Friday, 24 February 2017
           
Home
IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 FIDI GHAL ZMINIJIET GODDA
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 August 2015

Din hija il- Liturgija tal-Wiehed u Ghoxrin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

trinita_qaddisa-1024.jpg
            It-Trinita' Mqaddsa

 

Sikwit ngħidu li qegħdin ngħixu fi żminijiet ġodda, żminijiet speċjali, imma kull żmien hu ġdid u anke speċjali għal dawk li jkunu jgħixu fihom.  Imma l-Istorja taż-żminijiet tiġbor flimkien kuluri differenti skont iż-żmien li jkun, kull żmien bil-kulur tiegħu, bl-impressjoni li jħalli warajh.  Hemm żminijiet oskuri, mdallma, li l-bniedem jiddarras jiftakar fihom; hemm oħrajn li joffru kuluri iktar ċari u isbaħ.  Dan jgħodd ukoll għall-Istorja tal-ħajja personali tagħna, naturalment.

 

Huwa Alla li qiegħed imexxi l-Istorja tad-dinja.  Min għandu l-Fidi m’għandu jkollu l-ebda dubju fuq dan għax ma jistax ikun li Alla jitlef il-kontroll ta’ dak li ħalaq Hu stess għax allura jiġi li l-ħolqien huwa akbar minn min għamlu.  Hu veru li Alla hu Imħabba u għalhekk ta lill-ħlejjaq tiegħu, speċjalment lill-bniedem il-libertà jekk jikkoperax miegħu jew le, imma, fl-aħħar mill-aħħar Alla jdawwar kollox għall-ġid, l-aktar għall-ġid tal-magħżulin tiegħu, kif jgħidilna San Pawl. Anke r-raġuni tgħidulna dan.

 

Last Updated ( Saturday, 22 August 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 t'Awwissu 2015
Written by Frans Galea   
Monday, 17 August 2015
bull_16_8_2015.jpg
  Il-Bullettin tal-Hadd 16 t'Awwissu
                            2015
 
L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 JEW MA’ GESÙ JEW MITLUFIN AHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 August 2015

Din hija il- Liturgija ta' l-Ghoxrin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_il-hobz_tal-hajja.ashx.png
          Gesu il-Hobz tal-Hajja

 

Il-Liturġija ta’ dan il-Ħadd, fl-Antifona tagħha, tgħidilna li “Jum wieħed fit-tempju tal-Mulej hu aħjar minn elf jum f’post ieħor.”  Hawnhekk, fit-tempju ma jfissirx bil-fors fil-knisja tal-ġebel imma f’relazzjoni intima’ mal-Mulej, tgħix qrib tiegħu, ikun Hu l-Alla tiegħek, ’il fuq minn dak kollu li jokrob għalih il-ġisem.  Jum wieħed f’din il-ħbiberija ma’ Dak li ħabbek tant li ħalqek mix-xejn u li qabel ħalqek int ġa kont teżisti bħala ħsieb, bħala pjan fil-moħħ etern u meraviljuż tiegħU, jum wieħed miegħu aħjar minn elf jum mitluq għall-ġibdiet tad-dinja.

 

Hawn min lest li jagħti ħajtu bħala xhieda għal din il-verità.  Hawn min daq id-dinja u mhux elf jum għadda fi ħbiberija magħha imma wisq iktar.  Hawn min jasal għall-punt li jmut u xorta għadu jfittex fid-dinja dak li ma sabx f’ħajtu kollha.  Hawn oħrajn li kibru u qatgħu qalbhom għax għalkemm id-dinja ddiżappuntathom bil-kbir, xorta ma fittxewx alternattiva, xorta ma komplewx ifittxu band’ oħra u għalhekk jgħixu f’nostalġija għall-imgħoddi meta l-ispirtu tagħhom kien mimli tama u ottimiżmu, żmien iż-żogħżija meta l-aktar li niżżewġu mad-dinja.

 

Last Updated ( Saturday, 15 August 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 9 t'Awwissu 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 August 2015
bull_9_8_2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 9 t'Awwissu 2015
 
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 KRISTU HUWA R-RISPOSTA GHALL-GUH TAL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 August 2015

Din hija il- Liturgija tad-dsatax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_jghallem_bil_paraboli.jpg
           Gesu jghallem lil poplu

 

F’dawn il-ġimgħat sħan tas-sajf, il-Knisja iffokat il-Liturġija tal-Kelma għall-Ewkaristija tal-Ħdud fuq Kristu bħala l-ħobż ħaj li jagħti l-Ħajja vera, il-Ħajja tassew lill-bniedem.  Fuq dan is-suġġett, għan-Nisrani m’hemmx logħob bil-kliem.  M’hemmx rispetti għall-opinjoni ta’ dawk li ma jaqblux miegħu, rispett lejn l-opinjoni ta’ dawk li ma jemmnux jew jemmnu f’xi reliġjon oħra.  In-Nisrani jaf, għax esperjenzja, ġarrab f’laħmu, li ikel wieħed biss hemm li jtaffi l-ġuħ profond li kull maħluq iħoss, ġuħ mhux li jkiddek fiżikament u malajr taqtgħu billi tiekol sandwich, jew ċikkolata, jew tordna hamburger.  Il-ġuħ li jimmarka kull bniedem, raġel jew mara huwa l-ġuħ għall-Ħajja vera, il-ġuħ li jimbotta lilek u lili nfittxu din il-Ħajja f’elf mitt ħaġa, il-ġuħ li huwa l-għerq ta’ tant frustrazzjonijiet, tant nuqqas ta’ sodisfazzjon.  Għaliex il-bniedem jippretendi tant mill-Ħajja?  Għaliex hu tant diffiċli biex jissodisfa ruħu?  Għaliex tant enerġija li tinħela biex wieħed jimla ħajtu, biex isib is-sens, biex ikun tassew kuntent, biex jaċċetta lilu nnifsu?  Għaliex tara bniedem li minn barra donnu ma jonqsu xejn imma x’ħin tħaffer fil-fond issibu li hu bniedem insodisfatt, ma jafx x’se jaqbad jagħmel b’ħajtu, ma jafx għalfejn qiegħed jgħix?

 

Min hu tassew Nisrani, minn għamel esperjenza ta’ Kristu, minn għadda minn non-sens tal-ħajja u daq lil Kristu, mhux se jilgħablek bil-kliem.  Ma jistax ikun li int ta’ Kristu u tħossok insodisfatt.  Ma jistax ikun li int doqt il-ħobż veru tal-Ħajja li hu Kristu u bqajt bil-ġuħ.  Jekk hu hekk hemm problema fir-relazzjoni ma’ Kristu.  Hemm id-dnub li qed jifirdek minnu... u din hi ħaġa oħra li n-Nisrani mhux se  joqgħod jilagħblek fuqha:  id-dnub jeżisti, anke jekk id-dinja tiftaħar li issa immaturat, m’għadniex iktar tfal, aħna adulti, imxejna ’l quddiem fiċ-ċiviltà moderna, kulħadd jiddeċiedi hu x’inhu tajjeb għalih jew ħażin. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 2 t'Awwissu 2015
Written by Frans Galea   
Tuesday, 04 August 2015
 bull2_8_2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 2 t'Awwissu 2015
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 909