Sunday, 24 March 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Settembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 September 2017
17_sett_12.jpg
 bullettin_17-09-2017-1024.jpg
 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MAHFRA TURI MIN AHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 September 2017

Din hija il- Liturgija  ta' L-Erbgha u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

apostle_paul.jpg

Il-bniedem minn dejjem kien ħlejqa reliġjuża.  Minn meta kien jgħix fl-għerien u beda jibni t-tempji megalitiċi, il-bniedem għaraf li xejn ma jsir mix-xejn, u li  “Id Qawwija” kienet ħalqet lilu u l-univers ta’ madwaru, u fuq kollox għaraf li hu kellu bżonn lil dan ix-“Xi Ħadd” misterjuż.  Minn dan il-ħsieb twieldu r-reliġjonijiet kollha.  Il-bniedem beda jfittex lil Alla u jipprova jibni relazzjoni miegħu.  Iktar kemm beda għaddej iż-żmien, dawn ir-reliġjonijiet iktar bdew jimmaturaw.  Dam il-bniedem ma għadda għall-kunċett ta’ “Alla Wieħed”, imma fil-poplu ta’ Iżrael, Alla beda juri lilu nnifsu.

 

Matul din il-mixja ta’ maturazzjoni, l-bniedem għaraf id-dgħufija tiegħu u beda jħoss il-bżonn li l-azzjonijiet tiegħu ikunu kkontrollati minn liġijiet.  Għalhekk l-ewwel kodiċi ta liġijiet kienu ta’ natura reliġjuża.  Kull reliġjon kellha xi tip ta’ liġijiet: jekk il-bniedem jobdi kien ikollu lil Alla, jew l-allat, biex jgħinu, jekk le kien jibqa’ bla għajnuna.  Din hi ideja primittiva ħafna u li għadha timmarka  anke lil moħħ tagħna, tant li wieħed ma jimmaġinax reliġjon mingħajr xi tip ta’ liġijiet morali.  Anzi mill-ewwel  ngħaqqdu l-kunċett ta’ Alla ma’ liġijiet, mal-mod morali ta’ kif wieħed għandu jgħix f’soċjetà. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Settembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 September 2017
bullitin_10-9-17-1024.jpg
 bullettin_10-09-2017-1024.jpg
 
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) GHANDNA B{ONN KNISJA OMM LI TWIDDIBNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 September 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tlieta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

ezekiel_prophet.jpg

 

Alla huwa Mħabba u l-Imħabba ma tisforza lil ħadd.  Din hija ċ-ċavetta li biha wieħed jista’ jħoll il-Misteru tal-ħażen fid-dinja.  Kieku ried, Alla seta ħalaq kollox ipprogrammat għat-tajjeb biss, imma b’hekk kien joħloq dinja ta’ “robots” u mhux bnedmin ħielsa.  Dan, l-Imħabba ma tistax tagħmlu.  L-Imħabba vera tħalli lil maħbub jew lil maħbuba fil-libertà.  L-ebda ġuvni ma jista’ jisforza tfajla biex tħobbu.  L-Imħabba jew hija ħielsa jew xejn.  Jista’ jbeżżagħha jew jisforzaha b’elf mod, imma lil qalbha ma jirbaħhiex b’daqshekk.  U Alla li hu l-espert per eċċellenza tal-Imħabba, dan jafu ħafna ħafna iktar minna. 

 

Ħafna ma jidħlux fil-profond ta’ dan li qed ngħidu u jagħmlu l-mistoqsija ta’ dejjem: “Jekk Alla jħobbna daqshekk, kif iħalli tant inġustizzji fid-dinja, tant traġedji, tant kruha?”

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Settembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 September 2017
 3-9-17-1024.jpg
 bullettin_03-09-2017-1024.jpg
 
IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IS-SALIB TAN-NISRANI MDAWWAL MILL-GHID
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 September 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tnejn u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_mad_dixxipli.jpg

 

It-tbatija hi misteru.  Hi dejjem misteru.  Imma għan-Nisrani it-tbatija hija misteru mdawwal.  Ġa għidna xi darba oħra hawn, li n-Nisrani għandu don li l-ebda bniedem ieħor m’għandu, u dan hu d-don tad-Dixxerniment, jiġifieri l-kapaċita li ġejja mhux minnu imma mill-Ispirtu s-Santu, li jagħraf u jara l-affarijiet b’mod differenti.  Anke t-tbatija u s-Salib, in-Nisrani jarahom mod differenti mid-dinja.  Jekk ma jarahomx mod differenti, mhu Nisrani xejn, imma hu bniedem ’reliġjuż’ ieħor bħal-Lhudi, il-Musulman jew il-Buddista.

 

Issa, hawn qegħdin nitkelllmu fuq l-iktar ħwejjeġ serji tal-Ħajja!  Jien nixtieq li għandi dan id-Dixxerniment, imma  m’għandix.  Aħna lkoll, jekk nafu x’qegħdin nagħmlu meta ninsabu mexjin wara Kristu, ninsabu fi proċess ta’ bidla, ta’ trasfigurazzjoni fi Kristu.  Bil-mod il-mod aħna qegħdin niġu mibdula fi Kristu, insiru parti minnU.   U jekk Kristu kien imdawwal fuq is-Salib tiegħu, aħna wkoll niddawlu, iktar kemm nidħlu fiH.  Allura, anke jekk forsi għadna fqar fid-Dixxerniment, nittamaw li darba għad ikollna din il-kariżma biex hekk tassew inkunu sinjal ta’ Kristu fid-dinja.

 

 

Last Updated ( Saturday, 02 September 2017 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1178