Saturday, 02 July 2022
           
Home
HADD IL-PALM (2021) ID-DAHLA SOLENNI TAL-MULEJ FIL-MISTERU TAL-GHID
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 March 2021

Din hija il-Liturgija ta' Hadd  Hadd il-Palm ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

crucifixion-3-crosses-58b5ceeb5f9b586046d09034.jpg

 

Id-daħla solenni, wkoll trijonfali, tal-Mulej Ġesù f’Ġerusalemm, hija episodju profond, stramb, li jqanqal bosta mistoqsijiet.  Episodju li, psikoloġikament, huwa qawwi ħafna.  Hu episodju li wieħed hu ttentat jifhmu superfiċjalment: Kristu jilħaq l-ogħla punt tal-popolarità tiegħu għax il-poplu wera l-qima u l-fidi li kellu fiH bħala profeta kbir u allura dak li kellu jiġri wara ma kien xejn ħlief xogħol il-mexxejja u dawk ta’ madwarhom, bil-poplu maqtugħ barra mit-traġedja.  Imma din hi tifsir minn barra, tal-apparenza

 

Ħadd il-Palm huwa wkoll Misteru għax hu Kelma ta’ Alla, barra li huwa fatt storiku.  Hija Kelma ta’ Alla li qed tiġi tfittixna llum, biex tara, jew aħjar, nindunaw aħna, fejn ninsabu quddiem il-Persuna stupenda ta’ Ġesù ta’ Nazaret, il-Kristu ta’ Alla.  Għax tista’ tgħid li kulma għamel Kristu kien misterjuż, diffiċli biex jinftiehem minn dawk ta’ madwaru, minn dawk li akkost ta’ kollox xtaqu li jibqgħu jafdaw fih.  Kienu jitħawdu minn ħafna mill-ġesti u l-opri tiegħu. Kien biss wara l-Pentekoste li moħħhom infetaħ u ndunaw kemm kienu “barranin” għall-imgħallem tagħhom, ’il bogħod minnU.  Fuq kollox kienet tħawwadhom il-profezija tiegħu li, tikber kemm tikber il-fama tiegħu, Hu kien ġie għal siegħa waħda: għall-falliment totali tal-mewt fuq il-forka bħala kriminal li twassal għal att totalment ’il barra minn moħħ il-bniedem: il-Qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet, mix-Xegħol, minn fejn ħadd ma kien għadu ġie lura.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Marzu 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 March 2021
21-3-21_2-2000.jpg
 bullettin_21-03-20211.jpg
Last Updated ( Saturday, 20 March 2021 )
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2021) PATT GDID FIL-MISTERU TAL-GHID TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 March 2021

Din hija il-Liturgija tal-Hames Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 index.jpg

 

Ninsabu għaddejjin minn żmien li għad jinkiteb fl-Istorja bħal żmien ta’ mportanza kbira.  Qed nirreferi għall-pandemija li għal ħafna hi ta’ skomodità u telfien ta’ ċerti libertajiet, u ta’ sens ta’ theddid, imma għal ħafna oħrajn hi esperjenza ta’ kalamità għax minġel il-qerried ħakem li xi ħadd qrib tagħhom, qarib jew ħabib.  Mill-ġdid ninsabu b’kollox magħluq, inkluż il-knejjes tagħna, u għal darb’oħra l-Ġimgħa Mqaddsa se ngħixuha fuq livel individwalista, jien u l-iskrijn tat-T.V.  S’issa għadna ma tantx qed nifhmu s-sens ta’ dan kollu; għadna ma tantx qed nifhmu xi jrid jgħid Alla li f’dan il-punt tal-Istorja ppermetta din l-imxija li Hu biss jaf meta se tgħejja u tħallina bi kwietna.

