Wednesday, 19 December 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 10 February 2018 IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2018) L-EFFETT TA’ DNUBI FUQ L-OHRAJN Frans Galea 736
Sunday, 04 February 2018 FESTA TAL-PREZENTAZZJONI TAL-MULEJ Frans Galea 713
Saturday, 03 February 2018 IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA (2018) IR-RISPOSTA TA’ ALLA GHALL-QAGHDA MSEJKNA TAL-BNIEDEM Frans Galea 786
Friday, 26 January 2018 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2018) ALLA J{OMM KUNTATT MAGHNA Frans Galea 803
Saturday, 20 January 2018 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2018) IZ-ZMIEN LI JIDDOMINANA Frans Galea 776
Saturday, 13 January 2018 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MULEJ QED ISEJJAHLEK G&AL XI HAGA Frans Galea 772
Friday, 05 January 2018 L-EPIFANIJA TAL-MULEJ TFITTXIJA U SEJBA Frans Galea 789
Sunday, 31 December 2017 HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED IL-FAMILJA MQADDSA Frans Galea 778
Saturday, 23 December 2017 R-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2017) MILIED TA’ DEJJEM Frans Galea 785
Saturday, 16 December 2017 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2017) IS-SALTNA TA’ ALLA TAL-‘FQAJRIN’ Frans Galea 798
Saturday, 09 December 2017 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2017) SEJHA GHAL KONVERZJONI Frans Galea 787
Saturday, 02 December 2017 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2017) L-GHATX TAL-BNIEDEM GHAL ALLA Frans Galea 756
Saturday, 25 November 2017 L-AHHAR HADD TAS-SENA LITURGIKA (2016-17) KRISTU SULTAN TAL-ISTORJA Frans Galea 810
Saturday, 18 November 2017 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IT-TALENT TAN-NISRANI Frans Galea 747
Friday, 10 November 2017 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2017 NISHRU! Frans Galea 746
Thursday, 09 November 2017 TKOMPLI L-VISTA PASTORALI FIL-PARROCCA TAG&HA Frans Galea 676
Saturday, 04 November 2017 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GERARKIJA TAL-POPLU TA’ ALLA Frans Galea 719
Saturday, 28 October 2017 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA GHAN-NISRANI, L-IMHABBA KOLLOX Frans Galea 873
Thursday, 26 October 2017 L-EWWEL GIMGHA TAL-VISTA PASTORALI Frans Galea 680
Saturday, 21 October 2017 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-KNISJA U L-ISTAT GHALL-GID TAL-BNIEDEM Frans Galea 744
Sunday, 15 October 2017 ASSEMBLEA PARROKKJALI 2017 Frans Galea 708
Saturday, 14 October 2017 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-HNIENA U L-MOGHDRIJA TA’ ALLA Frans Galea 797
Saturday, 07 October 2017 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSJONI VERA TAL-KNISJA Frans Galea 799
Friday, 06 October 2017 PURCISSJONI TAL-MADONNA TAR-RUZARJU Frans Galea 738
Saturday, 30 September 2017 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) ID-DNUB JOQTOL Frans Galea 764
Saturday, 23 September 2017 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GENEROZITÀ TA’ ALLA LI TMUR LIL HEMM MID-DNUB TAGHNA Frans Galea 752
Saturday, 16 September 2017 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MAHFRA TURI MIN AHNA Frans Galea 906
Saturday, 09 September 2017 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) GHANDNA B{ONN KNISJA OMM LI TWIDDIBNA Frans Galea 768
Saturday, 02 September 2017 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IS-SALIB TAN-NISRANI MDAWWAL MILL-GHID Frans Galea 768
Saturday, 26 August 2017 FESTA TA’ SAN BERT Frans Galea 706
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 61 - 90 of 716