Thursday, 24 January 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 July 2017
bullettin_23-07-2017.jpg23_lulju__2017.jpg
 
IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISTERU TAL-HAZEN
Written by Frans Galea   
Friday, 21 July 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sittax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

parable-of-the-cockles.jpg

 

Il-bniedem kiber fil-għerf u x-xjenza u, bil-għajnuna ta’ Dak li sawwarlu lil moħħu, illum qiegħed jgħix ħajja ferm iktar komda minn dik ta’ ġenerazzjonijiet oħra.  B’danakollu, l-Ħajja tibqa’ misteru li mingħajr il-preżenza ta’ Alla ssir kumbinazzjoni u titlef ħafna mill-faxxinu tagħha.  Hemm ħafna mistoqsijiet f’moħħ il-bniedem li waħdu ma jasalx biex jirrispondihom.  “Għaliex ġejt jien u ma nħalaqx xi ħadd ieħor floki?”  “X’sens għandha l-Ħajja?”  “X’se jsir minni meta, bħal kulħadd ngħaddi mill-esperjenza tal-mewt fiżika?”  Dawn u oħrajn huma mistoqsijiet li wieħed ma jissodisfax ruħu b’risposti ta’ bl-amment li ma jmissux lill-qalb.  Il-kotra tagħżel li ma taħsibx u tgħix il-jum, waqt li xi ftit, ftit ħafna, ikompli jqallbu moħħhom għal xejn.

 

Mistoqsija li żgur li kulħadd jagħmel f’xi waqtiet partikulari ta’ tbatija fil-Ħajja hija: “Jekk Alla hu tajjeb, kif jgħidu li hu, għaliex hawn tant ħażen fid-dinja? Għaliex jippermetti t-tbatija, il-mard, l-inġustizzji, l-moħqrija?  Għaliex hawn min, għax kapaċi u ‘b’saħħtu’ iktar mill-ieħor, jiddandan u jgħaffeġ fuqu?  Għaliex il-mard u l-mewt?”  Min jista’ jweġibhom b’mod faċli u ‘straight forward’ dawn il-mistoqsijiet li kull bniedem b’moħħu floku jagħmel?

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 July 2017
16_lulju_2017.jpg bullettin_16-07-2017-1024.jpg
Last Updated ( Monday, 17 July 2017 )
 
IL-HMISTAX-IL HADD MATL IS-SENA IL-KELMA TFEJJAQ
Written by Frans Galea   
Friday, 14 July 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hmistax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 isaiah-card.jpg

 

 

Il-Knisja għandha turi ruħha bħala Omm ħanina li ma thediex titħasseb fuq uliedha, l-aktar dawk li qed ibatu l-iktar.  Din hi l-Kelma li l-ħin kollu tinsab ħierġa minn fomm il-Papa Franġisku u l-Isqof tagħna.  Dan hu l-istess Spirtu ta’ Ġesù li kien jiskandaliżża għax kien ifittex l-imbegħda, il-midinbin, il-muġugħa, u kienet l-hena tiegħu ipoġġi magħhom għall-ikel u joħloq relazzjoni intima’ magħhom… isir ħaġa waħda magħhom u mal-Istorja tagħhom.

 

Hawn wisq nies imweġġa’ fid-dinja.  Nies li jġorru ġrieħi moħbija għax ġew feruti minn dawk li huma b’saħħithom ; irċivew  inġustizzji ; ġew mgħoddija mill-ħaqq u l-ġudizzju tal-oħrajn ; għotru taħt il-faqar ; inqabdu fix-xibka ta’ dnub wara dnub ; huma mbeżża’ mill-mard, minn problemi mentali…  Il-lista ma taqta’ qatt !  Min se jħenn għalihom dawn in-nies li d-dinja ma tridx tħares lejhom għax ifakkruha fir-rejaltà marida tagħha ?

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 July 2017
bullettin_09-07-2017-1024.jpg 9_lulju_2017.jpg
 
L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) L-UMLI JEMMNU F’ GESÙ L-UMLI
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 July 2017

Din hija il- Liturgija  ta' L-Erbatax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 st_paul.jpg

 

Il-bniedem li hu tassew matur u għaref huwa dejjem umli.  L-għerf veru huwa, l-ewwelnett, għarfien tiegħek innifsek, int min int.  Ħafna li huma tant potenti, tant “għorrief” f’għajnejn id-dinja għax għamlu suċċess u stagħnew, huma boloh f’dan ir-rigward, għax ma jafux huma min huma.  Jaħsbu li jħobbu, meta ma jħobbu xejn u l-“imħabbiet” tagħhom huma biss l-espressjoni tal-egoiżmu tagħhom.  L-“imħabba” ta’ dawn in-nies malajr tinbidel fi stmerrija u anke mibegħda jekk ma jiħdux dak li jixxennqu għalih. 

 

Hemm oħrajn li huma inqas boloh minn dawn għax xi ftit fuqhom infushom jafu,  imma dak li jafu ma jogħġobhomx u għalhekk ma jaċċettaw qatt lilhom infushom.  Qatt m’għandhom sliem magħhom infushom, u għalhekk qatt m’huma fis-sliem ma’ ħadd.  Jinqdew b’kollox biex jirbħu “very-good” ieħor f’għajnejhom infushom u anke f’għajnejn ħaddieħor għax billi ma jaċċettawx lilom infushom hekk kif inhuma, jaħsbu li ħaddieħor lanqas ma jaċċettahom.  Dawn huma “tallaba” anke jekk qajla jammettuh dan.  Dejjem b’idhom maħruġa biex kuljum jiddubbaw ftit iktar rispett, ftit iktar rikonoxxenza.  Anke l-affarijiet qaddisa jużaw dawn biex jinbnew u jtaffu l-għatx għall-“prosit”.

 

Last Updated ( Saturday, 08 July 2017 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1158