Friday, 21 June 2019
           
Home
Koncelebrazzjoni fic-Cimiterju tax-Xewkija PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Friday, 04 November 2016

Nhar l-Erbgha 2 ta' Novembru l-Knisja Kattolika ccelebrat it-tifkira solenni tal-mejtin kollha. F'din l-okkazjoni saret Koncelebrazzjoni fic-Cimiterju tal-parrocca tax-Xewkija li tmexxiet mill-Arcipriet Mons. Daniel Xerri. Fil-bidu tal-Quddiesa gew imfakkra l-membri tal-komunita' parrokkjali li mietu matul din l-ahhar sena. Fi tmiem il-Quddiesa mbaghad sar it-tberik tal-oqbra. L-Arcipriet waqaf jaghmel talba specjali fuq il-qabar tal-predecessur tieghu l-Arcipriet Guzeppi Grech li din is-sena qieghed jaghlaq 45 sena mill-mewt tieghu.

 img_3457-1024.jpeg
 img_3418-1024.jpeg

 

 
< Prev   Next >