Thursday, 18 July 2019
           
Home
IT-TIENI JUM TAT-TRIDU PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Il-Ħamis 22 ta’ Ġunju 2017 kien it-tieni jum tat-Tridu tal-Festa ta’ San Ġwann. Fid-9.00am saret Quddiesa għall-morda u l-anzjani li fiha ngħata s-sagrament tal-Griżma tal-morda. Wara kellhom refreshments fis-sagristija. Imbagħad fis-7.30pm saret il-Konċelebrazzjoni bil-prietka tat-tieni jum tat-Tridu. Il-Quddiesa tmexxiet minn Mons. Pawlu Cardona, vigarju episkopali għall-Kleru. Wara saret il-Kurunella, tkantat l-Antifona u ngħatat il-Barka Sagramentali.

dsc_3838-1024.jpg

 
< Prev   Next >