Saturday, 02 July 2022
           
Home
IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2020) IS-SEJBA TAL-FAMILJA – KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 December 2020

Din hija il-Liturgija tal- Hadd fost l-ottava tal-Milied ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 pre_gesu.jpg

 

Min hu ta’ ċerta età bħali, li għexna tfulitna fil-ħamsinijiet, żgur jiftakar il-Knisja ta’ dari, tant differenti minn tal-lum, bħalma tal-lum se tkun differenti minn t’għada.  Il-Knisja hi dejjem profetika għax dejjem ixxandar, għal elfejn sena dejjem xandret, l-istess messaġġ lid-dinja:  “Alla hekk ħabb lid-dinja, li ta lil Ibnu l-Waħdieni, biex kull min jemmen fiH ma jintilifx, iżda jkollu l-Ħajja ta’ Dejjem.”  (Ġw. 3, 16).  Il-missjoni tal-Knisja dejjem hi waħda: li tħabbrek b’kemm għandha saħħa, ispirata min-Nar jaqbad tal-Ispirtu s-Santu li dejjem jgħammar fiha, biex tipproklama sat-trufijiet tal-art l-Aħbar it-Tajba li kulħadd huwa salv minħabba l-Opra tal-għaġeb li wettaq Kristu għal kull bniedem fil-Misteru tal-Għid.  FiH u fiH biss hemm salvazzjoni għal dejjem għal kull bniedem u f’ħadd u f’xejn iktar.  Din l-Aħbar lill-Knisja ġġagħalha tgħid il-kliem tal-Profeta:  “F’qalbi hemm bħal  nar jaqbad, magħluq f’għadmi.  Għejjejt inżommu magħluq ġo fija.”  (Ġer. 20, 9). 

 

Iżda għalkemm il-Missjoni tal-Knisja dejjem hi din u din biss, Missjoni li ma tinbidel qatt sal-aħħar taż-żmien, fl-istess ħin il-Knisja dejjem tinbidel fil-metodi tagħha, fl-istituzzjonijiet tagħha, fil-mod li hi tersaq lejn il-bniedem biex tlaqqgħu ma’ Kristu l-uniku Salvatur.  Din hi xhieda oħra li l-Knisja hi dejjem ħajja għax fiha hemm l-Ispirtu li minnU tfawwar il-Ħajja.  Il-Knisja dejjem tiġġedded skont il-bniedem u żminijietu, skond kif jindikalha dan l-Ispirtu ta’ Dak li rebaħ il-Mewt. 

Last Updated ( Saturday, 26 December 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta'Dicembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 December 2020
20_di_20_1.jpg
 bullettin_20-12-2020.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2020) IL-PATT TA’ ALLA U T-TWEGIBA TAL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 December 2020

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd ta' l-Avvent ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

re_david.jpg

 

Jista’ jkun li ftit huma dawk li jaħsbu fuq il-fatt enormi li l-Milied ixandar u jiċċelebra Patt kbir li Alla jagħmel mal-bniedem.  Mill-bidu tal-Istorja, Alla jwiegħed li kienet se sseħħ Ġrajja li madwarha ddur l-esperjenza kollha tal-umanità.  Lill-bniedem imjassar minn natura li tħassret bis-suspett tal-Ġnien tal-Għeden, Hu jwegħedu Salvatur li b’xi mod misterjuż kellu jqaċċat il-ktajjen tal-jasar, ifejjaq il-ġrieħi tal-ġdiem, jaqta’ l-għatx għall-ħelsien, jisfronda l-bibien taċ-ċella li ssakkar kull bniedem fih innifsu u joħloq mill-ġdid umanità b’natura divina li tissupera l-Mewt. 

 

Mill-bidu nett tal-esperjenza tad-dnub, il-Mewt bdiet iddallam il-Ħajja tal-bniedem.  X’ġiegħel lill-bniedem jidneb?  Emmen il-katekeżi tax-xitan li għawwieh li Alla kien rival tiegħu.  Nessieħ li kien Alla li ħalqu, imma mlielu moħħu bil-ħsieb li Alla kien ċaħħdu minn kollox għax ma ridux ikun bħalu imma dejjem taħtu.  “Tassew li Alla qalilkom: ‘La tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?’”  (Ġen. 3, 1).  Dan mhux żball tafux.  Għax tassew li dan iseħħ fil-bniedem imwaqqa’ għax jitlef il-kuntentizza b’tant “siġar” li Alla tah biex igawdihom.  Tant grazzji.  Tant rigali f’Ħajjitna.  X’nibqgħu naraw? Is-Salib li jġagħalna ngergru u jnissina kollox.  Ekku l-għerf ta’ satana: “Tassew li Alla qalilkom: ‘La tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?’”.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta'Dicembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 December 2020
13_di_20.jpg
 bullettin_13-12-2020.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2020) ALLA HUWA FERH; HUWA FESTA!
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 December 2020

Din hija il-Liturgija tat-tielet Hadd ta' l-Avvent ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

stjohn2013_whiteback_lowres.png

 

It-Tielet Ħadd tal-Avvent għall-Knisja li tistenna u tishar huwa “Ħadd il-Ferħ”.  Alla li ġej jiltaqa’ magħna huwa “Ferħ”, huwa “Festa”.  L-Antifona tal-Ewkaristija ta’ dan il-Ħadd hi xhieda mportanti ta’ kif għandha tkun il-Ħajja tan-Nisrani “adult”:  Ifirħu fil-Mulej; nerġa’ ngħidilkom, ifirħu.  Il-Mulej qorob.  (Fil. 4, 4-5).  Dan hu kliem San Pawl.  Fit-Tieni Qari, imbagħad, l-istess Appostlu fl-Ewwel Ittra lit-Tessalonkin, jerġa’ jħeġġiġna: Ħuti ifirħu dejjem.  (1 Tess. 5, 16-24). 

 

X’taqliba ta’ taħt fuq dwar il-perċessjoni li ħafna li jgħoddu lilhom infushom “Insara” għandhom dwar Alla.  Għandna wisq Insara “tal-gdiedem” li fid-dinja tal-lum qatt ma jistgħu ikunu xhieda ta’ Kristu quddiem dinja li trid tara nies “Ħajjin” tassew, nies iħobbu tassew, nies magħqudin f’għaqda fraterna tassew.  Bil-kliem kulħadd jaf jgħid ħafna affarijiet, u jiktibhom ukoll, u jippriedkahom ukoll, imma huma l-fatti li huma reklami ħajjin għal Kristu, reklami ta’ veru mhux bħar-reklami tad-dinja li jwegħdu ħwejjeġ minn barra biss.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta'Dicembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 December 2020
6_di_20.jpg
 bullettin_06-12-2020.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1523