Monday, 06 April 2020
           
Home
IL-WIEHED U HOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-FIDI FI KRISTU: L-IKBAR RIGAL TAL-MISSIER
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 August 2018

Din hija il- Liturgija tal-Wiehed u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 21_hadd.jpg

 

Hemm min qal li l-għaġeb mhux li ssib fid-dinja min jemmen f’Alla li ma jidhirx, imma li ssib nies li ma jemmnux f’Alla, jew f’xi alla.  Infatti l-ateiżmu huwa fenomenu stramb u kontradittorju għan-natura tal-bniedem.  Jista’ jkun li hu biss perċessjoni, ħaġa li hi mmaġinata li teżisti, imma li ma teżistix fil-fatt. 

 

Dan ngħiduh għax il-bniedem huwa “annimal reliġjuż”, ħlejqa reliġjuża, min-natura tiegħu innifsu ma jgħaddix mingħajr xi tip ta’ alla.  Dan, għax fil-bniedem hemm vojt li jġennu u hu jitħabat il-ħin kollu biex jimlih. Anke l-annimali jbatu minn dan, imma l-annimal li m’għandux l-intelliġenza tal-bniedem, jimxi skont l-istint li jgħidlu li jimla l-vojt jekk jiekol, jekk jikkaċċja, jekk joqtol lil min hu inqas b’saħħtu minnu.  L-annimal isib postu fil-“food chain” li titimgħu u fl-aħħar toqtlu għax kulħadd isib lil xi ħadd aqwa minnu xi darba.

 

Last Updated ( Saturday, 25 August 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 t'Awwissu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 August 2018
 19_aww_18-2000.jpg
bullettin_19-08-2018.jpg
Last Updated ( Sunday, 19 August 2018 )
 
L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-IKEL TAL-MULEJ JAGHTI L-GHERF
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 August 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesuscommunion.png

 

Hawn għerf u għerf.  Irrid ngħid, hawn għerf mod u għerf mod ieħor. Il-Mulej tana intelliġenza għax ried li nkunu superjuri għall-annimali u ried li nuzaw l-intelliġenza u r-raġuni tagħna biex Hu jkompli jirfina permezz tagħna dan il-Ħolqien kollu meravilja li dawwarna bih.  Għalhekk l-għerf naturali tal-bniedem huwa Grazzja ta’ Alla, rigal tal-Imħabba tiegħu, u dan l-għerf għen lill-bniedem jagħmel avanzi kbar f’kull qasam tal-Ħajja.

 

Il-Knisja nnifisha minn dejjem għenet u għamlet li setgħet biex tgħin il-bniedem jimxi ’l quddiem fl-edukazzjoni.  Meta l-ideja ta’ Stat li jieħu ħsieb kollox kienet għadha primittiva ħafna, u meta l-ideja ta’ gvern kienet għadha tfisser sultan li bl-armata tiegħu jieħu ħsieb u jiddefendi s-sudditi tiegħu, u ftit li xejn iktar, kienet il-Knisja li kienet timbotta ’l quddiem l-għerf materjali.  Dan kienet twettqu l-aktar fil-monasteri kbar li nibtu kullimkien fil-Medju Evu.  Kienet il-Knisja u l-influwenza tagħha li welldet l-ideja ta’ “università” fil-kultura tal-punent. L-universitajiet bdew jeżistu fl-aqwa tal-Medju Evu meta l-kultura Kattolika kienet fl-aqwa tagħha fl-Ewropa.  Xi wħud jagħmluha tal-bravi u jitkellmu kontra l-Medju Evu u jgħajru lil xi ħadd li għadu jaħsibha bħal tal-Medju Evu bla ma jkunu jafu x’qed jgħidu, u mingħajr qatt ma studjaw ftit fuq dan iż-żmien sabiħ li fih il-kultura Ewropeja tat frott enormi.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 t'Awwissu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 12 August 2018
 12_aww_18.jpg
 bullettin_12-08-2018.jpg
 
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) &OBZ IL-MEWT U HOB{ IL-HAJJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 August 2018

Din hija il- Liturgija tad-Dsatax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-preaching-to-the-apostles.jpg

 

Il-Liturġija tal-Kelma ta’ dawn il-Ħdud sajfin qegħda tkellimna ħafna fuq l-ikel, fuq il-Ħobż tal-Ħajja.  Ngħiduha kif inhi, il-Kristjaneżmu kollu jitkellem fuq Ħajja jew Mewt. Dan hu s-suġġett tal-Istorja tas-Salvazzjoni.  Kristu jgħid ħafna drabi li min jemmen fiH ma jmut qatt.  Għal dan hu ġie fid-dinja, biex imut hu flok il-bniedem, biex il-bniedem ikollu l-Glorja u l-hena taċ-ċerteżża li hu mhu se jmut qatt, anke jekk jgħaddi mill-Mewt fiżika.

 

Il-Mewt hi l-ikbar għadu tal-bniedem.  Hija l-monstru li l-ħsieb tagħha hu dejjem hemm, fis-subkonxju ta’ moħħna, dejjem jikkondizzjonana, dejjem iġagħalna naħarbu, ħafna drabi fid-dnub. Il-Mewt ma ħalaqhiex Alla, tgħidilna l-Bibbja, imma hija l-frott awtomatiku tad-Dnub, għax id-Dnub ifisser li int tinqata’ mill-Ħajja.  Aħna lkoll nitwieldu b’natura suġġetta għal dan il-monstru, u l-biża’ tagħha jagħmel minna lkoll egoisti.  Mhux għax aħna ħżiena, imma aħna lsiera.  Il-bniedem il-ħin kollu jfittex li jiskappa mill-frosta tagħha.  Dan hu s-“survival instinct” li hemm kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 t'Awwissu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 August 2018
 5_aww_18.jpg
 bullettin_05-08-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1287