Monday, 25 January 2021
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Sunday, 25 December 2016 IT-TWELID TA’ SIDNA GESÙ KRISTU (2016) ALLA HUWA AHBAR TAJBA GHALL-BNIEDEM Frans Galea 2195
Saturday, 17 December 2016 NOVENA TAL-MILIED 2016 Frans Galea 2359
Friday, 16 December 2016 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2016-17) HA JQATTAR IS-SHAB LILL-MESSIJA ! Frans Galea 1942
Saturday, 10 December 2016 Illum festivel internazzjonali tal-korijiet fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1810
Saturday, 10 December 2016 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2016-17) KRISTU HU AHBAR TAJBA GHALIK Frans Galea 1769
Wednesday, 07 December 2016 Tminn Korijiet ser ikkantaw fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1896
Friday, 02 December 2016 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2016-17) JAQBLILNA NIEHDU S-SALVAZZJONI BIS-SERJETA` Frans Galea 1844
Friday, 02 December 2016 TBERIK TAL-ORGNI L- GDID FIL-KNISJA ROTUNDA Frans Galea 1816
Monday, 28 November 2016 JOSEPH HILI JINGHATA L-MINISTERU TAL-AKKOLITAT Frans Galea 1762
Saturday, 26 November 2016 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2016-17) GHANDNA BZONN DAWL GDID Frans Galea 1924
Monday, 21 November 2016 CELEBRAZZJONI DJOCESANA TA' KRISTU RE FIX-XEWKIJA Frans Galea 1874
Sunday, 20 November 2016 Il-manifestazzjoni Djocesana ta' Kristu Sultan ser issir fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1768
Saturday, 19 November 2016 L-ERBGHA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) ULIED IS-SULTAN! Frans Galea 1873
Friday, 18 November 2016 Miexi sewwa x-xoghol fuq l-Orgni l-Gdid tar-Rotunda taghna Frans Galea 1865
Monday, 14 November 2016 IL-PARROCCA TAX-XEWKIJA TICCELEBRA L-GUBLEW TAL-HNIENA Frans Galea 1814
Monday, 14 November 2016 Jasal fix-Xewkija l-container bl-Orgni l-Gdid ghar-Rotunda Frans Galea 1957
Friday, 11 November 2016 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) JUM IL-MULEJ Frans Galea 1823
Saturday, 05 November 2016 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FIDI FIL-GENNA Frans Galea 1828
Friday, 04 November 2016 Dun Trevor Sultana mahtur Arcipriet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni, l-Gharb Frans Galea 2297
Friday, 04 November 2016 Koncelebrazzjoni fic-Cimiterju tax-Xewkija Frans Galea 1872
Monday, 31 October 2016 Jigu fi tmiem il-Festi tal-Kwaranturi 2016 fix-Xewkija Frans Galea 2295
Saturday, 29 October 2016 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IS-SORPRIZA TAL-HNIENA KBIRA TA’ ALLA Frans Galea 1854
Saturday, 22 October 2016 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FQAR U L-MAGHKUSA M’HUMIEX ABBANDUNATI Frans Galea 1940
Saturday, 22 October 2016 l-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1935
Wednesday, 19 October 2016 45 sena mill-mewt tal-Arcipriet Grech Frans Galea 2014
Wednesday, 19 October 2016 Assemblea Parrokkjali Frans Galea 1791
Saturday, 15 October 2016 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI U L-BIBBJA Frans Galea 1780
Sunday, 09 October 2016 Tberik u Ftuh ufficjali mill-gdid tal-Ufficju Parrokkjali tax-Xewkija Frans Galea 2274
Saturday, 08 October 2016 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FERH JINSAB FIR-RADD IL-HAJR U L-GRATITUDNI Frans Galea 1824
Sunday, 02 October 2016 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) BHAL SIGRA L-FIDI; TRID TIBQA’ TIKBER Frans Galea 2026
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 271 - 300 of 833