Wednesday, 26 February 2020
           
Home
“SOUNDING THE JOY OF CHRISTMAS”
Written by Frans Galea   
Wednesday, 12 December 2018

Nhar il-Ħadd 16 ta’ Diċembru 2018, fil-knisja Rotunda tax-Xewkija ser issir it-tieni edizzjoni tal-Kunċert tal-Milied minn Amy Rapa fuq l-orgni u Robert Buttigieg bit-trumpet. Jieħu sehem ukoll il-Kor tat-tfal “Ulied il-Battista”. Il-kunċert jibda fis-6.00pm. Dħul b’xejn. Kulħadd huwa mistieden...

 poster_kuncert_milied_2018-2000.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 09 ta' Dicembru 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 December 2018
9_dec_2018.jpg  
 bullettin_09-12-2018.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2018) IL-FERH LI TASSEW JIMLA’ QALB IL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 December 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tieni Hadd ta' L-Avvent ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

johnbaptist_preaching-678x380.jpg

 

Ilkoll kemm aħna niġru wara ħafna affarijiet biex jagħtuna l-Ferħ u sikwit dawn l-affarijiet li fihom nittamaw mhuma xejn ħlief dnub, mewt, investiment fix-xejn.  Imma lkoll kemm aħna ġieli nħossu bħal leħħa ta’ Ferħ veru, Ferħ ġej minn Alla, żiffa ta’ dak li għalih titħannen ruħna.  Il-Ferħ huwa l-Ħajja.  Tassew li fil-Ħajja hemm ukoll it-tbatija u d-dieqa imma dawn huma l-melħ li jagħtu togħma lill-eżistenza.  Għax jekk kollox jiġina tajjeb, malajr nibdew nixbgħu minn kollox u l-Ħajja tispiċċa monotona!  Mank temmen, imma l-Ferħ jitwieled min-niket u t-tbatija!  Kos x’misteru!  Kollox irid ikun. 

 

Waqt li r-Randan għandu bidu u tmiem, l-Avvent huwa msejjaħ bħala xbieha tal-Ħajja tan-Nisrani.  Huwa żmien ta’ stennija, stennija sabiħa, stennija għall-Ferħ ġenwin u sempliċi li ma tixtrihx bil-flus.  In-Nisrani huwa dak il-bniedem li jistenna dejjem ħwejjeġ kbar mingħand Alla.  Il-qalb tiegħu titqanqal għal dak li kapaċi jagħtih Alla li jista’ kollox.  U inqas kemm it-tqanqil tiegħu huma għal ħwejjeġ materjali, ikbar hija l-probabiltà li dan il-Ferħ hu fil-qrib.  Alla huwa Festa, qal xi ħadd, u min daqu, dan jafu tajjeb.  Alla huwa wkoll Sorpriża.  Anke l-bniedem ta’ Fidi kbira ma jista’ qatt jimmaġina dak li Alla jrid idewqu.  Il-Mulej dejjem jissorprendi bil-meravilja tiegħu u l-bniedem jibqa’ mistagħġeb, b’ħalqu miftuħ quddiem il-Ferħ li jinvadih bħalma l-Ispirtu s-Santu biss jaf jinvadi n-nies.


 

Last Updated ( Saturday, 08 December 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 02 ta' Dicembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 December 2018
2_di_18.jpg
 bullettin_02-12-2018.jpg
 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2018) SENA LITURGIKA GDIDA: X’qed nitamaw minghand KristuU?
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 December 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-ewwel Hadd ta' L-Avvent ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

0123.jpg

 

Is-Sena t-Tajba lil kulħadd!  J’Alla l-Mulej jipprovdielna Sena Liturġika ġdida mimlija għarfien dejjem ikbar tal-Imħabba li għandu għalina u li wrihielna meta bagħat lil Ibnu Ġesù biex jaħtafna mill-medjokrità tad-dinja u jdaħħalna fil-Ħajja ta’ Dejjem li tibda minn hawn.  Dan hu l-ikbar ġid li nista’ nixtiqilkom.  Huwa l-istess ġid li nixtieq lili nnifsi.  In-Nisrani hu dak li jttama fi Kristu; li jħares lejn Kristu għal ħwejjeġ kbar, enormi.  Għan-Nisrani, il-kbir għadu ġej, anke jekk hu xiħ u jinsab fix-“xitwa” ta’ ħajtu.  Dan hu li jagħmel minn dawk li għarfu xi ftit lil Kristu nies ottimisti, nies iħarsu ’l quddiem u mhux lura b’nostalġija falza lejn żmien li għadda.

 

X’qed tistenna int mingħand il-Mulej?  X’inhi t-Tama tiegħek?  X’inhu dak li jimmarka t-Talb tiegħek ta’ kuljum?  Ħafna u ħafna minna, anzi aħjar ngħid ilkoll kemm aħna, għandna bżonnijiet materjali għal din il-ħajja hawn fuq din l-art.  Il-bniedem jinkwieta.  Fuqhiex?  Jinkwieta fuq din il-ħajja.  Dan hu normali.  Trid tagħmel bħal Dijoġene u toħroġ f’nofs in-nhar b’fanal mixgħul f’idek biex tfittex u forsi ssib bniedem wieħed li qed jinkwieta fuq ir-relazzjoni tiegħu ma’ Alla... jinkwieta fuq il-Fidi tiegħu li, f’għajnejh, tidher fqira... jinkwieta fuq dnubu u kemm ftit iħobb lil Alla.

 

 

Last Updated ( Saturday, 01 December 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Novembru 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 November 2018
25_nov_18.jpg
 bullettin_25-11-2018.jpg
Last Updated ( Sunday, 25 November 2018 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1275