Friday, 22 November 2019
           
Home
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2018) SENA LITURGIKA GDIDA: Xqed nitamaw minghand KristuU?
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 December 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-ewwel Hadd ta' L-Avvent ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

0123.jpg

 

Is-Sena t-Tajba lil kulħadd!  J’Alla l-Mulej jipprovdielna Sena Liturġika ġdida mimlija għarfien dejjem ikbar tal-Imħabba li għandu għalina u li wrihielna meta bagħat lil Ibnu Ġesù biex jaħtafna mill-medjokrità tad-dinja u jdaħħalna fil-Ħajja ta’ Dejjem li tibda minn hawn.  Dan hu l-ikbar ġid li nista’ nixtiqilkom.  Huwa l-istess ġid li nixtieq lili nnifsi.  In-Nisrani hu dak li jttama fi Kristu; li jħares lejn Kristu għal ħwejjeġ kbar, enormi.  Għan-Nisrani, il-kbir għadu ġej, anke jekk hu xiħ u jinsab fix-“xitwa” ta’ ħajtu.  Dan hu li jagħmel minn dawk li għarfu xi ftit lil Kristu nies ottimisti, nies iħarsu ’l quddiem u mhux lura b’nostalġija falza lejn żmien li għadda.

 

X’qed tistenna int mingħand il-Mulej?  X’inhi t-Tama tiegħek?  X’inhu dak li jimmarka t-Talb tiegħek ta’ kuljum?  Ħafna u ħafna minna, anzi aħjar ngħid ilkoll kemm aħna, għandna bżonnijiet materjali għal din il-ħajja hawn fuq din l-art.  Il-bniedem jinkwieta.  Fuqhiex?  Jinkwieta fuq din il-ħajja.  Dan hu normali.  Trid tagħmel bħal Dijoġene u toħroġ f’nofs in-nhar b’fanal mixgħul f’idek biex tfittex u forsi ssib bniedem wieħed li qed jinkwieta fuq ir-relazzjoni tiegħu ma’ Alla... jinkwieta fuq il-Fidi tiegħu li, f’għajnejh, tidher fqira... jinkwieta fuq dnubu u kemm ftit iħobb lil Alla.

 

 

Last Updated ( Saturday, 01 December 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Novembru 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 November 2018
25_nov_18.jpg
 bullettin_25-11-2018.jpg
Last Updated ( Sunday, 25 November 2018 )
 
L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2018) KRISTU: IL-BIDU U T-TMIEM, IC-CENTRU TA KOLLOX
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 November 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-ahhar Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_quddiem_pilatu.jpg

 

Hieni l-bniedem li Kristu tassew jiġi qabel kollox fil-Ħajja tiegħu!  Kemm huma ftit dawn in-nies!  Kemm nixtieq inkun wieħed minnhom!  Din hi Grazzja kbira li ma tinkisibx minn dak li jkun minħabba li hu “tajjeb” jew għandu xi merti minn tiegħu, imma għax hu miktub li jkun xhud, Nisrani ta’ veru.  Kemm hawn nies ingannati fuq din il-ħaġa!  Kemm hu tal-għaġeb, meraviljuż, li Kristu jkun fiċ-ċentru tal-eżistenza tiegħek, għax jekk hu hekk, tassew li Ħajtek għandha sens, għax Kristu biss jagħti sens lil kollox.  BiH kollox hu sabiħ, anke t-tbatija fija sens.   Minn kollox joħroġ il-ġid għalik.  Kollox jeżisti għalik u favur tiegħek għax fik jgħammar bil-kotra l-Ispirtu ta’ Dak li waħdu, u Hu biss, rebaħ il-Mewt.

