Wednesday, 19 February 2020
           
Home
Hafna nies jattendu ghal-Funzjoni tal-Bews tas-Salib fir-Rotunda
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 April 2009

       Il-bierah, jum il-Gimgha l-Kbira, saret it-Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej fil-Knisja Rotunda.  Il-funzjoni li tmexxiet mill-Arcipriet tal-parrocca Mons Carmelo Mercieca bdiet fit-3.30 pm.   Fl-ewwel parti tal-funzjoni inqraw siltiet mill-Iskrittura kif ukoll ir-rakkont tal-passjoni tal-Mulej skont San Gwann.  Fl-omelija tieghu, l-arcipriet tkellem dwar dak li qal il-Papa Pawlu VI meta zar l-Art Imqaddsa.  Hemmhekk hu kien qal li ma kienx qieghed bhala turist, izda bhala komplici f'dak li sar.  Ahna wkoll komplici fil-mewt ta' Gesu' ghax hu miet minhabba d-dnubiet taghna.  Ghalhekk l-arcipriet stieden lill-kongregazzjoni numeruza biex waqt li jbusu l-kurcifiss, jaghtuh demgha ta' ndiema u bewsa ta' mhabba.  Din l-ewwel parti intemmet bit-talbiet ta' ntercessjoni.  Fit-tieni parti imbaghad grupp ta' zghazagh mix-Xewkija tellghu kurcifiss kbir min-naha ta' wara tal-knisja sa fuq il-presbiterju.  Imbaghad sar il-bews tas-Salib.  Il-funzjoni intemmet bit-tqarbin. [ Ritratti: Joseph Xuereb ]

 btsk1.jpg

 Waqt il-Funzjoni tal-bierah fir-Rotunda

Read more...
 
Il-Visti tas-Sepurkru fir-Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 April 2009

Il-bierah il-Hamis bil-lejl kif ukoll dal-ghodu bosta nies ghamlu l-visti tas-Sepulkru fil-Knisja Rotunda fejn kien hemm anke ghal-wiri l-Mejda ta' l-Appostli fil-Muzew ta' l-Iskultura. [ Ritratti: Frans Galea ]

 
sepk1.jpg

 Is-Sepulkru fir-Rotunda tax-Xewkija

Last Updated ( Saturday, 11 April 2009 )
Read more...
 
Il-Vari tal-Gimgha l-Kbira tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Friday, 10 April 2009

Matul dawn il-jiem ser inwasslulkom ritratti tal-Vari tal-Gimgha l-Kbira li nssibu fir-Rotunda tax-Xewkija. Dawn il-vari huma xoghol ta' Wistin Camilleri u ibnu Micheal Camilleri Cauchi. [ Ritratti: Frans Galea

dul.jpg

 L-Istatwa tad-Duluri tax-Xewkija

 mun.jpg
 Il-Munument tar-Rotunda tax-Xewkija
  
 
Hafna Nies jattendu ghal-Funzjoni ta' Hamis ix-Xirka fir-Rotunda
Written by Frans Galea   
Friday, 10 April 2009

       Bosta nies mix-Xewkija kif ukoll Ghawdxin u anke Maltin il-bierah atteddew b'devozzjoni ghal-Funzjoni ta' Hamis ix-Xirka li saret fil-Knisja Rotunda u li kienet immexxija mill Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca flimkien ma' sacerdoti ohra Xewkin. Il-Kor Vox Clamantis taht id-direzzjoni ta' Dun Gorg Mercieca u l-organista Ivan Farrugia annima l-kant. Wara l-Ewkaristija ttiehdet purcissjonalment lejn l-Artar tar-Repuzizjoni fejn wara bdew il-Visti tas-Sepulkru. [ Ritratti: Charlon Butigieg ]

fhxk1.jpg

 L-Arcipriet tax-Xewkija
Mons. Carmelo Mercieca immexxi
l-Funzjoni ta' Hamis ix-Xirka

Read more...
 
Vari tal-Gimgha l-Kbira fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Thursday, 09 April 2009

  Matul dawn il-jiem ser inwasslulkom ritratti tal-Vari tal-Gimgha l-Kbira li nssibu fir-Rotunda tax-Xewkija. Dawn il-vari huma xoghol ta' Wistin Camilleri u ibnu Micheal Camilleri Cauchi. [ Ritratti: Frans Galea ]

ver.jpg 
 

 Il-Vara tal-Veronika

 vk.jpg

 Il-Vara l-Kbira

Last Updated ( Thursday, 09 April 2009 )
 
Vari tal-Gimgha l-Kbira fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Thursday, 09 April 2009

Matul dawn il-jiem ser inwasslulkom ritratti tal-Vari tal-Gimgha l-Kbira li nssibu fir-Rotunda tax-Xewkija. Dawn il-vari huma xoghol ta' Wistin Camilleri u ibnu Micheal Camilleri Cauchi. [ Ritratti: Frans Galea ]

gnx.jpg

 Gesu nkurunat bix-xewk

 red.jpg

 Ir-Redentur

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next > End >>

Results 1223 - 1248 of 1273