Friday, 21 June 2019
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Sunday, 04 February 2018 FESTA TAL-PREZENTAZZJONI TAL-MULEJ Frans Galea 1050
Saturday, 03 February 2018 IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA (2018) IR-RISPOSTA TA’ ALLA GHALL-QAGHDA MSEJKNA TAL-BNIEDEM Frans Galea 1207
Friday, 26 January 2018 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2018) ALLA J{OMM KUNTATT MAGHNA Frans Galea 1214
Saturday, 20 January 2018 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2018) IZ-ZMIEN LI JIDDOMINANA Frans Galea 1141
Saturday, 13 January 2018 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MULEJ QED ISEJJAHLEK G&AL XI HAGA Frans Galea 1159
Friday, 05 January 2018 L-EPIFANIJA TAL-MULEJ TFITTXIJA U SEJBA Frans Galea 1131
Sunday, 31 December 2017 HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED IL-FAMILJA MQADDSA Frans Galea 1182
Saturday, 23 December 2017 R-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2017) MILIED TA’ DEJJEM Frans Galea 1208
Saturday, 16 December 2017 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2017) IS-SALTNA TA’ ALLA TAL-‘FQAJRIN’ Frans Galea 1250
Saturday, 09 December 2017 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2017) SEJHA GHAL KONVERZJONI Frans Galea 1192
Saturday, 02 December 2017 L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2017) L-GHATX TAL-BNIEDEM GHAL ALLA Frans Galea 1200
Saturday, 25 November 2017 L-AHHAR HADD TAS-SENA LITURGIKA (2016-17) KRISTU SULTAN TAL-ISTORJA Frans Galea 1190
Saturday, 18 November 2017 IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IT-TALENT TAN-NISRANI Frans Galea 1115
Friday, 10 November 2017 IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2017 NISHRU! Frans Galea 1120
Thursday, 09 November 2017 TKOMPLI L-VISTA PASTORALI FIL-PARROCCA TAG&HA Frans Galea 962
Saturday, 04 November 2017 IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GERARKIJA TAL-POPLU TA’ ALLA Frans Galea 1114
Saturday, 28 October 2017 IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA GHAN-NISRANI, L-IMHABBA KOLLOX Frans Galea 1287
Thursday, 26 October 2017 L-EWWEL GIMGHA TAL-VISTA PASTORALI Frans Galea 1009
Saturday, 21 October 2017 ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-KNISJA U L-ISTAT GHALL-GID TAL-BNIEDEM Frans Galea 1139
Sunday, 15 October 2017 ASSEMBLEA PARROKKJALI 2017 Frans Galea 1091
Saturday, 14 October 2017 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-HNIENA U L-MOGHDRIJA TA’ ALLA Frans Galea 1248
Saturday, 07 October 2017 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSJONI VERA TAL-KNISJA Frans Galea 1207
Friday, 06 October 2017 PURCISSJONI TAL-MADONNA TAR-RUZARJU Frans Galea 1133
Saturday, 30 September 2017 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) ID-DNUB JOQTOL Frans Galea 1187
Saturday, 23 September 2017 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GENEROZITÀ TA’ ALLA LI TMUR LIL HEMM MID-DNUB TAGHNA Frans Galea 1139
Saturday, 16 September 2017 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MAHFRA TURI MIN AHNA Frans Galea 1350
Saturday, 09 September 2017 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) GHANDNA B{ONN KNISJA OMM LI TWIDDIBNA Frans Galea 1140
Saturday, 02 September 2017 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IS-SALIB TAN-NISRANI MDAWWAL MILL-GHID Frans Galea 1155
Saturday, 26 August 2017 FESTA TA’ SAN BERT Frans Galea 1043
Thursday, 24 August 2017 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) MINGHAJR IL-KNISJA, DIFFICLI S-SALVAZZJONI Frans Galea 1068
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 91 - 120 of 745