Thursday, 22 March 2018
           
Home
Fr. Trevor Sultana jibda ufficcjalment il-hidma tieghu bhala Arcipriet ta' l-Gharb
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 January 2017

Illum is-Sibt 14 ta' Jannar 2017, is-Sacerdot Xewki Mons. Trevor Sultana jibda ufficjalment il-hidma pastorali tieghu bhala Arcipriet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni l-Gharb. Fl 4.15pm jibda b'marc mil-Banda Vizitazzjoni ta' l-Gharb flimkien mal-Banda Prekursur tax-Xewkija  mid-Dar Parrokkjali lejn il-Bazilika u wara tibda ic-ceremonja u l-Koncelebrazzjoni Sollenni mmexija mil-Isqof Mons. Mario Grech.

programm_pusess_fr_trevor.jpg
 ts1.jpg

 

Last Updated ( Saturday, 14 January 2017 )
 
IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-HARUF TA’ ALLA: AHBAR TAJBA GHAD-DINJA
Written by Frans Galea   
Friday, 13 January 2017

Din hija il- Liturgija  ta t-Tieni Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

govanni_juri_lil_kristu.jpg

Ġesù Kristu ma ġiex fid-dinja biex iwaqqaf reliġjon oħra.  Il-bniedem minn dejjem fettex lil Alla u ta’ dan għandna provi fil-fdalijiet li ħallewlna, kitbiet u tempji.  Kull ġens u razza għamlet li setgħet biex tilmaħ xi ftit mill-verita` għax kull bniedem kien imdawwar bil-perikli u kull bniedem kien iġorr ġewwa fih ir-rejalta` dgħajfa tiegħu.  Il-bżonn li jħares ’il fuq għall-għajnuna ġagħlet lill-bniedem jimmaġina, għax ma kien jara xejn ħlief dlam.  Għalhekk kull ġens kellu r-reliġjon tiegħu u l-immaġinazzjoni tal-bniedem, li dejjem kienet fertili, ġarritu magħha u f’isem il-qima tiegħu lejn Alla, ivvinta ħafna allat, ħafna ħmerijiet u anke ħafna qżiżijiet.  Moħqrijiet u vjolenżi kbar wettaq il-bniedem fil-ħerqa tiegħu li jogħġob lil allatu biex dawn jgħinuh fil-għotja ta’ frott ir-raba’, fil-mard li ma kienx jifhem, fil-gwerer kontinwi tiegħu u fil-ħarsien mill-vjolenzi u t-traġedji tan-natura bħal għarar, terremoti u l-bqija.

 

Fi Kristu, Alla niżel jimxi fit-toroq tagħna biex juri lill-bniedem il-verita` li dejjem fettex u li hu ma setax isib.  Il-bniedem għamel progressi enormi f’kull qasam minn żmien it-tempji megalitiċi ’l hawn, imma lil Alla qatt ma kellu ċans jiskoprih li kieku ma kienx Hu li ġie jfittxu u jdawlu.  L-għan ta’ Kristu, nerġa’ ngħid, ma kienx li jwaqqaf ‘reliġjon’ oħra.  Mad-dehra tiegħu żmien ir-reliġjonijiet spiċċa għax, għalkemm il-bniedem baqa’ ggranfat magħhom (u wara Kristu ivvinta oħrajn, bħall-Islam), it-tfittxija tal-bniedem għal Alla ġiet fi tmiemha, għax Alla sab lill-bniedem u wrieh lilu nnifsu.  Hu veru li għadna ma fhimniex il-Misteru sħiħ ta’ Kristu, u nkomplu nikkontemplawh u ngħarbluh u nikbru fih sal-aħħar taż-żmien, imma dak kollu li l-Missier kellu x’jurina fuqu nnifsu, urihulna f’Ibnu.

 

 

 

Last Updated ( Friday, 13 January 2017 )
Read more...
 
FESTA TAL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Tuesday, 10 January 2017

Nhar it-Tnejn 9 ta’ Jannar 2017 ġiet iċċelebrata l-festa liturġika tal-Magħmudija tal-Mulej. Għalina x-Xewkin hija festa partikulari minħabba r-rabta tagħha ma’ Ġwanni l-Battista. Filgħaxija fir-Rotunda saret Konċelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech. Fiha sar talb partikulari għal dawk li rċivew il-Magħmudija fil-parroċċa tagħna matul is-sena li għaddiet u sar it-tiġdid tal-wegħdiet tal-Magħmudija minn dawk kollha preżenti.

dsc_3549-1024.jpeg

 
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Jannar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 January 2017
bullettin_08-01-2017_-_a-1024.jpg
 
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ (2017) MIN IFITTEX LILL-MULEJ, ISIBU
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 January 2017

Din hija il- Liturgija  ta'  L-Epifanija tal-Mulej ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

epifanija.jpg

 

Il-fatt tremend li seħħ fl-ewwel Milied kienet l-Inkarnazzjoni: Alla sar bniedem, Alla libes il-laħam ta’ bniedem, ħa fuqu ġisem il-bniedem bil-ġibdiet kollha tiegħu, bl-egoiżmi kollha tiegħu, bit-tentazzjonijiet kollha li bihom ibati l-bniedem... u dan għal skop wieħed: biex iġorr dan il-ġisem marid u mjassar tal-umanita` lejn il-forka biex hemm jinqered u minfloku jqum ġisem ġdid, il-ġisem li kellu Adam, anżi iktar glorjuż, iktar setgħan.  Din it-trasformazzjoni tan-natura tagħna tant impressjonat lill-Missirijiet tal-Knisja li l-Papa Ljuni l-Kbir, fl-ewwel sekli tal-Knisja, mar igħid f’Omelija, li tassew in-Nisrani hu kbir għax hu qiegħed fi proċess li jiġi magħmul Alla!  Din il-ħaġa qatt ma naħsbu fuqha u ftit titwemmen, imma dan hu t-tagħlim tal-Knisja mibni fuq dak li tgħid l-Iskrittura.  Mhux il-bniedem jagħmel lilu nnifsu Alla, imma jiġi magħmul Alla, jinagħta n-natura ta’ Alla nnifsu.  Adam tilef l-innoċenza tiegħu meta emmen li seta’ jsir Alla billi jiġġieled ma’ Alla u ma jobdihx.  Spiċċa lsir, maħqur, itturrufnat.  Fi Kristu, aħna nerġgħu niksbu l-innoċenża tal-bidu, u aktar minn hekk insiru parti minn Alla bl-istess natura tiegħu.

 

Imma kif diġa għidt, ftit iħossu din il-Wegħda.  Ftit jemmnuha.  Aħna iktar ħsiebna fuq dak li qed jiġrilna f’dawn il-ftit snin hawn f’did-dinja u t-talb tagħna juri dan għax il-ħin kollu nitolbu l-grazzji żgħar u qatt ma nitolbu l-Grazzja l-Kbira.  Aħna lkoll morda b’cancer spiritwali li jeqridna kuljum u mmorru quddiem il-professur u ngħidulu jagħtina xi ħaġa, jekk jogħġbu, biex ifejqilna subgħajna ż-żgħir ta’ saqajna għax ilqatnih ma’ ġebla.  Mhux din il-problema vera tagħna.  Aħna morda serjament u iktar kemm ngħarfu dan malajr, iktar nersqu quddiem it-Tabib il-Kbir u nitolbuh il-Miraklu Morali li għandna bżonn.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 1 ta' Jannar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 January 2017
bullettin_01-01-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1055