Wednesday, 03 March 2021
           
Home
8 TA’ DICEMBRU, 2019 MARIJA: MEHLUSA GHALL-MERTI TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 December 2019

Din hija il- Liturgija ta' 8 TA’ DICEMBRU, 2019 MARIJA   bi hsibijiet  min Joe Rapa

 st.jpg

 

Il-Knisja llum tiċċelebra u tifraħ bil-“Festa tal-Ġmiel”, kif xi wħud isejħu s-Solennità tal-Beata Verġni Marja Mnissla mingħajr il-jasar tad-dnub ta’ Adam.  Tissejjaħ il-“Festa tal-Ġmiel” għax jekk kulma ħalaq Alla Hu raħ li kien tajjeb, u tajjeb ħafna, sabiħ, u sabiħ ħafna, f’Marija Hu ħalaq il-qalba tas-Sbuħija, il-Ġmiel tal-ġmiel.  Lil kull wieħed minna, Alla joħolqu għal xi ħaġa, xi għemejjel, opri maħsuba minnU minn qabel, skont il-Pjan meraviljuż li Hu għandu għall-ħolqien.  Lil Marija, Hu ħalaqha biex tkun it-Theotokos, l-Omm ta’ Alla nnifsu li f’Ġesù ta’ Nazaret libes laħamna biex jgħix magħna u biex iduq il-Mewt u jirbħilha, lilha li hi l-akbar għadu tal-bniedem.

 

Lil kull wieħed minna, l-Mulej iżejnu b’kariżmi, grazzji, doni, rigali biex inkunu nistgħu inwettqu dak li Hu jrid minna.  Iżda ma jeħdilniex il-libertà tagħna li nagħżlu li nagħmlu li rridu.  Jekk jien nuża d-doni li tani Alla biex nagħmel ir-Rieda tiegħu, dan nagħmlu għax irrid u mhux għax bil-fors jew għax Alla, speċi ta’, tani l-ħabel biex nimxi fejn iridni Hu, kif konna nagħmlu aħna bil-ġugarelli tagħna. Ħafna huma dawk li l-kariżmi u t-talenti li rċivew mingħand il-Mulej għal xogħol misterjuż, jużawhom għal ħwejjeġ oħra u l-Pjan ta’ Alla jintilef għal dik il-persuna, u kif tgħid waħda mill-Għanjiet ta’ Salamun, “l-anġli kienu qed jibku għax intilfu l-pjanijiet ta’ Alla”.

Il-Knisja llum tiċċelebra u tifraħ bil-“Festa tal-Ġmiel”, kif xi wħud isejħu s-Solennità tal-Beata Verġni Marja Mnissla mingħajr il-jasar tad-dnub ta’ Adam.  Tissejjaħ il-“Festa tal-Ġmiel” għax jekk kulma ħalaq Alla Hu raħ li kien tajjeb, u tajjeb ħafna, sabiħ, u sabiħ ħafna, f’Marija Hu ħalaq il-qalba tas-Sbuħija, il-Ġmiel tal-ġmiel.  Lil kull wieħed minna, Alla joħolqu għal xi ħaġa, xi għemejjel, opri maħsuba minnU minn qabel, skont il-Pjan meraviljuż li Hu għandu għall-ħolqien.  Lil Marija, Hu ħalaqha biex tkun it-Theotokos, l-Omm ta’ Alla nnifsu li f’Ġesù ta’ Nazaret libes laħamna biex jgħix magħna u biex iduq il-Mewt u jirbħilha, lilha li hi l-akbar għadu tal-bniedem.

 

Lil kull wieħed minna, l-Mulej iżejnu b’kariżmi, grazzji, doni, rigali biex inkunu nistgħu inwettqu dak li Hu jrid minna.  Iżda ma jeħdilniex il-libertà tagħna li nagħżlu li nagħmlu li rridu.  Jekk jien nuża d-doni li tani Alla biex nagħmel ir-Rieda tiegħu, dan nagħmlu għax irrid u mhux għax bil-fors jew għax Alla, speċi ta’, tani l-ħabel biex nimxi fejn iridni Hu, kif konna nagħmlu aħna bil-ġugarelli tagħna. Ħafna huma dawk li l-kariżmi u t-talenti li rċivew mingħand il-Mulej għal xogħol misterjuż, jużawhom għal ħwejjeġ oħra u l-Pjan ta’ Alla jintilef għal dik il-persuna, u kif tgħid waħda mill-Għanjiet ta’ Salamun, “l-anġli kienu qed jibku għax intilfu l-pjanijiet ta’ Alla”.

