Wednesday, 02 December 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Settembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 September 2019
15_sett_19-2000.jpg
 bullettin_15-09-2019.jpg
 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-KONVERZJONI HIJA FESTA
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 September 2019

Din hija il- Liturgija ta' l-Erbgha u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 24_hadd.jpg

 

Irridu dejjem noqogħdu attenti dwar il-lingwaġġ li nużaw meta nitkellmu fuq il-ħwejjeġ qaddisa, li huma l-aktar affarijiet importanti għax għandhom x’jaqsam intimament mal-Ħajja tagħna.  Id-dinja żvalutat, għamlet “cheap” ħafna kliem li għandhom tifsira kbira għax fil-kultura li qegħdin ngħixu r-reklamar, il-“marketing” huwa kollox.  Imma din il-mania daħlet ukoll fir-relazzjoni tagħna ma’ Alla.  Nużaw kliem importanti qisu mhu xejn.  Insemmi tlieta minnhom: l-Imħabba, il-Fidi, il-Konverżjoni.

 

Hu faċli ngħidu li nħobbu lil Alla.  Lanqas issib lil ħadd li jgħidlek li ma jħobbx lil Alla.  Kulħadd iħobb lil Alla, imma ftit ħafna huma dawk li jpoġġuH l-ewwel u qabel kollox, qabel il-familja, qabel ix-xogħol, qabel il-“Jien” tagħhom stess.  Jekk wieħed jagħmel riflessjoni serja malajr jinduna kemm din il-kelma hekk qawwija, l-Imħabba, ġiet żvalutata għal kollox, speċjalment f’dinja fejn l-Imħabba saret tfisser sess, pjaċir, x’se nieħu jien u mhux x’se nagħti.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Settembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 September 2019
8_sett_19-2000.jpg
 bullettin_08-09-2019.jpg
 
8 TA’ SETTEMBRU, 2019 IT-TWELID TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 September 2019

Din hija il- Liturgija tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 6-15-700x500.jpg

Fil-ġabra ta’ Kotba Sagri li aħna nsejħu bl-isem kollettiv ta’ “Bibbja”, jew l-Iskrittura, naħseb li m’hemmx Ktieb iktar diffiċli biex wieħed jikkummenta fuqu mill-aħħar wieħed li l-Knisja ssejjaħ “l-Apokalissi ta’ San Ġwann”.  Hu diskrizzjoni ta’ dehriet misterjużi li San Ġwann l-Evanġelista kellu meta kien eżiljat fuq il-gżira ta’ Patmos, gżira Griega fil-Baħar Eġew qrib ħafna tat-Turkija tal-lum.  Ġwanni kien eżiljat hemm minħabba “l-Kelma ta’ Alla u x-xhieda ta’ Ġesù” (Apok. 1, 9), kif jgħidilna hu stess fil-bidu tal-Ktieb.

 

Waħda mid-dehriet, hu jiddiskriviha b’dan il-kliem: “U deher sinjal kbir fis-sema: Mara, liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha, u b’kuruna ta’ tnax-il kewkba fuq rasha.”  (Apok. 12, 1). 

 

 

Last Updated ( Saturday, 07 September 2019 )
Read more...
 
FESTA TAL-MARTIRJU TA’ SAN WANN BATTISTA - 2019
Written by Frans Galea   
Tuesday, 03 September 2019

Nhar il-Ħamis 29 ta’ Awwissu fil-parroċċa tagħna ċċelebrajna b’solennità l-festa tal-Martirju ta’ San Ġwann Battista. Fis-7.00pm sar Pontifikal solenni li tmexxa mill-E.T. Mons. Giovanni Cefai, Isqof tal-Prelatura ġdida ta’ Santiago Apóstol de Huancané fil-Perù. Fi tmiem il-Quddiesa l-Arċipriet Mons. Daniel Xerri f’isem il-parroċċa rregala statwa ta’ San Ġwann Battista lill-Isqof Cefai, li jġib l-isem tal-Patrun tagħna “Giovanni”. Min-naħa tiegħu l-Isqof irregala lill-parroċċa ritratt tiegħu u talab lill-komunità biex tiftakar fih fit-talb tagħha. Ta’ min jgħid ukoll li l-ġabra li saret waqt il-Pontifikal kienet b’risq il-missjoni tal-Isqof Cefai.

29-8-19-2000.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 1 ta' Settembru 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 September 2019
1_sett_19-2000.jpg
 bullettin_01-09-2019.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1357