Sunday, 17 February 2019
           
Home
Hafna Nies jattendu ghal-Funzjoni ta' Hamis ix-Xirka fir-Rotunda
Written by Frans Galea   
Friday, 10 April 2009

       Bosta nies mix-Xewkija kif ukoll Ghawdxin u anke Maltin il-bierah atteddew b'devozzjoni ghal-Funzjoni ta' Hamis ix-Xirka li saret fil-Knisja Rotunda u li kienet immexxija mill Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca flimkien ma' sacerdoti ohra Xewkin. Il-Kor Vox Clamantis taht id-direzzjoni ta' Dun Gorg Mercieca u l-organista Ivan Farrugia annima l-kant. Wara l-Ewkaristija ttiehdet purcissjonalment lejn l-Artar tar-Repuzizjoni fejn wara bdew il-Visti tas-Sepulkru. [ Ritratti: Charlon Butigieg ]

fhxk1.jpg

 L-Arcipriet tax-Xewkija
Mons. Carmelo Mercieca immexxi
l-Funzjoni ta' Hamis ix-Xirka

Read more...
 
Vari tal-Gimgha l-Kbira fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Thursday, 09 April 2009

  Matul dawn il-jiem ser inwasslulkom ritratti tal-Vari tal-Gimgha l-Kbira li nssibu fir-Rotunda tax-Xewkija. Dawn il-vari huma xoghol ta' Wistin Camilleri u ibnu Micheal Camilleri Cauchi. [ Ritratti: Frans Galea ]

ver.jpg 
 

 Il-Vara tal-Veronika

 vk.jpg

 Il-Vara l-Kbira

Last Updated ( Thursday, 09 April 2009 )
 
Vari tal-Gimgha l-Kbira fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Thursday, 09 April 2009

Matul dawn il-jiem ser inwasslulkom ritratti tal-Vari tal-Gimgha l-Kbira li nssibu fir-Rotunda tax-Xewkija. Dawn il-vari huma xoghol ta' Wistin Camilleri u ibnu Micheal Camilleri Cauchi. [ Ritratti: Frans Galea ]

gnx.jpg

 Gesu nkurunat bix-xewk

 red.jpg

 Ir-Redentur

 
Vari tal-Gimgha l-Kbira fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Wednesday, 08 April 2009

Matul dawn il-jiem ser inwasslulkom ritratti tal-Vari tal-Gimgha l-Kbira li nssibu fir-Rotunda tax-Xewkija. Dawn il-vari huma xoghol ta' Wistin Camilleri u ibnu Micheal Camilleri Cauchi. [ Ritratti: Frans Galea ]

 
gfl.jpg

 L-Istatwa ta' Gesu fil-Gnien tal-Getsemani

 
gmk.jpg

 L-Istatwa ta' Gesu mal-Kolonna

 
Issir il-Festa ta' Hadd il-Palm fir-Rotunda
Written by Frans Galea   
Tuesday, 07 April 2009

        Il-bierah il-Hadd 5 ta' April 2009 saret il-Festa ta' Hadd il-Palm. Fix-Xewkija fit-8.30am sar it-tberik tal-palm u z-zebbug fin nahha ta' wara il-Knisja fejn imbaghad saret purcissjoni lejn il-Knisja. Imbaghad tkompliet il-Quddiesa fil-Knisja Rotunda. L-Arcipriet Mons Carmelo Mercieca mexxa il-Funzjoni fil-waqt li Dun Gorg Mercieca qaddes il-Quddiesa. [ Ritratti: Frans Galea ]

phip1.jpg

 Il-Knisja Rotunda tax-Xewkija

Read more...
 
Koncelebrazzjoni Solleni tal-Festa tad-Duluri
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 April 2009

    Il-bierah il-Gimgha 3 ta' April 2009 giet iccelebrata il-Festa ta' Marija Addolorata. Fil-Knisja Rotunda fis- 6.15pm Dun Eddie Zammit flimkien ma sacerdoti ohra Xewkin icconcelebra il-Quddiesa. Fl-omelija Dun Eddie fisser id-Duluri ta' Marija wiehed wiehed u ghamel referenza ghal-innu ta' Marija Addlorata tal-Poeta Xewki l-mibki Anton Haber.. Imbaghad wara mexxa il-Purcissjoni / Peagent li fija hadu sehem bosta personaggi flimkien mal-Banda Prekursur u l-Kor Vox Clamantis. [Ritratti : Frans Galea ]

 
pod1.jpg

 L-Istatwa artistika ta' Marija Addolorata
meqjuma fir-Rotunda tax Xewkija

Last Updated ( Sunday, 05 April 2009 )
Read more...
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 Next > End >>

Results 1119 - 1144 of 1166