Sunday, 18 March 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Thursday, 14 May 2015 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA, LAPSI 2015 Frans Galea 1196
Thursday, 07 May 2015 IS-SITT HADD TAL-GHID, 2015 GHANDEK FIDI JEKK GHANDEK L-IMHABBA Frans Galea 912
Saturday, 02 May 2015 IL-HAMES HADD TAL-GHID, 2O15 KRISTU RXOXT, ID-DIELJA GHAMMIELA Frans Galea 996
Friday, 24 April 2015 IR-RABA’ HADD TAL-GHID, 2015 IR-RAGHAJ IL-KBIR TAL-MERHLA TA’ ALLA Frans Galea 925
Friday, 17 April 2015 IT-TIELET HADD TAL-GHID, 2015 KRISTU JEHLES MILL-HTIJA Frans Galea 1033
Thursday, 16 April 2015 Illum lewwel Hamis ta' San Gwann ( Quddiesa bil-priedka fil-Knisja Rotunda ) Frans Galea 1054
Friday, 10 April 2015 IT-TIENI HADD TAL-GHID – ‘DOMENICA IN ALBIS’, 2015 IL-FIDI FI KRISTU TIRBAH ID-DINJA Frans Galea 1018
Saturday, 04 April 2015 IS-SAHRA FIL-LEJL QADDIS TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET Frans Galea 1068
Friday, 03 April 2015 Il-Funzjoni tal-Bews tas-Salib fil-Knisja Rotunda Frans Galea 1156
Friday, 27 March 2015 HADD IL-PALM ID-DAHLA SOLENNI TAL-MULEJ F’GERUSALEMM Frans Galea 1186
Saturday, 21 March 2015 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN, 2015 KRISTU L-PATT TA’ ALLA MAGHNA Frans Galea 1117
Sunday, 08 March 2015 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN, 2015 KRISTU HUWA L-PATT TA’ ALLA MAGHNA Frans Galea 1213
Friday, 27 February 2015 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN 2015 WARA L-MULEJ, MILL-KALVARJU GHALL-QAWMIEN Frans Galea 1174
Saturday, 21 February 2015 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN 2015 IL-PATT TAL-MULEJ Frans Galea 1259
Saturday, 14 February 2015 IS-SITT HADD MATUL IS-SENA 2015 ID-DNUB TA’ WIEHED JOLQOT LILL-OHRAJN Frans Galea 1139
Friday, 06 February 2015 IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA 2015 IS-SINJAL TAS-SALIB FL-ISTORJA TAGHNA Frans Galea 1100
Saturday, 31 January 2015 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA IL-QAWWA U L-AWTORITA TA’ GESÙ Frans Galea 1090
Saturday, 24 January 2015 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA NIKKONVERTU, LA FADLILNA Z-ZMIEN! Frans Galea 1235
Saturday, 17 January 2015 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA 2015 ALLA QED ISEJHILNA Frans Galea 1077
Friday, 09 January 2015 L-EWWEL HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ Frans Galea 1180
Saturday, 03 January 2015 L-EPIFANIJA TAL-MULEJ IL-BNIEDEM TA’ ALLA HU DAK LI JAGHRAF LILL-MULEJ Frans Galea 1200
Wednesday, 31 December 2014 L-EWWEL TAS-SENA 2015 IL-VERGNI MARIJA OMM ALLA (THEOTOKOS) Frans Galea 1134
Saturday, 27 December 2014 HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED 2014 IL-FAMILJA MQADDSA Frans Galea 1108
Thursday, 25 December 2014 IL-LEJL QADDIS TAL-MILIED 2014 F’DAN IL-LEJL JGHADDI ALLA Frans Galea 1196
Sunday, 21 December 2014 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT FI KRISTU L-WEGHDIET KOLLHA TA’ ALLA Frans Galea 1045
Saturday, 13 December 2014 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT, 2014 IL-FESTA TAL-FQAR FL-ISPIRTU Frans Galea 1195
Saturday, 06 December 2014 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT 2014 IS-SALVAZZJONI RIESQA LEJNA Frans Galea 1132
Friday, 28 November 2014 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT 2014 IT-TAMA TAL-GHASSIES BIL-LEJL Frans Galea 1240
Saturday, 22 November 2014 L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA 2014 KRISTU SULTAN Frans Galea 1178
Saturday, 15 November 2014 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2014 TALENTI GHALL-QADI TAL-IMHABBA ( Kwaranturi fix-Xewkija ) Frans Galea 1353
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 271 - 300 of 663