Friday, 22 September 2017
           
Home
IT-TIENI HADD TAL-GHID (2016) IS-SLIEM TAGHNA BISS FI KRISTU MQAJJEM MILL-MEWT
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 April 2016

Din hija il- Liturgija  tat-tieni Hadd ta' l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa

gesu_ma_l-appostli_wara_li_qam.jpg
 Gesu ma' l-Appostli waqa il-Qawmien
                         mill-mewt

Il-bniedem ifittex is-sliem u s-serħan tal-moħħ f’kull ħaġa li jagħmel.  Sew it-tajjeb li jagħmel u anke l-ħażin, kollox ġej minn din l-enerġija li Alla poġġa fil-bniedem: li jfittex is-sliem, għax Alla ħalaq il-bniedem għas-sliem.  Naturalment, billi l-Mulej ħalliena liberi li nagħżlu li nimxu fi triqatu jew le, sikwit nużaw din l-enerġija, din ix-xewqa kbira għas-sliem biex inwettqu ħwejjeġ li wara jiddispjaċina minnhom.  Eva, u żewġha magħha, ħasbet li jekk tiekol mis-siġra tal-għarfien tat-tajjeb u l-ħażin, is-siġra tal-għerf, hija ssir bħal Alla u jkollha s-sliem.  Fettxet is-sliem fejn flok sliem kien hemm il-mewt.  Din hi x-xorti ta’ ħafna minna, anżi hi x-xorti tagħna lkoll għax sikwit infittxu l-Ħajja, is-Sliem fejn hemm l-għawġ, l-inkwiet, is-swied il-qalb u l-mewt.  Jiġifieri, fejn hemm id-dnub.

 

L-Iskrittura mimlija ġrajjiet bħal dawn.  Id-dnub ta’ Adam u Eva intiret mil-laħam kollu li tnissel minnhom.  Il-bniedem itawwal idu għas-Sliem u flok Sliem jikseb qerda għax ma jafdax f’Missieru li ħalqu, anzi jissuspetta fih li jrid ixekklu, li jrid jeħodlu l-ħelsien, li ma jridux jgħix kuntent.  Jaħseb li kull ħaġa li f’għajnejh tidher tajba u togħġbu, donnu li hemm liġi jew preċett bejnu u bejnha.  Din hi n-natura mwaqqa’ tagħna, miġbuda lejn id-dnub u t-taħsir, u finalment, lejn il-mewt.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Marzu 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 27 March 2016
bullettin_27-03-2016-1024.jpg
    Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Marzu
                               2016
 
IS-SAHRA FIL-LEJL QADDIS TAL-QAWMIEN, 2016 TAL-MULEJ MILL-IMWIET
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 March 2016

Din hija il- Liturgija  tas-Sahra fil-Lejl Qaddis Tal-Qawmien bi hsibijiet  min Joe Rapa

jesus-christ-resurrected-pics.jpg
                    Kristu Rxoxt

 

Id-dinja titbellah wara n-nies setagħna; titgħaxxaq b’min jagħmel suċċess; tqim u tirrispetta min għandu l-fama li jasal fejn irid bla wisq skrupli.  Il-pajjiżi li jikkmandaw id-dinja huma dawk li għandhom saħħa militari, huma sinjuri.  Id-dinja temmen fil-vjolenza u l-kredu ta’ ħafna minna hu li fejn hemm l-inġustizzja u l-vjolenza, kaxkar kollox b’iktar vjolenza.  Hekk jinbtu l-gwerer kollha.  Ilkoll kemm aħna għandna fina l-ispirtu ta’ Barabba li kien jemmen fil-vjolenza biex jagħmel ġustizzja, biex jeqred il-ħażen.  Aħna naħsbu li l-ħażen jibża’ u jilbet biss quddiem minn hu b’saħħtu, min kapaċi jrażżnu bil-vjolenza.  Bħalissa għandna l-fundamentalisti tal-Istat Islamiku li qed jagħmlu ħerba u jaqtgħu irjus in-nies, u aħna lkoll nemmnu, ‘deep down’ li jekk tidħol l-Amerika u tkisser kull m’hemm, malajr neħilsu minnhom.

