Saturday, 02 July 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta'Settembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 27 September 2020
 27_sett_20.jpg
 bullettin_27-09-2020.jpg
 
IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) FIDI LI TNISSEL UBBIDJENZA MILL-QALB
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 September 2020

Din hija il-Liturgija tas-Sitta u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

work_in_fields2.jpg

 

Hija l-Fidi fl-Aħbar it-Tajba, fl-Evanġelju ta’ Sidna Ġesù Kristu, li tagħmel minn bniedem “Nisrani”.  Ħajja morali tajba hi, naturalment, imperattiva; m’hemm xejn veru mingħajrha!  Imma wieħed jista’ jgħix moralment ħajja eżemplari ħafna bla ma jkun Nisrani.  Ma tridx tkun Nisrani biex wieħed jitlob lil Alla.  Il-Lhud u l-Misilmin jitolbu ħafna, u forsi iktar minna wkoll.  Ma tridx tkun Nisrani biex tagħti karità.  Hawn min ma jemmen b’xejn u jħobb jgħin lil min hu batut u jitħabat favur id-drittijiet tal-fqir.  M’hemmx għalfejn tkun Nisrani biex tagħmel penitenza.  Hawn nies ta’ reliġjonijiet oħra li jsumu iktar minna, u saħansitra nies ateji li għandhom kontroll u dixxiplina qawwija fuqhom infushom.  U, fl-aħħar mill-aħħar, lanqas għandek għalfejn tkun Nisrani biex temmen f’ħajja oħra wara din, għax anke nies ta’ reliġjonijiet oħra jemmnu u jittamaw f’dan, u anke nies li ma jipprattikaw l-ebda reliġjon jiddefendulek din l-aħħar tama tal-bniedem.

 

Hija l-Fidi f’Ġesù Kristu li tagħmilna differenti, u ħafna wkoll.  Xi jfisser li temmen f’Ġesù Kristu?  Ifisser li temmen b’qalbek kollha u bi Grazzja mogħtija lilek mis-Sema, li Ġesù ta’ Nazaret, imwieled minn Marija, huwa Alla nnifsu li libes laħam il-bniedem biex ikun jista’ jgħix l-esperjenza fenomenali tal-Għid.  U x’inhi din l-esperjenza tal-Għid?  Importanti li nkun ċari u ċerti dwar dan għax hawn qegħda s-Salvazzjoni tagħna.  Il-Misteru tal-Għid huwa il-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-imwiet ta’ Sidna.  Imma hawn ukoll irridu nenfasizzaw xi ħaġa mportanti.  L-Għid jitlob minna li mhux biss nemmnu li dan seħħ fi Kristu, imma li f’din l-Istorja hemm aħna mdaħħlin ukoll!

Last Updated ( Saturday, 26 September 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta'Settembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 September 2020
20_sett_20.jpg
 bullettin_20-09-2020.jpg
 
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IS-SENS TAL-HAJJA: LI NFITTXU U NISKOPRU LIL ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 September 2020

Din hija il- Liturgija tal-Hamsa u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

parobla_tad_dwieli.jpg

 

Iż-“żmien” huwa fenomenu misterjuż.  Lill-bniedem ibeżżgħu għaliex huwa kejl li jurina l-ħin kollu li l-Ħajja għaddejja.  Iż-żmien jeżisti biss hawn, f’din il-Ħajja.  Fl-eternità ma jeżistix żmien, jiġifieri lil hemm mill-Mewt.  Iż-żmien jeżisti biss fejn il-Ħajja għandha tmiemha.  Il-bniedem ma jiflaħx għaż-żmien vojt, bla sens.  Irid jimlih b’xi ħaġa għax ma jissaportihx u għalhekk tant aljenazzjoni fid-dinja.  Ilkoll qiesna serbut nemel; kulħadd sejjer ’l hawn jew ’l hinn; kulħadd għandu x’jagħmel.  Għax il-bniedem, iktar illum mill-bieraħ, m’għadux jissaporti l-ħin għaddej bla ma jagħmel xejn, għax il-ħin “vojt” iġagħlu joqgħod jaħseb u dan malajr iġibu wiċċ imb’ mal-esseri tiegħu, wiċċ imb’ wiċċ miegħu innifsu.  Il-Ħajja ssir taqtigħa waħda ta’ kif se nimlew il-ħin vojt biex ma nħarsux lejn il-vojt li hemm ġewwa fina.

 

Il-konverżjoni vera u serja hi meta l-bniedem jimla dan il-vojt etern li hemm fih b’xi ħaġa tant importanti u għażiża li tagħti sens lil Ħajtu.  Xi ħadd, meta staqsewh min hu l-bniedem, qal li l-bniedem huwa ħallieq tal-idoli.  Il-bniedem il-ħin kollu juża l-intelliġenza tiegħu biex jivvinta allat ġodda li jittama li jimlewlu l-vojt u jagħtu sens lill-eżistenza.  Ħafna affarijiet huma tajbin: familja, xogħol, trobbija tal-ulied, ħbiberiji, volontarjat... oħrajn huma anqas tajbin... u ħafna oħrajn huma frott il-korruzzjoni ta’ qalb il-bniedem. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta'Settembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 September 2020
6_sett_20.jpg
 bullettin_06-09-2020.jpg
Last Updated ( Sunday, 13 September 2020 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta'Settembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 September 2020

 

13_sett_20.jpg
 bullettin_13-09-2020.jpg

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1523