Saturday, 27 February 2021
           
Home arrow Community arrow Obituaries arrow Funeral Pawlu Hili
Funeral Pawlu Hili PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Thursday, 07 May 2020

  Nhar il-Hamis 30 ta' April 2020 sar il-funeral ta' Pawlu Hili  mix-Xewkija Ghawdex li halla din id-dinja nhar l-Erbgha 29 ta' April 2020 fl-eta  ta' 81 sena.  Billi bhalissa nhux qed issiru funerali minhabba t-tixrid tal-Corona Virus saret quddies privata ghal-ruha fid 9.00am. Imbaghad aktar tard matul il-gurnata saret id-difna f'forma privata fic-cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija fil-qabar tal-familja. Il-komunita parrokkjali  tax-Xewkija twassal il-kondoljanzi lill-familja u twieghdhom it-talb taghha.

smphili1.jpg
 smphili2.jpg

 

 
< Prev   Next >