Saturday, 10 April 2021
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Monday, 30 January 2017 SKOLA TA’ TALB Frans Galea 1894
Saturday, 28 January 2017 IR-RABA’ HADD TA’ MATUL IS-SENA (2017) IL-FOQRA TAL-MULEJ Frans Galea 2183
Saturday, 21 January 2017 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2017) META ALLA JZUR LILL-BNIEDEM Frans Galea 2308
Sunday, 15 January 2017 PUSSESS TA’ MONS. TREVOR SULTANA Frans Galea 2108
Saturday, 14 January 2017 Fr. Trevor Sultana jibda ufficcjalment il-hidma tieghu bhala Arcipriet ta' l-Gharb Frans Galea 2113
Friday, 13 January 2017 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-HARUF TA’ ALLA: AHBAR TAJBA GHAD-DINJA Frans Galea 2139
Tuesday, 10 January 2017 FESTA TAL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ Frans Galea 2001
Saturday, 07 January 2017 L-EPIFANIJA TAL-MULEJ (2017) MIN IFITTEX LILL-MULEJ, ISIBU Frans Galea 1972
Sunday, 01 January 2017 L-EWWEL TAS-SENA – 2017 IT-THEOTOKOS: IL-VERGNI MARIJA OMM ALLA Frans Galea 2175
Monday, 26 December 2016 Purcissjoni u programm f'lejlet il-Milied fix-Xewkija Frans Galea 2389
Sunday, 25 December 2016 IT-TWELID TA’ SIDNA GESÙ KRISTU (2016) ALLA HUWA AHBAR TAJBA GHALL-BNIEDEM Frans Galea 2278
Saturday, 17 December 2016 NOVENA TAL-MILIED 2016 Frans Galea 2444
Friday, 16 December 2016 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2016-17) HA JQATTAR IS-SHAB LILL-MESSIJA ! Frans Galea 2024
Saturday, 10 December 2016 Illum festivel internazzjonali tal-korijiet fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1894
Saturday, 10 December 2016 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2016-17) KRISTU HU AHBAR TAJBA GHALIK Frans Galea 1852
Wednesday, 07 December 2016 Tminn Korijiet ser ikkantaw fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1984
Friday, 02 December 2016 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2016-17) JAQBLILNA NIEHDU S-SALVAZZJONI BIS-SERJETA` Frans Galea 1928
Friday, 02 December 2016 TBERIK TAL-ORGNI L- GDID FIL-KNISJA ROTUNDA Frans Galea 1914
Monday, 28 November 2016 JOSEPH HILI JINGHATA L-MINISTERU TAL-AKKOLITAT Frans Galea 1851
Saturday, 26 November 2016 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2016-17) GHANDNA BZONN DAWL GDID Frans Galea 2010
Monday, 21 November 2016 CELEBRAZZJONI DJOCESANA TA' KRISTU RE FIX-XEWKIJA Frans Galea 1959
Sunday, 20 November 2016 Il-manifestazzjoni Djocesana ta' Kristu Sultan ser issir fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1857
Saturday, 19 November 2016 L-ERBGHA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) ULIED IS-SULTAN! Frans Galea 1961
Friday, 18 November 2016 Miexi sewwa x-xoghol fuq l-Orgni l-Gdid tar-Rotunda taghna Frans Galea 1952
Monday, 14 November 2016 IL-PARROCCA TAX-XEWKIJA TICCELEBRA L-GUBLEW TAL-HNIENA Frans Galea 1901
Monday, 14 November 2016 Jasal fix-Xewkija l-container bl-Orgni l-Gdid ghar-Rotunda Frans Galea 2045
Friday, 11 November 2016 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) JUM IL-MULEJ Frans Galea 1907
Saturday, 05 November 2016 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FIDI FIL-GENNA Frans Galea 1907
Friday, 04 November 2016 Dun Trevor Sultana mahtur Arcipriet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni, l-Gharb Frans Galea 2385
Friday, 04 November 2016 Koncelebrazzjoni fic-Cimiterju tax-Xewkija Frans Galea 1960
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 271 - 300 of 843