Wednesday, 26 February 2020
           
Home
IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-VOKAZZJONI TAZ-ZWIEG
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 October 2018

Din hija il- Liturgija tas-Sebgha u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_u_t_tfal.jpg

 

Sa ftit snin ilu, meta konna nitkellmu fuq “vokazzjoni”, fuq is-sejħa speċjali li jagħmel Alla lill-bniedem għall-ġid tal-Knisja u għall-ġid komuni ta’ kulħadd, konna nifhmu sejħa biex wieħed isir qassis jew patri jew, fil-kas ta’ tfajla, soru.  Il-Konċilju ġab rivoluzzjoni anke fuq din il-ħaġa.  Ibda biex, il-Konċilju prova jgħinna nħarsu lejn il-Knisja b’mod differenti minn qabel.  Għal sekli sħaħ il-Knisja kienet qisha piramida, bil-Papa fuq nett, u taħtu, l-kardinali, imbagħad l-isqfijiet, imbagħad kappillani, saċerdoti... u taħt, il-kotra tal-fidili, dawk li jemmnu.  Meta kienu jgħidu li wieħed “għandu vokazzjoni” kien ovvju li s-sejħa kienet biex jagħti servizz fil-pożizzjonijiet ta’ fuq.

 

Is-sistema ġerarkika għadha l-istess, biex niftehmu. L-istituzzjoni tal-Ġerarkija hi mportanti fil-Knisja u hi ta’ qadi li maż-żmien swiet immens.  Il-Protestanti li ma ħamlux il-Ġerarkija spiċċaw mifrudin f’elf setta. Anke Kristu nnifsu xtaq li jkun hemm Ġerarkija fil-Knisja billi għażel lil Pietru biex ikollu kariżmi speċjali li ma tahomx lil sħabu, u minn fost l-Appostli, f’waqtiet importanti, kien ikollu miegħU biss tlieta minnhom.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Settembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 September 2018
30_sett_18.jpg
 bullettin_30-09-2018.jpg
 
IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-EKUMENIZMU
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 September 2018

Din hija il- Liturgija tas-Sitta u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

mose.jpg

 

 

Kristu kien jaf x’inhu jgħid meta lid-dixxipli tiegħu kien jgħidilhom li fid-dinja jbatu jkollhom, u meta bi kliem San Pietru l-Ispirtu s-Santu qal lill-Knisja li x-xitan qisu ljun idur u jgħarrex madwar il-Knisja biex jaħtaf iċ-ċans li jiblagħha.  Kull Nisrani li hu xbiha ta’ Kristu qisu qiegħed jilgħab “away”, ’il bogħod minn daru minn pajjiżu meta għadu hawn f’din id-dinja. 

 

Il-Knisja hi mqegħda minn Alla fid-dinja biex tkun Dawl, Melħ u Ħmira b’risq id-dinja li hi għadu tagħha, għax Alla jħobb lill-għedewwa tiegħu.  Imma kemm id-Dawl, kemm il-Melħ u kemm il-Ħmira jisparixxu u jinħlew biex jagħtu dawl lill-ambjent mudlam, togħma lill-borma u forma lill-ħobża.  Il-Knisja tmut għad-dinja bħalma Kristu miet għaliha.  Din hi l-Imħabba Waħdanija li teżisti. Barra minn dan, frugħa, passjonijiet u ġibdiet tal-ġisem li kapaċi jinbidlulek f’mibegħda f’sekonda.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Settembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 September 2018
23_sett_18.jpg
 bullettin_23-09-2018.jpg
 
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MISTERU TAS-SALIB
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 September 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hamsa u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_u_tifel.jpg

 

Il-problema tat-tbatija, fiżika, psikoloġika, mentali, finanzjarja, għidilha li trid, tħawwad lill-bniedem. Twebbislu qalbu.  Iġġiegħel lill-bniedem jiddefendi ruħu, jinsa lill-ieħor, jaħseb fih innifsu l-ewwel u qabel kollox.  It-tbatija kapaċi tagħmel mill-bniedem, egoista... anke annimal.  Għax it-tbatija taf tirrabja lill-bniedem, toħroġlu l-vjolenza ta’ ġo fih.  Għal ħafna, it-tbatija hija saħta.

 

Mill-banda l-oħra, it-tbatija, li hi parti minn natura tal-pjaneta li fuqha ngħixu, minn dejjem xprunat lill-bniedem biex iqum fuq tiegħu u jagħmel xi ħaġa biex irattabha, inaqqasha, isolviha.  Kulma vvinta l-bniedem kien attentat biex inaqqas it-tbatija.  Meta vvinta r-rota l-ewwel darba, kienet invenzjoni meraviljuża li ħaffitlu l-ħajja, biex inġibu eżempju.  Illum tagħfas buttuna u jkollok l-arja kkundizzjonata fil-kamra.  Kollox parti mill-isforz dejjiemi biex il-bniedem jirbaħ il-gwerra mat-tbatija.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Settembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 September 2018
16_sett_18.jpg
 bullettin_16-09-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1275