Tuesday, 20 November 2018
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' April 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 02 April 2017
 bullettin_02-04-20171-1024.jpg
 
PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 April 2017

Nhar il-Ħamis 30 ta’ Marzu sar Pellegrinaġġ ta’ talb bix-xbieha ta’ Ġesù Redentur bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tar-Randan, bi tħejjija għall-Ġimgħa Mqaddsa. Il-Pellegrinaġġ, li kien immexxi mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech, beda minn ħdejn il-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena u mexa tul Triq San Bert lejn il-Knisja Rotunda. Matul it-triq ġiet immediata l-Via Sagra. Fi tmiem il-Pellegrinaġġ Mons. Isqof mexxa Konċelebrazzjoni solenni. Fl-omelija tiegħu huwa tkellem dwar il-ħniena li Alla wera magħna fil-passjoni u l-mewt ta’ Ibnu Ġesù. Għadd kbir ta’ nies ħadu sehem fil-Pellegrinaġġ u fil-Quddiesa.

dsc_5735-1024.jpeg
 dsc_5855-1024.jpeg

 

 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2017) L-GHID, IL-QAFAS TAL-HOLQIEN KOLLU
Written by Frans Galea   
Friday, 31 March 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jqajjem_lil_lazru.jpg

Jekk niftħu l-Iskrittura żgur li mhux se nsibu xi trattat li jipprova jiddiskrivi lil Alla, li jipprovdi xi teorija li tittanta tfiehem il-Misteru ta’ Alla.  Fil-Bibbja ma nsibux l-argumenti dwar Alla li nsibu fil-Katekiżmu li fih il-Knisja tifrex it-tagħlim tagħha kollu.  Fil-Bibbja Mqaddsa aħna nsibu stejjer, rakkonti, ġrajjiet, u fuq kollox ismijiet ta’ nies.  M’hemmx paġna waħda li mhix mimlija ismijiet ta’ nies.  Għax l-Iskirttura turina min hu Alla billi xxandar l-azzjonijiet tiegħu, l-indħil tiegħu fl-Istorja ta’ nies differenti.  Jekk tistaqsi lill-Iskrittura min hu Alla, twieġbek: “Alla hu dak li jgħaddi.”  Alla huwa dak li jgħid Kelma u din isseħħ.  Huwa  jgħaddi mill-ħajja tan-nies u jbiddel is-sitwazzjoni tagħhom.  Huwa jgħaddi u jġorr miegħu lill-bniedem minn qagħda ta’ mewt għal ħajja, m ill-jasar għall-ħelsien, mid-dlam għad-dawl, mid-dieqa għall-ferħ, mil-luttu għall-festa.  Għalhekk nistgħu ngħidu li Alla huwa Għid, Alla huwa mogħdija, passaġġ dejjiemi.  Hu ma jistax iwiegħed ħaġa oħra ħlief l-Għid.

 

Jekk inħarsu lejn in-natura ta’ madwarna, lejn il-ħolqien kollu, l-ambjent, dak kollu li jdur madwarna, bi ftit attenzjoni ninduna bil-marka tal-idejn ta’ Alla f’kollox, għax f’kollox hemm il-marka tal-Għid, jiġifieri kollox hu mmarkat minn passaġġ mill-mewt għall-ħajja.  M’hemm xejn statiku, wieqaf.  Kollox għaddej, f’moviment, għax Alla hu Dak li jgħaddi.  Il-lejl mudlam iċedi postu bil-mod il-mod għat-tbexbix taż-żerniq... ix-xemx tixref u tħarrab il-lejl; il-ħolqien jinżel fl-istaġuni mdallma tal-ħarifa u x-xitwa, biex iqum għad-dawl u t-temp sabiħ tar-rebbiegħa u s-sajf; ħafna siġar jinżgħu il-weraq u jsiru qishom mejta, jidħlu fir-raqda tax-xitwa, imma jwarrdu u jarmaw weraq ġdid malli tisbaħ ir-rebbiegħa; l-inġazzar tas-silġ jiksi nofs id-dinja f’lejl twil ħafna xhur, biex jinħall mas-sħana ta’ ħajja ġdida li tinfirex ma’ ħruġ Marzu.  Il-ħolqien kollu jkanta r-rejalta` tal-Għid, ta’ passaġġ mid-dlam għad-dawl.  Donnu kollox hu ritratt ta’ Alla nnifsu.

 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Marzu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 26 March 2017
bullettin_26-03-2017-1024.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2017) DAWL HANIN MEXXINI
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 March 2017

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 
jesus_and_blind_man.jpg

 

Ir-Randan huwa Mixja ta’ konverżjoni, Mixja ta’ daħla f’Fidi aktar adulta.  Huwa mogħdija mill-Eġittu (jasar) għall-Art Imwegħda (ħelsien).  Huwa xbiha tal-Magħmudija tagħna: mixja lejn l-ilma, anzi niżla lejn l-ilmijiet imqaddsa fejn jgħereq il-bniedem il-qadim li writna mingħand Adam, u jitnissel il-Bniedem il-Ġdid li rebaħ għalina Adam il-Ġdid, Kristu Ġesù.  Infatti, fil-Knisja Primittiva, ir-Randan kien ikun kollu kemm hu mimli katekeżijiet tal-aħħar tħejjija għall-Magħmudija tal-katekumeni  li kienu jkunu ilhom xi snin jistennew dan il-mument.  Il-Magħmudija kienet tiġi ċċelebrata u mogħtija biss fil-Lejl Qaddis tal-Għid għax hemm rabta enormi bejn il-Misteru sħiħ tal-Għid ta’ Kristu u l-mewt tal-bniedem il-qadim fl-ilma tal-Magħmudija u l-Qawmien tal-Bniedem Ġdid, għal dejjem rebbieħ fuq il-mewt.

 

Permezz tar-Randan Imqaddes, il-Knisja fis-seklu tagħna trid twissina li anke aħna għandna bżonn mogħdija, mixja, passaġġ minn sitwazzjoni ta’ bruda, jew ta’ reliġjożita` kważi pagana, jew ta’ nuqqas ta’ Fidi, għal Fidi ġdida, Fidi fl-Aħbar it-Tajba.  Anke fiż-żmien tal-lum, anzi iktar minn qatt qabel fl-Istorja tal-Knisja, għandna bżonn nagħmlu esperjenza ta’ “Katekumenat” li jkabbar, isaħħaħ, ixettel il-Magħmudija li rċivejna darba bħala żerriegħa u li forsi baqgħet hekk anke jekk għaddew is-snin.  Miskin il-bniedem li jgħid, “Jiena lest, wasalt.  Jiena nemmen.”  L-ebda bniedem imdawwal fuq ir-rejalta` tiegħu ma jasal biex ilissen dan il-kliem, imma jaf li sal-aħħar jum ta’ ħajtu irid jimxi lejn Kristu u sal-aħħar jum Alla se jiktiblu l-Istorja u jimlihielu b’okkażjonijiet ta’ konverżjoni.

 

 

Last Updated ( Saturday, 25 March 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Marzu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 March 2017
bullettin_19-03-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1135