Monday, 06 April 2020
           
Home
LAPIDA GDIDA FUQ IL-QABAR TAL-ARCIPRIET GUZEPPI GRECH
Written by Frans Galea   
Friday, 09 November 2018

Fl-okkażjoni tal-Quddiesa li saret fiċ-Ċimiterju tal-parroċċa nhar it-Tnejn 4 ta’ Novembru 2018, ġiet imbierka lapida ġdida fuq il-qabar tal-Arċipriet Ġużeppi Grech. Huwa serva l-parroċċa tagħna mill-1946 sal-1971 u kien dak li ħa ħsieb il-bini tal-knisja Rotunda. Huwa miet b’inċident fit-18 ta’ Ottubru 1971. Fi kliem l-Arċipriet Daniel Xerri, din il-lapida l-ġdida trid tkun sinjal żgħir ta’ gratitudni għal dak kollu li l-Arċipriet Grech għamel mal-parroċċa tagħna. Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 dsc_5288-2000.jpg
 dsc_5292-2000.jpg

 

 
QUDDIESA FIC-CIMITERJU
Written by Frans Galea   
Friday, 09 November 2018

Fl-okkażjoni tal-bidu tax-xahar tal-erwieħ, nhar it-Tnejn 4 ta’ Novembru 2018 saret Quddiesa fiċ-Ċimiterju tal-parroċċa. Din kellha ssir il-Ġimgħa 2 ta’ Novembru, iżda ġiet posposta minħabba l-maltemp. Il-Quddiesa tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri flimkien ma’ Dun John Meilak u Dun Franklin Vella. Fi tmiem il-Quddiesa sar it-tberik tal-oqbra. Kien hemm preżenti għadd sabiħ ta’ persuni fosthom għadd ta’ familjari li tilfu lil xi ħadd għażiż matul din is-sena. Sadanittant fit-2 ta’ Novembru saret Konċelebrazzjoni fil-knisja Rotunda li fiha ġew imfakkra l-membri kollha tal-komunità li mietu matul din is-sena.

dsc_5234-2000.jpg

 

Last Updated ( Friday, 09 November 2018 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 04 ta' Novembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 November 2018

 4_nov_18.jpg
 bullettin_04-11-2018.jpg
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 t'Ottubru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 October 2018
28_ott_18.jpg
 bullettin_28-10-2018.jpg
 
IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-KNISJA FL-EZILJU
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 October 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tletin Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus_heals_helps2-e1526216337448.jpg

 

Meta l-Knisja hija awtentika u tagħti sinjali li tassew hi l-Ġisem li tiegħu Kristu huwa r-Ras; meta l-Knisja hi l-għaqda flimkien ta’ dawk li ġew mibdula fi Kristu, li twieldu mill-ġdid, li ħallew il-Magħmudija tilħaq il-milja tagħha fihom; meta jseħħ dan kollu fil-Knisja, hi għandha tistenna li tkun ippersegwitata minn dinja materjalista li biha hi mdawra.  Id-dinja tipprova l-ħin kollu tibdel il-Knisja u tagħmilha tixbah lilha, trattbilha l-Aħbar tagħha, tagħmilha materjalista bħalha, tisirqilha l-eternità li toffri, tifni l-ħerqat tagħha li tgħix il-Misteru tal-Għid ta’ Kristu Sidha.  Id-dinja toffri lill-Knisja ta’ Kristu ħajja komda fuq din l-art, unuri, privileġġi, għana materjali, titli... u hekk tagħmilha NGO bħall-oħrajn, istituzzjoni dinjija oħra, xejn differenti.

 

Mhux darba u tnejn li l-Knisja ċediet quddiem il-ġibda tad-dinja.  Fiċ-ċentru tagħha dejjem kien hemm qalba ta’ nies li baqgħu fidili lejn Kristu u dixxipli awtentiċi tiegħu, u waqt li l-Knisja żżewġet l-unuri u l-privileġġi li jgħaddu, huma baqgħu rashom iebsa jxandru lil Kristu bħala l-verità waħdanija u mhux biċċa minn verità, jew waħda minn ħafna veritajiet.  Fil-qalba tal-Knisja, anke fl-agħar żminijiet tagħha, dejjem baqgħet tinstema’ l-għajta li Kristu biss hu s-Salvatur tal-bniedem u barra minnu kollox frugħa, kollox mewt, kollox jgħaddi.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 t'Ottubru 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 October 2018
21_ott_18.jpg
 bullettin_21-10-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1287