 

Tista’ tgħinna nifhmu l-Istorja, il-Kelma tal-Ħames Ħadd tar-Randan.  Għax jekk tiskot il-Liturġija bil-ġemgħa preżenti, imma l-Kelma tibqa’ dejjem tidwi.  Il-Knisja qegħda tpoġġi quddiemna il-Mogħdija... ekku “Mogħdija”... jidher Alla dejjem f’ “Mogħdija”, dejjem f’moviment, bħalma l-Għid hu “Mogħdija” mid-dlam għad-Dawl, mill-Mewt għall-Ħajja... ekku, se nitkellmu ħafna fuq “Mogħdija” minn Patt Qadim għal dak Ġdid.  Jista’ jkun li anke lilna Alla jrid jaħtafna u jġorrna miegħU..., għax aħna m’aħniex kapaċi nitħarrku minn jeddna, lanqas il-Knisja... huwa HU li jġorrna minn Patt qadim għal ieħor Ġdid!  Alla jinqeda b’avvenimenti storiċi li jdaħħlu lill-bniedem fi kriżi, fi kriżi serja fejn jinduna li għandu bżonn jgħaddi għal Dawl ġdid, għal Ħelsien ġdid, għal Rabta miegħU ġdida.  Ara kif Alla dejjem jaħdem billi jwettaq “Għid”, “Mogħdija” minn qagħda mdallma ta’ telqa u Mewt għal sitwazzjoni li fiha l-bniedem jiżfen u jkanta għanja ġdida u jfaħħar lil Alla għax l-ilma tiegħu ikun bidilulu f’Inbid Ġdid tal-Festa!

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Marzu 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 March 2021
 bull_14-3-21.jpg
 bullettin_14-03-2021.jpg
Last Updated ( Sunday, 14 March 2021 )
 
IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2021) IR-RELAZZJONI MQALLBA BEJN ALLA U L-POPLU TIEGHU
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 March 2021

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_u_nikodemu.jpg

 

Fl-Istorja umana, Alla dejjem għażel fdal żgħir biex ikun il-poplu tiegħu.  Hu daħal fil-Ħajja ta’ Abraham biex minnu nissel il-poplu ta’ Iżrael biex dan il-poplu jkun il-mezz li bih juri lill-ġnus kollha l-verità moħbija imma tant rejali: li jeżisti Alla Wieħed li ħalaq kollox; li dan Alla hu Mħabba; u li fiH biss hemm tama ta’ eternità għall-bniedem.  Hu bagħat lil Ibnu l-Waħdieni biex jifrex dan il-fdal fost il-ġnus kollha, u hekk il-poplu tiegħu sar issa l-Knisja, il-Ġemgħa ta’ dawk li jemmnu tassew fil-missjoni ta’ salvazzjoni ta’ Kristu li laħqet il-quċċata tagħha fil-ġimgħa tal-Passjoni, l-Mewt u l-Qawmien mill-Mewt tiegħu: l-esperjenza tremenda tal-Għid ta’ Kristu.

 

Dan il-poplu tiegħu, Iżrael/Knisja, Alla qatt ma riedu jkun iktar minn “fdal”.  Iżrael kien “fdal” tal-popli, żgħir, dgħajjef, imdawwar b’għedewwa li dejjem raw fih ġens stramb, differenti, ċellula maqtugħa għaliha mill-bqija. La kien differenti, huma dejjem għamlu għalih, kif jgħid Salm 129 jgħid: “Ħabbtuni ħafna sa minn żogħżiti – ħa jgħid hekk Iżrael – ħabbtuni ħafna sa minn żogħżiti, imma ma rnexxilhomx jegħlbuni.  Bil-moħriet għaddew minn fuq dahri, raddiet twal bis-swat għamluli.”  (S. 129, 1-3).  Kull meta l-Knisja kienet tassew awtentika, xhud vera ta’ Alla, dejjem ġiet ippersegwitata, minn barra u kull tant ukoll minn ġewwa l-istituzzjonijiet tagħha.  Kemm Iżrael u kemm il-Knisja, Alla qatt ma riedhom ikunu iktar minn melħ, dawl, ħmira b’risq il-kumplament tal-ġnus.  Dawn it-tliet eżempji, miġjuba minn Kristu, fl-ambjent tagħhom huma ċkejknin, kważi irrelevanti, imma ta’ qawwa enormi.  Din il-qawwa misterjuża tal-poplu veru ta’ Alla tidher fil-fatt li huwa jinagħta biex imut għall-bqija u hekk jirrifletti l-Imħabba ta’ Alla murija fi Kristu li jinagħta bħal Ħaruf għall-qatla b’risq il-bqija li sikwit mhuma xejn ħlief ilpup imġewħa u ħattafa.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 7 ta' Marzu 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 March 2021
7_mar_21-2000.jpg
 bullettin_07-03-2021.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1523