Monday, 18 February 2019
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 07 November 2015 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) L-IMPORTANTI L-KONVERZJONI PERSONALI Frans Galea 1255
Friday, 06 November 2015 Il-lejla Velja ta' Talb fir-Rotunda bi thejjija ghal-Pussess ta' l-Arc. Daniel Xerri Frans Galea 1329
Wednesday, 04 November 2015 Programm tal-bidu tal-hidma pastorali ta' Mons. Daniel Xerri bhala Arcipriet tax-Xewkija Frans Galea 1310
Tuesday, 03 November 2015 Quddiesa fic-Cimiterju tax-Xewkija Frans Galea 1269
Tuesday, 03 November 2015 L-Arcipriet Gdid Dun Daniel flimkien max-Xewkin jghatu d-demm Frans Galea 1340
Sunday, 01 November 2015 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) ALLA HU MHABBA Frans Galea 1381
Sunday, 25 October 2015 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) KEMM GHANDNA BZONN “NARAW”! Frans Galea 1366
Sunday, 18 October 2015 Mons Carmelo Mercieca jiehu l-pussess ta' monsinjur Teologu fil-Kapitlu Katidrali Matthew Attard 1550
Sunday, 18 October 2015 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2015) NIZLA HI T-TRIQ GHALL-GLORJA Frans Galea 1527
Sunday, 18 October 2015 L-Isqof George Bugeja jaghmel zjara fix-Xewkija Matthew Attard 1247
Sunday, 11 October 2015 Mons Carmelo Mercieca jinghata l-premju Anzjanita' Attiva 2015 Matthew Attard 1355
Friday, 09 October 2015 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2015) L-IDOL L-KBIR Frans Galea 1454
Tuesday, 06 October 2015 Il-Parrocca trodd hajr lill-arcipriet emeritus Mons. Carmelo Mercieca Frans Galea 1658
Monday, 05 October 2015 L-Arcipriet il-gdid izur l-iskola Primarja tax-Xewkija Frans Galea 1456
Saturday, 03 October 2015 Illum Mons. Carmelo Mercieca imexxi siegha addorazzjoni fil-Knisja Rotunda Frans Galea 1327
Saturday, 03 October 2015 L-Arcipriet Dun Daniel Xerri jaghmel zjara fil-Kazin tax-Xewkija Tigers Frans Galea 1637
Thursday, 01 October 2015 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IT-TLIET ARTALI FIL-HAJJA MIZZEWGA Frans Galea 1505
Sunday, 27 September 2015 Grazzi Carl Scerri !! Matthew Attard 1329
Friday, 25 September 2015 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 FEJN HEMM IL-GHAQDA JGHAMMAR IL-MULEJ Frans Galea 1639
Friday, 25 September 2015 Tigi ccelebrata l-Festa tal-Madonna tal-Hniena fix-Xewkija Frans Galea 1247
Sunday, 20 September 2015 Aktar laqghat mal-Arcipriet il-gdid Frans Galea 1283
Friday, 18 September 2015 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MISTERU TAL-GHID FIL-HAJJA TAGHNA Frans Galea 1262
Friday, 18 September 2015 Il-Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin jilqa lil Arcipriet il-gdid Frans Galea 1338
Monday, 14 September 2015 L-Arcipriet Daniel Xerri mistieden mil-Kumitat tal-Banda Prekursur Frans Galea 1247
Sunday, 13 September 2015 Laqgha ta' merhba u ringrazzjament milll-Abbatini Xewkin Matthew Attard 1382
Sunday, 13 September 2015 L-Arcipriet Mons. Daniel Xerri jbda jiltaqa ma' l-Ghaqdiet Xewkin Frans Galea 1406
Friday, 11 September 2015 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-GLORJA MIS-SALIB Frans Galea 1307
Monday, 07 September 2015 L-Arcipriet Mons. Daniel Xerri jaghmel l-ewwel omelija tieghu fil-Quddiesa tal-Hadd 6 ta' Settembru Frans Galea 1390
Saturday, 05 September 2015 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-FIDI MILL-KELMA MITKELLMA U MISMUGHA Frans Galea 1330
Tuesday, 01 September 2015 Recording tat thabbira ta' Arcipriet Gdid Claudio Vella 1281
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 271 - 300 of 726