Wednesday, 16 August 2017
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Friday, 05 September 2014 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IT-TWIDDIB Frans Galea 1177
Friday, 29 August 2014 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IS-SALIB LI JGORR KULL BNIEDEM Frans Galea 1352
Sunday, 24 August 2014 Jigi ffirmat il-kuntratt ghax-xiri u nstlazzjoni ta' l-Orgni gdid ghal-Knisja Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1306
Saturday, 23 August 2014 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 AWTORITÀ GHALL-QADI Frans Galea 1250
Monday, 18 August 2014 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 ALLA JRID ISALVA LIL KULL BNIEDEM Frans Galea 1221
Saturday, 09 August 2014 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 MA’ KRISTU NIMXU FUQ IL-PROBLEMI Frans Galea 1153
Saturday, 02 August 2014 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-GUH TAL-BNIEDEM U L-IKEL TA’ KRISTU Frans Galea 1330
Friday, 25 July 2014 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 KRISTU: IT-TEZOR TAL-HAJJA Frans Galea 1178
Saturday, 19 July 2014 IS-SITTAX IL HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-MISTERU TAL-HAZEN Frans Galea 1198
Sunday, 13 July 2014 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 Il-QAWWA TAL-KELMA Frans Galea 1159
Friday, 04 July 2014 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-HLEWWA U L-UMILTA' TA’ KRISTU Frans Galea 1409
Saturday, 28 June 2014 SAN PIETRU U SAN PAWL APPOSTLI Frans Galea 1456
Friday, 20 June 2014 IT-TWELID TA’ SAN GWANN BATTISTA Frans Galea 2320
Friday, 20 June 2014 Il-Quddiesa tat-Tienu Jum tat-Tridu tal-Festa Frans Galea 1365
Saturday, 14 June 2014 HADD FUQ IL-PENTEKOSTE IT-TRINITA’ QADDISA Frans Galea 1355
Thursday, 05 June 2014 GHID IL-HAMSIN – PENTEKOSTE SAHRA GHALL-ISPIRTU S-SANTU Frans Galea 1795
Thursday, 29 May 2014 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID 2014 TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI Frans Galea 1523
Friday, 23 May 2014 IS-SITT HADD TAL-GHID IR-RIGAL TAL-ISPIRTU S-SANTU Frans Galea 1200
Friday, 16 May 2014 IL-HAMES HADD TAL-GHID 2014 KRISTU T-TRIQ, IL-VERITÀ U L-HAJJA Frans Galea 1207
Friday, 09 May 2014 IR-RABA’ HADD TAL-GHID 2014 IR-RAGHAJ IT-TAJJEB Frans Galea 1765
Friday, 02 May 2014 IT-TIELET HADD TAL-GHID 2014 IL-PREZENZA TA’ KRISTU FOSTNA Frans Galea 1193
Saturday, 26 April 2014 IT-TIENI HADD TAL-GHID 2014 ZMIEN IT-TWELID GDID Frans Galea 1269
Sunday, 20 April 2014 L-GHID IL-KBIR TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET IL-MULEJ HU DAK LI JGHADDI U JGORRNA LEJN IL-HELSIE Frans Galea 1358
Friday, 11 April 2014 HADD IL-PALM 2014 IL-BIDU TAL-GIMGHA MQADDSA Frans Galea 1395
Saturday, 05 April 2014 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN 2014 KRISTU L-GARANZIJA TAL-QAWMIEN TAGHNA Frans Galea 1403
Saturday, 29 March 2014 IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN 2014 KRISTU D-DAWL TIEGHEK U TIEGHI Frans Galea 1305
Saturday, 22 March 2014 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN 2014 ILMA LI JAQTA’ L-GHATX TAL-BNIEDEM Frans Galea 1638
Saturday, 15 March 2014 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN ALLA JWIEGEB GHAD-DNUB TAL-BNIEDEM Frans Galea 1405
Thursday, 06 March 2014 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN 2014 ID-DNUB U R-REB&A TA’ KRISTU FUQU Frans Galea 1479
Friday, 28 February 2014 IT-TMIEN HADD MATUL IS-SENA 2014 ALLA MA JABBANDUNANA QATT Frans Galea 1307
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 271 - 300 of 623