Saturday, 02 July 2022
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 21 October 2017 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-KNISJA U L-ISTAT GHALL-GID TAL-BNIEDEM Frans Galea 2397
Sunday, 15 October 2017 ASSEMBLEA PARROKKJALI 2017 Frans Galea 2420
Saturday, 14 October 2017 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-HNIENA U L-MOGHDRIJA TA’ ALLA Frans Galea 2530
Saturday, 07 October 2017 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSJONI VERA TAL-KNISJA Frans Galea 2497
Friday, 06 October 2017 PURCISSJONI TAL-MADONNA TAR-RUZARJU Frans Galea 2478
Saturday, 30 September 2017 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) ID-DNUB JOQTOL Frans Galea 2511
Saturday, 23 September 2017 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GENEROZITÀ TA’ ALLA LI TMUR LIL HEMM MID-DNUB TAGHNA Frans Galea 2509
Saturday, 16 September 2017 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MAHFRA TURI MIN AHNA Frans Galea 2685
Saturday, 09 September 2017 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) GHANDNA B{ONN KNISJA OMM LI TWIDDIBNA Frans Galea 2389
Saturday, 02 September 2017 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IS-SALIB TAN-NISRANI MDAWWAL MILL-GHID Frans Galea 2404
Saturday, 26 August 2017 FESTA TA’ SAN BERT Frans Galea 2281
Thursday, 24 August 2017 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) MINGHAJR IL-KNISJA, DIFFICLI S-SALVAZZJONI Frans Galea 2316
Thursday, 24 August 2017 ESPERJENZA MISSJUNARJA FL-ETJOPJA Frans Galea 2315
Saturday, 19 August 2017 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) INT MIN INT, JEKK TEMMEN ISSALVA Frans Galea 2272
Saturday, 12 August 2017 IKLA FRATERNA G&AS-SACERDOTI TAL-PARROCCA Frans Galea 2256
Saturday, 12 August 2017 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IT-TAQBIDA TAL-FIDI Frans Galea 2375
Friday, 04 August 2017 IT-TRASFIGURAZZJONI TAL-MULEJ L-GHAN TAL-MIXJA TAN-NISRANI Frans Galea 2479
Saturday, 29 July 2017 IS-SBATAX IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSIER HUWA T-TE{OR TAL-HAJJA! Frans Galea 2368
Friday, 28 July 2017 ADOZZJONI SPIRITWALI TA’ TARBIJA FIL- GUF Frans Galea 2411
Friday, 21 July 2017 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISTERU TAL-HAZEN Frans Galea 2420
Friday, 14 July 2017 IL-HMISTAX-IL HADD MATL IS-SENA IL-KELMA TFEJJAQ Frans Galea 2748
Saturday, 08 July 2017 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) L-UMLI JEMMNU F’ GESÙ L-UMLI Frans Galea 2570
Saturday, 01 July 2017 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) HEMM HTIEGA LI NKUNU FI KNISJA! Frans Galea 2835
Thursday, 29 June 2017 JUM IL-FESTA TAL-PATRUN TAGHNA SAN GWANN Frans Galea 2363
Thursday, 29 June 2017 SOLENNITÀ TAT-TWELID TAL-BATTISTA Frans Galea 2295
Thursday, 29 June 2017 IT-TIELET JUM TAT-TRIDU Frans Galea 2253
Thursday, 29 June 2017 IT-TIENI JUM TAT-TRIDU Frans Galea 2209
Thursday, 29 June 2017 L-EWWEL JUM TAT-TRIDU Frans Galea 2290
Thursday, 29 June 2017 HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA Frans Galea 2325
Friday, 23 June 2017 IT-TWELID TA’ SAN GWANN BATTISTA XBIEHA TAL-KNISJA-XHUD Frans Galea 2619
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 271 - 300 of 907