Sunday, 22 October 2017
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 06 December 2014 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT 2014 IS-SALVAZZJONI RIESQA LEJNA Frans Galea 1031
Friday, 28 November 2014 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT 2014 IT-TAMA TAL-GHASSIES BIL-LEJL Frans Galea 1151
Saturday, 22 November 2014 L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA 2014 KRISTU SULTAN Frans Galea 1097
Saturday, 15 November 2014 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2014 TALENTI GHALL-QADI TAL-IMHABBA ( Kwaranturi fix-Xewkija ) Frans Galea 1270
Saturday, 08 November 2014 9 TA’ NOVEMBRU, 2014 IL-KONSAGRAZZJONI TAL-BAZILIKA TAL-LATERAN Frans Galea 1199
Friday, 31 October 2014 L-GHID TAL-IMWIET IMHABBA LI MA TMUT QATT Frans Galea 1167
Thursday, 23 October 2014 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2014 L-IMHABBA MHIX KMANDAMENT IMMA GRAZZJA Frans Galea 1237
Friday, 17 October 2014 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 HUWA ALLA SID L-ISTORJA Frans Galea 1087
Saturday, 11 October 2014 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MISTIEDNA GHALL-BANKETT TA’ ALLA Frans Galea 1012
Saturday, 11 October 2014 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MISTIEDNA GHALL-BANKETT TA’ ALLA Frans Galea 1030
Friday, 03 October 2014 IS-SEBGHA U GHOXRIN &ADD MATUL IS-SENA 2014 L-GHALQA LI HI L-KNISJA Frans Galea 1066
Friday, 26 September 2014 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-KUXJENZA Frans Galea 1256
Thursday, 18 September 2014 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-GENEROZITA’ TA’ ALLA Frans Galea 1161
Friday, 12 September 2014 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MAHFRA MINN MAHFRA Frans Galea 1229
Friday, 05 September 2014 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IT-TWIDDIB Frans Galea 1218
Friday, 29 August 2014 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IS-SALIB LI JGORR KULL BNIEDEM Frans Galea 1392
Sunday, 24 August 2014 Jigi ffirmat il-kuntratt ghax-xiri u nstlazzjoni ta' l-Orgni gdid ghal-Knisja Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1346
Saturday, 23 August 2014 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 AWTORITÀ GHALL-QADI Frans Galea 1284
Monday, 18 August 2014 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 ALLA JRID ISALVA LIL KULL BNIEDEM Frans Galea 1278
Saturday, 09 August 2014 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 MA’ KRISTU NIMXU FUQ IL-PROBLEMI Frans Galea 1173
Saturday, 02 August 2014 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-GUH TAL-BNIEDEM U L-IKEL TA’ KRISTU Frans Galea 1370
Friday, 25 July 2014 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 KRISTU: IT-TEZOR TAL-HAJJA Frans Galea 1215
Saturday, 19 July 2014 IS-SITTAX IL HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-MISTERU TAL-HAZEN Frans Galea 1236
Sunday, 13 July 2014 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 Il-QAWWA TAL-KELMA Frans Galea 1201
Friday, 04 July 2014 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-HLEWWA U L-UMILTA' TA’ KRISTU Frans Galea 1465
Saturday, 28 June 2014 SAN PIETRU U SAN PAWL APPOSTLI Frans Galea 1502
Friday, 20 June 2014 IT-TWELID TA’ SAN GWANN BATTISTA Frans Galea 2383
Friday, 20 June 2014 Il-Quddiesa tat-Tienu Jum tat-Tridu tal-Festa Frans Galea 1405
Saturday, 14 June 2014 HADD FUQ IL-PENTEKOSTE IT-TRINITA’ QADDISA Frans Galea 1419
Thursday, 05 June 2014 GHID IL-HAMSIN – PENTEKOSTE SAHRA GHALL-ISPIRTU S-SANTU Frans Galea 1856
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 271 - 300 of 637