Friday, 19 January 2018
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' April 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 April 2017
bullettin_09-04-2017-1024.jpg
 
HADD IL-PALM IL-KNISJA TICCELEBRA L-‘KENOSI’ TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Friday, 07 April 2017

 Din hija il- Liturgija  ta. Hadd il-Palm ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

palm-sunday.jpg

 

Hawn il-lejl qabel ma bata, meta  kien miġbur għall-aħħar darba mad-dixxipli tiegħu, Ġesù, li kien jaf għal xhiex kien riesaq, jissorprendina billi jgħid: “Fid-dinja tbatu jkollkom.  Iżda agħmlu l-qalb: jiena rbaħt id-dinja!”  (Ġw. 16, 33).  Mhux kliem ta’ bniedem fallut li qed jara lil dawk li ċapċpulu jitferrxu, jew li qed jara l-awtorita` setagħna tal-pajjiż taqa’ fuqu u tgħaffġu taħtha.  Huwa l-kliem ta’ bniedem ċert minnu nnifsu, ċert mir-rebħa tiegħu, anzi jżid jgħid li l-prinċep ta’ din id-dinja hu megħlub u ma jista’ jagħmillu xejn.  (ara Ġw. 14, 30).  Min fejn ġabha din iċ-ċertezza?  Ma rridux ninsew li għalkemm Kristu tassew li kien Alla, din id-divinita` tiegħu kienet bħal ‘moħbija’ taħt l-umanita` li hu libes, il-ġisem li ħa minn Marija li kien suġġett għat-tensjoni, it-tħassib u l-uġigħ tagħna lkoll.

 

Kristu rebaħ id-dinja għax niżel sal-qiegħ nett tal-umilta`.  Huwa għamel niżla, kenosi, li fuqha jitkellem Pawlu bi kliem glorjuż fit-Tieni Qari, u ma kellu xejn x’jitlef.  Dan hu l-bniedem tassew ħieles: dak li m’għandu xejn x’jitlef.  Aħna lkoll għandna ħafna x’nitilfu f’kull ċirkostanza u għalhekk nidinbu.  Aħna niddefendu dak li għandna... anke l-ifqar wieħed fostna jagħmel dan.  Dan l-istint li niddefendu dak li għandna huwa mċappas b’ħafna egoiżmu li ma jħalliniex nuru mogħdrija mal-ieħor meta nħossuna mhedda.  Għalhekk Sartre, filosofu Franċiż pagan joħroġ bi frażi famuża u mxajtna fl-istess ħin meta jgħid: “L-ieħor hu l-infern!”  Jiġifieri, l-ieħor hu ta’ min jibża’ minnu u toqgħodlu attent, u mela tħobbu!  Dan hu l-kontrovanġelu. 

 

 

Read more...
 
PURCISSJONI TAD-DULURI FIX-XEWKIJA
Written by Frans Galea   
Friday, 07 April 2017

Illum il-Ġimgħa, festa tad-Duluri, fil-parroċċa tagħna fis-6.00pm jkollna Quddiesa solenni bil-prietka u fis-7.30pm tibda ħierġa l-Purċissjoni-Pageant tad-Duluri. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jieħu sehem.

poster_duluri-1024.jpg

 
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' April 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 02 April 2017
 bullettin_02-04-20171-1024.jpg
 
PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 April 2017

Nhar il-Ħamis 30 ta’ Marzu sar Pellegrinaġġ ta’ talb bix-xbieha ta’ Ġesù Redentur bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tar-Randan, bi tħejjija għall-Ġimgħa Mqaddsa. Il-Pellegrinaġġ, li kien immexxi mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech, beda minn ħdejn il-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena u mexa tul Triq San Bert lejn il-Knisja Rotunda. Matul it-triq ġiet immediata l-Via Sagra. Fi tmiem il-Pellegrinaġġ Mons. Isqof mexxa Konċelebrazzjoni solenni. Fl-omelija tiegħu huwa tkellem dwar il-ħniena li Alla wera magħna fil-passjoni u l-mewt ta’ Ibnu Ġesù. Għadd kbir ta’ nies ħadu sehem fil-Pellegrinaġġ u fil-Quddiesa.

dsc_5735-1024.jpeg
 dsc_5855-1024.jpeg

 

 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2017) L-GHID, IL-QAFAS TAL-HOLQIEN KOLLU
Written by Frans Galea   
Friday, 31 March 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jqajjem_lil_lazru.jpg

Jekk niftħu l-Iskrittura żgur li mhux se nsibu xi trattat li jipprova jiddiskrivi lil Alla, li jipprovdi xi teorija li tittanta tfiehem il-Misteru ta’ Alla.  Fil-Bibbja ma nsibux l-argumenti dwar Alla li nsibu fil-Katekiżmu li fih il-Knisja tifrex it-tagħlim tagħha kollu.  Fil-Bibbja Mqaddsa aħna nsibu stejjer, rakkonti, ġrajjiet, u fuq kollox ismijiet ta’ nies.  M’hemmx paġna waħda li mhix mimlija ismijiet ta’ nies.  Għax l-Iskirttura turina min hu Alla billi xxandar l-azzjonijiet tiegħu, l-indħil tiegħu fl-Istorja ta’ nies differenti.  Jekk tistaqsi lill-Iskrittura min hu Alla, twieġbek: “Alla hu dak li jgħaddi.”  Alla huwa dak li jgħid Kelma u din isseħħ.  Huwa  jgħaddi mill-ħajja tan-nies u jbiddel is-sitwazzjoni tagħhom.  Huwa jgħaddi u jġorr miegħu lill-bniedem minn qagħda ta’ mewt għal ħajja, m ill-jasar għall-ħelsien, mid-dlam għad-dawl, mid-dieqa għall-ferħ, mil-luttu għall-festa.  Għalhekk nistgħu ngħidu li Alla huwa Għid, Alla huwa mogħdija, passaġġ dejjiemi.  Hu ma jistax iwiegħed ħaġa oħra ħlief l-Għid.

 

Jekk inħarsu lejn in-natura ta’ madwarna, lejn il-ħolqien kollu, l-ambjent, dak kollu li jdur madwarna, bi ftit attenzjoni ninduna bil-marka tal-idejn ta’ Alla f’kollox, għax f’kollox hemm il-marka tal-Għid, jiġifieri kollox hu mmarkat minn passaġġ mill-mewt għall-ħajja.  M’hemm xejn statiku, wieqaf.  Kollox għaddej, f’moviment, għax Alla hu Dak li jgħaddi.  Il-lejl mudlam iċedi postu bil-mod il-mod għat-tbexbix taż-żerniq... ix-xemx tixref u tħarrab il-lejl; il-ħolqien jinżel fl-istaġuni mdallma tal-ħarifa u x-xitwa, biex iqum għad-dawl u t-temp sabiħ tar-rebbiegħa u s-sajf; ħafna siġar jinżgħu il-weraq u jsiru qishom mejta, jidħlu fir-raqda tax-xitwa, imma jwarrdu u jarmaw weraq ġdid malli tisbaħ ir-rebbiegħa; l-inġazzar tas-silġ jiksi nofs id-dinja f’lejl twil ħafna xhur, biex jinħall mas-sħana ta’ ħajja ġdida li tinfirex ma’ ħruġ Marzu.  Il-ħolqien kollu jkanta r-rejalta` tal-Għid, ta’ passaġġ mid-dlam għad-dawl.  Donnu kollox hu ritratt ta’ Alla nnifsu.

 

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1033