Saturday, 27 February 2021
           
Home arrow Community arrow Obituaries arrow Funeral Guzepp Buttigieg
Funeral Guzepp Buttigieg PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Wednesday, 01 April 2020

Nhar il-Hamis 26 ta' Marzu 2020 sar il-funeral ta' Guzepp Buttigieg mix-Xewkija Ghawdex li halla din id-dinja nhar it-Tlieta 24 ta' Marzu 2020 fl-eta  ta' 88 sena.  Billi bhalissa nhux qed issiru funerali minhabba t-tixrid tal-Corona Virus saret quddies privata ghal-ruhu fid 9.00am. Imbaghad aktar tard matul il-gurnata saret id-difna f'forma privata fic-cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija fil-qabar tal-familja. Il-komunita parrokkjali  tax-Xewkija twassal il-kondoljanzi lill-familja u twieghdhom it-talb taghha.

 smgbuttigieg.jpg

 

Last Updated ( Wednesday, 01 April 2020 )
 
< Prev   Next >