Saturday, 27 February 2021
           
Home arrow Community arrow Obituaries arrow Funeral Emanuel Debrincat
Funeral Emanuel Debrincat PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 April 2020

Nhar it-Tnejn 13 ta' April 2020 sar il-funeral ta' Emanuel Debrincat mix-Xewkija Ghawdex li halla din id-dinja nhar il-Hamis 9 ta' April 2020 fl-eta  ta' 93 sena.  Billi bhalissa nhux qed issiru funerali minhabba t-tixrid tal-Corona Virus saret quddies privata ghal-ruhu fid 9.00am. Imbaghad aktar tard matul il-gurnata saret id-difna f'forma privata fic-cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija fil-qabar tal-familja. Il-komunita parrokkjali  tax-Xewkija twassal il-kondoljanzi lill-familja u twieghdhom it-talb taghha.

smedebrincat1.jpg
 smedebrincat2.jpg

 

 
< Prev   Next >