Monday, 23 July 2018
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Frar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 26 February 2017
 bullettin_26-02-2017_2.jpg
Last Updated ( Sunday, 26 February 2017 )
 
IT-TMIEN HADD MATUL IS-SENA AFDA F’ALLA U TINKWIETA B’XEJN
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 February 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tmien Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

isaiah_who_was_ready_c-580.jpg

 

Ħafna jgħidu li jemmnu b’qalbhom kollha f’dak kollu li tgħid il-Knisja u li nsibu fil-Kotba Mqaddsa, imma sikwit, forsi mingħajr intenzjoni ħażina, ma nkunux nafu x’qegħdin ngħidu.  Il-Fidi vera, il-Fidi ħajja, mhix kultura jew drawwiet jew kulur ta’ partit jew team tal-football.  Il-Fidi hi fatti; fatti li jidhru fil-Ħajja.  Il-Fidi hi konkreta mmens.  Jekk taffettwa l-mod kif tgħix u taħseb, hi vera;  jekk tgħid ħaġa imma ssib ruħek twettaq ħaġa differenti hi biss fantasija tal-moħħ.  Dan qed  ngħidu għalija, l-ewwel wieħed.

 

Il-Fidi hi rigal ta’ Alla.  Jew għandek jew m’għandekx.  Alla jagħti l-milja tal-Fidi lil min irid Hu.  Hi dejjem rigal li ma jistħoqqulniex.  Rigal gratis.  Grazzja.  Il-Fidi ma tinagħtax għax tagħmel xi opri tajba minħabba l-karattru tajjeb tiegħek.  Il-Fidi hi dejjem rigal b’xejn bla ma hu mistħoqq.  Imma mill-Fidi joħorġu l-għemejjel tal-Ħajja ta’ Dejjem li l-bniedem ma jistax iwettaqhom bis-saħħa tiegħu anke jekk għandu karattru tajjeb.  Jekk ma jidhrux dawn l-għemejjel, il-Fidi hi mejta u fittizja.  Dawn l-għemejjel jissarfu f’illi dak li jkun ipoġġi fl-ewwel post, qabel kollox lil Alla u r-rieda tiegħu, waqt li jħobb b’saħħtu kollha lill-proxxmu tiegħu.  Mhux iħobb lill-proxxmu li jħobbu, imma saħansitra lill dak li jdejqu, li hu differenti minnu... lill-għadu.  Dawn l-affarijiet ħadd ma jista’ jagħmilhom minnu nifsu.  Imma fejn hemm il-Fidi adulta fi Kristu Ġesù, dawn jitwettqu b’mod naturali għax il-Fidi f’Ġesù tbiddillek in-natura qadima u midinba f’waħda ġdida... natura divina... natura ta’ wlied Alla.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Frar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 February 2017
bullettin_19-02-2017-1024.jpg
 
IS-SEBA’ HADD MATUL IS-SENA (2017) L-IMHABBA HI KOLLOX; MINGHAJRHA XEJN
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 February 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Seba' Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

bloch-sermononthemount.jpg

 

Kull wieħed minna huwa kapolavur ta’ Alla; kull wieħed u waħda minna huwa oriġinali.  Tant billjuni li qatt għexu fuq din il-pjaneta, u xorta ma ssibx li kien hemm wieħed kopja eżatta tal-ieħor... minn barra u minn ġewwa!  Dan l-għaġeb Alla biss jista’ jagħmlu.  L-istess għall-Istorja ta’ kull bniedem li qatt għex: m’hemmx waħda bħall-oħra.  Aħna lkoll uniċi u għal kull wieħed u waħda minna Alla ħaseb Pjan meraviljuż sa minn qabel ma ħalaq kollox mix-xejn.  Nistgħu ngħidu li aħna lkoll konna minn dejjem f’moħħ Alla u se nibqgħu għal dejjem ukoll.

