Saturday, 27 February 2021
           
Home arrow Community arrow Obituaries arrow Funeral Pawlu Mercieca
Funeral Pawlu Mercieca PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 May 2020

Nhar it-Tnejn 11 ta' Mejju 2020 sar il-funeral ta' Pawlu Mercieca mix-Xewkija Ghawdex li halla din id-dinja nhar  is-Sibt 9 ta' Mejju 2020 fl-eta  ta' 76 sena.  Billi bhalissa nhux qed issiru funerali minhabba t-tixrid tal-Corona Virus saret quddies privata ghal-ruha fid 9.00am. Imbaghad aktar tard matul il-gurnata saret id-difna f'forma privata fic-cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija fil-qabar tal-familja. Il-komunita parrokkjali  tax-Xewkija twassal il-kondoljanzi lill-familja u twieghdhom it-talb taghha.

smpm1.jpg
 

 

smpm2.jpg
 
< Prev   Next >