Saturday, 16 December 2017
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 20 June 2015 IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA LEHEN JGHAJJAT FID-DEZERT Frans Galea 1046
Thursday, 18 June 2015 L-ewwel u t-tieni jum tat-Tridu Matthew Attard 971
Monday, 15 June 2015 Abbatini Xewkija jifirhu b'zieda ta' abbati gdid Matthew Attard 1046
Sunday, 14 June 2015 Is-Sagrament tal-Konfermazzjoni Matthew Attard 903
Friday, 12 June 2015 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2015) PARABBOLI LI JURUNA L-KNISJA Frans Galea 887
Thursday, 11 June 2015 Id-9 Hamis ta' San Gwann Matthew Attard 883
Monday, 08 June 2015 L-ewwel Tqarbina fix-Xewkija Matthew Attard 923
Sunday, 07 June 2015 L-ewwel Tqarbina fix-Xewkija Matthew Attard 810
Thursday, 04 June 2015 HADD WARA T-TRINITA’ QADDISA (2015) CORPUS DOMINI: IL-GISEM U D-DEMM TAL-MULEJ Frans Galea 1156
Thursday, 04 June 2015 It-Tmien Hamis ta' San Gwann Matthew Attard 907
Tuesday, 02 June 2015 Ir-Relikwa ta' Id San Gwann fix-Xewkija Frans Galea 1020
Thursday, 28 May 2015 HADD FUQ GHID IL-HAMSIN SOLENNITA’ TAT-TRINITA’ QADDISA Frans Galea 913
Saturday, 23 May 2015 GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTE) 2015 MILL-ISPIRTU TITWIELED IL-KNISJA Frans Galea 1263
Thursday, 14 May 2015 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA, LAPSI 2015 Frans Galea 1114
Thursday, 07 May 2015 IS-SITT HADD TAL-GHID, 2015 GHANDEK FIDI JEKK GHANDEK L-IMHABBA Frans Galea 861
Saturday, 02 May 2015 IL-HAMES HADD TAL-GHID, 2O15 KRISTU RXOXT, ID-DIELJA GHAMMIELA Frans Galea 932
Friday, 24 April 2015 IR-RABA’ HADD TAL-GHID, 2015 IR-RAGHAJ IL-KBIR TAL-MERHLA TA’ ALLA Frans Galea 892
Friday, 17 April 2015 IT-TIELET HADD TAL-GHID, 2015 KRISTU JEHLES MILL-HTIJA Frans Galea 977
Thursday, 16 April 2015 Illum lewwel Hamis ta' San Gwann ( Quddiesa bil-priedka fil-Knisja Rotunda ) Frans Galea 995
Friday, 10 April 2015 IT-TIENI HADD TAL-GHID – ‘DOMENICA IN ALBIS’, 2015 IL-FIDI FI KRISTU TIRBAH ID-DINJA Frans Galea 954
Saturday, 04 April 2015 IS-SAHRA FIL-LEJL QADDIS TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET Frans Galea 1002
Friday, 03 April 2015 Il-Funzjoni tal-Bews tas-Salib fil-Knisja Rotunda Frans Galea 1101
Friday, 27 March 2015 HADD IL-PALM ID-DAHLA SOLENNI TAL-MULEJ F’GERUSALEMM Frans Galea 1117
Saturday, 21 March 2015 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN, 2015 KRISTU L-PATT TA’ ALLA MAGHNA Frans Galea 1041
Sunday, 08 March 2015 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN, 2015 KRISTU HUWA L-PATT TA’ ALLA MAGHNA Frans Galea 1113
Friday, 27 February 2015 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN 2015 WARA L-MULEJ, MILL-KALVARJU GHALL-QAWMIEN Frans Galea 1100
Saturday, 21 February 2015 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN 2015 IL-PATT TAL-MULEJ Frans Galea 1168
Saturday, 14 February 2015 IS-SITT HADD MATUL IS-SENA 2015 ID-DNUB TA’ WIEHED JOLQOT LILL-OHRAJN Frans Galea 1080
Friday, 06 February 2015 IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA 2015 IS-SINJAL TAS-SALIB FL-ISTORJA TAGHNA Frans Galea 1035
Saturday, 31 January 2015 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA IL-QAWWA U L-AWTORITA TA’ GESÙ Frans Galea 1028
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 241 - 270 of 646