Sunday, 24 March 2019
           
Home
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2018) IL-FIDI HI KAPOLAVUR TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 24 February 2018

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd tar-Randan ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

transfigurazzjoni_ta_gesu.jpg

Għalina llum, ir-Randan ifisser xi ħaġa differenti milli kien ifisser għall-Insara fil-bidu.  Għalina huwa żmien ta’ penitenza u opri tajba biex infarfru xi ftit l-ispiritwalità tagħna.  Ħadd ma jiġih dubju jekk hux Nisrani jew le.  Ħadd ma jissuspetta li hemm realtà fil-bniedem li jsejħulha “reliġjożità naturali” li tista’ titifixkel mal-Fidi Nisranija.  Ħadd, jew ftit ħafna, jħossuhom f’Mixja lejn skoperta dejjem akbar tal-Magħmudija tagħhom u tal-Misteru tal-Għid.  Ħadd ma jemmen li għandu bżonn jitwieled mill-ġdid biex hekk isseħħ tassew il-Magħmudija fil-Ħajja tiegħu. Il-biċċa l-kbira jissoponu li dak li jafu dwar Kristu huwa biżżejjed u ma jippretendu xejn mingħand Alla ħlief grazzji materjali.  F’dan l-ambitu, ir-Randan huwa żmien fejn wieħed jogħġob ftit iktar lil Alla u hekk tikber il-possibiltà li talbu jinstema’, jiġifieri t-talb tiegħu għall-għajnuna biex jgħix Ħajja kwieta bla wisq tbatija hawn.

 

Fl-oriġini, ir-Randan kien maħsub mill-Knisja bħala żmien tal-aħħar tħejjijiet għall-Katekumeni qabel ma kienu jieħdu l-Magħmudija fil-Velja Qaddisa tal-Lejl tal-Għid. Kien f’dan il-lejl biss li kienu jitgħammdu l-Insara, u wara li kienu jkunu għexu Katekumenat ta’ snin bi tħejjija.  Il-Katekumenat kien ikun żmien ta’ preparazzjoni intensiva għall-Magħmudija, żmien li fih il-bniedem kien jikber fil-Fidi fi Kristu u qabel ma jkun emmen tassew l-Aħbar it-Tajba Kristjana ma kienx jiddaħħal għall-Magħmudija.

 

 

 

Read more...
 
VIA SAGRA MEDITATA
Written by Frans Galea   
Tuesday, 20 February 2018

Nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Frar, fis-5.45pm, fil-knisja Rotunda saret Via Sagra meditata li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri. Ir-riflessjonijiet kienu miktuba mill-Beatu Titu Brandsma fil-kamp ta’ konċentrament ta’ Dachau fi Frar tal-1942, ftit jiem qabel ma rċieva l-martirju. Din il-Via Sagra meditata, b’riflessjonijiet differenti, ser tibqa’ ssir kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan kollu.

dsc_5120-2000.jpg

 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Frar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 February 2018
18_frar_2018.jpg
 bullettin_18-02-2018.jpg
 
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2018) ZMIEN QAWWI TA’ KONVERZJONI
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 February 2018

Din hija il- Liturgija  ta' L-Ewwel Hadd tar-Randan ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

thetemptation.jpg

 

Ir-Randan huwa l-iktar żmien qawwi li l-Knisja toffrilna bħala rigal fil-mixja tal-eżistenza tagħna fuq din l-art.  Huwa arma kontra l-aljenazzjoni li tixpruna lil dak li jaf x’inhu jagħmel b’ħajtu biex jiffoka fuq il-għan, fuq is-sens tal-qagħda tiegħu hawnhekk.  Huwa ż-żmien li jimbuttana biex nistaqsu lilna nfusna ċerti mistoqsijiet profondi fuq il-Ħajja, ħaġa li l-ħajja moderna tagħmilhielna tant diffiċli. 

 

Ir-Randan hu żmien tajjeb li fih nidħlu f’relazzjoni iktar intima mal-Mulej permezz ta’ kuntatt miegħu aktar spiss, l-aktar bit-talb u bis-sagramenti.  Ħafna għandhom allerġija għat-talb.  Min jemmen, jitlob, u jitlob ħafna.  Min ma jitlobx, ma jemminx.  Sempliċi.  Min jemmen li Alla jeżisti u li, billi hu għandu bżonn salvazzjoni, l-Missier bagħatlu lil Ibnu biex jekk jemmen fiH ikollu Ħajja għal dejjem, min jemmen f’dan kollu, allura hu faċli għalih li jsib ħin prezzjuż biex jitlob, biex jagħmel kuntatt intimu mas-sors waħdieni tas-salvazzjoni tiegħu.  It-talb mhux Liġi. Għandna manija kif indawru kollox f’Liġi jew moraliżmu (jekk tagħmel dan tajjeb, jekk tagħmel dak, ħażin).  Jekk ġuvni jħobb tfajla m’għandekx għalfejn tordnalu biex imur jiltaqa’ magħha.  Għalhekk il-Liġi, fl-aħħar mill-aħħar, hi bla sens u m’hemmx lokha f’relazzjoni ta’ mħabba bejn il-bniedem u Alla tiegħu.  Suppost ilna li qbiżna il-mentalità legalista, u jekk nagħmlu t-tajjeb għax nibżgħu mill-kmandament, allura aħna għadna fir-reliġjożità naturali.  Jista’ jkun li għal ħafna, l-konverżjoni li tassew għandhom bżonn hi l-mogħdija mir-reliġjożità naturali għall-Fidi vera u matura Nisranija.

 

 

Read more...
 
RAS IR-RANDAN 2018
Written by Frans Galea   
Friday, 16 February 2018

Nhar l-Erbgħa 14 ta’ Frar tajna bidu għar-Randan imqaddes. Fil-Quddies kollu sar ir-rit tat-tqegħid tal-irmied bħala sinjal ta’ ndiema fil-bidu ta’ din il-mixja penitenzjali li twassalna għall-Għid il-Kbir. Fil-5.15pm saret Quddiesa bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri. Din ser tibqa’ ssir kull nhar ta’ Erbgħa matul ir-Randan kollu u fiha ssir katekeżi għat-tfal. Din is-sena r-riflessjonijiet qed jitmexxew mid-djaknu Joseph Hili u qed ikunu dwar is-simboli jew oġġetti li ntużaw fil-passjoni ta’ Ġesù.

 dsc_5073-2000.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Frar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 February 2018
11_frar_2018.jpg
 bullettin_11-02-2018.gif
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1178