Saturday, 23 November 2019
           
Home
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MISTERU TAS-SALIB
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 September 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hamsa u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_u_tifel.jpg

 

Il-problema tat-tbatija, fiżika, psikoloġika, mentali, finanzjarja, għidilha li trid, tħawwad lill-bniedem. Twebbislu qalbu.  Iġġiegħel lill-bniedem jiddefendi ruħu, jinsa lill-ieħor, jaħseb fih innifsu l-ewwel u qabel kollox.  It-tbatija kapaċi tagħmel mill-bniedem, egoista... anke annimal.  Għax it-tbatija taf tirrabja lill-bniedem, toħroġlu l-vjolenza ta’ ġo fih.  Għal ħafna, it-tbatija hija saħta.

 

Mill-banda l-oħra, it-tbatija, li hi parti minn natura tal-pjaneta li fuqha ngħixu, minn dejjem xprunat lill-bniedem biex iqum fuq tiegħu u jagħmel xi ħaġa biex irattabha, inaqqasha, isolviha.  Kulma vvinta l-bniedem kien attentat biex inaqqas it-tbatija.  Meta vvinta r-rota l-ewwel darba, kienet invenzjoni meraviljuża li ħaffitlu l-ħajja, biex inġibu eżempju.  Illum tagħfas buttuna u jkollok l-arja kkundizzjonata fil-kamra.  Kollox parti mill-isforz dejjiemi biex il-bniedem jirbaħ il-gwerra mat-tbatija.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Settembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 September 2018
16_sett_18.jpg
 bullettin_16-09-2018.jpg
 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MOD KIF JAHSIBHA ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 September 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-Erbgha u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu_u_pietru.jpg

 

Aħna naħsbuha mod u Alla jaħsibha mod ieħor.  Il-bniedem ilu li skoprih dan.  Aħna nitolbu ħaġa, u minflok, Hu jagħtina ħaġa oħra.  Għandna opinjoni kif għandha timxi l-Istorja tagħna u anke dik tad-dinja kollha, waqt li Hu rari jmexxi l-Istorja fuq il-passi li nixtiqu aħna.  Dan inissel frustrazzjoni fina, u mhux darba u tnejn tinbet kriżi fir-relazzjoni tagħna miegħU.

 

Il-problema hija li bla ma nindunaw aħna nixtiequ li nkunu aħna alla.  Nixtiequ li nkunu aħna Sid l-Istorja tagħna.  Il-verità hi li aħna biss ħlejqa u Alla hu ħaddieħor.  Alla huwa Hu, u allaħares ma kienx hekk.  Huwa Hu li jaf x’inhu l-aħjar għalina, imma biex wieħed jaċċetta dan b’sinċerità għandu bżonn doża mhux ħażin ta’ umiltà.  L-umiltà hija bint il-verità, u l-verità hi ċara: aħna nies resqin lejn il-mewt u dan id-destin inissel fina dgħufija enormi li jġagħalna niġbdu dejjem lejna nfusna.  Egoiżmu.  Dan l-egoiżmu jġagħalna niżbaljaw.  Huwa hawn li hi xorti tajba li dejjem tgħaddi ta’ Alla u mhux tagħna.  Kemm nies irvinaw Ħajjithom għax baqgħu jitqabdu ma’ Alla biex tgħaddi tagħhom, jiġri x’jiġri!

 

 

Last Updated ( Saturday, 15 September 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' Settembru 2018
Written by Frans Galea   
Monday, 10 September 2018
 9-9-18bull.jpg
 bull9-9-18.jpg
 
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) ISMA’ U EMMEN!
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 September 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tlieta u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 jesus-heals-deaf-man-2.jpg

IL-Fidi hi l-ikbar rigal li l-bniedem jista’ jirċievi mingħand Alla.  Min m’għandux Fidi, din ma jniżżilhiex.  Anke ħafna minn dawk li jaħsbu li għandhom Fidi, fil-fatt juru li vera Fidi m’għandhomx meta huma jixxennqu ferm aktar għal ħwejjeġ materjali.  Hu min esperjenzja dan ir-rigal li jista’ jitkellem fuq id-differenza.  Dan il-bniedem dejjem jixxennaq li jinagħta aktar Fidi, għax il-Fidi hi proċess, hi mixja lejn konverżjoni totali li biha l-bniedem isir xbiha ta’ Kristu.  L-ebda qaddis (Nisrani veru) qatt ma mmaġina li “wasal fejn kellu jasal” fejn tidħol il-Fidi.  Min iduq kemm hu tajjeb il-Mulej ikun irid dejjem aktar, mhux bħall-ikel li jimla l-istonku, li malli jxebbgħek ma tkunx trid tarah aktar.

 

Il-Fidi tiġi mis-smigħ tal-Kelma ta’ Alla, imma mbagħad tinbena fis-sod permezz ta’ tip ieħor ta’ Kelma ta’ Alla, li hi l-Istorja tal-individwu.  Kulma jiġrilna hi Kelma ta’ Alla għalina għax kollox, l-Istorja kollha, hija ndirizzata minn Alla għat-tnissil u tisħiħ tal-Fidi. Iżda waqt li l-bniedem huwa mdawwar b’dawn l-ilħna li jistednuh jidħol dejjem iktar f’Alla, madwaru għandu wkoll ħafna ilħna oħra li jsejħulu u jerġgħu isejħulu sabiex jerġa’ lura jekk ikun qabad it-Triq tal-Fidi.  Dan minn dejjem kien, imma jidher qawwi b’mod partikulari fi żmienna  Dawn huma l-ilħna tal-materjaliżmu li jippruvaw joħonqu s-sejħa ta’ Alla għall-Fidi. 

 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' Settembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 September 2018
2-9-18_bull.jpg
 bull_2-9-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1245