Saturday, 16 December 2017
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 24 January 2015 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA NIKKONVERTU, LA FADLILNA Z-ZMIEN! Frans Galea 1162
Saturday, 17 January 2015 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA 2015 ALLA QED ISEJHILNA Frans Galea 1034
Friday, 09 January 2015 L-EWWEL HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ Frans Galea 1122
Saturday, 03 January 2015 L-EPIFANIJA TAL-MULEJ IL-BNIEDEM TA’ ALLA HU DAK LI JAGHRAF LILL-MULEJ Frans Galea 1147
Wednesday, 31 December 2014 L-EWWEL TAS-SENA 2015 IL-VERGNI MARIJA OMM ALLA (THEOTOKOS) Frans Galea 1069
Saturday, 27 December 2014 HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED 2014 IL-FAMILJA MQADDSA Frans Galea 1054
Thursday, 25 December 2014 IL-LEJL QADDIS TAL-MILIED 2014 F’DAN IL-LEJL JGHADDI ALLA Frans Galea 1132
Sunday, 21 December 2014 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT FI KRISTU L-WEGHDIET KOLLHA TA’ ALLA Frans Galea 1005
Saturday, 13 December 2014 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT, 2014 IL-FESTA TAL-FQAR FL-ISPIRTU Frans Galea 1146
Saturday, 06 December 2014 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT 2014 IS-SALVAZZJONI RIESQA LEJNA Frans Galea 1076
Friday, 28 November 2014 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT 2014 IT-TAMA TAL-GHASSIES BIL-LEJL Frans Galea 1188
Saturday, 22 November 2014 L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA 2014 KRISTU SULTAN Frans Galea 1134
Saturday, 15 November 2014 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2014 TALENTI GHALL-QADI TAL-IMHABBA ( Kwaranturi fix-Xewkija ) Frans Galea 1299
Saturday, 08 November 2014 9 TA’ NOVEMBRU, 2014 IL-KONSAGRAZZJONI TAL-BAZILIKA TAL-LATERAN Frans Galea 1250
Friday, 31 October 2014 L-GHID TAL-IMWIET IMHABBA LI MA TMUT QATT Frans Galea 1204
Thursday, 23 October 2014 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2014 L-IMHABBA MHIX KMANDAMENT IMMA GRAZZJA Frans Galea 1283
Friday, 17 October 2014 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 HUWA ALLA SID L-ISTORJA Frans Galea 1118
Saturday, 11 October 2014 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MISTIEDNA GHALL-BANKETT TA’ ALLA Frans Galea 1053
Saturday, 11 October 2014 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MISTIEDNA GHALL-BANKETT TA’ ALLA Frans Galea 1064
Friday, 03 October 2014 IS-SEBGHA U GHOXRIN &ADD MATUL IS-SENA 2014 L-GHALQA LI HI L-KNISJA Frans Galea 1098
Friday, 26 September 2014 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-KUXJENZA Frans Galea 1297
Thursday, 18 September 2014 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-GENEROZITA’ TA’ ALLA Frans Galea 1194
Friday, 12 September 2014 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MAHFRA MINN MAHFRA Frans Galea 1275
Friday, 05 September 2014 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IT-TWIDDIB Frans Galea 1260
Friday, 29 August 2014 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IS-SALIB LI JGORR KULL BNIEDEM Frans Galea 1436
Sunday, 24 August 2014 Jigi ffirmat il-kuntratt ghax-xiri u nstlazzjoni ta' l-Orgni gdid ghal-Knisja Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 1383
Saturday, 23 August 2014 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 AWTORITÀ GHALL-QADI Frans Galea 1321
Monday, 18 August 2014 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 ALLA JRID ISALVA LIL KULL BNIEDEM Frans Galea 1321
Saturday, 09 August 2014 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 MA’ KRISTU NIMXU FUQ IL-PROBLEMI Frans Galea 1200
Saturday, 02 August 2014 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-GUH TAL-BNIEDEM U L-IKEL TA’ KRISTU Frans Galea 1407
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 271 - 300 of 646