Tuesday, 16 October 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Sunday, 15 November 2015 Il-Festa tal-Kwaranturi fix-Xewkija Frans Galea 1075
Friday, 13 November 2015 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) IL-MULEJ GEJ Frans Galea 1131
Tuesday, 10 November 2015 L-Arcipriet jilqa x-Xewkin fid-Dar Parrkokjali Frans Galea 1103
Tuesday, 10 November 2015 Jum memorabli ghal-Parrocca tax-Xewkija Frans Galea 1157
Sunday, 08 November 2015 Il-Pittura ufficjali tal-Pussess ta' L-Arcipriet Mons. Daniel Xerri Frans Galea 1116
Saturday, 07 November 2015 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) L-IMPORTANTI L-KONVERZJONI PERSONALI Frans Galea 1102
Friday, 06 November 2015 Il-lejla Velja ta' Talb fir-Rotunda bi thejjija ghal-Pussess ta' l-Arc. Daniel Xerri Frans Galea 1148
Wednesday, 04 November 2015 Programm tal-bidu tal-hidma pastorali ta' Mons. Daniel Xerri bhala Arcipriet tax-Xewkija Frans Galea 1152
Tuesday, 03 November 2015 Quddiesa fic-Cimiterju tax-Xewkija Frans Galea 1120
Tuesday, 03 November 2015 L-Arcipriet Gdid Dun Daniel flimkien max-Xewkin jghatu d-demm Frans Galea 1181
Sunday, 01 November 2015 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) ALLA HU MHABBA Frans Galea 1212
Sunday, 25 October 2015 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) KEMM GHANDNA BZONN “NARAW”! Frans Galea 1205
Sunday, 18 October 2015 Mons Carmelo Mercieca jiehu l-pussess ta' monsinjur Teologu fil-Kapitlu Katidrali Matthew Attard 1357
Sunday, 18 October 2015 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2015) NIZLA HI T-TRIQ GHALL-GLORJA Frans Galea 1316
Sunday, 18 October 2015 L-Isqof George Bugeja jaghmel zjara fix-Xewkija Matthew Attard 1073
Sunday, 11 October 2015 Mons Carmelo Mercieca jinghata l-premju Anzjanita' Attiva 2015 Matthew Attard 1157
Friday, 09 October 2015 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2015) L-IDOL L-KBIR Frans Galea 1287
Tuesday, 06 October 2015 Il-Parrocca trodd hajr lill-arcipriet emeritus Mons. Carmelo Mercieca Frans Galea 1453
Monday, 05 October 2015 L-Arcipriet il-gdid izur l-iskola Primarja tax-Xewkija Frans Galea 1273
Saturday, 03 October 2015 Illum Mons. Carmelo Mercieca imexxi siegha addorazzjoni fil-Knisja Rotunda Frans Galea 1169
Saturday, 03 October 2015 L-Arcipriet Dun Daniel Xerri jaghmel zjara fil-Kazin tax-Xewkija Tigers Frans Galea 1475
Thursday, 01 October 2015 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IT-TLIET ARTALI FIL-HAJJA MIZZEWGA Frans Galea 1346
Sunday, 27 September 2015 Grazzi Carl Scerri !! Matthew Attard 1157
Friday, 25 September 2015 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 FEJN HEMM IL-GHAQDA JGHAMMAR IL-MULEJ Frans Galea 1422
Friday, 25 September 2015 Tigi ccelebrata l-Festa tal-Madonna tal-Hniena fix-Xewkija Frans Galea 1114
Sunday, 20 September 2015 Aktar laqghat mal-Arcipriet il-gdid Frans Galea 1141
Friday, 18 September 2015 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MISTERU TAL-GHID FIL-HAJJA TAGHNA Frans Galea 1115
Friday, 18 September 2015 Il-Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin jilqa lil Arcipriet il-gdid Frans Galea 1218
Monday, 14 September 2015 L-Arcipriet Daniel Xerri mistieden mil-Kumitat tal-Banda Prekursur Frans Galea 1121
Sunday, 13 September 2015 Laqgha ta' merhba u ringrazzjament milll-Abbatini Xewkin Matthew Attard 1225
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 241 - 270 of 701