Thursday, 24 January 2019
           
Home
MUSICAL “RAJTEK TINBIDEL”
Written by Frans Galea   
Tuesday, 23 May 2017

Nhar il-Ġimgħa u s-Sibt, 19 u 20 ta’ Mejju 2017, fil-knisja Rotunda ttella’ l-Musical “Rajtek tinbidel”, lirika ta’ Mario Borg, skript ta’ John Attard u mużika ta’ Jeoffrey u Julie Thomas. Il-Musical, li kien imtella’ mill-Għaqda Drama Xewkija, kien jitratta l-aħħar ħamsin sena ta’ storja tal-parroċċa, mill-bini tal-knisja tar-Rotunda sal-wasla tal-Orgni l-ġdid. L-orkestra kienet taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Anthony Borg.

dsc_1270-1024.jpeg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 May 2017
21_mejju_2017.jpg    bullettin_21-05-2017-1024.jpg
Last Updated ( Sunday, 21 May 2017 )
 
IS-SITT HADD TAL-GHID HEMM BZONN INSIRU NSARA ‘ADULTI’
Written by Frans Galea   
Friday, 19 May 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gifts-of-the-holy-spirit-jesus-christ.jpg

 

Kien hemm żmien meta s-soċjetà Maltija kienet “Nisranija”.  Dak iż-żmien għadda.  Għadha teżisti tiċlieqa qawwija ta’ kultura hekk imsejħa “Nisranija”, kultura marbuta mal-festi parrokkjali, mal-festi tal-Milied u tal-Għid... mill-bqija, l-vera Knisja ta’ Kristu, il-Knisja li tagħti xhieda ta’ Kristu quddiem kulħadd bla ma tħares lejn l-uċuħ jew tibża’ mill-poter, dan it-tip ta’ Knisja, llum huwa f’minoranza.  Tant hu hekk li l-partiti li qed jikkontestaw l-Elezzjoni Ġenerali m’għadhomx jagħtu wisq kas ta’ xi tgħid din il-Knijsa “ċkejkna”.  Anzi, jafu li partit “Kristjan” (li ma jeżistix f’Malta) m’għandux ċans jirbaħ elezzjoni.  Din hi l-verità quddiem Alla.  Il-Knisja Maltija (u Għawdxija) nfisha, qajla għandha aptit tammettih dan.  Kultant nibża’ li qegħda tidfen rasha fir-ramel għax tibża’ tħares madwarha biex tara l-“Verità” vera.  Tittama li l-“Verità” hi oħra.  Il-kultura hekk imsejħa “Nisranija”, it-tradizzjonijiet, il-folklor, l-attendenzi għal-Liturġiji tal-Ġimgħa Mqaddsa u tal-Milied, kultant qed jagħmlu iktar deni milli ġid għax kapaċi jingannawna.

 

Din hi r-raġuni l-għala l-Knisja tagħna għadha tant sinjura fil-pastorali sagramentali, u tant fqira fl-Evanġelizzazzjoni tal-imbegħdin.  Iċ-ċerimonji fl-erba’ ħitan tal-knisja huma komdi.  “Min ma jridx jiġi, ma jiġix!” jgħidulek.  “Hu jitlef.”  Hu veru li hu jitlef, imma Kristu ma naħsibx li jwieġeb hekk, anke jekk iktar minn darba ma ħajjimx lill-folol u lill-appostli nfushom qalilhom: “Tridux titilqu intom ukoll!”  Dawk li ma jiġux, ovvjament ma jafux min hu Kristu.  Possibbli li hawn nies li ma jafux min hu Kristu?  Il-maġġornaza tal-poplu!  U dawn mhux se jsiru jafu min hu Kristu mil-Liturġija li fiha ma jarawx sens. In-nagħġa li ntilfet ma setgħetx issib triqtha lura; kien Kristu li mar ifittixha.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 May 2017
bullettin_14-05-2017-1024.jpg
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID (2017) KRISTU BISS JAFHA T-TRIQ
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 May 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_wara_qawmien.jpg

 

L-Aħbar li xterdet mad-dinja fl-ewwel Għid Nisrani kienet, u għadha sal-lum, elfejn sena wara, xi ħaġa ta’ barra minn hawn, għax twieġeb għall-ikbar tħannin li jgħammar fl-ispirtu tal-bniedem: tħannin li jgħix għal dejjem, li ma jmutx, li jissupera l-mewt u l-baħħ li din iġġib magħha.  Il-mewt hi l-ikbar problema tal-bniedem, l-ikbar traġedja, l-ikbar monstru li jgħammar sieket fis-subkonxju ta’ moħħu... sieket, imma dejjem hemm jistenna, jistenna l-waqt tad-daqqa aħħarija.

 

Il-bniedem, bħal kull tip ta’ annimal li jgħammar f’did-dinja, għandu fih sors ta’ enerġija enormi, u din hi dik li l-Ingliżi jsejħulha is-“Survival Instinct”.  Il-bniedem u l-annimal jiggranfaw mal-ħajja bil-qawwa kollha tagħhom.  Il-kilba għall-ħajja, jew biex itawwal il-ħajja, imbuttat lill-bniedem jivvinta u javanza f’ħafna oqsma.  It-tfittxija tiegħu għall-etern tnibbet fih enerġija ta’ attivita, mentali u fiżika, biex jagħmel li jista’ biex jibqa’ ftit aktar jgħix.  Din it-tfittxija għal dak li hu etern, sod, ma jispiċċax, weldet ir-reliġjonijiet; ġagħlet lill-bniedem joħroġ minnu nnifsu u jħares ’il fuq lejn Dak ix-Xi Ħadd li fl-istint tiegħu l-bniedem ħass li żgur qiegħed hemm fis-skiet tal-ispazji.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 May 2017
bullettin_07-05-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1158