Tuesday, 20 November 2018
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 July 2017
bullettin_30-07-2017.jpg

30_lulju__2017_1.jpg
Last Updated ( Friday, 04 August 2017 )
 
IS-SBATAX IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSIER HUWA T-TE{OR TAL-HAJJA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 July 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sbatax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

--jesus-pictures-bible-pictures.jpg

 

L-Antifona tad-Dħul tal-Ewkaristija ta’ dan il-Ħadd tgħid: “Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom, hu jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu” waqt li l-Kolletta, l-ewwel talba tal-Quddiesa titlob lill-Mulej biex jagħtina l-Għerf qaddis biex ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi, hekk li ngħarfu norbtu ruħna mal-ġid li jibqa’ għal dejjem.  Dan qiegħed ngħidu biex  nisħaq fuq punt tassew importanti:  Alla lilek ma jrid jeħodlok xejn imma jrid jagħtik.  Alla hu dejjem dak li jagħti, jagħti, jagħti u f’Ibnu Ġesù Kristu tana dak kollu li jista’ jagħtina.

 

Huwa mportanti ħafna li nħottu minn moħħna l-idejat qarrieqa dwar Alla li bena f’moħħna l-Giddieb ta’ dejjem li huwa x-xitan.  Dan jgħidilna li Alla dejjem irid.  Hu veru li il-Qaddis jippretendi li dawk li jimxu warajH jgħixu ħajja moralment tajba u hawn jidħlu l-kmandamenti tiegħu.  Hu veru li Ġesù qal: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi.”  (Ġw. 14, 15).  U ilkoll nafu li aħna ġarar tal-fuħħar, dgħajfa, u li l-Liġi ta’ Alla hi tqila għalina.  Imma noqogħdu attenti għal dak li qal: “Jekk tħobbuni...”  Min iħobb lil Kristu, dan jagħmlu għax skopra, l-ewwelnett, l-Imħabba tal-ġenn li Alla għandu għalina.  Hawn jinbidel kollox.

 

 

Read more...
 
ADOZZJONI SPIRITWALI TA’ TARBIJA FIL- GUF
Written by Frans Galea   
Friday, 28 July 2017

Nhar il-Ħamis 27 ta’ Lulju 2017 fil-parroċċa tagħna kienu preżenti l-membri tal-Komunità Anawim flimkien ma’ Fr. Richard N. Farrugia li animaw il-Quddiesa tal-5.30pm b’talb speċjali favur il-ħajja. Imbagħad mexxew l-Adorazzjoni Ewkaristika ndirizzata lejn Ġesù fil-ġuf ta’ Marija. Ħadu sehem l-adoloxxenti tal-parroċċa u xi ommijiet li qed jistennew tarbija. F’din l-okkażjoni reġgħet ġiet proposta fil-parroċċa tagħna l-adozzjoni spiritwali ta’ tarbija fil-ġuf. Diversi persuni daħlu għall-impenn li jakkumpanjaw bit-talb tagħhom għal disa’ xhur tarbija li għadha fil-ġuf ta’ ommha u li tista’ tkun mhedda minn xi mard, problemi fit-tqala jew abort.

dsc_6695-1024.jpeg

 

Last Updated ( Friday, 28 July 2017 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 July 2017
bullettin_23-07-2017.jpg23_lulju__2017.jpg
 
IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISTERU TAL-HAZEN
Written by Frans Galea   
Friday, 21 July 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sittax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

parable-of-the-cockles.jpg

 

Il-bniedem kiber fil-għerf u x-xjenza u, bil-għajnuna ta’ Dak li sawwarlu lil moħħu, illum qiegħed jgħix ħajja ferm iktar komda minn dik ta’ ġenerazzjonijiet oħra.  B’danakollu, l-Ħajja tibqa’ misteru li mingħajr il-preżenza ta’ Alla ssir kumbinazzjoni u titlef ħafna mill-faxxinu tagħha.  Hemm ħafna mistoqsijiet f’moħħ il-bniedem li waħdu ma jasalx biex jirrispondihom.  “Għaliex ġejt jien u ma nħalaqx xi ħadd ieħor floki?”  “X’sens għandha l-Ħajja?”  “X’se jsir minni meta, bħal kulħadd ngħaddi mill-esperjenza tal-mewt fiżika?”  Dawn u oħrajn huma mistoqsijiet li wieħed ma jissodisfax ruħu b’risposti ta’ bl-amment li ma jmissux lill-qalb.  Il-kotra tagħżel li ma taħsibx u tgħix il-jum, waqt li xi ftit, ftit ħafna, ikompli jqallbu moħħhom għal xejn.

 

Mistoqsija li żgur li kulħadd jagħmel f’xi waqtiet partikulari ta’ tbatija fil-Ħajja hija: “Jekk Alla hu tajjeb, kif jgħidu li hu, għaliex hawn tant ħażen fid-dinja? Għaliex jippermetti t-tbatija, il-mard, l-inġustizzji, l-moħqrija?  Għaliex hawn min, għax kapaċi u ‘b’saħħtu’ iktar mill-ieħor, jiddandan u jgħaffeġ fuqu?  Għaliex il-mard u l-mewt?”  Min jista’ jweġibhom b’mod faċli u ‘straight forward’ dawn il-mistoqsijiet li kull bniedem b’moħħu floku jagħmel?

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 July 2017
16_lulju_2017.jpg bullettin_16-07-2017-1024.jpg
Last Updated ( Monday, 17 July 2017 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1135