Tuesday, 26 March 2019
           
Home
Festa tal-Madonna tal-Hniena fil-Plots tal-Barmil PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Tuesday, 27 September 2016

     Nhar is-Sibt 24 ta' Settembru 2016 saret il-Festa tal-Madonna tal-Hniena fix-Xewkija. Il-festa bdiet b'pelegrinagg mil-Kappella tal-Madonna tal-Hniena filbidu ta' Triq San Bert ghal plots tal-Barmil fejn inghadd ir-Ruzarju. Imbaghad saret Quddiesa ikkoncelebrata mil Arcipriet Mons. Daniel Xerri flimkien mas-sacerdoti Xewkija hdejn il-Playliing Field li  hemm fl-inhawi. Mistiedna specjali kienu l-gharejes li ser jaghmlu l-kors ta' thejjija ghaz-zwieg fil-Parrocca tax-Xewkija.

dsc_9929-1024.jpg
 dsc_9932-1024.jpg
 dsc_9996-1024.jpg
 dsc_9999-1024.jpg

 

 
< Prev   Next >