Saturday, 23 November 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 October 2017
bull29-10-17-1024.jpg
 bullettin_29-10-2017-1024.jpg
 
IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA GHAN-NISRANI, L-IMHABBA KOLLOX
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 October 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tletin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 
jesus-teaches-about-the-greatest-commandment-1024.jpg

 

Ir-reliġjonijiet kollha tad-dinja jistrieħu xi ftit jew wisq fuq sett ta’ liġijiet morali li juru lill-bniedem il-mod rispettabbli kif għandu jgħix.  F’dan ir-rigward, ir-reliġjonijiet kważi kollha għamlu ġid għax “immansaw” lill-bniedem u  firduh mill-ħajja selvaġġa tal-annimali.  Naturalment, fl-antik, kien hemm reliġjonijiet pagani li flok  immaturaw lill-bniedem kienu rifless tal-istint annimalesk li kultant jisponta fina.  Kien hemm reliġjonijiet ta’ sagrifiċċji umani, per eżempju.  Imma ġeneralment, il-morali reliġjuża għolliet lill-bniedem ’il fuq mil-livell tal-ħlejjaq l-oħra.

 

Anke l-Kristjaneżmu minn dejjem kellu xi forma ta’ “guide-lines”, jew preċetti li fuqhom in-Nisrani serju kellu jimxi.  Wara kollox il-Kristjaneżmu ħareġ mill-Ġudajiżmu, ir-reliġjon tal-Lhud, reliġjon li kienet ibbażata fuq il-Liġi ta’ Mosè u tant u tant preċetti oħra li daħlu matul iż-żmien biex iservu ta’ sur madwar dawk l-Għaxar Kelmiet primittivi li inagħtaw fuq is-Sinaj.

 

Read more...
 
L-EWWEL GIMGHA TAL-VISTA PASTORALI
Written by Frans Galea   
Thursday, 26 October 2017

Wara li nhar il-Ħadd 15 ta’ Ottubru 2017 fetħet il-Vista Pastorali fil-parroċċa tagħna, l-Isqof Mario Grech beda jiltaqa’ mad-diversi realtajiet tal-parroċċa. 

Nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru huwa talab it-talba tar-Rużarju ma’ grupp ta’ familji li kull nhar ta’ Erbgħa matul ix-xahar ta’ Ottubru jinġabru biex jgħidu din it-talba flimkien fil-playing field, fil-Plots tal-Barmil. Dan ir-Rużarju jiġi organizzat mill-membri tal-Legion of Mary. Nhar il-Ħamis 19 ta’ Ottubru filgħodu l-Isqof żar l-Iskola Primarja tar-raħal fejn kellu laqgħa sabiħa mat-tfal u l-għalliema. Għal din l-okkażjoni t-tfal ħejjew programm qasir li kien jikkonsisti f’messaġġi u kant mid-diversi klassijiet. Huma ppreżentawlu wkoll kartolina li fiha wegħduh it-talb tagħhom. F’kelmtejn tal-okkażjoni l-Isqof irringrazzja u faħħar lill-għalliema u l-istaff kollu għad-dedikazzjoni tagħhom b’risq it-tfal tar-raħal tagħna. Huwa nkuraġġihom fil-missjoni tagħhom biex, minkejja d-diffikultajiet, jibqgħu jaħdmu għall-ġid veru tat-tfal. Il-Ħamis 19 ta’ Ottubru filgħaxija l-Isqof żar il-Klabb tax-Xewkija Tigers fejn kellu laqgħa kordjali ħafna ma’ rappreżentanti tal-Kumitat u mbagħad żar il-ground tat-training fejn iltaqa’ mat-team tax-Xewkija Tigers. L-Isqof apprezza l-ħidma tal-Kumitat, speċjalment l-ispirtu ta’ volontarjat u l-attivitajiet li jwettqu għat-tfal u ż-żgħażagħ biex jgħinuhom isawwru karattru tajjeb. Il-Ġimgħa 20 ta’ Ottubru l-Isqof ingħaqad ma’ grupp ta’ persuni li fix-xahar ta’ Ottubru jinġabru biex jitolbu r-Rużarju kull nhar ta’ Ġimgħa fil-ġnien tal-Iskola. Huwa rringrazzja lill-membri tal-Legion of Mary li jorganizzaw mumenti ta’ talb bħal dawn u sejjaħ il-ħarsien tal-Madonna fuq il-familji kollha tal-parroċċa.Il-Ġimgħa 20 ta’ Ottubru 2017 l-Isqof Mario Grech iltaqa’ mal-gruppi tal-adoloxxenti tal-parroċċa tagħna fiċ-Ċentru Parrokkjali. Huwa nkuraġġixxa lill-adoloxxenti fl-esperjenza tal-fidi tagħhom u fit-tfittxija tal-verità, u rringrazzja lill-animaturi tagħhom għad-dedikazzjoni u l-impenn li juru fil-preparazzjoni ta’ dawn il-laqgħat.

dsc_9081-1024_01.jpg
 dsc_9169-1024_02.jpg
 dsc_9212-1024_03.jpg
 dsc_9437-1024_04.jpg
 dsc_9463-1024_05.jpg
 dsc_9517-1024_06.jpg

 

Last Updated ( Thursday, 26 October 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 October 2017
bull_22-10-17_1-1024.jpg
 bull_22-10-17_2-1024.jpg
 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-KNISJA U L-ISTAT GHALL-GID TAL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 October 2017

Din hija il- Liturgija  tad-Disgha u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

tributo-al-csar.-.jpg

 

Iil-bniedem li jersaq lejn Alla u jimmatura fir-relazzjoni tiegħu miegħu, jiskopri li Alla hu Mħabba u li lilu, fuq livell personali u intimu ħafna, Alla jħobbu mmensament.   Anzi, l-Imħabbba ta’ Alla tisboq kulma l-bniedem jista’ jixtieq; u dwar dan titfa’ xaqq dawl l-Antifona tad-Dħul tal-Ewkaristija tal-lum... antifona li ħafna drabi tinqabeż minn min iqaddes, imma li sikwit tkun ferm sabiħa.  L-Antifona li għandna tgħid: “Insejjaħlek, għax inti tweġibni, o Alla; ressaq widintek lejja, isma’ kliemi.  Bħal ħabba tal-għajn ħarisni, għad-dell ta’ ġwenħajk kenninni.”  (S. 16, 68). 

 

L-iktar parti sensittiva ta’ ġisem il-bniedem, u li hu jħarisha l-iktar, hija l-għajn.  U meta jsemmi l-ħabba tal-għajn qed jirreferi għal dik il-parti ċkejkna ta’ ġismu li hi l-iktar dgħajfa, imma l-iktar li l-ġisem kollu jiddefendi b’qawwa.  Is-salmista li kiteb dawn il-versi qosra huwa bniedem li għaraf b’liema għożża hu mkebbeb minn Alla u allura jista’ juża dan il-kliem hekk teneru.  Alla jħarisna bħalma l-bniedem iħares il-mimmi, il-ħabba ta’ għajnu.  Hu mportanti li nżommu dan f’moħħna fil-mumenti diffiċli tal-Ħajja.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 15 October 2017
bullit15-10-17-1024.jpg
 bullettin_15-10-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1245