Sunday, 03 July 2022
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 04 December 2021 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2021) IN-NAR TA’ GWANNI L-BATTISTA Frans Galea 471
Saturday, 27 November 2021 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2021) MARAN ATHA! EJJA MULEJ GESÙ Frans Galea 546
Saturday, 20 November 2021 L-AHHAR HADD TAZ-ZMIEN MATUL IS-SENA (2021) SULTAN GHAX INAGHTA BHALA OFFERTA Frans Galea 466
Saturday, 13 November 2021 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IN-NISRANI MIMLI TAMA QUDDIEM “IT-TMIEM” Frans Galea 480
Sunday, 07 November 2021 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IC-CKEJKNIN HUMA DAWK LI JAGHMLU R-RIEDA TA’ ALLA Frans Galea 482
Saturday, 30 October 2021 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SALTNA TA’ ALLA HIJA MHABBA Frans Galea 530
Saturday, 23 October 2021 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) POPLU LI QED JITLEF ID-DAWL Frans Galea 561
Saturday, 16 October 2021 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-KNISJA-OMM Frans Galea 570
Saturday, 09 October 2021 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) JEW L-GHANA TA’ KRISTU JEW L-GHANA TAD-DINJA Frans Galea 566
Saturday, 02 October 2021 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IZ-ZWIEG MISTERU KBIR: XBIHA TA’ ALLA NNIFSU Frans Galea 543
Saturday, 25 September 2021 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) “MIN MHUX KONTRA TAGHNA HU MAGHNA” Frans Galea 605
Saturday, 18 September 2021 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-MISTERU TAS-SALIB Frans Galea 583
Saturday, 11 September 2021 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-METODU LI BIH ALLA JIMXI MAGHNA Frans Galea 598
Saturday, 04 September 2021 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SUGGETT JAHRAQ TAL-“FIDI” Frans Galea 583
Saturday, 28 August 2021 IL-MARTIRJU TA’ SAN GWANN BATTISTA (2021) XHUD SAT-TIXRID TAD-DEMM Frans Galea 596
Saturday, 21 August 2021 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-FIDI HI GRAZZJA Frans Galea 650
Saturday, 14 August 2021 15 TA’ AWWISSU, 2021 SOLENNITÀ TAT-TLUGH FIS-SEMA TA’ OMMNA MARIJA Frans Galea 591
Saturday, 07 August 2021 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) X’SE NIEKLU BIEX NGHIXU GHAL DEJJEM? Frans Galea 545
Saturday, 31 July 2021 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) LEJN LIEMA PATRIJA QED INTERRQU? Frans Galea 623
Saturday, 24 July 2021 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-GUH GHALL-KELMA Frans Galea 688
Saturday, 17 July 2021 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) IN-NISRANI RAGHAJ WIEHED GHANDU: LIL KRISTU! Frans Galea 629
Saturday, 10 July 2021 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) INT U JIEN APPOSTLI U PROFETI! Frans Galea 653
Saturday, 03 July 2021 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) NIKKONVERTU = NINHALQU MILL-GDID Frans Galea 653
Saturday, 26 June 2021 IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA (2021) KULL NISRANI TA’ FIDI HU PREKURSUR G&AL KRISTU Frans Galea 890
Saturday, 19 June 2021 IT-TNAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) FIT-TEMPESTA NARAW IL-QAWWA TA’ ALLA L-HAJ! Frans Galea 617
Sunday, 13 June 2021 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) JEW NIKBRU JEW IMMUTU Frans Galea 612
Sunday, 06 June 2021 IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU (2021) ALLA JITBAXXA U JITGHOLLA B’RISQ TAGHNA Frans Galea 703
Saturday, 29 May 2021 HADD WARA GHID IL-HAMSIN: IT-TRINITÀ QADDISA ALLA HU ESPERJENZA Frans Galea 754
Sunday, 23 May 2021 IL-PENTEKOSTE (GHID IL-HAMSIN) 2021 IL-QAWWA TAL-ISPIRTU S-SANTU TOHLOQ KNISJA Frans Galea 842
Sunday, 16 May 2021 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2021) IT-TIFKIRA SOLENNI TA’ TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI) Frans Galea 681
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 31 - 60 of 908