Thursday, 18 July 2019
           
Home
IT-TIELET JUM TAT-TRIDU PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju 2017 kien it-tielet jum tat-Tridu bi tħejjija għall-Festa. Dakinhar ħabtet ukoll is-solennità liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù. Filgħodu sar nofs ta’ nhar adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. Filgħaxija mbagħad dħalna fil-Vġili tas-solennità liturġika ta’ San Ġwann. Fis-7.30pm saret Konċelebrazzjoni solenni bil-prietka tat-tielet jum tat-Tridu.

dsc_4410-1024.jpeg

 
< Prev   Next >