Wednesday, 18 September 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Frar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 February 2018
11_frar_2018.jpg
 bullettin_11-02-2018.gif
 
IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2018) L-EFFETT TA’ DNUBI FUQ L-OHRAJN
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 February 2018

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

a005266.jpg

 

Aħna, n-nies tal-punent, niftaħru biċ-ċiviltà tagħna li tatna kultura demokratika li għenitna mmens fil-progress li wettaqna fl-oqsma kollha tal-Ħajja.  Dan is-sens demokratiku writtnih mill-esperjenza tal-Griegi antiki u anke mir-Rumani li kienu pijonieri fil-qasam tal-Liġi u tal-ordni soċjali.  Imma kull ħaġa maħluqa mill-bniedem fiha s-susa tal-mewt fiha.  Id-demokrazija hija l-aqwa sistema maħsuba minnu, imma tista’ twelled kultura dominanti fejn fl-isem tal-libertà u tas-setgħa tal-kotra jiġu mgħaffġa d-drittijiet ta’ xi wħud.  Wieħed mill-iktar li qatt tqabad favur id-demokrazija, kemm bil-fatti kif ukoll bis-setgħa tal-oratorija li kellu, kien Sir Winston Churchill, li “saying” famuż tiegħu hu: “Id-demokrazija hi ideja ta’ tmexxija mill-agħar, imma aħjar mill-bqija.”

 

Dan jidher ċar mit-tnaqqir tad-drittijiet ta’ gruppi reliġjużi f’ċerti pajjiżi tal-punent magħrufa għall-ħajja “ħielsa” tagħhom.  Il-Kanada għadha kif għaddiet liġi fejn gruppi favur il-ħajja ma jistgħux jiltaqgħu biex jitolbu qrib kliniċi li fihom ikunu qed jiġu maqtula t-trabi bl-abort.  L-abort innifsu hu att kriminali u orribbli f’għajnejn Alla imma li hu legalizzat mid-dritt tal-kotra fuq is-soċjetà kollha f’isem id-demokrazija.  Hekk, bil-mod il-mod, id-demokrazija bla kontrolli kapaċi tagħmel mill-bniedem “alla” li jiddeċiedi hu x’inhu t-tajjeb u l-ħażin u nsibu ruħna ħelu ħelu fil-Ġnien tal-Għeden fejn twieled id-“Dnub” li hu appuntu dan.

 

Read more...
 
FESTA TAL-PREZENTAZZJONI TAL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 February 2018

Nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Frar 2018 kienet taħbat il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Fil-5.15pm fil-knisja Rotunda saret Quddiesa solenni li għaliha kienu mistiedna b’mod speċjali t-tfal tad-Duttrina flimkien mal-ġenituri tagħhom. Il-funzjoni bdiet bit-tberik tax-xemgħa ħdejn il-bieb il-kbir tal-knisja u mbagħad saret purċissjoni lejn l-artal bix-xbieha ta’ Ġesù Bambin, biex tfakkar il-mixja tal-Madonna u San Ġużepp lejn it-Tempju bit-tarbija Ġesù. Wara l-omelija saret il-preżentazzjoni tat-tfal li din is-sena ser jirċievu s-sagrament tal-ewwel Tqarbina.

dsc_3872-2000.jpg

Last Updated ( Sunday, 04 February 2018 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 04 ta' Frar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 February 2018
 4_frar_18.jpg
 bullettin_04-02-2018-2000.jpg
 
IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA (2018) IR-RISPOSTA TA’ ALLA GHALL-QAGHDA MSEJKNA TAL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 February 2018

 gesu_jippridka.jpg

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.Biex wieħed jifhem il-Missjoni tal-għaġeb li l-Missier bagħat lil Ibnu biex iwettaq meta waslet il-milja taż-żminijiet, trid l-ewwel nett tpoġġi lill-bniedem fil-verità, fil-qagħda propja tiegħu.  Il-bniedem, speċjalment il-bniedem modern, iħobb jaħrab mir-rejaltà tiegħu, iħobb ikun “politically correct”, jiġifieri ma jgħidx il-verità li tweġġa’, biex hekk jibqa’ fejn hu.  Bħal dak l-iblah li jħossu ma jiflaħx imma meta jmur għand it-tabib jurih subgħajh ta’ saqajh li kien tajru ma’ ġebla.  It-tabib jagħtix xi ‘spray’ u jibagħtu ’l barra.  Marid kien u marid baqa’ għax ma kellux kuraġġ jgħid lit-tabib il-verità ta’ kif kien qiegħed iħossu.

 

Dwar il-bniedem, il-verità hi din: qiegħed jgħix taħt saħta!  Dan hu li tgħid l-Iskrittura.  Meta tiddiskrivi l-Missjoni ta’ Kristu, l-Bibbja tgħid li Hu tgħabba bis-saħta tal-bniedem għax misħut hu dak li jkun imdendel ma’ salib.  U x’inhi din is-saħta li lkoll neżistu taħtha, bħal taħt sema iswed bis-sħab tax-xitwa?  Is-saħta hi l-mewt.  Int bniedem li trid tmut.  Jien u int, aħna bnedmin li nbatu l-uġigħ, l-iskumdità, it-tensjoni tal-inkwiet, id-dieqa, il-mard u finalment, il-mewt.  U din il-mewt hi bla ħniena u ma taħfirha lil ħadd.  Din hija s-saħta li ma tħalliniex nifirħu tassew bil-ħajja.  Hija rejaltà fis-subkonxju tal-bniedem li taffettwah f’kollox anke jekk għandu manija kif jaljena ruħu minnha.  Ħadd ma jrid joqgħod jaħseb li se jmut!  Għalhekk nivvintaw festi, passatempi, logħob, suċċessi... kollox, barra naħsbu fuq is-saħta li hemm imdendla fuqna.

 

 

 

Last Updated ( Saturday, 10 February 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 January 2018
28_jan_18.jpg
 bullettin_28-01-2018-2000.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1225