Monday, 18 February 2019
           
Home
Tberik u Ftuh ufficjali mill-gdid tal-Ufficju Parrokkjali tax-Xewkija PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 October 2016
   Illum il-Hadd 9 ta' Ottubru 2016 sar it-tberik u l-ftuh ufficjali mill-gdid tal-Ufficcju Parrokjali tax-Xewkija wara xoghol ta' manutanzjoni u tisbih li sar fih matul l-ahhar xhur. It-tberik sar mill-Arcipriet Mons. Daniel Xerri fi tmiem il-Quddiesa tat 8.30am. F'kelmtejn tal-okkazzjoni huwa rringrazzja lil kull min ta s-sehem tieghu biex dan ix-xoghol seta' jsir. L-ufficcju baqa' miftuh sa nofsinhar biex min xtaq seta jidhol u jara ix-xoghol li sar.
    L-Ufficcju Parrokkjali ser ikun miftuh it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha mid- 9.00am sal- 11.00am u t-Tlieta u l-Hamis mill- 5.00pm sas 7.00pm.
 
dsc_0335-1024.jpeg
 dsc_0320-1024.jpeg
 
Last Updated ( Sunday, 09 October 2016 )
 
< Prev   Next >