Wednesday, 18 September 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 April 2018
29_apr_18.jpg
 bullettin_29-04-2018.jpg
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID (2018) MIN JEMMEN FI KRISTU MA JMUT QATT!
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 April 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd ta' l-Ghid (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

vineyard1.jpg

 

Il-Vanġeli u t-Testment il-Ġdid kollu jtennu u jerġgħu jtennu li min jemmen fi Kristu ma jmut qatt!  L-Aħbar it-Tajba tal-Mulej Ġesù hi li biH dehret il-Ħajja ta’ Dejjem, Ħajja Dejjem u għal Dejjem.  Hawn qed ngħidu ħwejjeġ kbar, immensi.  Kristu huwa l-uniku Salvatur veru tal-bniedem għax qed iwiegħed l-unika soluzzjoni għall-problemi tal-umanità kollha.

 

Il-bniedem iħabbel moħħu fuq elf ħaġa, u jekk tħares lejn il-qagħda tad-dinja tara problemi differenti kullimkien.  Anke jekk biss tħares lejn il-familja tiegħek, timla rasek bil-problemi; kull membri tal-familja huwa problema differenti, ibati minn kundizzjonamenti differenti, ifittex soluzzjoniiet differenti.  Ix-xjentisti dejjem joħolmu b’xi teknoloġija ġdida li ttaffi t-tbatija u l-problemi tad-dinja.  L-istess il-mediċina u l-politika.  Kollha jaħdmu kemm jifilħu f’qasam differenti u kollha jemmnu li l-qasam tagħhom u l-problemi li qed jippruvaw isolvu huma, huma l-aktar serji u urġenti.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 April 2018
22_apr_18.jpg
 bullettin_22-04-2018.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2018) KRISTU BISS HUWA S-SALVATUR TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 April 2018

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd ta' l-Ghid (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 jesus-_good_shepherd_5.jpg

Fl-Istorja tad-dinja qamu ħafna nies li nagħtaw il-qima ta’ “Messija”.  Nies kbar li kaxkru l-folol warajhom.  Il-kotra emmnet fihom u kienet tagħmel dak li l-idolu tagħhom kien jgħidilhom. Fih ittamaw li jagħtihom sens għall-ħajjithom, li jsolvilhom il-problemi tagħhom, li jmexxihom lejn “nirvana”, lejn stat ta’ ħajja li ta’ qabilhom ma kellhomx.  F’kull ġenerazzjoni dehru nies bħal dawn, nies kapaċi ħafna fl-isfera tagħhom: slaten qawwija, gwerriera qalbiena, statisti ta’ qawwa...  Lil dawn in-nies, Alla tahom kariżmi, kapaċitajiet, biex jagħmlu l-ġid lin-nies tagħhom, għax il-bniedem għandu wkoll bżonn il-ġid materjali.

 

L-Istorja tal-bniedem, imma, tgħallimna li waqt li kien hemm ħafna li għamlu l-ġid lis-soċjetà, kien hemm ukoll dawk li għamlulha d-deni.  L-iżball tagħna dejjem hu li naħsbu li jekk ikun kuntent il-ġisem, ikun kuntent il-bniedem.  Kemm immorru mqarrqa jekk naħsbu hekk!  Irridu jew ma rridux, ninsew kemm ninsew, naljenaw ruħna kemm irridu, il-fatt jibqa’ li l-bniedem mhux ġisem biss għandu.  Kemm nies ma jonqoshom xejn materjalment, imma qed jgħixu ħajja vojta u bla sens.  Il-bniedem hu ġisem u spirtu u inutli nħajmu lill-ġisem u npaxxuh minn kollox, huwa l-ispirtu li jiddeċiedi jekk  ikollniex is-sliem, il-Ferħ veru, il-Ħajja li mhix sempliċi eżistenza.

 

 

Read more...
 
FESTA TAL-HNIENA DIVINA
Written by Frans Galea   
Monday, 16 April 2018

Nhar il-Ħadd 8 ta’ April 2018 kienet taħbat il-Festa tal-Ħniena Divina. Mit-3.00pm sal-4.00pm fil-parroċċa tagħna saret siegħa adorazzjoni b’talb speċjai lill-Ħniena Divina, li tmexxiet mill-Arċipriet. Imbagħad fl-4.00pm kien hemm il-Quddiesa bil-prietka tal-okkażjoni. Fil-meditazzjoni li għamel waqt l-adorazzjoni l-Arċipriet irrifletta fuq il-fiduċja li Ġesù jixtieq li aħna jkollna fih, f’kull sitwazzjoni tal-ħajja. Kien għalhekk li Ġesù nnifsu ried li fuq ix-xbieha tal-Ħniena Divina tiegħu jitniżżlu dawk il-kelmiet: “Ġesù, jiena nafda fik”, u qal lil Santa Fawstina li l-fiduċja fih hija dik li tiftaħ il-bibien tal-ħniena tiegħu. Aktar ma nafdaw fih, aktar naqilgħu grazzji mill-Ħniena tiegħu. Fl-omelija tal-Quddiesa mbagħad huwa rrifletta fuq il-ħniena li Ġesù Rxuxtat wera mal-appostli tiegħu miġbura fiċ-ċenaklu meta, wara li kienu abbandunawh fil-passjoni, huwa tahom il-paċi tiegħu, sawwab fuqhom l-Ispirtu s-Santu biex iqawwihom u tahom il-grazzja li jqiegħdu jdejhom fil-pjagi tiegħu biex isaħħaħhom fil-fidi. Din l-istess ħniena juri magħna Ġesù speċjalment fis-sagramenti tal-Qrar u tal-Ewkaristija.

20180408_170616-2000.jpg

 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 15 April 2018
 15_april_18.jpg
 bullettin_15-04-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1225