Thursday, 21 November 2019
           
Home
IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2018) ALLA J{OMM KUNTATT MAGHNA
Written by Frans Galea   
Friday, 26 January 2018

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu.jpg

 

Aħna għandna l-ideja żbaljata li kollox beda mal-bniedem ‘modern’; li qabel iż-żmien tagħna kien hemm biss żminijiet mudlama; li l-bniedem ‘modern’ huwa xemx ta’ għerf li vvinta kollox u dawk li ġew qabel kienu antikwati, injoranti u lura.  Il-verità hi li huwa minnu li fiż-żminijiet moderni l-bniedem għamel avanzi kbar fix-xjenzi, fit-teknoloġija, fil-mediċina... u ngħiduha kif inhi, fl-armamenti tal-gwerra li kapaċi jisparixxu lid-dinja mill-univers!  Imma l-bniedem tal-lum sab ħafna affarijiet lesti biex fuqhom jibni.  Mhux hu kien li vvinta r-rota, biex ngħidu hekk.

 

Pereżempju, fil-lingwaġġ polemikuż li jintuża f’dibattiċi dwar suġġetti jaħarqu f’pajjiżna, u anke barra, min ma jaqbilx mal-kultura dominanti li hi moda bħalissa, u għada ċċedi quddiem xi moda oħra, jgħajruk “tal-medjuevu”.  Smajt wieħed, li mhux iblah, jgħid li jekk jgħajruh “tal-medjuevu” iħossu kburi għax il-medjuevu kien żmien fertili mmens għall-bniedem li fih twieldu l-universitajiet il-kbar tal-Ewropa u l-kontinent tagħna ra trasformazzjoni sħiħa f’ħafna oqsma.  Il-bliet il-kbar li għandna llum, sabu spirtu u ħeġġa ta’ espansjoni f’dawk iż-żminijiet, biex ma ngħidu xejn għall-meravilji tal-arkitettura li welldet katidrali u abbaziji majestużi kullimkien.  Kien żmien li l-Knisja tat għad-dawl qaddisin kbar u għorrief bħal San Tumas ta’ Aquino, San Franġisk, San Duminku u oħrajn.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 January 2018
 21_jan_18.jpg
 bullettin_21-01-2018-2000.jpg
 
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2018) IZ-ZMIEN LI JIDDOMINANA
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 January 2018

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-and-disciples-in-boat-2000.jpg

 

Il-Liturġija tal-Kelma tat-Tielet Ħadd Matul is-Sena se tkellimna dwar iż-żmien.  Illum il-bniedem m’għandekx għalfejn twissih jew twiddbu fuq iż-żmien, almenu fejn jidħlu l-ħwejjeġ tad-dinja!  Il-bniedem sar ossessjonat biż-żmien, bil-ħin dejjem għaddej.  Iż-żmien sar toqol, b’wiċċ l-arloġġ donnu jrid jinkina, donnu l-argużin, l-għassies ta’ fuqna li jfaqqagħlna l-frosta kull meta nitlajjaw xi ftit. 

 

Bil-progress kollu tal-bniedem, bit-teknoloġija li f’sekonda tagħmillu dak li kien jeħodlu jum sħiħ biex jagħmlu qabel, xorta waħda l-ħajja saret ġennata, mgħaġġla wisq, anzi tellieqa kontra l-ħin u donnu li dak l-imbierek arloġġ jiġri iktar minn kulħadd.  Staqsu lill-mara, li barra li tmur taħdem daqs raġel, trid issajjar, tnaddaf, titfa’ l-ħasla fil-magna...  “Stress” saret kelma li kulħadd jaf xi tfisser.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 January 2018
14-1-18bull-2000.jpg
 bullettin_14-01-2018-2000.jpg
 
IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MULEJ QED ISEJJAHLEK G&AL XI HAGA
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 January 2018

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

stdas0374-1.jpg

 

Il-Magħmudija li rċivejna ta’ żgħar hija xhieda, sinjal ta’ xi ħaġa kbira fl-eżistenza tagħna, dejjem jekk neħduha bis-serjetà.  Il-Magħmudija ma kinitx sempliċi rit soċjali, merħba lit-tarbija fid-daħla tagħha fil-familja tal-bnedmin.  Għal ħafna dan il-mument tant importanti ġie ridott għal dan: mument ta’ ferħ u ta’ ċelebrazzjoni għax għandna membru ġdid fil-familja.  Iktar minn dan, u wisq iktar minn dan, hu l-fatt misterjuż li fil-Magħmudija, Alla nnifsu jidħol f’Patt mat-tarbija, Patt li kien iddestinat minn sa qabel ma nħalqet id-dinja (daqshekk hu mportanti!).  Il-Magħmudija hija xhieda ta’ Sejħa li Alla jkun qed jagħmel lill-bniedem.

 

Il-Magħmudija daħlitna mill-ewwel f’rejaltà misterjuża: it-taqbida li teżisti fl-univers bejn it-“tajjeb” u l-“ħażin”.  Alla jitqabad kontra l-qawwiet tad-dlam biex jeħles lill-bniedem, u jinqeda bil-bniedem biex jagħmel dan.  Fil-Magħmudija Alla sejjaħlek biex, b’għażla ħielsa, tieħu sehem f’din it-taqtigħa fuq in-naħa tas-sewwa, tat-tajjeb.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 January 2018
07-01-18bull-2000.jpg
 bullettin_07-01-2018-2000.jpg
Last Updated ( Sunday, 07 January 2018 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1245