Saturday, 27 February 2021
           
Home arrow Community arrow Obituaries arrow Funeral Helen Saliba
Funeral Helen Saliba PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Wednesday, 25 March 2020

Nhar  il-Hamis 19 ta' Marzu 2020 sar il-funeral ta' Helen Saliba mix-Xewkija Ghawdex li halliet din id-dinja nhar it-Tnejn 16 ta' Marzu 2020 fl-eta  ta' 65 sena.  Billi bhalissa nhux qed issiru funerali minhabba t-tixrid tal-Corona Virus saret quddies privata ghal-ruhu fid 9.00am. Inbaghad aktar tard matul il-gurnata saret id-difna f'forma privata fic-cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija fil-qabar tal-familja. Il-komunita parrokkjali  tax-Xewkija twassal il-kondoljanzi lill-familja u twieghdhom it-talb taghha.

 smhs3.jpg
 smhs2.jpg

 

 
< Prev   Next >