Sunday, 05 July 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 04 ta' Novembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 November 2018

 4_nov_18.jpg
 bullettin_04-11-2018.jpg
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 t'Ottubru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 October 2018
28_ott_18.jpg
 bullettin_28-10-2018.jpg
 
IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-KNISJA FL-EZILJU
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 October 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tletin Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus_heals_helps2-e1526216337448.jpg

 

Meta l-Knisja hija awtentika u tagħti sinjali li tassew hi l-Ġisem li tiegħu Kristu huwa r-Ras; meta l-Knisja hi l-għaqda flimkien ta’ dawk li ġew mibdula fi Kristu, li twieldu mill-ġdid, li ħallew il-Magħmudija tilħaq il-milja tagħha fihom; meta jseħħ dan kollu fil-Knisja, hi għandha tistenna li tkun ippersegwitata minn dinja materjalista li biha hi mdawra.  Id-dinja tipprova l-ħin kollu tibdel il-Knisja u tagħmilha tixbah lilha, trattbilha l-Aħbar tagħha, tagħmilha materjalista bħalha, tisirqilha l-eternità li toffri, tifni l-ħerqat tagħha li tgħix il-Misteru tal-Għid ta’ Kristu Sidha.  Id-dinja toffri lill-Knisja ta’ Kristu ħajja komda fuq din l-art, unuri, privileġġi, għana materjali, titli... u hekk tagħmilha NGO bħall-oħrajn, istituzzjoni dinjija oħra, xejn differenti.

 

Mhux darba u tnejn li l-Knisja ċediet quddiem il-ġibda tad-dinja.  Fiċ-ċentru tagħha dejjem kien hemm qalba ta’ nies li baqgħu fidili lejn Kristu u dixxipli awtentiċi tiegħu, u waqt li l-Knisja żżewġet l-unuri u l-privileġġi li jgħaddu, huma baqgħu rashom iebsa jxandru lil Kristu bħala l-verità waħdanija u mhux biċċa minn verità, jew waħda minn ħafna veritajiet.  Fil-qalba tal-Knisja, anke fl-agħar żminijiet tagħha, dejjem baqgħet tinstema’ l-għajta li Kristu biss hu s-Salvatur tal-bniedem u barra minnu kollox frugħa, kollox mewt, kollox jgħaddi.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 t'Ottubru 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 October 2018
21_ott_18.jpg
 bullettin_21-10-2018.jpg
 
ASSEMBLEA PARROKKJALI
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 October 2018

Nhar il-Ħadd 14 ta’ Ottubru 2018 saret l-Assemblea Parrokkjali f’Dar Manresa, ir-Rabat. L-Assemblea bdiet fit-3.00pm bit-Talb ta’ Nofs il-Jum u wara,  l-Arċipriet Mons. Daniel Xerri mexxa katkeżi dwar l-importanza tal-Kelma ta’ Alla fil-ħajja tal-Knijsa u tal-parroċċa. Fl-4.30pm saret waqfa għall-kafè u fil-5.15pm komplejna bit-tieni parti tal-Assemblea, fejn ġiet imfissra l-inizjattiva tal-gruppi tal-Lectio Divina li ser nibdew fil-parroċċa tagħna fl-Avvent li ġej. Dawk preżenti setgħu jagħmlu wkoll l-interventi tagħhom. L-Assemblea spiċċat bi ftit mumenti ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija u l-Barka sagramentali fis-7.00pm.

img_3879-2000.jpg

 

 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MESSIJA HU C-CKEJKNIN
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 October 2018

Din hija il- Liturgija tad-Disgha u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu_ul_appostli.jpg

 

Kull meta l-Knisja kienet ittentata taħtaf għaliha l-poter u s-setgħa fid-dinja, dejjem tilfet l-identità tagħha.  Kull meta l-Knisja tħalltet mal-għonja u l-qawwija tad-dinja, flok ikkonvertiet lilhom, kienu huma li ħassruha u tappnulha d-Dawl ta’ Kristu li suppost joħroġ minnha.  Kull meta l-Knisja faħħritha d-dinja u tatha privileġġi u għana, dejjem insiet lil Kristu l-Għarus tagħha u żżewġet l-idoli tad-dinja.  Sant Injazju ta’ Antijokja, Martri kbir tal-Knisja primittiva, jgħid li l-Knisja hi fl-aqwa tagħha meta hi mibgħuda mid-dinja, meta d-dinja hi għadu tagħha.  Kull meta l-Knisja kienet mgħajra, ikkalunjata, mwaqqa’ għaż-żufjett u ppersegwitata bis-serjetà, dak in-nhar li hi kienet fl-aqwa tagħha.

 

Kristu sar melħ għad-dinja li qatlitu u taha togħma li ma kellhiex minħabba d-dnub.  U jekk il-Knisja hija l-ġisem ta’ Kristu, hi msejħa biex tkompli dan il-Misteru tal-Melħ.  Il-melħ li jintefa’ fil-borma hu ftit, u jinħall u jisparixxi; imut biex il-borma tieħu togħma u ssir tajba.  Ħadd ma jfaħħar il-melħ, imma l-ikel.  Din hi l-qawwa tal-Knisja, li bħal Sidha, hi tmut, tisparixxi, b’risq id-dinja.  Iżda bħal Sidha wkoll, bħall-Għarus tagħha, meta l-Knisja tixbaħ lilU, hi, bħalU, ġġarrab il-Misteru tal-Għid: tidħol fil-mewt għad-dinja biex tqum mill-Mewt aktar qawwija, aktar vera, aktar awtentika minn qabel. 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1312