Friday, 24 May 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 20 t'Awissu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 August 2017
20_awissu_2017_2-1024.jpg
 bullettin_20-08-2017-1024.jpg
 
L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) INT MIN INT, JEKK TEMMEN ISSALVA
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 August 2017

Din hija il- Liturgija  ta' L-Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

michael_angelo_immenraet_-_jesus_and_the_woman_of_canaan.jpg

 

Hemm ftit vrus fit-Tielet Kapitlu tal-Vanġelu ta’ San Ġwann li huma famużi u li jiġbru fihom il-Bxara tas-Salvazzjoni fi Kristu.  Dan il-Vanġelu jgħid: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lill-Ibnu l-Waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem.  Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu.  Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma emminx fl-Isem tal-Iben il-Waħdieni ta’ Alla.”  (Ġw. 3, 16-18). 

 

Hemm bosta reliġjonijiet li matul il-mixja tas-sekli wegħdu salvazzjoni f’isem Alla, imma l-Aħbar Nisranija togħla ’l fuq għax turi lil Alla jagħti lil Ibnu stess biex jassigura s-Salvazzjoni lill-bniedem.  Jekk Alla nqeda b’ħafna affarijiet biex jiġbed l-individwu lura minn tarf is-sies tat-telfien, hawn issa qed jinqeda bil-“kollox” tiegħU, bl-aqwa ħaġa li seta’ jagħti.  Fi Kristu, l-Missier jasal fl-ogħla quċċata tal-għotja tiegħU.  Hawn l-Imħabba tinagħta totalment għall-għadu, u m’hemm xejn x’jinagħta iktar lili u lilek.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 t'Awissu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 August 2017
13_awwissu_2017_edit2.jpg     bullettin_13-08-2017-1024.jpg
Last Updated ( Sunday, 13 August 2017 )
 
IKLA FRATERNA G&AS-SACERDOTI TAL-PARROCCA
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 August 2017

Fl-okkażjoni tal-btajjel tas-sajf, nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Awwissu 2017 saret ikla fraterna għas-saċerdoti tal-parroċċa, li għaliha kienu mistednin ukoll is-saċerdoti Xewkin li jinsabu barra mill-parroċċa u dawk imsefrin li bħalissa jinsabu fostna għall-mistrieħ. Għall-ikla kien preżenti wkoll Mons. Isqof. L-ikla saret fid-Dar Parrokkjali.

 

ikla_sacerdoti-1024.jpeg

 

 
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IT-TAQBIDA TAL-FIDI
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 August 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Dsatax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

peter-walking-on-water.jpg

 

X’inhi dik il-kariżma, rigal mogħti minn Alla, li huwa n-Nisrani biss li għandu?  Liema hi dik il-ħaġa li jekk għandek lilha tista’ tgħid li int Nisrani adult, jekk m’għandekx għadek m’intix, anke jekk int twajjeb ħafna, ta’ karattru sabiħ, tħobb lill-Knisja eċċ.  Kull Nisrani veru għandu d-Dixxerniment.  Kelma forsi tqila imma ta’ mportanza enormi.  Id-Dixxerniment ifisser li jkollok id-Dawl ġej minn Alla biex tara sens f’kollox.  Xejn ma jiġri b’kumbinazzjoni.  Kollox ġej minn Alla, jew jiġri għax iħallih jiġri Alla.  Jekk għandek Dixxerniment ifisser li tinduna li Alla qed jgħidlek xi ħaġa b’dak li jiġrilek, tajjeb jew ħażin.  Id-Dixxerniment huwa li int ikollok għajnejn spiritwali li kapaċi jaraw dak li ħaddieħor ma jarax.  U n-Nisrani għandu Dixxerniment mhux biss fuq l-Istorja tiegħu imma wkoll fuq dik tal-oħrajn.  Il-Profeti u n-nies ġusti tal-Iskrittura kienu magħrufa mhux għax kienu jħabbru x’ser jiġri, imma għax kienu jfissru dak li ġara u li kien qed jiġri dak il-ħin madwarhom, anke jekk xi wħud bid-Dixxerniment li kellhom, setgħu anke  jipprevedu x’se jiġri fil-futur, kif kienet se tispiċċa l-biċċa.

 

Ħafna nies li huma tajbin, ta’ karattru li ma tista’ tgħid xejn fuqu, li jħobbu lill-Knisja, jħobbu jitolbu, huma reliġjużi... m’għandhomx dan id-Dixxerniment għax m’humiex Insara.  Hawn ħafna nies qaddisin fid-dinja li mhumiex Insara, imma n-Nisrani għandu dan li ħadd iktar m’għandu:  li jiġi xi ħadd quddiemu bi problema u d-Dawl li jġorr fih jgħinu jaqrah lil dan il-bniedem qisu ktieb miftuħ.

 

 

Last Updated ( Saturday, 12 August 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 t'Awissu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 August 2017
bullettin_06-08-2017-1024.jpg
 6_awwissu_2017.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1194