 

L-ikbar problema li għandu l-bniedem hu li hu jrid imut u li fuq dan m’għandu l-ebda kontroll.  Int taħseb li l-problemi tiegħek huma oħrajn: qed tistudja u għandek bżonn tgħaddi minn eżami biex issib xogħol xieraq u li jirrendi; għad m’għandekx tfajla jew ġuvni li magħha/miegħu tkun tista’ tibni familja u jkollok ulied bħal ħaddieħor; m’intix kuntent fuq ix-xogħol; għandek l-inkwiet fil-familja; inkwiet ta’ flus; inkwiet ta’ saħħa... elf ħaġa tista’ ssemmi.  Imma l-ikbar problema li għandek, anke jekk għadek żagħżugħ u ma taħsibx fuqu dan, huwa l-Mewt.

 

Read more...
 
FESTA TA SANTA TEODORA
Written by Frans Galea   
Saturday, 24 November 2018

Nhar il-Ħamis 22 ta’ Novembru 2018 fil-parroċċa tagħna ġiet iċċelebrata l-festa tal-martri Santa Teodora. Fil-5.15pm saret Konċelebrazzjoni li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri. F’din iċ-ċelebrazzjoni ħadu sehem l-adolexxenti li s-sena d-dieħla ser jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Wara l-omelija, huma ġew imsejħa b’isimhom u resqu madwar l-artal fejn stqarrew l-impenn tagħhom li jkomplu l-mixja tagħhom ta’ formazzjoni bi tħejjija għal dan is-sagrament. L-Arċipriet stedinhom biex, fuq l-eżempju tal-Qaddisin martri li taw ħajjithom għal Kristu, huma wkoll jitolbu lill-Ispirtu s-Santu jagħtihom il-qawwa biex jagħtu xhieda għal Ġesù bil-ħajja tagħhom. Huwa stieden ukoll lill-komunità parrokkjali biex takkumpanjahom bit-talb tagħha.

20181122_181623-2000.jpg

 

 
GHELUQ TAL-KWARANTURI 2018
Written by Frans Galea   
Friday, 23 November 2018

Nhar il-Ħadd 18 ta’ Novembru 2018 ġew fil-qofol tagħhom it-tlett ijiem tal-Kwaranturi Mqaddsa fil-parroċċa tagħna. Matul il-lejl ta’ bejn is-Sibt u l-Ħadd l-adorazzjoni baqgħet għaddejja l-ħin kollu u diversi persuni ġew jaduraw lil Ġesù fis-skiet tal-lejl. Imbagħad il-Ħadd fl-4.00pm saret il-Konċelebrazzjoni solenni li tmexxiet minn Dun Richard N. Farrugia. Wara ħarġet il-Purċissjoni b’Ġesù Ewkaristija, akkumpanjata mill-Fratelli. Fi tmiem il-Purċissjoni ngħatat il-Barka Sagramentali.

20181118_164906-2000.jpg
 20181118_171136-2000.jpg

 

 
AWARD MOGHTI LIZ-ZGHAZAGH TAGHNA
Written by Frans Galea   
Friday, 23 November 2018

Nhar is-Sibt 17 ta’ Novembru 2018 filgħaxija tħabbru r-rebbieħa tal-Maltese Catholic Film Contest 2018, li kient miftuħ għall-parroċċi kollha ta’ Malta u Għawdex. Nifirħu liż-żgħażagħ tal-parroċċa tagħna li ġew fit-tielet post bil-film tagħhom “Il-Maħfra”. Ta’ min ifakkar li fil-parroċċa tagħna għandna żewġ gruppi tal-adolexxenti u grupp ieħor taż-żgħażagħ minn 16-il sena ’l fuq li jiltaqgħu regolarment fiċ-Ċentru Parrokkjali darba fil-ġimgħa. Fost id-diversi attivitajiet li kellhom f’dawn l-aħħar xhur, huma tellgħu dan il-film b’messaġġ nisrani dwar il-maħfra. Nifirħulhom u nawgurawlhom!

award_film_il-mahfra-2000.jpg
 il-mahfra_3rd_place.jpg

 

Last Updated ( Friday, 23 November 2018 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1245