Monday, 24 April 2017
           
Home
Stedina Spe jali
Written by Matthew Attard   
Tuesday, 12 January 2016
Biex ngħixu aħjar is-Sena tal-Ħniena li qegħdin fiha, il-parroċċa tagħna ser tofri katekeżi għal kulħadd, darba fix-xahar, fil-knisja. Din ser tkun kull tielet ġimgħa tax-xagħar mis-7:00p.m. sat-8:00p.m. Fid-dawl tal-Kelma ta' Alla ser nippruvaw nifhmu aħjar x'inhu l-Ġublew, xi jfisser il-Bieb Imqaddes tal-Ħniena, x'tifsira għandu l-pellegrinaġġ, x'inhuma l-indulġenzi, eċċ. Nirriflettu wkoll fuq il-parabboli tal-Ħniena li jagħtina Ġesu' fil-Vanġelu u fuq dawk li nsejħulhom l-Opri tal-Ħniena, li matul din is-Sena aħna msejħin nipprattikawhom b'mod partikolari. Nistednukom għall-ewwel Katekeżi: nhar il-Ġimgħa li ġejja 15 ta' Jannar, mis-7:00p.m. sat-8:00p.m. Fl-ewwel parti ssir il-Katekeżi mill-Arċipriet u fit-tieni parti jkollna ftit mumenti ta' adorazzjoni quddiem Ġesu' Ewkaristija u nagħlqu bil-Barka Sagramentali. Inħeġġu b'mod speċjali lill-koppji u lill-familji sabiex jattendu, kif ukoll lill-membri kollha tal-għaqdiet.
 sena_tal-hniena.jpg
 
Last Updated ( Wednesday, 13 January 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Jannar 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 January 2016
 bullettin_10-01-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Jannar
2016
 
IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ (2016) EPIFANIJA OHRA
Written by Claudio Vella   
Saturday, 09 January 2016

Din hija il- Liturgija  tal- Maghmudija tal-Mulej bi hsibijiet  min Joe Rapa.

clickhandler.ashx.jpg
 Il-Maghmudija ta' Gesu  min
Gwanni l-Battista

 

Tant hija mportanti l-ideja tal-Epifanija tal-Mulej, li l-Knisja, wara li ċċelebratha b’solennità l-Ħadd li għadda, tkompli tiċċelebraha b’inqas pompa, imma wkoll b’importanza f’dan il-Ħadd u fil-Ħadd li ġej.  Dan, għax li Alla juri ruħu lill-bniedem hi l-quċċata ta’dak li jista’ jistenna l-bniedem mill-eżistenza tiegħu.  l-Epifanija hija l-wirja ta’ Alla quddiem il-bniedem li jfittxu.  Dawk li jkollhom din l-esperjenza li jisru jafu lill-Mulej mill-qrib għax Hu wera ruħu lilhom, huma mdawlin, għandhom is-sens tal-ħajja u jafu li l-Istorja tagħhom hija mmexxija minnu.  Dawk li, mhux biss qatt ma kellhom Epifanija tal-Mulej f’ħajjithom imma lanqas biss xtaquha għax ma jridux li xi ħadd jindaħlilhom f’ħajjithom, dawn qegħdin fid-dlam, u jekk iħaffru fil-fond xejn ma jagħmels sens fil-ħajja għax kollox jispiċċa u jgħaddi.

 

Fl-Epifanija tal-Ħadd li għadda, Alla juri ruħu f’Ibnu lill-ġnus tad-dinja kollha.  Id-dinja li kienet midfuna fid-dlamijiet, tivvinta l-allat tagħha għax ħadd ma jista’ jgħaddi mingħajr xi alla jew xi allat, rat dawl kbir.  Fil-persuna tat-tliet maġi, id-dinja inxteħtet fl-art tadura l-Misteru ta’ Alla magħmul bniedem biex jieħu fuqu d-dnub tad-dinja biex id-dinja tkun iġġustifikata u jinfetħulha beraħ il-bibien tas-Saltna ta’ Dejjem.  Issa, kull bniedem huwa mistieden, imsejjaħ, biex jiskopri l-meravilja tal-Imħabba tal-Missier li ntweriet f’Ibnu Ġesù. 

 

Last Updated ( Saturday, 09 January 2016 )
Read more...
 
Kompetizzjoni tal-isbah presepju Milied 2015
Written by Matthew Attard   
Monday, 04 January 2016
Ilbieraħ fi tmiem il-quddiesa tat-8:30 tħabbru r-rebbieħa tal-kompetizzjoni tal-isbaħ presepju Milied 2015. Il-parteċipanti kollha ingħataw tifkira  tas-sehem u l-interess tagħhom fi tħejjija ta' presepju matul dan il-Milied.
 
picture8.jpg  picture7.jpg 
 picture6.jpg  picture5.jpg
 picture4.jpg  picture3.jpg
 picture2.jpg  picture1.jpg
 
Last Updated ( Monday, 04 January 2016 )
 
Gabra ghad-Dar tal-Providenza
Written by Matthew Attard   
Sunday, 03 January 2016

Grazzi u prosit tal-generozita' kbira murija mill-parrocca tax-Xewkija b'risq id-dar tal-Providenza fil-gabra li saret fl-ewwel jum tas-sena il-gdida. Il-qalb kbira taghna issarfet f'€2536.75. Il-Mulej zgur li ser ibierek il-qalb generuza taghna u jpattilna ghal din l-imhabba lejn hutna fil-bzonn.

image.jpg 

 

Last Updated ( Monday, 04 January 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Jannar 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 January 2016
 bullettin_03-01-2016.jpg
    Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Jannar
                               2016
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 937