Tuesday, 22 May 2018
           
Home
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2017) IT-TWEGIBA TA’ ALLA HI KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 March 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

giovanni_gerolamo_savoldo_005-1.jpg

FIL-Liturġija tal-Kelma li kellna fl-Ewwel Ħadd tar-Randan rajna l-waqgħa progressiva tal-bniedem, mill-innoċenza u t-twaħħid ma’ Alla għall-abbiss tal-korruzzjoni u tbegħid mill-għajn li minnha ħareġ.  Mid-dnub ta’ Adam u Eva tnisslet il-ħruxija tad-dnub ta’ Kajjin li qatel lil ħuh, u wara ħafna vjolenzi oħra naslu għall-firdiet dejjiema li twieldu ħdejn it-Torri ta’ Babel.  Imma Sid l-Istorja huwa Alla.  Din hi l-Fidi tagħna.  Mhux li Alla tilef il-kontroll ta’ kollox, bħalma xi wħud jinsinwaw x’ħin jaraw l-inġustizzji, il-ħażen u d-deni li l-bniedem qed jagħmel lil din il-pjaneta li qegħda ssofri miegħu il-konsegwenzi tad-dubju tal-ewwel ġenituri.  Alla hu Mħabba u għalhekk ma setax ma jħallix lill-bniedem li Huwa jħobb ħieles li jagħżel jew it-tajjeb jew il-ħażin.  Imma Hu għandu s-setgħa li jdawwar kollox għall-ġid.  Din hija r-rebħa tal-Imħabba għax l-Imħabba hi akbar minn kollox.  Għalhekk Alla hu dejjem Aħbar Tajba fil-qalba tat-twegħir li bih hu mdawwar il-bniedem.

 

Ir-risposta tal-Missier għal dan it-taħwid kollu hu Ibnu Ġesù Kristu.  Huwa wegħdu Salvatur lill-bniedem, immedjatament wara l-ewwel waqgħa, u mexxa l-Istorja tas-Salvazzjoni bil-mod il-mod lejn il-milja tagħha meta seħħet l-Inkarnazzjoni.  Fl-Inkarnazzjoni,  Alla jilbes ġisem bħal tagħna biex jiġi jgħammar fostna u jitgħabba b’dak kollu li tgħabba bih il-bniedem konsegwenza tal-għażla ħielsa imma ħażina tiegħu.  Kulma ġara qabel il-miġja ta’ Kristu kien jitkellem fuqu, kien xbieha tiegħu, kien juri lilu.  Il-Misteru ta’ Dak li kellu jiġi kien moħbi f’ħobb il-Missier, imma kollox kien jurih, jindikah minn qabel.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Marzu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 March 2017
bullettin_05-03-2017-1024.jpg
 
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2017) GHAL XHIEX GIE KRISTU FID-DINJA?
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 March 2017

Din hija il- Liturgija  ta' l-ewwel Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

temptation_of_christ.jpg

 

Il-bniedem huwa fundamentalment esseri, ħlejqa, aljenata.  Fiż-żminijiet tal-lum iktar minn qatt qabel.  Il-bniedem huwa wkoll l-esseri bl-iktar moħħ intelliġenti u għalhekk għandu l-intuwizzjoni li hu ħlejqa li għaliha ż-żmien hu mportanti għax ġismu qiegħed imut.  Ma tantx jaħseb fuq dan għax il-ħin kollu jipprova jaljena ruħu billi għandu l-biża’ tal-mewt jgħammar f’moħħu.  Huwa għaref, l-egħref ħlejqa, imma fl-istess ħin, (u din hi kuntradizzjoni kbira!), hu jgħix il-bluha, il-gidba.  Jilgħab bil-ħajja!  Jaħraq iż-żmien, waqt li jidħol f’tensjoni għax jarah għaddej mgħaġġel. Kemm nies, wara għexieren ta’ snin indunaw li qatt ma għexu tassew, qatt ma ħabbew tassew u l-Ħajja ħarbitilhom bħal ponn ramel minn bejn subgħajhom.

 

Dijoġene, filosofu Grieg tal-antik, bniedem għaref ħafna, kien kuljum f’nofsinhar joħroġ idur ma’ Ateni b’fanal mixgħul f’idejh.  In-nies kienu jidħku bih u kienu jgħidu: “Fl-aħħar tilef moħħu Dijoġene!”  U meta staqsewh x’kien qed jagħmel b’dak il-fanal jgħarrex f’nofs ta’ nhar, qalilhom: “Qed infittex bniedem!”  Kien qed ifittex bniedem mhux aljenat, bniedem li qed jgħix tassew, bniedem li jaf x’inhu jagħmel u mhux imkaxkar mal-kurrent tan-nies ta’ madwaru.  Hu tal-għaġeb li jekk tirkeb fuq tal-linja u tistaqsi lil xi ħadd fejn sejjer, kulħadd jaf iwieġbek, imma jekk tistaqsi: “Għalfejn qed tgħix?” kulħadd jitħawwad!

 

 

Read more...
 
Ezercizzi ghaz-zghazagh
Written by Frans Galea   
Friday, 03 March 2017

 

Illum il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu bdew l-Eżerċizzi tar-Randan għaż-Żgħażagħ fil-parroċċa tagħna. Din is-sena qed isiru b’mod differenti mis-soltu, għax minflok f’ġimgħa waħda ser ikunu mifruxin matul ir-Randan kollu, kull nhar ta’ Ġimgħa fit-8.00pm. B’dan il-mod, anke ż-żgħażagħ li matul il-ġimgħa jkunu jaħdmu jew jistudjaw Malta jkunu jistgħu jattendu. Dawn l-Eżerċizzi qed jitmexxew mid-Djaknu Michael Grima.

 

img_3584.jpg

Last Updated ( Saturday, 04 March 2017 )
 
Ras ir-Randan
Written by Frans Galea   
Friday, 03 March 2017

 

Nhar l-Erbgħa 1 ta’ Marzu 2017 tajna bidu għar-Randan Imqaddes. Fil-5.15pm l-Arċipriet mexxa Quddiesa solenni bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri. Fl-omelija tiegħu huwa fisser is-sinifikat tal-irmied li l-Knisja tpoġġi fuq rasna f’dan il-jum. Huwa qal li dan hu sinjal tad-dgħufija u ċ-ċokon tagħna quddiem Alla u fl-istess ħin huwa sinjal ta’ ndiema u penitenza għad-dnubiet tagħna. It-tfal flimkien mal-ġenituri ġew mistiedna jkomplu jattendu għall-Quddiesa Kateketika li ser issir apposta għalihom kull nhar ta’ Erbgħa matul ir-Randan kollu.

 

dsc_5626-1024.jpeg

Last Updated ( Saturday, 04 March 2017 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Frar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 26 February 2017
 bullettin_26-02-2017_2.jpg
Last Updated ( Sunday, 26 February 2017 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1075