Saturday, 02 July 2022
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Sunday, 04 October 2020 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-KNISJA HI GHAZIZA F’GHAJNEJN ALLA. Frans Galea 861
Sunday, 27 September 2020 Hinijiet Duttrina 2020 Frans Galea 780
Saturday, 26 September 2020 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) FIDI LI TNISSEL UBBIDJENZA MILL-QALB Frans Galea 925
Saturday, 19 September 2020 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IS-SENS TAL-HAJJA: LI NFITTXU U NISKOPRU LIL ALLA Frans Galea 911
Sunday, 13 September 2020 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ID-DON TAL-MAHFRA Frans Galea 881
Saturday, 05 September 2020 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ID-DNUB JOQTOL IL-GEMGHA Frans Galea 950
Saturday, 29 August 2020 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-MOGHDIJA TAS-SALIB TWASSAL GHALL-GLORJA Frans Galea 1001
Saturday, 22 August 2020 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) L-GHERF TA’ ALLA JINTWERA LIC-CKEJKNIN Frans Galea 986
Saturday, 15 August 2020 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) GEMGHA QADDISA MIGBURA MILL- GNUS KOLLHA Frans Galea 916
Saturday, 08 August 2020 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) FEJN HEMM IL-HAJJA HEMM IT-TAHBIT Frans Galea 992
Saturday, 01 August 2020 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) MIN SE JTAFFILEK IL-GUH LI GHANDEK? Frans Galea 970
Saturday, 25 July 2020 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) KRISTU HU TEZOR! Frans Galea 951
Saturday, 18 July 2020 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) IT-TAQTIEGHA BEJN ALLA U SATANA G&AL RUH IL-BNIEDEM Frans Galea 1015
Saturday, 11 July 2020 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) IMWIELDA MILL-GDID BIL-KELMA Frans Galea 989
Saturday, 04 July 2020 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-VANGELU JIEHU SENS FIL-KUNTEST TAL-QAWMIEN Frans Galea 1081
Saturday, 20 June 2020 IS-SOLENNITÀ TAT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA (2020) IL-FESTA TAL-PARROCCA Frans Galea 1324
Sunday, 14 June 2020 IT-TIFKIRA SOLENNI TAL- ISEM U D-DEMM TA’ KRISTU (2020) ALLA LI JINAGHTA Frans Galea 1052
Saturday, 06 June 2020 SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA L-GHARFIEN TA’ ALLA HU L-AQWA GHERF Frans Galea 1112
Saturday, 30 May 2020 SOLENNITÀ TA’ PENTEKOSTE – GHID IL-HAMSIN (2020) JINAGHTA L-ISPIRTU S-SANTU LILL-KNISJA Frans Galea 1205
Saturday, 23 May 2020 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2020) TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI IS-SEMA PAJJIZNA! Frans Galea 1191
Saturday, 16 May 2020 IS-SITT HADD TAL-GHID (2020) NOHOLMU LI NSIRU NSARA “KBAR” Frans Galea 1150
Saturday, 09 May 2020 Il-HAMES HADD TAL-GHID (2020) MIN HU L-MISSIER? Frans Galea 1137
Saturday, 02 May 2020 IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2020) IL-MISTERU TAL-MAGHMUDIJA TAGHNA Frans Galea 1170
Saturday, 25 April 2020 IT-TIELET HADD TAL-GHID (2020) IL-QALBA TAL-FIDI NISRANIJA Frans Galea 1146
Saturday, 18 April 2020 IT-TIENI HADD TAL-GHID (2020) TIBDA TISSAWWAR KNISJA “TA’ VERU” Frans Galea 1195
Saturday, 11 April 2020 IL-GHID IL-KBIR TAL-MULEJ GESÙ (2020) IR-REBHA L-KBIRA TAL-BNIEDEM Frans Galea 1289
Saturday, 04 April 2020 HADD IL-PALM (2020) IL-MISTERU TAL-MESSIJA LI KELLU JBATI Frans Galea 1221
Saturday, 28 March 2020 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2020) KRISTU, SULTAN FUQ IL-MEWT Frans Galea 1204
Friday, 20 March 2020 IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2020) IR-RANDAN HUWA “MIXJA”, “PROGRESS” Frans Galea 1250
Saturday, 14 March 2020 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2020) L-GHATX GHALL-IMHABBA Frans Galea 1196
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 91 - 120 of 907