 

Dan hu li naħsbu aħna, imma jiddispjaċini ngħid li dan mhux kif jaħsibha l-Vanġelu.  Żgur li mhux kif kien jaħsibha Ġesù Kristu.  ‘Min jagħti bis-sejf, bis-sejf imut.’ qal darba.  Kristu deher fid-dinja biex jitqabad kontra l-ikbar vjolenza li qatt ġrat lill-bniedem: il-mewt li daħlet bid-dnub.  Hu tqabad kontra l-mewt mhux bl-armi tal-vjolenża imma billi intelaq bħal ħaruf meħud għal qatla.  L-Apokalissi jgħid li l-bhima tintrebaħ biss mill-Ħaruf b’għonqu mħanxar li hu Kristu.  Il-Ħaruf b’għonqu mħanxar isir l-iljun rebbieħ.  L-Imħabba biss tista’ tirbaħ il-ħażen – dan hu li jgħid u jxandar il-Kristjaneżmu.  Meta l-Isis qaabdu dawk l-għoxrin Nisrani fil-Libja u ġagħluhom jinżlu għarkopptejhom biex jaqtgħulhom rashom, ma stajtx ma nhewdinx li din hi l-vera rebħa fuq il-ħażen: li wieħed jinżel bħal ħaruf quddiem il-bojja.  Għalija dak il-video għamel ħsara li dawn in-nies ħżiena ħafna iktar mill-bombi li l-Amerikani qegħdin iwaddbulhom mill-għajru.  Għax il-vjolenza tnissel vjolenza u l-mibegħda tnissel mibegħda, imma Kristu (u bħalu n-Nisrani!) ġie fid-dinja biex jilqa’ l-vjolenza fuqu u ma jroddhiex lura biex hekk jinkiser iċ-ċirku vizzjuż ta’ inġustizzja – tpattija – vjoloenza – tpattija...  Il-qattiela għad jiddispjaċihom tal-wirja li għamlu b’dawk l-għoxrin ħaruf nisrani fuq il-bajja fil-Libja.

 

Read more...
 
Il-Parrocca tax-Xewkija tiftah il-Gimgha Mqaddsa bil-Funzjoni ta' Hadd il-Palm
Written by Frans Galea   
Monday, 21 March 2016

     Nhar il-Hadd 20 ta' Marzu 2016, il-Knisja fakkret it-tifkira ta' Hadd il-Palm. Fix-Xewkija sar it-tberik tal-palmu z-zebbug mil-Arcipriet Mons. Daniel Xerri u wara saret purcissjoni mid-dar tal-parrocca sal-Knisja Rotunda akkunpanjata mit-tfal flimkien mal-poplu. Fid-9.00am bdiet il-Koncelebrazzjoni mil-Arcipriet Mons. Daniel Xerri flimkien ma' sacerdoti Xewkin. Ghal izjed ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija Parish u ix-Xewkija.net

 dsc_0712-1024.jpg
 dsc_0768-1024.jpg

 

 
Festa ta' Marija Addolorata fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Monday, 21 March 2016

    Nhar il-Gimgha 18 ta' Marzu 2016, il-parrocca taghna fakkret is-Seba' Duluriji ta' Ommna Marija . Fis-sitta  saret Koncelebrazzjoni mmexxija minn Dun Noel Saliba flimkien ma' sacerdoti Xewkin biex wara bdiet hierga l-purcissjoni peagent  tad-Duluri. Fil-purcissjoni hadu sehem mijiet ta' personaggi flimkien mal-Banda Prekursur tax-Xewkija. Ghal izjed ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija Parish u ix-Xewkija.net

dsc_0257-1024.jpg
 dsc_0565-1024.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Marzu 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 March 2016
bullettin_20-03-2016.jpg
       Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Marzu
                                 2016
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 995