Wednesday, 16 August 2017
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 21 March 2015 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN, 2015 KRISTU L-PATT TA’ ALLA MAGHNA Frans Galea 931
Sunday, 08 March 2015 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN, 2015 KRISTU HUWA L-PATT TA’ ALLA MAGHNA Frans Galea 964
Friday, 27 February 2015 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN 2015 WARA L-MULEJ, MILL-KALVARJU GHALL-QAWMIEN Frans Galea 960
Saturday, 21 February 2015 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN 2015 IL-PATT TAL-MULEJ Frans Galea 1030
Saturday, 14 February 2015 IS-SITT HADD MATUL IS-SENA 2015 ID-DNUB TA’ WIEHED JOLQOT LILL-OHRAJN Frans Galea 967
Friday, 06 February 2015 IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA 2015 IS-SINJAL TAS-SALIB FL-ISTORJA TAGHNA Frans Galea 952
Saturday, 31 January 2015 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA IL-QAWWA U L-AWTORITA TA’ GESÙ Frans Galea 948
Saturday, 24 January 2015 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA NIKKONVERTU, LA FADLILNA Z-ZMIEN! Frans Galea 1080
Saturday, 17 January 2015 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA 2015 ALLA QED ISEJHILNA Frans Galea 968
Friday, 09 January 2015 L-EWWEL HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ Frans Galea 1044
Saturday, 03 January 2015 L-EPIFANIJA TAL-MULEJ IL-BNIEDEM TA’ ALLA HU DAK LI JAGHRAF LILL-MULEJ Frans Galea 1065
Wednesday, 31 December 2014 L-EWWEL TAS-SENA 2015 IL-VERGNI MARIJA OMM ALLA (THEOTOKOS) Frans Galea 986
Saturday, 27 December 2014 HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED 2014 IL-FAMILJA MQADDSA Frans Galea 981
Thursday, 25 December 2014 IL-LEJL QADDIS TAL-MILIED 2014 F’DAN IL-LEJL JGHADDI ALLA Frans Galea 1055
Sunday, 21 December 2014 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT FI KRISTU L-WEGHDIET KOLLHA TA’ ALLA Frans Galea 946
Saturday, 13 December 2014 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT, 2014 IL-FESTA TAL-FQAR FL-ISPIRTU Frans Galea 1066
Saturday, 06 December 2014 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT 2014 IS-SALVAZZJONI RIESQA LEJNA Frans Galea 991
Friday, 28 November 2014 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT 2014 IT-TAMA TAL-GHASSIES BIL-LEJL Frans Galea 1111
Saturday, 22 November 2014 L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA 2014 KRISTU SULTAN Frans Galea 1060
Saturday, 15 November 2014 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2014 TALENTI GHALL-QADI TAL-IMHABBA ( Kwaranturi fix-Xewkija ) Frans Galea 1240
Saturday, 08 November 2014 9 TA’ NOVEMBRU, 2014 IL-KONSAGRAZZJONI TAL-BAZILIKA TAL-LATERAN Frans Galea 1145
Friday, 31 October 2014 L-GHID TAL-IMWIET IMHABBA LI MA TMUT QATT Frans Galea 1125
Thursday, 23 October 2014 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2014 L-IMHABBA MHIX KMANDAMENT IMMA GRAZZJA Frans Galea 1199
Friday, 17 October 2014 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 HUWA ALLA SID L-ISTORJA Frans Galea 1059
Saturday, 11 October 2014 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MISTIEDNA GHALL-BANKETT TA’ ALLA Frans Galea 977
Saturday, 11 October 2014 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MISTIEDNA GHALL-BANKETT TA’ ALLA Frans Galea 1000
Friday, 03 October 2014 IS-SEBGHA U GHOXRIN &ADD MATUL IS-SENA 2014 L-GHALQA LI HI L-KNISJA Frans Galea 1032
Friday, 26 September 2014 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-KUXJENZA Frans Galea 1211
Thursday, 18 September 2014 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-GENEROZITA’ TA’ ALLA Frans Galea 1131
Friday, 12 September 2014 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MAHFRA MINN MAHFRA Frans Galea 1187
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 241 - 270 of 623