Wednesday, 12 December 2018
           
Home
Tridijiet tal-Festa ta' San Gwann PDF Print E-mail
Written by Matthew Attard   
Friday, 24 June 2016

Matul dawn il-jiem qegħdin niċċelebraw il-festa ta’ San Ġwann Battista li aħna ix-Xewkin inkunu qed nistennew b’tant ħeġġa. Mill-Erbgħa 22 ta’ Ġunju ngħata l-bidu għat-Tridu tal-festa b’konċelebrazzjoni li tibda fis-7:30pm. F’dawn it-tlett ijiem qiegħed jippriedka Fr Simon Cachia fejn qed jagħmel ħsibijiet fuq episodji mill-ħajja ta’ San Ġwann b’mod speċjali fuq it-tnissil tal-Battista, il-viżitazzjoni ta’ Marija lil Eliżabbetta u fuq it-twelid tiegħu. Wara l-konċelebrazzjoni tinqara l-kurunella, tindaqq l-Antifona u wara ssir il-Barka Sagramentali.                                                                                                                                     

 
< Prev   Next >