Sunday, 18 March 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Monday, 30 January 2017 SKOLA TA’ TALB Frans Galea 515
Saturday, 28 January 2017 IR-RABA’ HADD TA’ MATUL IS-SENA (2017) IL-FOQRA TAL-MULEJ Frans Galea 624
Saturday, 21 January 2017 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2017) META ALLA JZUR LILL-BNIEDEM Frans Galea 652
Sunday, 15 January 2017 PUSSESS TA’ MONS. TREVOR SULTANA Frans Galea 629
Saturday, 14 January 2017 Fr. Trevor Sultana jibda ufficcjalment il-hidma tieghu bhala Arcipriet ta' l-Gharb Frans Galea 676
Friday, 13 January 2017 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-HARUF TA’ ALLA: AHBAR TAJBA GHAD-DINJA Frans Galea 533
Tuesday, 10 January 2017 FESTA TAL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ Frans Galea 570
Saturday, 07 January 2017 L-EPIFANIJA TAL-MULEJ (2017) MIN IFITTEX LILL-MULEJ, ISIBU Frans Galea 517
Sunday, 01 January 2017 L-EWWEL TAS-SENA – 2017 IT-THEOTOKOS: IL-VERGNI MARIJA OMM ALLA Frans Galea 564
Monday, 26 December 2016 Purcissjoni u programm f'lejlet il-Milied fix-Xewkija Frans Galea 841
Sunday, 25 December 2016 IT-TWELID TA’ SIDNA GESÙ KRISTU (2016) ALLA HUWA AHBAR TAJBA GHALL-BNIEDEM Frans Galea 567
Saturday, 17 December 2016 NOVENA TAL-MILIED 2016 Frans Galea 648
Friday, 16 December 2016 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2016-17) HA JQATTAR IS-SHAB LILL-MESSIJA ! Frans Galea 536
Saturday, 10 December 2016 Illum festivel internazzjonali tal-korijiet fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 529
Saturday, 10 December 2016 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2016-17) KRISTU HU AHBAR TAJBA GHALIK Frans Galea 471
Wednesday, 07 December 2016 Tminn Korijiet ser ikkantaw fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 472
Friday, 02 December 2016 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2016-17) JAQBLILNA NIEHDU S-SALVAZZJONI BIS-SERJETA` Frans Galea 501
Friday, 02 December 2016 TBERIK TAL-ORGNI L- GDID FIL-KNISJA ROTUNDA Frans Galea 510
Monday, 28 November 2016 JOSEPH HILI JINGHATA L-MINISTERU TAL-AKKOLITAT Frans Galea 546
Saturday, 26 November 2016 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2016-17) GHANDNA BZONN DAWL GDID Frans Galea 544
Monday, 21 November 2016 CELEBRAZZJONI DJOCESANA TA' KRISTU RE FIX-XEWKIJA Frans Galea 501
Sunday, 20 November 2016 Il-manifestazzjoni Djocesana ta' Kristu Sultan ser issir fir-Rotunda tax-Xewkija Frans Galea 483
Saturday, 19 November 2016 L-ERBGHA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) ULIED IS-SULTAN! Frans Galea 509
Friday, 18 November 2016 Miexi sewwa x-xoghol fuq l-Orgni l-Gdid tar-Rotunda taghna Frans Galea 579
Monday, 14 November 2016 IL-PARROCCA TAX-XEWKIJA TICCELEBRA L-GUBLEW TAL-HNIENA Frans Galea 451
Monday, 14 November 2016 Jasal fix-Xewkija l-container bl-Orgni l-Gdid ghar-Rotunda Frans Galea 557
Friday, 11 November 2016 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) JUM IL-MULEJ Frans Galea 462
Saturday, 05 November 2016 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FIDI FIL-GENNA Frans Galea 497
Friday, 04 November 2016 Dun Trevor Sultana mahtur Arcipriet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni, l-Gharb Frans Galea 788
Friday, 04 November 2016 Koncelebrazzjoni fic-Cimiterju tax-Xewkija Frans Galea 528
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 91 - 120 of 663