Thursday, 23 March 2017
           
Home
L-Isqof George Bugeja jaghmel zjara fix-Xewkija
Written by Matthew Attard   
Sunday, 18 October 2015

Ilum il-Ħadd 18 ta’ Ottubru, il-quddiesa tat-8:30 kienet immexxija mill-Isqof koadjatur ta’ Tripli Mons George Bugeja. Waqt din il-quddiesa l-Isqof ta’ messaġġ fl-okkażżjoni ta’ Jum il-Missjoni. Huwa fakkar li kull Nisrani huwa msejjaħ biex ikun missjunarju u jwassal l-messaġġ Nisrani fl-ambjenti tiegħu ta’ kuljum. Huwa ħeġġeġ biex ilkoll kemm aħna insostnu lill-missjunarji mxerrda madwar id-dinja permezz tat-talb u l-karita’. Waqt il-quddiesa l-Isqof ta l-mandat lill-katekisti u wara ltaqa magħhom fis-sagristija. Il-ġabra  li saret waqt  din il-quddiesa ngħatat b’risq l-missjoni l-ġdida li ġiie msejjaħ biex jibda’ jagħti fil-belt ta’ Tripli.  

20151018_090626.jpg 20151018_091959.jpg


 

Last Updated ( Sunday, 18 October 2015 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Ottubru 2015
Written by Frans Galea   
Friday, 16 October 2015
 bullettin_18-10-2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Ottubru
2015
 
Mons Carmelo Mercieca jinghata l-premju Anzjanita' Attiva 2015
Written by Matthew Attard   
Sunday, 11 October 2015

Waqt serata li ġiet organizzata nhar is-Sibt 10 ta' Ottubru Mons. Carmelo Mercieca ngħata l-premju Anzjanita' Attiva. Dan il-premju nazzjonali ingħatalu għal-ħidma kontinwa u ta' siwi li hu ta għal diversi snin b'risq il-komunita' Għawdxija speċjalment fost il-poplu Xewki, li ghal 43 sena kien ir-ragħaj spiritwali tieghu. Minn qalbna nawguralu ta' dan l-għarfien mistħoqq.

 

tistgħu taraw iċ-ċerimonja tal-għoti ta' dan il-ġieħ, billi tidħlu fuq dan il-link: 

http://www.tvm.com.mt/mt/news/monsinjur-carmelo-mercieca-jirbah-il-premju-anzjanita-attiva/ 

 photo.png

Last Updated ( Sunday, 11 October 2015 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Ottubru 2015
Written by Frans Galea   
Friday, 09 October 2015
bullettin_11-10-2015-1024.jpg

 Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Ottubru

                             2015

 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2015) L-IDOL L-KBIR
Written by Frans Galea   
Friday, 09 October 2015

Din hija il- Liturgija tat-Tmienja u Ghoxrin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

tencommandments-1024.jpg
              L-Ghaxar Kmandamenti

 

L-Antifona tad-Dħul tal-Liturġija ta’ dan il-Ħadd tuża kliem kommoventi meta tgħid: “Jekk tal-ħtijiet Int tagħti kas, Sidi, min jista’ jżomm sħiħ?” Hija stqarrija umli tal-bnieden li jagħraf ir-rejaltà tiegħu, tal-istat ta’ miżerja li fiha waqgħet il-kundizzjoni tal-bniedem minħabba d-dnub li writtna, il-waqgħa primordjali fil-Ġnien tal-Għeden.  Għax tassew, ilkoll kemm aħna dnibna fuq li dnibna, żbaljajna eluf u eluf ta’ drabi. “Imma għandek hemm il-Maħfra; għandek insibu l-Imħabba” jkompli jgħid Salm 129 li minnu hi meħudha l-Antifona.

 

San Pawl għandu kliem memorabbli dwar il-qagħda ta’ kull bniedem li għadu ma sabx lil Kristu.  Ma jiswewx l-intenzjonijiet tajba, lanqas il-proponimenti.  Il-bniedem huwa dgħajjef minnu nnifsu u iktar kemm jagħraf dan malajr iktar isir umli u jdur lejn Dak li minnu tnixxi l-unika saħħa li teżisti.  Imma anke din li ddur lejn Kristu mhix daqshekk faċli, anżi hija Grazzja, rigal ta’ Alla mogħtija b’xejn għax ma tistax tinxtara.  Meta huwa mbiegħed minn Alla, il-bniedem ibigħ ruħu lill-qawwiet tad-dinja, ifittex il-Ħajja mhux f’min ħalqu imma fl-allat li joħloq hu.  Lilhom jagħti qima, fuqhom jaħli l-enerġija kollha tiegħu.  Ilkoll kemm aħna għaddejna minnu dan saħansitra dak li jidher qaddis għax anke bil-ħwejjeġ qaddisa jinqeda l-bniedem u jsawwar minnhom allat rivali ta’ Alla l-veru.

 

Read more...
 
Il-Parrocca trodd hajr lill-arcipriet emeritus Mons. Carmelo Mercieca
Written by Frans Galea   
Tuesday, 06 October 2015

Nhar is-Sibt 3 ta' Ottubru fil-knisja Rotunda tax-Xewkija ġiet organizzata Siegħa Adorazzjoni ta' radd il-ħajr għall-ħidma pastorali tal-arċipriet emeritus Mons. Carmelo Mercieca. Kienu preżenti s-saċerdoti tal-parroċċa u membri mid-diversi Għaqdiet reliġjużi, soċjali u ċivili tax-Xewkija flimkien ma' għadd kbir ta' fidili. Kienet preżenti wkoll rappreżentanza tal-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwann.

  Waqt l-Adorazzjoni Mons. Mercieca qasam xi riflessjonijiet tal-Papa Pawlu VI dwar l-Ewkaristija. Imbagħad diversi persuni, f'isem il-komunità, offrew talb ta' radd il-ħajr lil Alla għall-ħidma mwettqa mill-arċipriet Mercieca. Dawn kienu akkumpanjati minn diversi tfal li, ma' kull talba, poġġew xemgħat jixgħelu f'riġlejn l-artal.

 dsc_0320-1024.jpg

           L-Arcipriet Dun Daniel Xerri
                     jipprezenta
       tifkira lil Mons. Carmelo Mercieca

 

 

Last Updated ( Tuesday, 06 October 2015 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 919