Saturday, 10 April 2021
           
Home
HADD IL-PALM TIBDA L- GIMGHA MQADDSA TAL-FIDWA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 April 2019

Din hija il- Liturgija ta' Hadd il-Palm (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

palmsunday-_.jpg

 

Bdejna l-Ġimgħa Mqaddsa li twassalna biex bħala Knisja ta’ Fidi niċċelebraw xi ħaġa kbira u tal-għaġeb għall-umanità kollha: ir-rebħa fuq il-Mewt, kull tip ta’ Mewt li tifni l-bniedem.  X’hemm f’Ħajtek li jdejqek, li jisraqlek il-gost tal-Ħajja, li jnissik tant rigali u grazzji li rċivejt.  Tajjeb. Fuq dik il-ħaġa Kristu ħareġ rebbieħ permezz tal-ubbidjenza u t-trijonf tiegħu fil-Misteru tal-Għid.

 

Imma jien għadni kif għidt li hi l-Knisja ta’ Fidi biss li tista’ tiċċelebrah dan għax hu min kiber fil-Fidi, min ma kienx kuntent bil-Fidi tal-katekiżmu taż-żgħar imma talab għal aktar Fidi, huwa dan li jista’ jiċċelebra l-Velja glorjuża, il-lejl tal-iljieli, għax anke hu daq qawmien minn Mewt għal Ħajja, minn dlam għal Dawl, minn jasar għal Ħelsien. Kollox, kollox, kollox jiddependi mill-Fidi u l-Fidi hi laqgħa ħajja ma’ Kristu li rebaħ il-Mewt.

 

Last Updated ( Saturday, 13 April 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 7 ta' APRIL 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 April 2019
 7_apr_19-2000.jpg
 bullettin_07-04-2019.jpg
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN 2019 L-GHID = MOGHDIJA MILL-MEWT GHALL-HAJJA... GHALIK
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 April 2019

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd tar-Randan (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_u_l_mara_adultera.jpg

 

Ir-Randan għaddej ġmielu u ninsabu noqorbu lejn l-iktar ġimgħa liturġika mportanti għall-Knisja Kattolika u anke għall-Knejjes kollha Nsara. Hija ġimgħa mimlija sentimenti, emozzjonijiet u ċelebrazzjonijiet li jqanqlu fina nostalġija għal Alla, għal Ħajja aħjar... dispjaċir li r-relazzjoni tagħna ma’ Alla, ahhh, setgħet kienet aħjar. Iżda... u dan hu mportanti... waqt li nimmeditaw dak kollu li swejnielu lil Kristu, dak kollu li Hu għamel għalina, id-dippressjoni fil-Ġnien, it-tbatijiet fiżiċi, l-umiljazzjonijiet, l-agunija u l-Mewt, imma wkoll il-Qawmien għal Ħajja ħielsa mill-irbit tal-Mewt, tajjeb li nistaqsu l-mistoqsija fundamentali: Imma jien fejn nidħol f’dan kollu?  Jekk lil Kristu jien swejtlu tant, Hu x’akkwista għalija fil-prattika? 

 

Wieħed jista’ jwieġeb għal dan b’xi teorija, jew b’dak li jgħid il-Katekiżmu, imma din mhix Fidi iżda tagħlim jew tagħrif.  Fil-fond, fil-fond, għaliex Kristu kellu jmut għalik? Xi tgħidlek il-Fidi li hi Grazzja li mhux kulħadd għandu.  Jew il-Ġimgħa Mqaddsa se tibqa’ fuq livel ta’ kultura, drawwiet, folklore, pageants... ħwejjeġ li qatt ma bidlu l-qalb ta’ ħadd.  Min hu int, min jien jien, biex Alla nnifsu kellu jiġi hawn u jħalli li jitgħolla ’l fuq bejn sema u art, imsammar ma’ salib, biex ikun offerta b’risq tagħna ħalli aħna niskappaw mill-Mewt u nidħlu f’Ħajja dejjiema minn issa stess, jekk nemmnu?  F’liema qagħda ninsabu aħna, mela; f’liema qagħda jinsab kull bniedem biex il-Missier ippjana din it-traġedja tal-Imħabba sa minn qabel ma ħalaq kollox?

 

Last Updated ( Saturday, 06 April 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Marzu 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 March 2019
bull_31-3-19_no1.jpg
 bull_31-3-19_no2.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2019) ALLA JIDHOL F’PATT MAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 March 2019

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd tar-Randan (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

lessons-parables-hope-restoration-story-prodical-sonr2c1.jpg

 

L-Istorja tas-Salvazzjoni hija l-Istorja tal-Pattijiet li Alla għamel mal-bniedem.  Permezz ta’ dawn il-pattijiet, Alla mexa mal-bniedem il-mixja twila tal-maturazzjoni tiegħu, sakemm ġabu f’qagħda li kien lest jilqa’ l-aqwa Patt, il-Patt Aħħari u Dejjiemi, li għamel miegħu f’Ibnu Kristu Ġesù.

 

L-ewwel Patt li Alla għamel kien ma’ Noè.  Il-qawsalla li tħabbar li l-maltemp għadda kienet is-simbolu ta’ dan il-Patt.  Il-bniedem primittiv kien jibża’ mill-ambjent naturali li kien imdawwar bih.  Għalhekk Alla nqeda bih biex saffa l-bniedem u l-Patt kien wegħda solenni ta’ Alla li qatt iktar ma kien se jeqred l-umanità bil-meżżi tan-natura.

 

Last Updated ( Saturday, 06 April 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Marzu 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 March 2019
24_marzu_19-2000.jpg
 bullettin_24-03-2019.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1394