Sunday, 05 July 2020
           
Home
L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-IKEL TAL-MULEJ JAGHTI L-GHERF
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 August 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesuscommunion.png

 

Hawn għerf u għerf.  Irrid ngħid, hawn għerf mod u għerf mod ieħor. Il-Mulej tana intelliġenza għax ried li nkunu superjuri għall-annimali u ried li nuzaw l-intelliġenza u r-raġuni tagħna biex Hu jkompli jirfina permezz tagħna dan il-Ħolqien kollu meravilja li dawwarna bih.  Għalhekk l-għerf naturali tal-bniedem huwa Grazzja ta’ Alla, rigal tal-Imħabba tiegħu, u dan l-għerf għen lill-bniedem jagħmel avanzi kbar f’kull qasam tal-Ħajja.

 

Il-Knisja nnifisha minn dejjem għenet u għamlet li setgħet biex tgħin il-bniedem jimxi ’l quddiem fl-edukazzjoni.  Meta l-ideja ta’ Stat li jieħu ħsieb kollox kienet għadha primittiva ħafna, u meta l-ideja ta’ gvern kienet għadha tfisser sultan li bl-armata tiegħu jieħu ħsieb u jiddefendi s-sudditi tiegħu, u ftit li xejn iktar, kienet il-Knisja li kienet timbotta ’l quddiem l-għerf materjali.  Dan kienet twettqu l-aktar fil-monasteri kbar li nibtu kullimkien fil-Medju Evu.  Kienet il-Knisja u l-influwenza tagħha li welldet l-ideja ta’ “università” fil-kultura tal-punent. L-universitajiet bdew jeżistu fl-aqwa tal-Medju Evu meta l-kultura Kattolika kienet fl-aqwa tagħha fl-Ewropa.  Xi wħud jagħmluha tal-bravi u jitkellmu kontra l-Medju Evu u jgħajru lil xi ħadd li għadu jaħsibha bħal tal-Medju Evu bla ma jkunu jafu x’qed jgħidu, u mingħajr qatt ma studjaw ftit fuq dan iż-żmien sabiħ li fih il-kultura Ewropeja tat frott enormi.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 t'Awwissu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 12 August 2018
 12_aww_18.jpg
 bullettin_12-08-2018.jpg
 
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) &OBZ IL-MEWT U HOB{ IL-HAJJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 August 2018

Din hija il- Liturgija tad-Dsatax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-preaching-to-the-apostles.jpg

 

Il-Liturġija tal-Kelma ta’ dawn il-Ħdud sajfin qegħda tkellimna ħafna fuq l-ikel, fuq il-Ħobż tal-Ħajja.  Ngħiduha kif inhi, il-Kristjaneżmu kollu jitkellem fuq Ħajja jew Mewt. Dan hu s-suġġett tal-Istorja tas-Salvazzjoni.  Kristu jgħid ħafna drabi li min jemmen fiH ma jmut qatt.  Għal dan hu ġie fid-dinja, biex imut hu flok il-bniedem, biex il-bniedem ikollu l-Glorja u l-hena taċ-ċerteżża li hu mhu se jmut qatt, anke jekk jgħaddi mill-Mewt fiżika.

 

Il-Mewt hi l-ikbar għadu tal-bniedem.  Hija l-monstru li l-ħsieb tagħha hu dejjem hemm, fis-subkonxju ta’ moħħna, dejjem jikkondizzjonana, dejjem iġagħalna naħarbu, ħafna drabi fid-dnub. Il-Mewt ma ħalaqhiex Alla, tgħidilna l-Bibbja, imma hija l-frott awtomatiku tad-Dnub, għax id-Dnub ifisser li int tinqata’ mill-Ħajja.  Aħna lkoll nitwieldu b’natura suġġetta għal dan il-monstru, u l-biża’ tagħha jagħmel minna lkoll egoisti.  Mhux għax aħna ħżiena, imma aħna lsiera.  Il-bniedem il-ħin kollu jfittex li jiskappa mill-frosta tagħha.  Dan hu s-“survival instinct” li hemm kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 t'Awwissu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 August 2018
 5_aww_18.jpg
 bullettin_05-08-2018.jpg
 
IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-HOBZ TAL-HAJJA DEJJEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 August 2018

Din hija il- Liturgija tatTmintax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 manna.jpg

 

Id-dinja llum mimlija skejjel, kulleġġi, akkademji, universitajiet..., dak kollu li trid, fil-qasam tal-edukazzjoni. Għandna għalfejn nirringrazzjaw lil Alla ta’ dan għax uliedna jsibu min jgħinhom biex jilħqu livell għal karriera li barra li tipprovdilhom indipendenza finanzjarja, tagħtihom sodisfazzjon li qed jipproduċu xi ħaġa mportanti għas-soċjeta.  Ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, kiber l-għerf akkademiku tal-bniedem. Żviluppa filosofiji, sistemi tal-psikoloġija, ideat li welldu ideoloġiji politiċi.  Kotba fuq kotba; studji fuq studji; riċerki, tfittix, esperimenti... dan kollu biex jifhmu dejjem aktar lill-“bniedem”.

 

Min hu l-bniedem?  Kristu jaqta’ għad-dritt.  Elfejn sena ilu qal li hemm żewġ tipi.  Bnedmin ħajjin u bnedmin mejtin.  Il-biċċa l-kbira huma “mejtin”, anke jekk jieħdu n-nifs.  Oħrajn huma “Ħajjin” tassew.  U Kristu tana ritratt tal-bniedem “Ħaj”: id-Diskors tal-Muntanja.  Lil Nikodemu qallu: “Trid titwieled mill-ġdid.”  Jiġifieri għal Kristu l-“mejtin” mhumiex dawk li ma jemmnu b’xejn, jew jobogħdu lill-Knisja biss, iżda anke nies “reliġjuzi” u ta’ fama tajba bħal Nikodemu, bniedem ta’ intenzjoni u rieda tajbin.  Kristu jgħid lili u lilek li għandna bżonn nitwieldu mill-ġdid biex nidħlu fil-Ħajja vera rebbieħa fuq il-mewt ġa minn hawn stess. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Lulju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 July 2018
 29_lulju_18.jpg
 bullettin_29-07-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1312