Sunday, 20 September 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Dicembru 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 December 2018
30_di_18.jpg
 bullettin_30-12-2018.jpg
 
IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2018) IL-BNIEDEM BZONN FAMILJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 December 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hadd fost L-Ottava tal-Milied ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 tfallel_gesu_fit-tempju.jpg

 

Fit-Tieni Kapitlu tal-ewwel ktieb tal-Iskrittura - il-Ġenesi, Alla jipproklama xi ħaġa mportanti immens dwar il-karattru tal-bniedem u tal-ħolqien kollu li hu nissel mill-Imħabba kbira tiegħU.  Hu qal: “Mhux sewwa li l-bniedem jibqa’ waħdu.  Ħa nagħmillu għajnuna tgħodd għalih.”  (Ġen. 2, 18).  Dak li ġie mnissel mill-Imħabba ma setax jgħix fis-solitudni, u dan ma jgħoddx għall-bniedem biss imma għall-ħlejjaq kollha.  Alla nnifsu ma jgħix f’solitudni għax Hu komunità, familja, Tliet Persuni, rivelazzjoni tal-għaġeb li Alla ta tiegħU innifsu u li hi l-bażi tal-Fidi Nisranija.  L-Imħabba ma tissaportix ma tgħaddix għal għand ħaddieħor.  Fejn m’hemmx dan “l-ieħor” m’hemmx Imħabba.  Din hi l-karatteristika ta’ Alla li l-ħin kollu jgħaddi għal għandi, għal għandek, għal għand “ħaddieħor”, u dan kien il-mottiv, il-prinċipju, il-bidu tal-Univers maħluq.  Alla jaqsam Imħabbtu għax l-Imħabba mhix Imħabba jekk ma tiġix maqsuma ma’ ħaddieħor, ixxerjata.  Din hija r-raġuni li Alla ħalaq kollox.

 

Għalhekk il-bniedem jinqered mingħajr kumpanija, mingħajr “l-ieħor” jew  “l-oħra”.  Għalhekk il-Familja.  U fejn ma hemmx familja fiżika, għax mhux kulħadd jiżżewweġ, il-bniedem xorta joħloq ambjent familjari għalih fost ħbiebu, fost sħabu tax-xogħol, fost dawk li jaqsmu miegħu l-istess idejat, xewqat, passatempi.  Jekk lill-bniedem iġġegħlu jgħix waħdu, toqtlu, u dan hu pruvat xjentifikament.  L-ikbar kastig li jeżisti fil-ħabsijiet huwa s-“solitary confinement”, meta bniedem jagħlquh ġo ċella, qisu ġo qabar, għal xhur sħaħ bla ma jara lil ħadd.

 

 

Last Updated ( Sunday, 30 December 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Dicembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 December 2018
23_di_18.jpg
 bullettin_23-12-2018_2-2000.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2018) MILL-FALLIMENTI, L-GLORJA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 December 2018

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd ta' L-Avvent ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

il_madonna_u_elizabetta.jpg

 

Ta’ bnedmin li aħna, li għalina s-sentimenti u l-emozjonijiet huma tant importanti, irnexxielna nlibbsu l-Festa tal-Milied b’ħafna emozjonijiet u sentimenti li rikbuna, tant li din il-Festa hi mgħobbija drawwiet u folklor li bl-ebda mod ma jidhru li għandhom x’jaqsmu mar-rejaltà tar-rakkont li nsibu l-aktar fl-Evanġelju ta’ Luqa, u xi ftit f’Mattew.  Il-kultura Anglo-Sassona, jiġifieri Ingliża u Amerikana, ħatfet il-mentalità ta’ ħafna popli, tant li għalina l-Maltin, per eżempju, nies maħruq mix-xemx, is-silġ sar parti integrali mill-atmosfera tat-tifkira tal-Inkarnazzjoni tal-Feddej tad-dinja!  Silġ u siġra li żgur ma tikbirx f’pajjiżna, u li Ġesù qatt ma ra b’għajnejh sakemm dam idur fuq wiċċ l-Art Imqaddsa!

 

X’irrid ngħid b’dan?  Li kulħadd jistenna l-Milied, Insara u pagani, u hemm “Milied” għal kull tip ta’ bniedem, anke għal dak li bil-kemm jiftakar x’kien il-“ġenesi”, il-bidu ta’ din it-tifkira.  Mhux ta’ b’xejn li kulturalment, il-Milied sar il-festa favorita tan-nies tal-klassi tan-nofs, in-nies komda, li kapaċi tixtri r-rigali, tagħmel ikliet kbar, toqtol dundjani bl-eluf ta’ eluf, toħloq mużika u arti kollhom zokkor u ħlewwiet. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Dicembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 December 2018
 
16_dec_18.jpg
 bullettin_16-12-2018.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2018) FEJN TAHSEB LI JINSAB IL-FERH?
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 December 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tielet Hadd ta' L-Avvent ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

saint_john_the_baptist_preaching-2000.jpg

 

Għal ħafna tidher mistoqsija sempliċi mmens:  Fejn taħseb li jinsab il-Ferħ?  Mitt bniedem mitt fehma u din il-mistoqsija tislet mitt risposta differenti mingħand mitt mara jew raġel.  Hawn min jemmen b’qalbu kollha li jekk ikun sinjur kbir ikun ferħan.  Ngħiduha kif inhi, ilkoll għandna minnu dan.  Ilkoll nemmnu li jekk nitilgħu f’xi lotterija li trebbaħna l-miljuni u hekk inkunu nistgħu nixtru li rridu, insiefru kemm u fejn irridu, nixtru popolarità, nibnu xi palazz u dar ħdejn il-baħar... dan kollu żgur li jkattar il-ferħ tagħna; inkunu iktar kuntenti, komdi, biex ma nsemmix li jekk ikolli bżonn xi ħaġa għal saħħti immur għand l-aqwa u l-aħjar għall-kura.

 

L-Iskrittura, nfatti, ssemmi lill-flus bħala l-oġġett li l-bnedmin l-aktar li jorbtu qalbhom miegħu.  Hemm min jemmen li l-ferħ jiġi mill-ħajja tal-familja, għaliex le?  Hemm min jgħidlek li l-ferħ jinsab fil-pjaċir u s-sodisfazzjon ta’ kulma jitolbok il-ġisem. Hawn jidħol il-ġenn għat-telqa f’sesswalità bla rażan, għat-tbaħrid, għall-abbandun tal-kontrol f’kollox, inkluż il-vizzji tad-droga, xorb, logħob tal-ażżard u vizzji oħra. 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1334