Tuesday, 22 May 2018
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Settembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 September 2016
 
bullettin_04-09-2016-1024.jpg
 
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) MIN JIFHEM IL-HSIEB TA’ ALLA?
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 September 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tlieta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 san_luqa.jpg

 

Il-bniedem għandu moħħ meraviljuż, superjuri għal dak kollu li ħalaq il-Mulej.  Dan il-moħħ, dan ir-rigal stupend li tah Alla, il-bniedem użaħ biex tejjeb il-qagħda tiegħu fuq din l-art, f’ambjent li għalkemm sabiħ immens, jista’ jkun selvaġġ u perikoluż.  Illum il-bniedem wasal biex wettaq dak li Alla pprogrammah għalih fil-Ġenesi: wasal biex jaħkem il-ħolqien, għalkemm mhux għal kollox, naturalment.  Kultant, f’daqqa waħda jiġru ħwejjeġ, bħat-terremot fl-Italja dan l-aħħar, li jbellhu l-bniedem u juruh kemm fil-fatt hu għadu ċkejken.  Il-qawwa tal-baħħar fir-rabja tiegħu, il-ħalel tax-xita li jkaxkru kollox, il-mard li għalkemm megħlub minn progress tal-għaġeb fil-mediċina xorta jisponta f’forom oħra inkontrollabli... dawn u affarijiet oħra juru lill-bniedem il-limiti tiegħu.

 

Iżda l-progress tant hu kbir li malajr kapaċi jonfoħ lill-bniedem u jibda jaħseb li hu huwa Alla u jibda jiddibatti jekk l-Alla li ma jidhirx hux hemm jew le.  Il-kapaċitajiet tiegħu, mogħtija lilu, għamluh supperv u jemmen biss f’dak li jaraw għajnejh, jisimgħu widnejh u jifhem moħħu.  Dan huwa d-dnub ewlieni li ħaġa maħluqa tista’ taqa’ fih: li taħseb li t-tafal hu superjuri għall-fuħħari li qed jgħaġnu u jifformah f’xi ħaġa sabiħa.  Il-bniedem, u hawn qed nirreferi għal kulħadd, jien u int inklużi, ma jissaportix li dan ix-Xi Ħadd kbir, qaddis, omnipotenti jippjanalu ħajtu Hu.  Għalina lkoll, li nintelqu fi ħdan Alla u nħalluh iwettaq fina l-Pjan tiegħu, hu riskju kbir wisq.  Sikwit il-Fidi tagħna hi dgħajfa u nirribellaw quddiem l-Istorja li ma nifhmuhiex, ma togħġobniex... anzi, flok rigal narawha traġedja.  Hawn ma nistgħux ngħidu li l-bniedem m’għandux xi ftit tar-raġun u ma nistgħu qatt niddubitaw kemm kbar huma l-mogħdrija, is-sabar u l-ħniena tal-Mulej.  Għax l-Istorja taf tkun kattiva, inġusta, ħarxa u traġika.  Li kieku nibdew nisimgħu l-esperjenzi personali tan-nies, nitbellhu.

 

Last Updated ( Saturday, 03 September 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 t'Awwissu 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 August 2016
bullettin_28-08-2016-1024.jpg
 
IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA IS-SUPPERVJA TAGHLAQ BIEB QALBNA GHAL KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 August 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tnejn u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-with-tax-collectors.jpg

 

Id-dnubiet u l-vizzji kollha għandhom “omm” li twellidhom u din hi s-Suppervja, id-dnub prinċipali, id-dnub tal-bidu, primordjali, li wassal għall-waqgħa tal-bniedem fil-Ġnien tal-Għeden.  L-ewwel darba li l-bniedem ġie ttentat kien fis-suppervja tiegħu. Is-serp qal lill-mara: “Alla jaf li dakinhar li tieklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħal allat li jafu t-tajjeb u l-ħażin.” (Ġen. 3, 5).  Din li l-bniedem isir bħal Alla minn dejjem xegħlet moħħ l-umanità.  Ħaġa bħal din ma jistax jixtieqha annimal għax m’għandux l-intelliġenza biex jaħseb fuq dan.  Il-bniedem iva; infatti “l-mara rat li s-siġra kienet tajba għall-ikel u tiġbdek fil-għajn, u s-siġra tħajrek biex tikseb id-dehen.”  (Ġen. 3, 6). 

