Monday, 22 April 2019
           
Home
Pellegrinagg Djocesan f'Malta
Written by Trevor Sultana   
Wednesday, 19 August 2009

            Nhar it-Tlieta 18 t'Awissu grupp mill-parrocca taghna nghaqad ma grupp ta' pellegrini Ghawdxin ghal pellegrinagg djocesan lejn Santa Marija ta' Had-Dingli.  Il-pellegrinagg kien immexxi mill-Isqof t'Ghawdex, Mons. Mario Grech.  Fost l-ohrajn sar korteo sal-knisja ta' Had-Dingli fejn imbaghad l-Isqof mexxa koncelebrazzjoni flimkien mas-sacerdoti ghawdxin.

Knisja ta' Santa Marija ta' Had-Dingli
Last Updated ( Wednesday, 19 August 2009 )
 
Sollennita tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Marija - Santa Marija
Written by Trevor Sultana   
Friday, 14 August 2009

Nhar is-Sibt 15 t'Awissu, il-Knisja mad-dinja kollha ticcelebra l-festa tat-tlugh fis-sema tal-Vergni Marija, festa li hi tant ghal qalb il-Maltin u l-Ghawdxin.  F'dan il-jum il-Knisja theggigna biex niehdu sehem fis-sagrificcju tal-Quddiesa, kif naghmlu nhar ta' Hadd.  Ghalhekk, nhar is-Sibt il-Quddies fil-Knisja taghna se jkun bhal nhar ta' Hadd - Filghodu: 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30 u 11.00.  Filghaxija jkun hemm Quddiesa fl-4.00. 

 sanm1.jpg

 Santa Marija

 
Last Updated ( Saturday, 15 August 2009 )
 
Iz-Zewg Missjunarji Xewkin jergghu lura ghall-hidma taghhom
Written by Trevor Sultana   
Wednesday, 12 August 2009

Matul dawn l-ahhar gimghat kellna fostna liz-zewg missjunarji mill-parrocca taghna - Dun Guzepp Camilleri li qed iwettaq il-hidma missjunarja tieghu fil-Gwatemala u Dun Salv Vella li jwettaq il-hidma tieghu fil-Brazil.  F'dawn l-ahhar jiem huma regghu lura biex ikomplu l-hidma taghhom f'dawn l-artijiet tal-missjoni.  Huma jiixtiequ jirringrazzjaw lil dawk kollha li matul iz-zmien li ghaddew fostna offrew l-ghotjiet taghhom b'risq il-hidma taghhom.  Minn qalbna ahna nawgurawlhom hidma fejjieda fl-ghalqa tal-Mulej u nwieghduhom it-talb taghna.

Last Updated ( Thursday, 13 August 2009 )
 
L-Ewwel Tqarbina fir-Rotunda
Written by Frans Galea   
Monday, 06 July 2009

   Nhar il-Hadd 7 ta' Gunju 2009 numru ta' tfal Xewkin ircevew l-ewwel Tqarbina. Waqa il-Qudddiesa saret il-Purcissjoni ta' Corpus mat-toroq tax-Xewkija fejn attendew it-tfat tal-precett u bosta nies ohra. [Ritratti: John Apap]

 

precbn09.jpg 
 precsu09.jpg

 

Last Updated ( Thursday, 13 August 2009 )
 
L-Isqof Mons. Mario Grech jamministra l-Grizma liz-zghazagh Xewkin fir-Rotunda
Written by Claudio Vella   
Saturday, 13 June 2009
       Nhar il-Hamis  l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech ghamel il-Grizma ta' l-Isqoff lil numru sabih ta' zghazagh Xewkin .  Wara l-Isqof bierek il-Loggijiet il-godda tal-Knisja Rotunda.
 
It-tminn Hamis dedikat lil-ghalliema u studenti ta' l-iskola primarja tax-Xewkija
Written by Claudio Vella   
Friday, 05 June 2009
It-tminn Hamis ta' San Gwann kien iddedikat lil istudenti ta; l-iskola tax-Xewkija fejn l-istudenti kellhom sehem attiv billi qraw u anke wasslu messaggi qosra qabel bdiet il-Quddiesa,
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>

Results 1119 - 1144 of 1186