Saturday, 25 May 2019
           
Home
Hsieb - Vari tal-Gimgha l-Kbira Xewkija
Written by Mary Xerri   
Tuesday, 02 March 2010
Last Updated ( Thursday, 11 March 2010 )
Read more...
 
Hsieb - Vari tal-Gimgha l -Kbira Xewkija
Written by Mary Xerri   
Monday, 01 March 2010

L-Inkurunazzjoni bil-Kuruna tax-Xewk

Jitkellem Gesu':

Kont ghadni fil-bitha ta' Pilatu taht idejn dawk il-manigoldi - qishom klieb irrabjati - u dawn bdew jghidu wiehed lill-iehor: "U mela jista' jkun li ma naghtuhx il-gieh ta' re li hu?"  Ghalhekk imnezza' kif kont qeghduli fuq spallejja porpra hamra ta' suldat ruman, tawni f'idi l-leminija qasba bhal xettru u fuq rasi kuruna tax-xewk, bhala kuruna rjali.  Kont bilwieqfa u bdew jghaddu biex jaghtuni taparsi gieh u qima ta' re, bdew jghiduli: "Is-sliem ghalik, o re tal-Lhud." Erhilhom jaghtuni daqqiet ta' harta biex iktar izebilhuni.  Jidhol Pilatu fl-bitha u, kif rani f'dik is-sura li ggib hniena, haseb li sejjer jirnexxielu jehlisni billi juri lill-poplu l-istat tieghi.  Qeghidni fil-logga kif kont imlibbes bil-porpra u bix-xewk ma' rasi u b'lehen shish qalilhom: "Ekku l-bniedem!"  F'hin bla waqt kulhadd jghajjat: "Sallbu, Sallbu.  Nehhieh mill-wicc ta' din l-art."

Titkellem ir-ruh:

O Mulej, gieni f'qalbi l-biki tal-hniena lejk xhin rajtek mibdul f'haga tad-dahk, re taz-zuffjett.  Irrid li kull darba li nghaddi minn quddiemek sagramentat, qabel ma nilwi gharkubbtejja bi hsieb ta' qima u ta' adorazzjoni ghax inti Alla veru u haj, insellimlek b're tassew ta' kulhadd waqt li nghidlek: Is-sliem ghalik, ja Re tar-rejjiet.

Nadurawk O Gesu' u mberkuk ghax b'salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

(Mehuda minn Adorazzjoni tal-Gimgha l-Kbira ta' San Gorg Preca)

vari_n.jpg
 

 Il-Vara ta' Gesu' Nkurunat

 

Last Updated ( Saturday, 06 March 2010 )
 
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Monday, 01 March 2010

Prayer can freshen you up every evening and send you out renewed each morning.  It releases and keeps power flowing freely and seems able even to normalize the aging process.

(From Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

Last Updated ( Monday, 22 March 2010 )
 
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Monday, 01 March 2010

The tough-minded optimist views any problem as a challenge to his intelligence, ingenuity, and faith.  He keeps on thinking, praying, and believing.  He knows there is a solution and so he finally finds it.

(From Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

Last Updated ( Tuesday, 09 March 2010 )
 
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Monday, 01 March 2010

Learn to let God run your life.  You'll like the results better than your won self-management.

(From Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 09 March 2010 )
 
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Monday, 01 March 2010

Every night empty your mind of unhappy thoughts as you empty your pockets, and come alive.

(From Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

Last Updated ( Monday, 01 March 2010 )
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>

Results 1067 - 1092 of 1194