Tuesday, 23 April 2019
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Sunday, 11 November 2018 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2018) ALLA JARA L-QALB Frans Galea 438
Friday, 09 November 2018 LAPIDA GDIDA FUQ IL-QABAR TAL-ARCIPRIET GUZEPPI GRECH Frans Galea 407
Friday, 09 November 2018 QUDDIESA FIC-CIMITERJU Frans Galea 429
Saturday, 27 October 2018 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-KNISJA FL-EZILJU Frans Galea 468
Sunday, 21 October 2018 ASSEMBLEA PARROKKJALI Frans Galea 439
Saturday, 20 October 2018 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MESSIJA HU C-CKEJKNIN Frans Galea 498
Saturday, 13 October 2018 FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU Frans Galea 468
Saturday, 13 October 2018 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-GHANA VERU Frans Galea 466
Saturday, 06 October 2018 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-VOKAZZJONI TAZ-ZWIEG Frans Galea 505
Saturday, 29 September 2018 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-EKUMENIZMU Frans Galea 514
Saturday, 22 September 2018 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MISTERU TAS-SALIB Frans Galea 520
Saturday, 15 September 2018 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MOD KIF JAHSIBHA ALLA Frans Galea 512
Sunday, 09 September 2018 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) ISMA’ U EMMEN! Frans Galea 529
Friday, 31 August 2018 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) MHUX FIL-LIGI IMMA FIL-FIDI T-TAMA TAGHNA Frans Galea 574
Friday, 31 August 2018 FESTA TAL-MARTIRJU TA’ SAN WANN BATTISTA Frans Galea 468
Friday, 31 August 2018 KOR TAT-TFAL “ULIED IL-BATTISTA” Frans Galea 487
Saturday, 25 August 2018 IL-WIEHED U HOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-FIDI FI KRISTU: L-IKBAR RIGAL TAL-MISSIER Frans Galea 594
Saturday, 18 August 2018 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-IKEL TAL-MULEJ JAGHTI L-GHERF Frans Galea 567
Saturday, 11 August 2018 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) &OBZ IL-MEWT U HOB{ IL-HAJJA Frans Galea 620
Saturday, 04 August 2018 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-HOBZ TAL-HAJJA DEJJEM Frans Galea 619
Saturday, 28 July 2018 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-GIBDA TAL-ART U L-ISTINT GHAS-SEMA Frans Galea 560
Saturday, 21 July 2018 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-KNISJA U R-RAGHAJJA Frans Galea 603
Saturday, 14 July 2018 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MAGHMUDIJA TAGHMILNA PROFETI Frans Galea 650
Saturday, 07 July 2018 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IC-CKEJKNIN BISS JGHARFUH LIL KRISTU. Frans Galea 598
Saturday, 30 June 2018 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) KRISTU REBAH IL-MEWT GHALINA Frans Galea 625
Saturday, 23 June 2018 24 TA’ GUNJU, 2018 IT-TWELID TA’ WANNI L-BATTISTA IX-XBIHA TAN-NISRANI LI J&ABBAR LIL KRISTU Frans Galea 708
Sunday, 17 June 2018 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) X’INHI L-KNISJA ? Frans Galea 758
Saturday, 16 June 2018 HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN BATTISTA MIN-NICCA Frans Galea 683
Saturday, 16 June 2018 MIXGHELA TAL-KNISJA ROTUNDA B’BOZOZ LED Frans Galea 673
Saturday, 09 June 2018 L-GHAXAR HADD MATUL IS-SENA (2018) L-IKBAR GHADU LI GHANDNA Frans Galea 747
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 31 - 60 of 737