Tuesday, 24 April 2018
           
Home
Kwaranturi Mqaddsa 2015 PDF Print E-mail
Written by Matthew Attard   
Sunday, 15 November 2015

Illum il-Hadd saret koncelebrazzjoni solenni immexxija mill-isqof Mons Mario Grech li wassal fi tmiemhom tlett ijiem ta esposizzjoni Ewkaristika fil-knisja taghna. L-isqof xebbah l-ewkaristija ma ikel jew medicina. Hu sostna li bhal ma dawn huma mehtiega biex isostnu u ifejqu meta il-gisem ikun dghajjef jew marid hekk ukoll hi l-Ewkaristija. L-Ewkaristija tenna l-isqof taghti l-qawwa lil kull midneb biex jegheleb kull mument ta' dghufija fil-hajja tieghu. Hu heggeg biex kull wiehed u wahda minna infittxu l-Ewkaristija fil-hajja tieghu u naqsmu hsibijietna u l-emozzjonijiet li jimlew hajjietna maghha. Rega ghal darba ohra tenna x-xewqa tieghu li kull parrocca f'Ghawdex ikollha post fejn fih ikun jista jinzamm Gesu espost erbgha u ghoxrin siegha kulljum. Fi tmiem din il-koncelebrazzjoni saret purcissjoni b'Gesu' Sagramentat mat-toroq tas-soltu li tmexxiet mill-arcipriet taghna.[ Ritratti: Matthew Attard ] ghal izjed ritratti ara il-facebook page tax-Xewkijaparish

 


 

20151115_164145_21945.jpg

 

Last Updated ( Monday, 16 November 2015 )
 
< Prev   Next >