Friday, 21 June 2019
           
Home
Miexi sewwa x-xoghol fuq l-Orgni l-Gdid tar-Rotunda taghna PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Friday, 18 November 2016

Wara li l-Hamis 10 ta' Novembru 2016 wasal Ghawdex l-orgni l-gdid tal-Knisja tax-Xewkija mill-ewwel beda x-xoghol biex jigi mmuntat dan l-orgni mil-haddiema inglizi taht is-supervizzjoni tas-Sur Noel Gallo. Issa nistghu naraw parti sewwa ninnu armat biex hekk fi ftit jiem ohra jkun jista jibda jdoqq kif suppost. Ghal izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija Parish.

img_3537-1024.jpeg
 img_3686-1024.jpeg

 

Last Updated ( Friday, 18 November 2016 )
 
< Prev   Next >