Sunday, 25 June 2017
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Thursday, 05 June 2014 GHID IL-HAMSIN – PENTEKOSTE SAHRA GHALL-ISPIRTU S-SANTU Frans Galea 1734
Thursday, 29 May 2014 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID 2014 TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI Frans Galea 1467
Friday, 23 May 2014 IS-SITT HADD TAL-GHID IR-RIGAL TAL-ISPIRTU S-SANTU Frans Galea 1158
Friday, 16 May 2014 IL-HAMES HADD TAL-GHID 2014 KRISTU T-TRIQ, IL-VERITÀ U L-HAJJA Frans Galea 1161
Friday, 09 May 2014 IR-RABA’ HADD TAL-GHID 2014 IR-RAGHAJ IT-TAJJEB Frans Galea 1704
Friday, 02 May 2014 IT-TIELET HADD TAL-GHID 2014 IL-PREZENZA TA’ KRISTU FOSTNA Frans Galea 1149
Saturday, 26 April 2014 IT-TIENI HADD TAL-GHID 2014 ZMIEN IT-TWELID GDID Frans Galea 1232
Sunday, 20 April 2014 L-GHID IL-KBIR TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET IL-MULEJ HU DAK LI JGHADDI U JGORRNA LEJN IL-HELSIE Frans Galea 1302
Friday, 11 April 2014 HADD IL-PALM 2014 IL-BIDU TAL-GIMGHA MQADDSA Frans Galea 1350
Saturday, 05 April 2014 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN 2014 KRISTU L-GARANZIJA TAL-QAWMIEN TAGHNA Frans Galea 1351
Saturday, 29 March 2014 IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN 2014 KRISTU D-DAWL TIEGHEK U TIEGHI Frans Galea 1246
Saturday, 22 March 2014 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN 2014 ILMA LI JAQTA’ L-GHATX TAL-BNIEDEM Frans Galea 1584
Saturday, 15 March 2014 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN ALLA JWIEGEB GHAD-DNUB TAL-BNIEDEM Frans Galea 1358
Thursday, 06 March 2014 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN 2014 ID-DNUB U R-REB&A TA’ KRISTU FUQU Frans Galea 1435
Friday, 28 February 2014 IT-TMIEN HADD MATUL IS-SENA 2014 ALLA MA JABBANDUNANA QATT Frans Galea 1255
Thursday, 20 February 2014 IS-SEBA’ HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-GLORJA TAD-DISKORS TAL-MUNTANJA Frans Galea 1279
Thursday, 13 February 2014 IS-SITT HADD MATUL IS-SENA MINGHAJR IL-FIDI FI KRISTU MA NGHIXUX FIR-RIEDA TA’ ALLA Frans Galea 1255
Thursday, 06 February 2014 IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-MELH TAL-ART U D-DAWL TAD-DINJA Frans Galea 1587
Thursday, 30 January 2014 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA IL-FQAR TAL-MULEJ Frans Galea 1363
Thursday, 23 January 2014 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA 2014 KRISTU BISS IDAWWAL ID-DINJA Frans Galea 1229
Thursday, 16 January 2014 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-HARUF TA’ ALLA Frans Galea 1367
Friday, 10 January 2014 IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ 2014 ALLA JKOMPLI JURI RUHU Frans Galea 1203
Thursday, 02 January 2014 L-EPIFANIJA TAL-MULEJ IL-BNIEDEM TA’ ALLA HU DAK LI JAGHRAF LILL-MULEJ Frans Galea 1576
Tuesday, 31 December 2013 L-EWWEL TAS-SENA 2014 IL-VERGGI MARIJA OMM ALLA (THEOTOKOS) Frans Galea 1248
Friday, 27 December 2013 IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED 2013 IL-FAMILJA HIJA L–QALB TAL-KNISJA Frans Galea 1233
Friday, 20 December 2013 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT 2013 FID-DLAM JIDHER ID-DAWL Frans Galea 1208
Saturday, 14 December 2013 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT 2013 IL-FEDELTÀ TA’ ALLA U L-FEDELTÀ TAL-BNIEDEM Frans Galea 1265
Friday, 06 December 2013 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT 2013 ALLA JZOMM IL-WEGHDA LI GHAMEL Frans Galea 1270
Friday, 29 November 2013 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT 2013 IL-HAJJA TAN-NISRANI DEJJEM AVVENT Frans Galea 1551
Thursday, 21 November 2013 L-AHHAR HADD TAS-SENA LITURGIKA 2013 KRISTU, SULTAN REBBIEH Frans Galea 1432
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 271 - 300 of 608