Sunday, 19 August 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 22 August 2015 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 FIDI GHAL ZMINIJIET GODDA Frans Galea 1170
Saturday, 15 August 2015 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 JEW MA’ GESÙ JEW MITLUFIN AHNA Frans Galea 1148
Saturday, 08 August 2015 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 KRISTU HUWA R-RISPOSTA GHALL-GUH TAL-BNIEDEM Frans Galea 1063
Sunday, 02 August 2015 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 X’HEMM F’GESU GHALL-BNIEDEM? Frans Galea 1152
Saturday, 25 July 2015 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MULEJ JIPPROVDI HOBZ TAL-ART U HOBZ TAS-SEMA Frans Galea 1249
Friday, 17 July 2015 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA IR-RAGHAJ TAL-MERHLA Frans Galea 1198
Saturday, 11 July 2015 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 KULL NISRANI HU PROFETA Frans Galea 1117
Friday, 03 July 2015 L-ERBATAX-IL-HADD MATUL IS-SENA 2015 L-EBBUSIJA TAR-RAS IL-KONTRA TAL-UMILTÀ Frans Galea 1166
Wednesday, 01 July 2015 l-Abbatini gewwa Malta Matthew Attard 1212
Saturday, 27 June 2015 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA KRISTU: L-UNIKU LI REBAH LILL-MEWT Frans Galea 1111
Thursday, 25 June 2015 L-24 ta' Gunju - Nhar is-solennita' tat-twelid tal-Battista Matthew Attard 1091
Sunday, 21 June 2015 Il-pontifikal ta' jum il-festa Matthew Attard 1062
Sunday, 21 June 2015 Il-wasla tar-Relikwa tad-driegh San Gwann u Transulazzjoni Solenni Matthew Attard 1196
Saturday, 20 June 2015 It-Tieni u t-Tielet jum tat-Tridu Matthew Attard 1195
Saturday, 20 June 2015 IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA LEHEN JGHAJJAT FID-DEZERT Frans Galea 1324
Thursday, 18 June 2015 L-ewwel u t-tieni jum tat-Tridu Matthew Attard 1197
Monday, 15 June 2015 Abbatini Xewkija jifirhu b'zieda ta' abbati gdid Matthew Attard 1278
Sunday, 14 June 2015 Is-Sagrament tal-Konfermazzjoni Matthew Attard 1143
Friday, 12 June 2015 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2015) PARABBOLI LI JURUNA L-KNISJA Frans Galea 1116
Thursday, 11 June 2015 Id-9 Hamis ta' San Gwann Matthew Attard 1119
Monday, 08 June 2015 L-ewwel Tqarbina fix-Xewkija Matthew Attard 1169
Sunday, 07 June 2015 L-ewwel Tqarbina fix-Xewkija Matthew Attard 1030
Thursday, 04 June 2015 HADD WARA T-TRINITA’ QADDISA (2015) CORPUS DOMINI: IL-GISEM U D-DEMM TAL-MULEJ Frans Galea 1424
Thursday, 04 June 2015 It-Tmien Hamis ta' San Gwann Matthew Attard 1164
Tuesday, 02 June 2015 Ir-Relikwa ta' Id San Gwann fix-Xewkija Frans Galea 1274
Thursday, 28 May 2015 HADD FUQ GHID IL-HAMSIN SOLENNITA’ TAT-TRINITA’ QADDISA Frans Galea 1164
Saturday, 23 May 2015 GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTE) 2015 MILL-ISPIRTU TITWIELED IL-KNISJA Frans Galea 1560
Thursday, 14 May 2015 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA, LAPSI 2015 Frans Galea 1411
Thursday, 07 May 2015 IS-SITT HADD TAL-GHID, 2015 GHANDEK FIDI JEKK GHANDEK L-IMHABBA Frans Galea 1086
Saturday, 02 May 2015 IL-HAMES HADD TAL-GHID, 2O15 KRISTU RXOXT, ID-DIELJA GHAMMIELA Frans Galea 1184
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 271 - 300 of 690