Sunday, 24 March 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 02 July 2017
bullettin_02-07-2017-1024.jpg 2_lulju_2017.jpg
 
IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) HEMM HTIEGA LI NKUNU FI KNISJA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 July 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tlettax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

jesus-preaching.jpg-v1317889020.jpg

 

Ilu ħafna, meta konna għadna żgħar konna nitgħallmu bl-amment ħafna vrus mill-Katekiżmu.  Min jaf kemm kantalieni fil-kmamar tad-duttrina!  L-ewwel vers li konna nitgħallmu hu mitqlu deheb għalina għax hu Dawl, jagħti sens lill-eżistenza tal-bniedem.  Dan il-vers kien jgħid, bejn wieħed u ieħor: “Alla ħalaqni biex ngħarfU, inħobbU, naqdiH u mmur ingawdiH għal dejjem.”  M’hemmx kelma żejda!  Min tassew jemmen dan, jaf mnejn hu ġej u fejn hu sejjer!  Imma mhux lakemm tagħfas buttuna.  Biex ngħixu dawn il-ftit kelmiet, Alla jwettaq proċess f’ħajjitna, proċess ta’ maturità fil-fidi li jieħu ż-żmien.

 

Dan il-proċess nistgħu insejħulu “konverżjoni”.  Normalment b’”konverżjoni” nifhmu li wieħed ħażin isir tajjeb, li midneb jersaq lejn Alla u ma  jidnibx iktar, jew almenu jidneb ħafna inqas minn qabel...  Imma l-konverżjoni hi ħafna iktar minn hekk.  Il-konverżjoni hi l-proċess ta’ għarfien dejjem akbar tal-Missier, li wera ruħu lilna f’Ibnu Ġesù Kristu.  Iktar kemm ngħarfuH, iktar inħobbuH, għax meta ngħarfu lilU nkunu ngħarfu l-Imħabba ta’ barra minn hawn li biha aħna maħbubin.  U meta nħobbuh, minn qalbna nkunu rridu naqduH, nagħmlu r-Rieda tiegħU, nagħmlu dak li jgħidilna nagħmlu fil-Vanġelu. U jekk dan kollu jseħħ f’ħajjitna, aħna nafu li hemm wirt jistenniena, u dan il-wirt hu l-Ħajja li ma tispiċċa qatt fejn kull demgħa tiġi xxuttata, fejn ma jkunx hemm iktar dlam, tbatija, uġigħ ta’ qalb, mard u biża’.  Hemm ingawduH, u daqshekk!

 

 

Last Updated ( Sunday, 02 July 2017 )
Read more...
 
JUM IL-FESTA TAL-PATRUN TAGHNA SAN GWANN
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Il-Ħadd 25 ta’ Ġunju ġew fil-milja tagħhom il-festi ad unur ta’ San Ġwann Battista 2017. Fid-9.00am saret il-Quddiesa Pontifikali mmexxija minn Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex. Ipprietka P. Marcello Ghirlando OFM. Filgħaxija fis-6.15pm saret Konċelebrazzjoni li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri bis-sehem tax-Xewkin li joqogħdu barra mir-raħal. Ipprietka Dun Roberto Gauci. Imbagħad fit-8.00pm ħarġet il-Purċissjoni bl-istatwa artistika ta’ San Ġwann. Meta l-istatwa waslet quddiem id-Dar Parrokkjali fi Triq Indipendenza, ġiet akkumpanjata bit-talb u l-kant sal-pjazza mill-folla preħenti. Wara d-dħul tal-Purċissjoni fil-knisja ingħatat il-Barka Sagramentali.

dsc_5366-1024.jpeg
 dsc_6197-1024.jpeg
 dsc_6415-1024.jpeg

 

 
SOLENNITÀ TAT-TWELID TAL-BATTISTA
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Nhar is-Sibt 24 ta’ Ġunju 2017 kienet taħbat is-solennità liturġika tat-twelid ta’ San Ġwann Battista. Filgħodu fid-9.00am saret Quddiesa ta’ radd il-ħajr bil-kant tat-Te Deum li tmexxiet minn Mons. Carmelo Mercieca, ex-arċipriet tal-parroċċa. Filgħaxja fis-7.30pm saret it-Translazzjoni solenni bir-Relikwija ta’ San Ġwann Battista u mbagħad Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons. Trevor Sultana, arċipriet tal-parroċċa tal-Għarb. Ipprietka il-Kan. Joseph Zammit. F’din l-okkażjoni ħadu sehem l-emigranti Xewkin li kienu jinsabu fostna għall-Festa. Wara, ingħatathilhom tifkira tal-okkażjoni u kellhom refreshments fis-sagristija. Kienet preżenti wkoll delegazzjoni minn Castel Venere, fl-Italja, wieħed mill-irħula li magħhom ix-Xewkija hi ġemellata.

dsc_4705-1024.jpeg

 
IT-TIELET JUM TAT-TRIDU
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju 2017 kien it-tielet jum tat-Tridu bi tħejjija għall-Festa. Dakinhar ħabtet ukoll is-solennità liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù. Filgħodu sar nofs ta’ nhar adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. Filgħaxija mbagħad dħalna fil-Vġili tas-solennità liturġika ta’ San Ġwann. Fis-7.30pm saret Konċelebrazzjoni solenni bil-prietka tat-tielet jum tat-Tridu.

dsc_4410-1024.jpeg

 
IT-TIENI JUM TAT-TRIDU
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Il-Ħamis 22 ta’ Ġunju 2017 kien it-tieni jum tat-Tridu tal-Festa ta’ San Ġwann. Fid-9.00am saret Quddiesa għall-morda u l-anzjani li fiha ngħata s-sagrament tal-Griżma tal-morda. Wara kellhom refreshments fis-sagristija. Imbagħad fis-7.30pm saret il-Konċelebrazzjoni bil-prietka tat-tieni jum tat-Tridu. Il-Quddiesa tmexxiet minn Mons. Pawlu Cardona, vigarju episkopali għall-Kleru. Wara saret il-Kurunella, tkantat l-Antifona u ngħatat il-Barka Sagramentali.

dsc_3838-1024.jpg

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1178