal-Madonna tal-Hniena fix-Xewkija Frans Galea 992
Sunday, 20 September 2015 Aktar laqghat mal-Arcipriet il-gdid Frans Galea 996
Friday, 18 September 2015 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MISTERU TAL-GHID FIL-HAJJA TAGHNA Frans Galea 985
Friday, 18 September 2015 Il-Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin jilqa lil Arcipriet il-gdid Frans Galea 1089
Monday, 14 September 2015 L-Arcipriet Daniel Xerri mistieden mil-Kumitat tal-Banda Prekursur Frans Galea 998
Sunday, 13 September 2015 Laqgha ta' merhba u ringrazzjament milll-Abbatini Xewkin Matthew Attard 1088
Sunday, 13 September 2015 L-Arcipriet Mons. Daniel Xerri jbda jiltaqa ma' l-Ghaqdiet Xewkin Frans Galea 1094
Friday, 11 September 2015 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-GLORJA MIS-SALIB Frans Galea 1000
Monday, 07 September 2015 L-Arcipriet Mons. Daniel Xerri jaghmel l-ewwel omelija tieghu fil-Quddiesa tal-Hadd 6 ta' Settembru Frans Galea 1048
Saturday, 05 September 2015 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-FIDI MILL-KELMA MITKELLMA U MISMUGHA Frans Galea 1007
Tuesday, 01 September 2015 Recording tat thabbira ta' Arcipriet Gdid Claudio Vella 998
Sunday, 30 August 2015 Ir-Rotunda Arcipretali ta’ San Gwann Battista, ix-Xewkija Matthew Attard 1248
Sunday, 30 August 2015 Monsinjur Daniel Xerri – Profil Matthew Attard 1187
Sunday, 30 August 2015 Esklussiva ghal xewkija parish.org! Matthew Attard 1086
Sunday, 30 August 2015 Solennita' tal-martirju ta' San Gwann il-Battista Matthew Attard 1025
Sunday, 30 August 2015 Arcipriet gdid ghax-Xewkija Claudio Vella 1505
Thursday, 27 August 2015 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA IL-QALB KOLLOX Frans Galea 1112
Saturday, 22 August 2015 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 FIDI GHAL ZMINIJIET GODDA Frans Galea 1086
Saturday, 15 August 2015 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 JEW MA’ GESÙ JEW MITLUFIN AHNA Frans Galea 1072
Saturday, 08 August 2015 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 KRISTU HUWA R-RISPOSTA GHALL-GUH TAL-BNIEDEM Frans Galea 1001
Sunday, 02 August 2015 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 X’HEMM F’GESU GHALL-BNIEDEM? Frans Galea 1081
Saturday, 25 July 2015 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MULEJ JIPPROVDI HOBZ TAL-ART U HOBZ TAS-SEMA Frans Galea 1173
Friday, 17 July 2015 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA IR-RAGHAJ TAL-MERHLA Frans Galea 1113
Saturday, 11 July 2015 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 KULL NISRANI HU PROFETA Frans Galea 1053
Friday, 03 July 2015 L-ERBATAX-IL-HADD MATUL IS-SENA 2015 L-EBBUSIJA TAR-RAS IL-KONTRA TAL-UMILTÀ Frans Galea 1095
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 241 - 270 of 682