Wednesday, 19 December 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Thursday, 24 August 2017 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) MINGHAJR IL-KNISJA, DIFFICLI S-SALVAZZJONI Frans Galea 742
Thursday, 24 August 2017 ESPERJENZA MISSJUNARJA FL-ETJOPJA Frans Galea 700
Saturday, 19 August 2017 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) INT MIN INT, JEKK TEMMEN ISSALVA Frans Galea 738
Saturday, 12 August 2017 IKLA FRATERNA G&AS-SACERDOTI TAL-PARROCCA Frans Galea 695
Saturday, 12 August 2017 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IT-TAQBIDA TAL-FIDI Frans Galea 785
Friday, 04 August 2017 IT-TRASFIGURAZZJONI TAL-MULEJ L-GHAN TAL-MIXJA TAN-NISRANI Frans Galea 779
Saturday, 29 July 2017 IS-SBATAX IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSIER HUWA T-TE{OR TAL-HAJJA! Frans Galea 803
Friday, 28 July 2017 ADOZZJONI SPIRITWALI TA’ TARBIJA FIL- GUF Frans Galea 747
Friday, 21 July 2017 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISTERU TAL-HAZEN Frans Galea 810
Friday, 14 July 2017 IL-HMISTAX-IL HADD MATL IS-SENA IL-KELMA TFEJJAQ Frans Galea 1036
Saturday, 08 July 2017 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) L-UMLI JEMMNU F’ GESÙ L-UMLI Frans Galea 946
Saturday, 01 July 2017 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) HEMM HTIEGA LI NKUNU FI KNISJA! Frans Galea 1083
Thursday, 29 June 2017 JUM IL-FESTA TAL-PATRUN TAGHNA SAN GWANN Frans Galea 775
Thursday, 29 June 2017 SOLENNITÀ TAT-TWELID TAL-BATTISTA Frans Galea 751
Thursday, 29 June 2017 IT-TIELET JUM TAT-TRIDU Frans Galea 745
Thursday, 29 June 2017 IT-TIENI JUM TAT-TRIDU Frans Galea 721
Thursday, 29 June 2017 L-EWWEL JUM TAT-TRIDU Frans Galea 761
Thursday, 29 June 2017 HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA Frans Galea 774
Friday, 23 June 2017 IT-TWELID TA’ SAN GWANN BATTISTA XBIEHA TAL-KNISJA-XHUD Frans Galea 958
Saturday, 17 June 2017 CORPUS DOMINI (2017) IL-QALBA TAL-AHBAR IT-TAJBA NISRANIJA Frans Galea 993
Saturday, 17 June 2017 HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA Frans Galea 890
Monday, 12 June 2017 L-EWWEL QRARA Frans Galea 836
Saturday, 10 June 2017 HADD FUQ PENTEKOSTE IT-TRINITÀ QADDISA Frans Galea 975
Saturday, 03 June 2017 PENTEKOSTE – GHID IL-HAMSIN IL-QAWWA TAL-ISPIRTU S-SANTU TINVADI D-DINJA U TWELLED IL-KNISJA Frans Galea 1393
Saturday, 27 May 2017 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI Frans Galea 1045
Tuesday, 23 May 2017 MUSICAL “RAJTEK TINBIDEL” Frans Galea 839
Friday, 19 May 2017 IS-SITT HADD TAL-GHID HEMM BZONN INSIRU NSARA ‘ADULTI’ Frans Galea 1040
Saturday, 13 May 2017 IL-HAMES HADD TAL-GHID (2017) KRISTU BISS JAFHA T-TRIQ Frans Galea 1066
Friday, 05 May 2017 IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2017) IL-MAGHMUDIJA DON KBIR Frans Galea 983
Saturday, 29 April 2017 Orgni gdid ghar-Rotunda tax-Xewkija - Pulling Out All the Stops Frans Galea 1184
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 91 - 120 of 716