Monday, 22 April 2019
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Tuesday, 05 June 2018 CELEBRAZZJONI TAL-EWWEL TQARBINA Frans Galea 676
Saturday, 02 June 2018 HADD WARA T-TRINITÀ QADDISA CORPUS DOMINI Frans Galea 857
Saturday, 26 May 2018 HADD WARA PENTEKOSTE IT-TRINITÀ QADDISA Frans Galea 830
Saturday, 19 May 2018 GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTE) TITWIELED IL-KNISJA Frans Galea 920
Saturday, 12 May 2018 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2018) TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI) Frans Galea 853
Saturday, 05 May 2018 IS-SITT HADD TAL-GHID (2018) KRISTU JURINA LI HU MHABBA, FERH, HELSIEN Frans Galea 832
Saturday, 28 April 2018 IL-HAMES HADD TAL-GHID (2018) MIN JEMMEN FI KRISTU MA JMUT QATT! Frans Galea 789
Saturday, 21 April 2018 IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2018) KRISTU BISS HUWA S-SALVATUR TAGHNA Frans Galea 813
Monday, 16 April 2018 FESTA TAL-HNIENA DIVINA Frans Galea 800
Saturday, 14 April 2018 IT-TIELET HADD TAL-GHID KBIRA HI L-MAHFRA LI REBHILNA KRISTU! Frans Galea 852
Saturday, 07 April 2018 IT-TIENI HADD TAL-GHID (2018) IL-FIDI F’GESÙ TERREMOT FIL-HAJJA! Frans Galea 837
Saturday, 31 March 2018 IS-SAHRA TAL-LEJL QADDIS TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2018) Frans Galea 897
Saturday, 24 March 2018 HADD IL-PALM (2018) IL-BIDU TAL-GIMGHA MQADDSA Frans Galea 1008
Thursday, 22 March 2018 EZERCIZZI TAR-RANDAN Frans Galea 765
Saturday, 17 March 2018 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2018) IL-MISSJONI TA’ KRISTU: IL-MISTERU TAL-GHID Frans Galea 851
Saturday, 10 March 2018 IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2018) IL-MISTERU TAL-GHID F’HAJJITNA Frans Galea 991
Saturday, 03 March 2018 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2018) IL-LIGI JEW L-IMHABBA? Frans Galea 1114
Saturday, 24 February 2018 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2018) IL-FIDI HI KAPOLAVUR TA’ ALLA Frans Galea 981
Tuesday, 20 February 2018 VIA SAGRA MEDITATA Frans Galea 932
Saturday, 17 February 2018 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2018) ZMIEN QAWWI TA’ KONVERZJONI Frans Galea 1057
Friday, 16 February 2018 RAS IR-RANDAN 2018 Frans Galea 1001
Saturday, 10 February 2018 IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2018) L-EFFETT TA’ DNUBI FUQ L-OHRAJN Frans Galea 955
Sunday, 04 February 2018 FESTA TAL-PREZENTAZZJONI TAL-MULEJ Frans Galea 900
Saturday, 03 February 2018 IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA (2018) IR-RISPOSTA TA’ ALLA GHALL-QAGHDA MSEJKNA TAL-BNIEDEM Frans Galea 1045
Friday, 26 January 2018 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2018) ALLA J{OMM KUNTATT MAGHNA Frans Galea 1054
Saturday, 20 January 2018 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2018) IZ-ZMIEN LI JIDDOMINANA Frans Galea 992
Saturday, 13 January 2018 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MULEJ QED ISEJJAHLEK G&AL XI HAGA Frans Galea 1006
Friday, 05 January 2018 L-EPIFANIJA TAL-MULEJ TFITTXIJA U SEJBA Frans Galea 990
Sunday, 31 December 2017 HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED IL-FAMILJA MQADDSA Frans Galea 1026
Saturday, 23 December 2017 R-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2017) MILIED TA’ DEJJEM Frans Galea 1047
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 61 - 90 of 737