 

Quddiem din il-verita`, kull wieħed u waħda minna huwa, hija, mportanti mmens quddiem Alla.  Ħafna minna ma jirrispettawx lilhom infushom, imma Alla jirrispettana.  Ħafna minna ma jirrispettawx lill-oħrajn, imma Alla jirrispettahom.  Il-Pjan li Alla għandu għal kull maħluq huwa li bil-mod il-mod imexxina lejn il-Qdusija, għax Hu qaddis.  Fejn hemm il-Qdusija hemm l-għaqda u hemm l-imħabba.  Dawn huma żewġ sinjali li huma kalamita għad-dinja.  Jekk ħafna mid-dinja m’għadhiex temmen, dan hu għax dawn is-sinjali ddgħajfu.  Il-Pjan ta’ Alla għal  kull bniedem jista’ jintilef għax dan il-Pjan hu Pjan ta’ Mħabba u m’hemmx Imħabba vera imposta b’Liġi.  L-Imħabba, jew mill-qalb jew mhi Mħabba xejn.  Ħafna jirrifjutaw dan il-Patt tal-iskoperta tal-Imħabba ta’ Alla għalihom, mhux għax huma ħżiena, iżda għax ikkundizzjonati miċ-ċirkostanzi li sabu ruħhom fihom, jew mill-ġrajja li għaddew minnha, jew mill-feriti li sofrew u li għadhom iġorru f’qalbhom, jew inkella għax huma sempliċement nies għal kollox aljenati mill-idoli tad-dinja.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Frar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 12 February 2017
bullettin_12-02-2017-1024.jpg
 
IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-LIGI MA SSALVAX
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 February 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

st_paul.jpg

 

Il-bniedem naturali jifhem l-affarijiet naturali; il-bniedem spiritwali jifhem l-affarijiet spiritwali.  Il-bniedem naturali jifhem il-bżonn ta’ liġijiet u preċetti u drawwiet biex jikkontrollawh.  Dawn fihom infushom huma tajbin u jgħinu l-bniedem li għadu ċkejken fil-Fidi fil-Mulej biex ma jitbiegħedx għal  kollox minn Alla.  Alla niżel għal-livell tal-bniedem naturali meta lil Mose` tah l-Għaxar Kelmiet tal-Ħajja u tant u tant preċetti u modi kif jgħix.  Imma għalkemm il-Liġi ta’ Alla hi qaddisa u turina x’inhi l-Qdusija, hi mhix kapaċi ssalva lill-bniedem jew tibdillu qalbu.  Dan għaliex il-Liġi tpoġġi lill-bniedem fiċ-ċentru u titlob mingħandu ħafna sforżi u tqanżiħ biex jobdiha.  Quddiem din il-Liġi, quddiem kwalunkwe liġi, il-bniedem jirnexxielu jobdi llum, jobdi għada, imma jasal jum meta jinduna li mhux kapaċi jgħixha dejjem.  Dan għax kull bniedem għandu natura midinba li tista’ “ġġegħelha” tobdi l-Liġi, imma ma tistax “iġġegħelu” jħobb.  U l-Imħabba hija kollox.

 

Għalhekk il-Liġi tjassar, u kull minn jittama li jsalva permezz tagħha għadu lsir li jgħix fil-kantina tas-Sultan il-Kbir.  Għadu mhux iben adottat minn Alla.  L-ilsir jipprova jagħmel it-tajjeb għax “hekk suppost” u għax jaf li min  ma jobdix liġi hemm kastig jistennih.  F’dan kollu ma tidher imkien l-Imħabba.  L-iben, imma, jħobb lill-Missier u għalhekk li Kristu jiftħilna orizzonti ġodda meta jgħidilna li hemm bżonn li nħallu lil Alla jwellidna mill-ġdid.  Hemm żewġ twelidijiet għan-Nisrani: l-ewwel twelid hu meta jitwieled mill-ġenituri tiegħu bin-natura l-qadima u midinba u t-tieni twelid meta jitwieled minn Alla b’mod misterjuż.

 

 

Last Updated ( Saturday, 11 February 2017 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1096