Saturday, 02 July 2022
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 01 May 2021 IL-HAMES HADD TAL-GHID (2021) MIN JEMMEN FI KRISTU JIRCIEVI L-ISPIRTU TIEGHU Frans Galea 717
Sunday, 25 April 2021 IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2021) ULIED ALLA HUMA N-NGHAG TAL-MERHLA TIEGHU Frans Galea 708
Sunday, 18 April 2021 IT-TIELET HADD TAL-GHID (2021) ID-DEMM TA’ KRISTU JIXTRI MAHFRA G&AL KULL BNIEDEM Frans Galea 745
Sunday, 11 April 2021 IT-TIENI HADD TAL-GHID (2021) KRISTU MAGHMUL SPIRTU LI JINAGHTA LILNA Frans Galea 733
Sunday, 04 April 2021 L-GHID IL-KBIR TAL-MULEJ TAGHNA SIDNA GESÙ KRISTU (2021) IL-BXARA L-KBIRA Frans Galea 842
Sunday, 28 March 2021 HADD IL-PALM (2021) ID-DAHLA SOLENNI TAL-MULEJ FIL-MISTERU TAL-GHID Frans Galea 816
Saturday, 20 March 2021 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2021) PATT GDID FIL-MISTERU TAL-GHID TA’ KRISTU Frans Galea 743
Sunday, 14 March 2021 IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2021) IR-RELAZZJONI MQALLBA BEJN ALLA U L-POPLU TIEGHU Frans Galea 782
Sunday, 07 March 2021 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2021) ID-DGHUFIJA TAL-BNIEDEM QUDDIEM IL-LI I TAL-QDUSIJA Frans Galea 794
Saturday, 27 February 2021 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2021) WEGHDA KBIRA TITLOB CAHDA KBIRA Frans Galea 743
Saturday, 20 February 2021 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2021) TAQTIGHA BEJN IL-MEWT U L-HAJJA Frans Galea 766
Sunday, 14 February 2021 IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2021) ID-DNUB TIEGHI IFIERI L-KNISJA U D-DINJA Frans Galea 785
Sunday, 07 February 2021 IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SALIB GLORJUZ TAT-TBATIJIET TAGHNA Frans Galea 797
Saturday, 30 January 2021 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2021) IN-NISRANI HUWA PROFETA BI KRISTU Frans Galea 778
Sunday, 24 January 2021 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2021) HAJJA PREKARJA: MA NAFUX X’SE JIGRI Frans Galea 805
Saturday, 16 January 2021 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SEJHA MERAVILJU{A TA’ ALLA GHALIK Frans Galea 837
Saturday, 09 January 2021 IL-HADD FUQ L-EPIFANIJA (2021) IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ MINN GWANNI NICCELEBAW IL-MAGHMUDIJA TAGHNA Frans Galea 821
Saturday, 02 January 2021 IL-HADD FUQ L-1 TA’ JANNAR (2021) L-EPIFANIJA: KRISTU MURI Frans Galea 828
Saturday, 26 December 2020 IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2020) IS-SEJBA TAL-FAMILJA – KNISJA Frans Galea 821
Saturday, 19 December 2020 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2020) IL-PATT TA’ ALLA U T-TWEGIBA TAL-BNIEDEM Frans Galea 861
Sunday, 13 December 2020 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2020) ALLA HUWA FERH; HUWA FESTA! Frans Galea 899
Sunday, 06 December 2020 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2020) IL-FIGURA TA’ GWANNI L-BATTISTA Frans Galea 959
Saturday, 28 November 2020 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2020) IN-NISRANI HUWA DAK LI JISHAR Frans Galea 930
Saturday, 21 November 2020 L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2020) SOLENNITÀ TA’ SIDNA GESÙ KRISTU SULTAN TAL-HOLQIEN KOLLU Frans Galea 885
Saturday, 14 November 2020 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2020 IN-NISRANI: IL-BNIEDEM TAT-TALENTI Frans Galea 914
Saturday, 07 November 2020 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2020 L-GHARUS GEJ! Frans Galea 954
Saturday, 31 October 2020 IS-SOLENNITÀ TAL-QADDISIN KOLLHA (2020) QADDISIN GHAL DEJJEM: L-GHAN TAL-EZISTENZA Frans Galea 855
Saturday, 24 October 2020 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2020) L-IMHABBA LEJN IL-PROXXMU HIJA S-SLIEM TAD-DINJA Frans Galea 906
Saturday, 17 October 2020 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ALLA TASSEW SID L-ISTORJA Frans Galea 926
Saturday, 10 October 2020 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-KNISJA GHARUSA Frans Galea 955
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 61 - 90 of 907