Thursday, 23 March 2017
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' April 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 April 2016
 bullettin_10-04-2016-1024.jpg
      Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' April
                               2016
 
IT-TIELET HADD TAL-GHID (2016) KRISTU GESÙ HU AHBAR TAJBA GHALIK
Written by Frans Galea   
Friday, 08 April 2016

Din hija il- Liturgija  tat-tielet Hadd ta' l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa

 christ-appears-on-the-shore-of-lake-tiberias-741x484.jpg
 Gesu jidher lil Appostli fuq ix-xatt
tal-Galilija

                         

Li kieku nsiru nafu min hu Ġesù Kristu, kieku ħajjitna tisplodi bil-ferħ.  Kieku nsiru nafu min hu Ġesù Kristu, kieku qalbna tħossha għall-ewwel darba maħbuba tassew, hekk kif inhi, maħbuba minn Alla li ħalaqha, u din l-Imħabba tnixxef il-ġrieħi kollha tagħha u int issir ħolqien ġdid u tinsa l-affarijiet tiegħek, l-egoiżmi tiegħek, u l-ferħ tiegħek ikun li tgħin lill-ieħor, għax issa anke int tħobb bħalma int maħbub.  Dan hu tal-għaġeb.  Dan hu l-Kristjaneżmu.

 

Għall-kuntrarju, ħafna qed jgħixu ereżija għax irreduċew l-Aħbar it-Tajba tal-Mulej għażiż Ġesù f’lista ta’ dmirijiet li ma jħossuhomx sewwa jekk ma jobdux.  Flok namur qed jgħixu obligu.  Flok ma rċivew xi ħaġa kbira, enormi, iħossu li għandhom jagħtu.  Dan il-ħsieb imħawwel fis-subkonxju tagħna li għandna nagħtu xi ħaġa lil Alla, hu tassew ikrah.  U billi aħna dgħajfa u għażżenin, nirreduċu “it-taxxa” tagħna lil Alla fil-quddiesa solitarja tal-Ħadd.  Il-quddiesa, l-Ewkaristija, għandha tkun splużjoni ta’ ferħ, imma għal tant nies ta’ Fidi ċkejkna hija konċessjoni lil Alla, tliet kwarti li wieħed irid jissaportihom, xi trid tagħmel, biex inżommu lil Alla kuntent.  X’viżjoni kattiva tal-Mulej li hu Mħabba!!

 

 

Last Updated ( Friday, 08 April 2016 )
Read more...
 
Teatru Govanni - Applikazzjonijiet ghal Auditions
Written by Claudio Vella   
Sunday, 03 April 2016

 “Rajtek Tinbidel” hu dramm muzikali li se jikkomemora l-grajjiet principali li sehhew fir-rahal tax-Xewkija dan l-ahhar nofs seklu; mit-tqeghid tas-salib fuq il-lanterna l-kbira fil-31 ta' Mejju 1970, mument li ghalaq il-fazi tal-bini tar-Rotunda, sal-inawgurazzjoni tal-orgni l-gdid li se jsehh aktar tard din is-sena.

Ghandna bzonn numru mdaqqas ta’ kantanti ta’ kull età ghal dan id-dramm muzikali li se jittella’ fil-knisja Rotunda tax-Xewkija f’Mejju 2017 fl-okkazjoni tal-hamsa u sittin sena mit-tqeghid tal-ewwel gebla ta’ dan l-istess tempju, l-ghoxrin sena mit-twaqqif tar-radju tal-komunità “Radju Prekursur” u l-ghaxar snin mill-produzzjoni tal-musical storiku “Grajjietna”.

Wiehed jista jnizzel l-applikazzjoni min hawn - http://www.xewkija.net/mb/images/stories//auditionsform.pdf 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' April 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 April 2016
 bullettin_03-04-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' April 2016
 
IT-TIENI HADD TAL-GHID (2016) IS-SLIEM TAGHNA BISS FI KRISTU MQAJJEM MILL-MEWT
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 April 2016

Din hija il- Liturgija  tat-tieni Hadd ta' l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa

gesu_ma_l-appostli_wara_li_qam.jpg
 Gesu ma' l-Appostli waqa il-Qawmien
                         mill-mewt

Il-bniedem ifittex is-sliem u s-serħan tal-moħħ f’kull ħaġa li jagħmel.  Sew it-tajjeb li jagħmel u anke l-ħażin, kollox ġej minn din l-enerġija li Alla poġġa fil-bniedem: li jfittex is-sliem, għax Alla ħalaq il-bniedem għas-sliem.  Naturalment, billi l-Mulej ħalliena liberi li nagħżlu li nimxu fi triqatu jew le, sikwit nużaw din l-enerġija, din ix-xewqa kbira għas-sliem biex inwettqu ħwejjeġ li wara jiddispjaċina minnhom.  Eva, u żewġha magħha, ħasbet li jekk tiekol mis-siġra tal-għarfien tat-tajjeb u l-ħażin, is-siġra tal-għerf, hija ssir bħal Alla u jkollha s-sliem.  Fettxet is-sliem fejn flok sliem kien hemm il-mewt.  Din hi x-xorti ta’ ħafna minna, anżi hi x-xorti tagħna lkoll għax sikwit infittxu l-Ħajja, is-Sliem fejn hemm l-għawġ, l-inkwiet, is-swied il-qalb u l-mewt.  Jiġifieri, fejn hemm id-dnub.

 

L-Iskrittura mimlija ġrajjiet bħal dawn.  Id-dnub ta’ Adam u Eva intiret mil-laħam kollu li tnissel minnhom.  Il-bniedem itawwal idu għas-Sliem u flok Sliem jikseb qerda għax ma jafdax f’Missieru li ħalqu, anzi jissuspetta fih li jrid ixekklu, li jrid jeħodlu l-ħelsien, li ma jridux jgħix kuntent.  Jaħseb li kull ħaġa li f’għajnejh tidher tajba u togħġbu, donnu li hemm liġi jew preċett bejnu u bejnha.  Din hi n-natura mwaqqa’ tagħna, miġbuda lejn id-dnub u t-taħsir, u finalment, lejn il-mewt.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Marzu 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 27 March 2016
bullettin_27-03-2016-1024.jpg
    Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Marzu
                               2016
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 919