Monday, 22 April 2019
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 05 December 2015 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT L-OTTIMIZMU TAN-NISRANI Frans Galea 1415
Saturday, 28 November 2015 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2015-16) IL-BNIEDEM LI JISTENNA Frans Galea 1708
Friday, 27 November 2015 '' Jum ix-Xewkija 2015 '' Quddiesa fil-Knisja Rotunda ghal-erwieh Xewkin Frans Galea 1802
Sunday, 22 November 2015 DVD tal-Pussess ta' l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri Frans Galea 1334
Saturday, 21 November 2015 L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2015) KRISTU TASSEW SULTAN TA’ KOLLOX? Frans Galea 1520
Sunday, 15 November 2015 Kwaranturi Mqaddsa 2015 Matthew Attard 1233
Sunday, 15 November 2015 Il-Festa tal-Kwaranturi fix-Xewkija Frans Galea 1266
Friday, 13 November 2015 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) IL-MULEJ GEJ Frans Galea 1349
Tuesday, 10 November 2015 L-Arcipriet jilqa x-Xewkin fid-Dar Parrkokjali Frans Galea 1351
Tuesday, 10 November 2015 Jum memorabli ghal-Parrocca tax-Xewkija Frans Galea 1412
Sunday, 08 November 2015 Il-Pittura ufficjali tal-Pussess ta' L-Arcipriet Mons. Daniel Xerri Frans Galea 1361
Saturday, 07 November 2015 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) L-IMPORTANTI L-KONVERZJONI PERSONALI Frans Galea 1322
Friday, 06 November 2015 Il-lejla Velja ta' Talb fir-Rotunda bi thejjija ghal-Pussess ta' l-Arc. Daniel Xerri Frans Galea 1396
Wednesday, 04 November 2015 Programm tal-bidu tal-hidma pastorali ta' Mons. Daniel Xerri bhala Arcipriet tax-Xewkija Frans Galea 1372
Tuesday, 03 November 2015 Quddiesa fic-Cimiterju tax-Xewkija Frans Galea 1334
Tuesday, 03 November 2015 L-Arcipriet Gdid Dun Daniel flimkien max-Xewkin jghatu d-demm Frans Galea 1399
Sunday, 01 November 2015 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) ALLA HU MHABBA Frans Galea 1455
Sunday, 25 October 2015 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) KEMM GHANDNA BZONN “NARAW”! Frans Galea 1420
Sunday, 18 October 2015 Mons Carmelo Mercieca jiehu l-pussess ta' monsinjur Teologu fil-Kapitlu Katidrali Matthew Attard 1621
Sunday, 18 October 2015 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2015) NIZLA HI T-TRIQ GHALL-GLORJA Frans Galea 1612
Sunday, 18 October 2015 L-Isqof George Bugeja jaghmel zjara fix-Xewkija Matthew Attard 1315
Sunday, 11 October 2015 Mons Carmelo Mercieca jinghata l-premju Anzjanita' Attiva 2015 Matthew Attard 1447
Friday, 09 October 2015 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2015) L-IDOL L-KBIR Frans Galea 1525
Tuesday, 06 October 2015 Il-Parrocca trodd hajr lill-arcipriet emeritus Mons. Carmelo Mercieca Frans Galea 1745
Monday, 05 October 2015 L-Arcipriet il-gdid izur l-iskola Primarja tax-Xewkija Frans Galea 1524
Saturday, 03 October 2015 Illum Mons. Carmelo Mercieca imexxi siegha addorazzjoni fil-Knisja Rotunda Frans Galea 1385
Saturday, 03 October 2015 L-Arcipriet Dun Daniel Xerri jaghmel zjara fil-Kazin tax-Xewkija Tigers Frans Galea 1715
Thursday, 01 October 2015 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IT-TLIET ARTALI FIL-HAJJA MIZZEWGA Frans Galea 1571
Sunday, 27 September 2015 Grazzi Carl Scerri !! Matthew Attard 1399
Friday, 25 September 2015 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 FEJN HEMM IL-GHAQDA JGHAMMAR IL-MULEJ Frans Galea 1730
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 271 - 300 of 737