 

Issa dwar dan ir-rakkont tal-waqgħa tal-bniedem, tat-telfien tal-innoċenza, l-Knisja tgħallem li huwa speċi ta’ parabbola, imma rakkont mimli għerf, għerf mingħand Alla u li l-bniedem wasal għalih wara ħafna esperjenza ta’ Alla.  Matul iż-żmien, il-bniedem għaraf li hija s-suppervja l-ewwel kaġun tal-ħażen fil-bniedem.  Hija s-suppervja li, mhux darba u tnejn f’Ħajjitna, ġagħlitna naraw lil Alla li minnu tnissilna u li minnu aħna, bħala rival.  Flok ma narawH bħala Dak li kien tant ġeneruż li tana l-Ħajja, li minflok ġie ħaddieħor fuq din il-pjaneta ġejt jien, ġejna aħna, u din pura deċiżjoni tiegħU... minflok ma narawH hekk, narawh fil-gidba, jiġifieri li hu dak li jikkontrollana, li jillimitana, li ma jħalliniex nagħmlu li rridu, li jiktbilna Storja bla ma aħna għandna kontroll fuqha, li donnu hu għajjur għall-avvanz tal-bniedem.  Ekku kif il-katekeżi giddieba tas-serp li nstemgħet fil-Ġnien: “Alla jaf li dakinhar issiru bħal allat”, weħlet ma’ moħħ il-bniedem. 

 

Last Updated ( Saturday, 27 August 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 t'Awwissu 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 August 2016
 
bullettin_21-08-2016-1024.jpg
 
IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KONVERZJONI VERA JAHDIMHA ALLA FINA
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 August 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Wiehed u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

paul.jpg

Kull fejn tħares tara l-bżonn li l-Knisja jkollha dak li l-Ingliżi jgħidulu “Revival”, qawmien mill-ġdid.  Fl-Ewropa knejjes jgħalqu kuljum; postijiet li huma teżori tal-arkitettura, xhieda tal-Fidi żonqrija li l-Ewropa darba kellha fi Kristu, jinbiegħu biex isiru lukandi, supermarkets, shopping arcades, u xi drabi, postijiet fejn jinagħtaw shows mhux xierqa.  In-nuqqas ta’ presbiteri, u n-nies dejjem jonqsu mill-attendenza għal-liturġija qed jikkawża li ħafna parroċċi jmutu u l-fdal  li jibqa’ jingħaqdu flimkien.  Il-Knisja ftaqret anke finanzjarjament u m’għandhiex il-ħila żżomm il-manteniment ta’ dawn il-postijiet għeżież li missirijietna taw ġidhom u xogħolhom biex waqqfu.  Minn dawn il-postijiet xterdet l-evanġelizzazzjoni li rebħet il-kontinenti għal Kristu u għall-Knisja tiegħu.  X’dieqa tara dawn l-imkejjen fejn kienet tiltaqa’ l-ġemgħa nisranija jaqgħu f’idejn l-għedewwa, f’idejn dawk li l-alla tagħhom huwa mammona, l-flus, u hekk fejn qabel kienet tiġi mwettqa l-Ewkaristija, issa jsir post għall-kult pagan.

 

Fl-istess ħin il-Mulej qiegħed ifarraġ il-Knisja tiegħu għax l-evanġelizzazzjoni fil-kontinenti l-oħra, speċjalment fl-Afrika u fl-Asja qegħda tirbaħ għal Kristu mewġiet kbar ta’ konverżjonijiet.  F’ħafna pajjiżi tad-dinja l-Knisja qegħda tikber b’ritmu  mgħaġġel u s-seminarji huma mimlija żgħażagħ li qed  jinagħtaw kollhom kemm huma għat-tixrid tal-Aħbar it-Tajba.  Imma ħafna jistaqsu x’għandu jsir biex il-Knisja tinagħta wiċċ ġdid, biex il-Vanġelu jitħabbar b’lingwaġġ li jolqot il-qalb ta’ kontinent xiħ li sar tant xettiku u li rremetta l-Fidi li darba kellu?  Ħafna qatgħu qalbhom quddiem is-sekularizzazzjoni u quddiem il-kultura dominanti li hi l-alla l-ġdid tal-Ewropa u tal-punent, għax wara kollox din l-imxija li qegħda tbegħdna minn Alla u tellfitna l-innoċenza li qed naraw f’kontinenti oħra, ma bdietx il-bieraħ.  Ħafna jaqblu li kollox tnissel mill-filosfi li welldu r-Rivoluzzjoni Franċiża, l-hekk imsejħa l-“Illuministi”, l-“Imdawlin” bħal Voltaire eċċ.  Qed nitkellmu fuq iktar minn 250 sena ilu.

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1075