Tuesday, 16 October 2018
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 13 October 2018 FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU Frans Galea 5
Saturday, 13 October 2018 IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-GHANA VERU Frans Galea 6
Saturday, 06 October 2018 IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-VOKAZZJONI TAZ-ZWIEG Frans Galea 25
Saturday, 29 September 2018 IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-EKUMENIZMU Frans Galea 48
Saturday, 22 September 2018 IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MISTERU TAS-SALIB Frans Galea 67
Saturday, 15 September 2018 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MOD KIF JAHSIBHA ALLA Frans Galea 86
Sunday, 09 September 2018 IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) ISMA’ U EMMEN! Frans Galea 93
Friday, 31 August 2018 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) MHUX FIL-LIGI IMMA FIL-FIDI T-TAMA TAGHNA Frans Galea 131
Friday, 31 August 2018 FESTA TAL-MARTIRJU TA’ SAN WANN BATTISTA Frans Galea 98
Friday, 31 August 2018 KOR TAT-TFAL “ULIED IL-BATTISTA” Frans Galea 94
Saturday, 25 August 2018 IL-WIEHED U HOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-FIDI FI KRISTU: L-IKBAR RIGAL TAL-MISSIER Frans Galea 143
Saturday, 18 August 2018 L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-IKEL TAL-MULEJ JAGHTI L-GHERF Frans Galea 158
Saturday, 11 August 2018 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) &OBZ IL-MEWT U HOB{ IL-HAJJA Frans Galea 179
Saturday, 04 August 2018 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-HOBZ TAL-HAJJA DEJJEM Frans Galea 206
Saturday, 28 July 2018 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-GIBDA TAL-ART U L-ISTINT GHAS-SEMA Frans Galea 187
Saturday, 21 July 2018 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-KNISJA U R-RAGHAJJA Frans Galea 209
Saturday, 14 July 2018 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MAGHMUDIJA TAGHMILNA PROFETI Frans Galea 233
Saturday, 07 July 2018 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IC-CKEJKNIN BISS JGHARFUH LIL KRISTU. Frans Galea 255
Saturday, 30 June 2018 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) KRISTU REBAH IL-MEWT GHALINA Frans Galea 268
Saturday, 23 June 2018 24 TA’ GUNJU, 2018 IT-TWELID TA’ WANNI L-BATTISTA IX-XBIHA TAN-NISRANI LI J&ABBAR LIL KRISTU Frans Galea 313
Sunday, 17 June 2018 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) X’INHI L-KNISJA ? Frans Galea 347
Saturday, 16 June 2018 HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN BATTISTA MIN-NICCA Frans Galea 356
Saturday, 16 June 2018 MIXGHELA TAL-KNISJA ROTUNDA B’BOZOZ LED Frans Galea 306
Saturday, 09 June 2018 L-GHAXAR HADD MATUL IS-SENA (2018) L-IKBAR GHADU LI GHANDNA Frans Galea 361
Tuesday, 05 June 2018 CELEBRAZZJONI TAL-EWWEL TQARBINA Frans Galea 334
Saturday, 02 June 2018 HADD WARA T-TRINITÀ QADDISA CORPUS DOMINI Frans Galea 397
Saturday, 26 May 2018 HADD WARA PENTEKOSTE IT-TRINITÀ QADDISA Frans Galea 456
Saturday, 19 May 2018 GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTE) TITWIELED IL-KNISJA Frans Galea 464
Saturday, 12 May 2018 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2018) TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI) Frans Galea 437
Saturday, 05 May 2018 IS-SITT HADD TAL-GHID (2018) KRISTU JURINA LI HU MHABBA, FERH, HELSIEN Frans Galea 445
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 1 - 30 of 701