Sunday, 24 March 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 December 2017
03-12-17-1024.jpg
 bullettin_03-12-2017-1024.jpg
 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2017) L-GHATX TAL-BNIEDEM GHAL ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 December 2017

Din hija il- Liturgija  ta' l-ewwel Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

9-disciples-chosen-and-sent-out.jpg

 

Il-Mulej qiegħed jagħtina Sena Liturġika ġdida, bi Grazzja; Grazzja akkwistata għalina mhux bil-merti tagħna iżda bil-merti ta’ Kristu Ibnu.  Huwa Hu u Hu biss li miet għalik u għalina lkoll.  Huwa Hu u Hu biss li f’isimna kiseb merti tal-għaġeb u li dawn il-merti qegħdin jgħajtu favur tagħna quddiem il-Missier, bħallikieku akkwistajnihom aħna!  Din hi l-Ġustizzja tal-Missier!

 

Il-Bidu ta’ sena ġdida fit-tfittxija alenija tagħna għal għarfien akbar tal-Misteru ta’ Kristu, jurina kemm kbir hu l-għatx li hemm fil-bniedem għal Alla.  Kull bniedem li twieled minn mara twieled b’dan l-għatx imħawwel ġo fih minn Alla nnifsu.  Din hi l-enerġija stupenda li timbotta l-bniedem fit-tħabbrik kollu tiegħu.  Kulma jagħmel il-bniedem huwa mbuttat minn dan il-għatx li jilħaq il-milja li hi “Alla”.  Imma din it-tfittxija biex jaqta’ dan l-għatx, ħafna drabi, lill-bniedem imbuttatu biex jaqbad toroq żbaljati għaliha.  Huwa l-għatx għal “Alla” li mbotta nies li saru qaddisin kbar, imma oħrajn ukoll li sar midinbin kbar.  Huwa l-għatx għal “Alla” li xprunat lill-bniedem biex wettaq ġid enormi, imma wkoll gwerer, inġustizzji u straġi terribbli.

 

Last Updated ( Saturday, 02 December 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Novembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 26 November 2017
26-11-17-1024.jpg
 bullettin_26-11-2017-1024.jpg
 
L-AHHAR HADD TAS-SENA LITURGIKA (2016-17) KRISTU SULTAN TAL-ISTORJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 November 2017

Din hija il- Liturgija  ta' l-Ahhar Hadd tas-Sena Liturgika ( 2016-17 ) Kristu Sultan bi hsibijiet  min Joe Rapa.

christ-the-king.jpg

 

Il-Knisja tispiċċa s-Sena Liturġika tagħha billi tifraħ, tiċċelebra u tiffesteġġja lill-Għarus tagħha, Kristu Ġesù bħal s-Sultan ta’ kollox, ta’ kulħadd, ta’ kull sitwazzjoni kerħa jew sabiħa... Sultan tal-Istorja.  Għall-Knisja, li hi l-Għarusa, huwa l-Għarus tagħha l-waħdiei li daħal fil-Mewt minn jeddu biex jiġġildilha.  In-nies kuraġġużi u qalbiena tal-Istorja baqgħu magħrufa kif tqabdu kontra l-mewt biex jevitawha, biex jaħarbu minnha u jirbħulha billi ma jħalluhiex taħtafhom bid-dwiefer tagħha.  Imma fl-aħħar mill-aħħar, u din hija t-traġedja tal-umanità, tirbħilha llum u għada, imma pit’għada hija hi li tirbaħ.

 

Kristu kien l-uniku li daħal fil-Mewt minn jeddu għax għaraf li hekk biss seta jneħħi n-niggieża tagħha.  Il-Mewt tqabdet mal-Imħabba u skopriet li l-ikbar għadu tagħha mhux il-vjolenża, mhux il-kuraġġ, mhux l-erojiżmu ta’ nies ‘kbar’ li narawhom raġġreżentati fil-monumenti, imma l-Imħabba.  L-Imħabba hi l-għadu li teqred il-mewt.  L-Imħabba hi s-Sid ta’ kollox, u l-Imħabba hi Alla, hi Kristu.  Hu minħabba dan li l-bniedem ukoll isaltan; il-bniedem hu s-Sultan tal-Univers għax hu biss iddaħħal f’din it-tama tar-rebħa fuq il-mewt.  U ddaħħal, mhux daħal.  Mhux hu imma Kristu, u jekk Kristu huwa Sultan ta’ kull sitwazzjoni u ta’ kull żmien, dan hu b’risq l-Għarusa tiegħu u b’risq kull bniedem.  Naturalment, dan ma jgħodd xejn għal dawk li ma jemmnux, għax min se jmur jiġbed il-flus mill-bank jekk ma jemminx li xi ħadd ġeneruż fetaħlu akkont enormi?  Min se jmur sal-aħħar post tad-dinja jfittex tabib li qalu li kien l-uniku li sab fejqan għall-marda tiegħu, jekk ma jemminx dak li qalulu.

 

Last Updated ( Saturday, 25 November 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Novembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 November 2017
bullettin_19-11-2017-1024.jpg
 bull_1_19-11-2017-1024.jpg
 
IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IT-TALENT TAN-NISRANI
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 November 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tlieta u Tletin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

parable-of-the-talents-222x300.jpg

Qed noqorbu lejn tmiem is-Sena Liturġika, u dan il-Ħadd huwa l-Ħadd ta’ qabel tal-aħħar.  Illum il-Knisja tpoġġielna quddiemna verità mportanti ħafna:  Alla jagħti talent jew talenti lil kull bniedem, imma lin-Nisrani jagħtih Talent speċjali li ma jagħtihx lil ħaddieħor.  Anzi n-Nisrani hu magħmul Nisrani, mogħti l-Magħmudija, u bi Grazzja jinagħtalu li din il-Magħmudija tikber fih, biex ikun jista’ jilqa’ fih dan it-Talent speċjali.  Jilqgħu fih bħalma t-Teżor kien jiġi merfugħ f’ġarar tal-fuħħar, ġarar minnhom infushom dgħajfa li jixxaqqu u jinqasmu b’daqqa, imma li jġorru fihom oġġetti mill-aktar prezzjużi.

 

B’talent, aħna nifhmu xi kapaċità.  Din l-għotja hija frott l-Imħabba li Alla għandu lejn l-individwu, imma wkoll lejn l-umanità kollha, għax meta Alla jagħti xi talent, dan ma jagħmlux biex dak li jkun jużah għalih innifsu biss, iżda għall-ġid komuni.  Bl-isfruttar ta’ tant talenti differenti mogħtija lill-bnedmin, il-bniedem għamel progressi kbar fix-xjenza, fit-teknoloġija, fil-mediċina u f’tant affarijiet li bihom għamel aktar komda din il-ħajja li ngħixu hawn, ħajja li kapaċi tkun diffiċli minnha nnifisha. 

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1178