Saturday, 25 May 2019
           
Home
Purcissjoni u programm f'lejlet il-Milied fix-Xewkija PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Monday, 26 December 2016
Nhar is-Sibt, 24 ta' Dicembru, lejlet il-Milied bhal kull sena saret il-Purcissjoni tal-Bambin organizzata mis-Socjeta tal-Museum bis-sehem tal-Banda Prekursur.  Din is-sena il-purcissjoni ghaddiet minn Triq Hamsin, ghal Triq Santa Katerina, Triq Santa Elizabetta, Triq Jean de la Valette, Triq il-Mithna u Triq Indipendenza.  It-temp sabih li kellna din is-sena kompla jghin biex bosta tfal u studenti li jattendu l-Museum taghna, flimkien mall-familji taghhom akkumpanjaw din il-purcissjoni.  

Ta' min isemmi li din is-sena, kien jahbat il-50 sena minn meta l-Banda Prekursur bdiet takkumpanja l-purcissjoni tal-Bambin bid-daqq ta' ghanjiet tal-Milied.  Il-Banda Prekursur kienet l-ewwel banda Ghawdxija li bdiet iddoqq waqt il-purcissjonijiet tradizzjonali tal-Bambin li jsiru f'bosta rhula fi gziritna.

Wara li intemmet il-purcissjoni, fil-Knisja Rotunda gie mtella' programm qasir bis-sehem tal-oqsma tas-Subien u tal-Bniet, li ghalih kien hemm attendenza sabiha hafna.  It-tfal tal-Museum tal-Bniet wasslulna diversi ghanjiet tal-Milied, filwaqt li Francesco Xuereb waslilna poezija sabiha.  Din is-sena t-tfal u l-istudenti li jattendu l-Museum tas-Subien waslulna l-play bl-isem 'Il-Kewkba tal-Milied', kitba ta' Paul Grech.  Il-priedka tradizzjonali tat-tifel din is-sena saret minn Simon Rapa.  Il-programm fil-Knisja ntemm b'messagg mis-Superjur Toni Grima u mill-Arcipriet tal-Parrocca taghna, Mons. Daniel Xerri. 
 dsc_2762-1024.jpeg
 dsc_3012-1024.jpeg
 
 
< Prev   Next >