 

Read more...
 
SIGRA TAL-MILIED B’RISQ IL-KARITÀ
Written by Frans Galea   
Friday, 06 December 2019

Nhar il-Ħadd 1 ta’ Diċembru 2019 tajna bidu għaż-żmien tal-Avvent. Fi tmiem il-Quddiesa tad-9.30am fil-knisja tagħna ġiet inawgurata siġra tal-Milied b’risq il-karità. It-tfal preżenti ġew mistiedna jqiegħdu fuq din is-siġra dekorazzjonijiet li fuqhom kien hemm miktub l-isem ta’ xi rigal. Il-komunità ġiet mistiedna biex kulħadd jieħu xi waħda minn dawn id-dekorazzjonijiet, jixtri r-rigal li jkun hemm miktub fuqha u jqiegħdu taħt din is-siġra biex imbagħad jingħata lil xi persuna jew familja fil-bżonn fl-okkażjoni tal-festi tal-Milied.

img-9427-2000.jpg  

 

Last Updated ( Friday, 06 December 2019 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Dicembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 November 2019
1_di_19.jpg
 bullettin_01-12-2019.jpg
 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2019-20) IN-NISRANI HU DAK LI JGHARREX GHALL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 November 2019

Din hija il- Liturgija ta' L-Ewwel Hadd ta' L-Avvent ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa

 noel.jpg

 

 

Il-Knisja llum tiftaħ sena ġdida liturġika, sena mimlija providenza ta’ Alla għall kull min jemmen; providenza fil-ġisem, imma ferm aktar fl-ispirtu tal-bniedem fejn iseħħu l-vera mirakli tiegħu. 

 

Sena ta’ Providenza

 

Providenza!  Kollox hu providenza ta’ Alla.  Santu Wistin jgħid: “Ħares madwarek (u ġo fik) u ara jekk hux kollox Grazzja.”  Alla hu l-ħin kollu ġeneruż magħna li aħna tant ingrati għax drajna ngħixu b’fommna ġox-xgħir tal-Grazzja.  Il-kelma “Grazzja” tfisser rigal mogħti b’xejn, bla ma hu mistħoqq, gratis. Min minna hu tant fariżew li jimmaġina li hu jistħoqq il-Grazzji li l-Providenza se tfawwarna bihom f’din is-sena li qegħda tibda?  Alla jipprovdi kemm lil dawk li huma qribU, ħbieb tiegħU, kif ukoll lil dawk li huma mbegħda, iebsa, kollhom feriti għax huma għedewwa tiegħU.  Hu jipprovdi, jipprovdi, jipprovdi, tant li “Providenza” saret isem ieħor li aħna nagħtu lil Alla.


 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Novembru 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 November 2019
 24_nov_19.jpg
 bullettin_24-11-2019.jpg
 
L-AHHAR HADD TAS-SENA (2018-19) KRISTU SULTAN FUQ DAK KOLLU LI JEQRIDNA
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 November 2019

Din hija il- Liturgija ta' L-Ahhar Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 l-ahhar_hadd_2019.jpg

 

Il-Knisja hi rigal ta’ Alla lid-dinja.  Hija l-Ġisem ta’ Kristu li tagħha Hu ir-Ras.  Permezz tal-Knisja, Kristu jgħammar kullimkien fid-dinja.  Fejn tersaq il-Knisja jersaq Kristu li jdawwal id-dlamijiet li jgħammru f’qalb il-bniedem. Hu dan li jagħmlu Sultan ta’ kollox u kulħadd għax hu waħdu huwa mdawwal bil-“Ħajja” vera li kiseb bil-Qawmien.  Mill-banda l-oħra l-Knisja hi magħmula minn bnedmin dgħajfa u b’natura “mwaqqa’” bħall-bnedmin l-oħra, imma fihom jinsab għaddej proċess meraviljuż ta’ bidla, ta’ passaġġ, ta’ qawmien.  Għalkemm huma twieldu “Dlam” bħall-oħrajn, qegħdin jinbidlu f’”Dawl”, fi Kristu.  Għalhekk, għalkemm dgħajfa bħal ġarar tal-fuħħar, l-Insara (veri) jġorru dawl li mhux tagħhom imma  mogħti lilhom b’risq il-bqija tal-bnedmin.

 

 

Last Updated ( Sunday, 24 November 2019 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1383