Friday, 21 June 2019
           
Home
Jigu fi tmiem il-Festi tal-Kwaranturi 2016 fix-Xewkija PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Monday, 31 October 2016

 Nhar il-Hadd 30 ta' Ottubru 2016 fil-parrocca taghna sar l-gheluq tal-Kwaranturi Mqaddsa   . Fl-4.00pm saret Koncelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech. Ha sehem il-kor flimkien mal-orkestra tal-parrocca taht id-driezzjoni ta' Ivan Farrugia. Fi tmiem il-Quddiesa saret il-Purcissjoni solenni b'Gesu Ewkaristija li tmexxiet mill-Arcipriet Mons. Daniel Xerri. Hadu sehem ukoll il-Fratelli. Matul il-purcissjoni sar talb specjali lill-Hniena Divina fl-okkazjoni tas-Sena tal-Hniena, b'siltiet mill-Iskrittura Mqaddsa u mit-taghlim tal-Papa Frangisku. Ghadd sabih ta' nies hadu sehem fil-Quddiesa u l-Purcissjoni. [ Ritratti : Joseph Xuereb ] Ghal izjed ritratti ara il-facebook page tax-Xewkija parish

 dsc_0491-1024.jpeg
 dsc_0471-1024.jpeg
 dsc_0530-1024.jpeg

 

 
< Prev   Next >