Saturday, 10 April 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Ottubru 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 October 2019
 13_ott_19-2000.jpg
 bullettin_13-10-2019.jpg
 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) GRATITUDNI U RADD IL-HAJR
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 October 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tminja u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

28_hadd.jpg

 

 

Meta bniedem jagħmillek pjaċir kbir ħafna, inti tħoss gratitudni lejh u l-bżonn li tirringrazzjah minn qalbek u x-xewqa li tpattilu t-tajjeb li jkun għamel miegħek.  Din il-gratitudni ma tħosshiex bħala dejn miegħu, għax is-sens ta dejn iġib miegħu dwejjaq u obligazzjoni li ttaqqal.  Li tkun grat lejn xi ħadd ifisser li tkun hieni u qalbek mimlija b’sentimenti tajbin lejn dak li wera li hu ħabib tassew.  Fl-aħħar mill-aħħar fuq dan għandha tkun mibnija relazzjoni vera bejn tnejn li jixtiequ l-ġid lil xulxin.

 

Iżda, hawn ħafna li jħossu li t-tajjeb li jirċievu hu kumbinazzjoni, ġiethom tajba, kif ngħidu, u xorti tajba.  M’għandux ikun hekk għax min jaħseb hekk għandu qalbu iebsa u ma jemminx li hemm min iridlu l-ġid jew lest li jħenn għalih meta jiġi dahru mal-ħajt.  Hu diffiċli jkollna din l-attitudni man-nies li jgħinuna, imma donnu li hu faċli li nkunu qalbna iebsa u ngrata ma’ Dak li tana kollox, li għamlilna l-ikbar “pjaċir” li seta jsirilna meta tana l-Ħajja u qed jagħtini n-nifs li ma kull sekonda niġbdu ’l ġewwa biex ngħixu. Alla mhux biss tana “gratis”, b’xejn, il-Ħajja meraviljuża, mhux biss għamilna bnedmin, l-ogħla ħlejqa tiegħu, mhux biss bagħat lilna f’dan il-ġisem u mhux lil ħaddieħor li seta ġie hawn flokina, imma wkoll dawwarna b’familja, bi ħbieb, b’socjetà, b’ambjent mill-isbaħ, b’kultura, drawwiet sbieħ li jlewnu s-sena.  Imma mhux dan kien l-akbar rigal li Alla tana...

 

Read more...
 
FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
Written by Frans Galea   
Wednesday, 09 October 2019

Nhar il-Ħadd 6 ta’ Ottubru 2019 ġiet iċċelebrata l-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fl-4.00pm saret Konċelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-Arċipriet. Ipprietka Dun Gabriel Gauci. Kanta l-Kor tat-tfal “Ulied il-Battista”. Wara saret il-Purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju, akkumpanjata mill-Fratelli. Fi tmiem il-Purċissjoni ngħatat il-Barka Sagramentali. F’din l-okkażjoni sar talb partikulari għall-Isqof Mario Grech li fit-2 ta’ Ottubru kien ġie maħtur mill-Papa Franġisku bħala Prosegretarju tas-Sinodu tal-Isqfijiet.

festa_ruzarju.jpg

Last Updated ( Sunday, 13 October 2019 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta' Ottubru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 October 2019
6_ott_19-2000.jpg
bullettin_06-10-2019.jpg
 
IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IZ-ZEWG BINARJI TAL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 October 2019

Din hija il- Liturgija tas-Seba' u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

27_hadd.jpg
 

 

Ilkoll nafu li l-ġenerazzjoni tagħna qegħda tgħix fi żmien speċjali għall-Knisja fl-Istorja tagħha.  San Ġwanni Pawlu II meta kkonsulta ma’ grupp ta’ għorrief li laqqa’ hu stess, ried tweġiba għall-mistoqsija jekk dan iż-żmien li jidher tant diffiċli għall-Knisja hux żmien “normali”, diffikultajiet tas-soltu li tgħaddi minnhom il-Knisja, jew inkella jekk fl-arja hawnx bidla, żmien ta’ taqliba epokali li bħalha qatt ma kellha l-Knisja.  It-tweġiba ta’ kulħadd kienet li tassew dan hu żmien epokali li bħalu qatt ma rat il-Knisja.

 

Quddiem il-fenomenu tal-kollass tar-“reliġjon” fil-pajjiżi hekk imsejħa “progressivi” tal-Punent, ħafna li jħobbu l-Knisja qed jibżgħu u jitniehdu quddiem l-emoroġija ta’ popli ħerġin mill-Knisja u parroċċi li jżarmaw u jbiegħu l-knejjes tagħhom li jispiċċaw f’idejn spekulaturi bla skrupli.  Biex tagħqad, fil-Knisja hemm firda u nibtet oppożizzjoni għall-Papa u l-mod kif jaħsibha, ħaġa rari fl-imgħoddi.  Biex ma nsemmux il-flaġell tal-pedofilija li għadu u donnu se jibqa’ jsawwat lill-Knisja midruba, għal żmien twil.  Id-dawl tal-Fidi qiegħed jintefa’ fuq l-Ewropa u fuq ġnus oħra u l-bniedem dar b’deċiżjoni sħiħa mill-Fidi tiegħu fi Kristu lejn fidi fih innifsu, u l-bniedem issa għamel lilu nnifsu alla.  It-trijonf tal-“Jien”.

 

Last Updated ( Saturday, 05 October 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Settembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 September 2019
29_sett_19-2000.jpg
 bullettin_29-09-2019.jpg
Last Updated ( Saturday, 28 September 2019 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1394