Monday, 18 January 2021
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 25 May 2019 IS-SITT HADD TAL-GHID (2019) RELIGJOZITÀ U FIDI Frans Galea 1193
Sunday, 19 May 2019 IL-HAMES HADD TAL-GHID (2019) KNISJA LI TAGHMEL DIFFERENZA Frans Galea 1156
Saturday, 11 May 2019 IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2019) L-GHID: ZMIEN TA’ AHBAR TAJBA Frans Galea 1162
Saturday, 04 May 2019 IT-TIELET HADD TAL-GHID (2019) IL-QAWWA TAL-IMHABBA LI HI L-ISPIRTU S-SANTU Frans Galea 1264
Sunday, 28 April 2019 IT-TIENI HADD TAL-GHID (2019) MHUX KEMM NAF JGHODD IMMA JEKK TWELIDX MILL-GDID Frans Galea 1211
Saturday, 20 April 2019 L-GHID IL-KBIR TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2019) IR-REBHA TAD-DAWL FUQ ID-DLAM. Frans Galea 1307
Saturday, 13 April 2019 HADD IL-PALM TIBDA L- GIMGHA MQADDSA TAL-FIDWA TAGHNA Frans Galea 1288
Saturday, 06 April 2019 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN 2019 L-GHID = MOGHDIJA MILL-MEWT GHALL-HAJJA... GHALIK Frans Galea 1342
Saturday, 30 March 2019 IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2019) ALLA JIDHOL F’PATT MAGHNA Frans Galea 1241
Saturday, 23 March 2019 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2019) KONVEZ{JONI ISSA: M’HEMMX ZMIEN X’JINTILEF! Frans Galea 1388
Tuesday, 19 March 2019 IT-TIENI ERBGHA TAR-RANDAN Frans Galea 1248
Saturday, 16 March 2019 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2019) KONVERZJONI = “TARA” Frans Galea 1309
Saturday, 09 March 2019 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2019) INTI TAF MIN INT? Frans Galea 1343
Friday, 08 March 2019 BDEJNA Z-ZMIEN TAR-RANDAN Frans Galea 1202
Saturday, 02 March 2019 IT-TMIEN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-PROVA TIKXEF MIN AHNA Frans Galea 1338
Saturday, 23 February 2019 IS-SEBA’ HADD MATUL IS-SENA (2019) L-ISTORJA TAGHNA HI PROCESS QADDIS Frans Galea 1284
Saturday, 16 February 2019 IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2019) HEMM GHAZLA QUDDIEM KULL BNIEDEM Frans Galea 1335
Saturday, 09 February 2019 L-10 TA’ FRAR IN-NAWFRAGJU TA’ SAN PAWL F’MALTA IT-TWELID TAL-KNISJA MALTIJA Frans Galea 1368
Sunday, 03 February 2019 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2019) KULL “NISRANI” HUWA PROFETA Frans Galea 1322
Saturday, 26 January 2019 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-QAWWA TAL-KELMA TA’ ALLA Frans Galea 1403
Saturday, 19 January 2019 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2019) HAJTEK HIJA ILMA BLA TOGHMA JEW INBID TAL-FESTA? Frans Galea 1431
Saturday, 19 January 2019 FESTA TAL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ Frans Galea 1279
Saturday, 12 January 2019 IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ (2019) NIFFESTEGGJAW IL-MAGHMUDIJA TAGHNA Frans Galea 1457
Sunday, 06 January 2019 L-EPIFANIJA TAL-MULEJ TFITTXIJA U SEJBA (2019) Frans Galea 1453
Sunday, 30 December 2018 IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2018) IL-BNIEDEM BZONN FAMILJA Frans Galea 1466
Saturday, 22 December 2018 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2018) MILL-FALLIMENTI, L-GLORJA! Frans Galea 1444
Saturday, 15 December 2018 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2018) FEJN TAHSEB LI JINSAB IL-FERH? Frans Galea 1521
Wednesday, 12 December 2018 “SOUNDING THE JOY OF CHRISTMAS” Frans Galea 1380
Saturday, 08 December 2018 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2018) IL-FERH LI TASSEW JIMLA’ QALB IL-BNIEDEM Frans Galea 1572
Saturday, 01 December 2018 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2018) SENA LITURGIKA GDIDA: X’qed nitamaw minghand KristuU? Frans Galea 1546
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 91 - 120 of 832