Sunday, 18 March 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Sunday, 30 August 2015 Solennita' tal-martirju ta' San Gwann il-Battista Matthew Attard 909
Sunday, 30 August 2015 Arcipriet gdid ghax-Xewkija Claudio Vella 1374
Thursday, 27 August 2015 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA IL-QALB KOLLOX Frans Galea 985
Saturday, 22 August 2015 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 FIDI GHAL ZMINIJIET GODDA Frans Galea 955
Saturday, 15 August 2015 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 JEW MA’ GESÙ JEW MITLUFIN AHNA Frans Galea 954
Saturday, 08 August 2015 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 KRISTU HUWA R-RISPOSTA GHALL-GUH TAL-BNIEDEM Frans Galea 898
Sunday, 02 August 2015 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 X’HEMM F’GESU GHALL-BNIEDEM? Frans Galea 955
Saturday, 25 July 2015 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MULEJ JIPPROVDI HOBZ TAL-ART U HOBZ TAS-SEMA Frans Galea 1048
Friday, 17 July 2015 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA IR-RAGHAJ TAL-MERHLA Frans Galea 984
Saturday, 11 July 2015 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 KULL NISRANI HU PROFETA Frans Galea 943
Friday, 03 July 2015 L-ERBATAX-IL-HADD MATUL IS-SENA 2015 L-EBBUSIJA TAR-RAS IL-KONTRA TAL-UMILTÀ Frans Galea 978
Wednesday, 01 July 2015 l-Abbatini gewwa Malta Matthew Attard 1030
Saturday, 27 June 2015 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA KRISTU: L-UNIKU LI REBAH LILL-MEWT Frans Galea 905
Thursday, 25 June 2015 L-24 ta' Gunju - Nhar is-solennita' tat-twelid tal-Battista Matthew Attard 905
Sunday, 21 June 2015 Il-pontifikal ta' jum il-festa Matthew Attard 902
Sunday, 21 June 2015 Il-wasla tar-Relikwa tad-driegh San Gwann u Transulazzjoni Solenni Matthew Attard 1001
Saturday, 20 June 2015 It-Tieni u t-Tielet jum tat-Tridu Matthew Attard 985
Saturday, 20 June 2015 IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA LEHEN JGHAJJAT FID-DEZERT Frans Galea 1117
Thursday, 18 June 2015 L-ewwel u t-tieni jum tat-Tridu Matthew Attard 1023
Monday, 15 June 2015 Abbatini Xewkija jifirhu b'zieda ta' abbati gdid Matthew Attard 1102
Sunday, 14 June 2015 Is-Sagrament tal-Konfermazzjoni Matthew Attard 957
Friday, 12 June 2015 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2015) PARABBOLI LI JURUNA L-KNISJA Frans Galea 939
Thursday, 11 June 2015 Id-9 Hamis ta' San Gwann Matthew Attard 938
Monday, 08 June 2015 L-ewwel Tqarbina fix-Xewkija Matthew Attard 990
Sunday, 07 June 2015 L-ewwel Tqarbina fix-Xewkija Matthew Attard 863
Thursday, 04 June 2015 HADD WARA T-TRINITA’ QADDISA (2015) CORPUS DOMINI: IL-GISEM U D-DEMM TAL-MULEJ Frans Galea 1224
Thursday, 04 June 2015 It-Tmien Hamis ta' San Gwann Matthew Attard 971
Tuesday, 02 June 2015 Ir-Relikwa ta' Id San Gwann fix-Xewkija Frans Galea 1090
Thursday, 28 May 2015 HADD FUQ GHID IL-HAMSIN SOLENNITA’ TAT-TRINITA’ QADDISA Frans Galea 972
Saturday, 23 May 2015 GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTE) 2015 MILL-ISPIRTU TITWIELED IL-KNISJA Frans Galea 1333
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 241 - 270 of 663