Tuesday, 16 October 2018
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 14 t'Ottubru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 October 2018
14_ott_18.jpg
 bullettin_14-10-2018.jpg
 
FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 October 2018

Nhar il-Ħadd 7 ta’ Ottubru 2018 ġiet iċċelebrata l-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fl-4.00pm saret Konċelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri u wara ħarġet il-Purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju akkumpanjata mill-Fratelli. Matul it-triq intqalet it-talba tar-Rużarju flimkien mat-talba “Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu” u t-talba lil San Mikiel Arkanġlu, kif ġie rakkomandat mill-Papa Franġisku għal matul dan ix-xahar. Mad-dħul tal-Purċissjoni fil-knisja ngħatat il-Barka Sagramentali.

19.jpg

 

Last Updated ( Saturday, 13 October 2018 )
 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-GHANA VERU
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 October 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tmienja u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu_u_l_ghani.jpg

 

Il-bniedem minn dejjem qajjem l-għira ta’ Alla bl-idoli, l-allat foloz li hu stess ivvinta u li mingħandhom dejjem talab il-Ħajja li tiġi biss mingħand Alla, l-għajn ta’ kull Ħajja u ta’ kull ġid.  Alla jgħir għall-bniedem mhux għax għandu bżonn il-qima jew il-Fidi tal-bniedem, imma għax iħobb lill-bniedem u ġewwiniH jitqanqlu meta jarah ifittex il-Ħajja fejn hemm il-Mewt, ifittex is-sigurtà fejn hemm il-baħħ, ifittex dak li jimlilu l-vojt etern li hemm f’qalb kull bniedem, b’dak li mhux etern imma mejjet.

 

Il-bniedem jaljena ruħu bl-affarijiet materjali, imma dawn, minnhom infushom għandhom is-susa tal-mewt fihom.  Dan hu ġenn il-bniedem.  Fil-qiegħ tal-eżistenza tiegħu għandu ħerqat ta’ Ħajja għal Dejjem u din il-Ħajja vera jfittixha f’affarijiet li jidhru, fi ħwejjeġ li qed imutu.  Għax, wara kollox, din hi l-vera problema tal-bniedem: li hu jixtieq jgħix għal dejjem imma jara lil kulħadd u lil kollox madwaru jmut,  jgħidu x’jgħud l-politiċi u x-xjenzjati.  Il-bniedem politiku jemmen li jekk lill-bniedem tneħħilu l-inġustizzji kollha li hu mdawwar bihom u tagħtih liġijiet li jissodisfaw id-drittijiet tiegħu u dak kollu li jħoss li għandu bżonn, allura tkun solvejt il-problemi li għandu.  Il-bniedem tekniku u xjentifiku jemmen li jekk lill-bniedem tneħħilu l-iskumditajiet tal-ħajja b’invenzjonijiet dejjem ġodda, b’avanzi fil-mediċina, fis-saħħa u fil-psikoloġija mentali, int tkun qed tagħmel lill-bniedem sid il-Ħajja.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 t'Ottubru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 October 2018
 7_ott_18.jpg
 bullettin_07-10-2018.jpg
 
IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-VOKAZZJONI TAZ-ZWIEG
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 October 2018

Din hija il- Liturgija tas-Sebgha u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_u_t_tfal.jpg

 

Sa ftit snin ilu, meta konna nitkellmu fuq “vokazzjoni”, fuq is-sejħa speċjali li jagħmel Alla lill-bniedem għall-ġid tal-Knisja u għall-ġid komuni ta’ kulħadd, konna nifhmu sejħa biex wieħed isir qassis jew patri jew, fil-kas ta’ tfajla, soru.  Il-Konċilju ġab rivoluzzjoni anke fuq din il-ħaġa.  Ibda biex, il-Konċilju prova jgħinna nħarsu lejn il-Knisja b’mod differenti minn qabel.  Għal sekli sħaħ il-Knisja kienet qisha piramida, bil-Papa fuq nett, u taħtu, l-kardinali, imbagħad l-isqfijiet, imbagħad kappillani, saċerdoti... u taħt, il-kotra tal-fidili, dawk li jemmnu.  Meta kienu jgħidu li wieħed “għandu vokazzjoni” kien ovvju li s-sejħa kienet biex jagħti servizz fil-pożizzjonijiet ta’ fuq.

 

Is-sistema ġerarkika għadha l-istess, biex niftehmu. L-istituzzjoni tal-Ġerarkija hi mportanti fil-Knisja u hi ta’ qadi li maż-żmien swiet immens.  Il-Protestanti li ma ħamlux il-Ġerarkija spiċċaw mifrudin f’elf setta. Anke Kristu nnifsu xtaq li jkun hemm Ġerarkija fil-Knisja billi għażel lil Pietru biex ikollu kariżmi speċjali li ma tahomx lil sħabu, u minn fost l-Appostli, f’waqtiet importanti, kien ikollu miegħU biss tlieta minnhom.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Settembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 September 2018
30_sett_18.jpg
 bullettin_30-09-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1123