Saturday, 27 May 2017
           
Home
Mons Carmelo Mercieca jiehu l-pussess ta' monsinjur Teologu fil-Kapitlu Katidrali
Written by Matthew Attard   
Sunday, 18 October 2015

Waqt ċerimonja li saret illejla ġewwa l-Katidal t' Għawdex l-arċipriett emeritus Mons Carmelo Mercieca ngħata formalment il-ħatra ta' Monsinjur Teologu fil-kapitlu tal-Katidral. Waqt din iċ-ċerimonja hu ħa l-ġurament ta' lealta lejn din il-kariga l-ġdida. Wara li tkanta t-Te Deum Mons Carmelo Mercieca ta l-Barka Sagramentali lil dawk preżenti. Għal din iċ-ċerimonja attenda numru imdaqqas ta' parruċċani Xewkin. Minn qalbna nawguraw lill-Mons Carmelo Mercieca f'din il-ħatra l-ġdida. Ad Multos Annos!

received_1658685277741784.jpeg   received_1658684634408515.jpeg

 

Last Updated ( Thursday, 22 October 2015 )
 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2015) NIZLA HI T-TRIQ GHALL-GLORJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 October 2015

Malli l-bniedem esperjenzja l-ewwel dnub, dak oriġinali, in-natura tiegħu tħassret u minn dak il-ħin id-DNA tiegħu ġiet immarkata mis-susa tal-mewt.  Kollox fil-ħolqien jinsab miexi lejn il-mewt għax kollox għandu t-taħsir fih anke tarbija li għadha titwieled jew xitla li għadha kif inżergħet u għad issir siġra kbira u  b’saħħitha.  F’daqqa waħda ż-żmien sar importanti għax il-ħajja ma baqgħetx eterna.  Fis-subkonxju tiegħu, il-bniedem għandu minqux il-biża’ tal-mewt. Dan jimmarkalu kulma jagħmel.  Kollox huwa f’dell il-mewt anke meta l-bniedem mhux jaħseb fiha, anżi hu aljenat fid-divertiment, ferħan f’xi festa, mehdi għal kollox biex jagħmel suċċess minn din il-ħajja.

 

San Pawl jgħid li kull għemil li jagħmel dan il-bniedem b’natura mwaqqa’ hi għemil mejjet, anke dawk l-għemejjel li jidhru tajbin.  Hu stess jgħid: “Min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt?”  Pawlu kien jafha r-risposta.  In-natura mwaqqa’ tiegħu lilu kienet waslitu biex jaħqar lil dawk li ma kinux tal-istess fehma.  Bl-intenzjonijiet tajba kollha tiegħu kien sar qisu annimal, iqatta’ bi snienu lil dawk li f’għajnejh kienu għedewwa tat-‘tajjeb’.  Kien bniedem mejjet li minnu kienu joħorġu għemejjel mejta. Fi żmienna naraw kif f’isem Alla l-bniedem ‘mejjet’ jasal biex iwettaq ħniżrijiet u atroċitajiet ta’ barra minn hawn.

 
 

 

Last Updated ( Sunday, 18 October 2015 )
Read more...
 
L-Isqof George Bugeja jaghmel zjara fix-Xewkija
Written by Matthew Attard   
Sunday, 18 October 2015

Ilum il-Ħadd 18 ta’ Ottubru, il-quddiesa tat-8:30 kienet immexxija mill-Isqof koadjatur ta’ Tripli Mons George Bugeja. Waqt din il-quddiesa l-Isqof ta’ messaġġ fl-okkażżjoni ta’ Jum il-Missjoni. Huwa fakkar li kull Nisrani huwa msejjaħ biex ikun missjunarju u jwassal l-messaġġ Nisrani fl-ambjenti tiegħu ta’ kuljum. Huwa ħeġġeġ biex ilkoll kemm aħna insostnu lill-missjunarji mxerrda madwar id-dinja permezz tat-talb u l-karita’. Waqt il-quddiesa l-Isqof ta l-mandat lill-katekisti u wara ltaqa magħhom fis-sagristija. Il-ġabra  li saret waqt  din il-quddiesa ngħatat b’risq l-missjoni l-ġdida li ġiie msejjaħ biex jibda’ jagħti fil-belt ta’ Tripli.  

20151018_090626.jpg 20151018_091959.jpg


 

Last Updated ( Sunday, 18 October 2015 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Ottubru 2015
Written by Frans Galea   
Friday, 16 October 2015
 bullettin_18-10-2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Ottubru
2015
 
Mons Carmelo Mercieca jinghata l-premju Anzjanita' Attiva 2015
Written by Matthew Attard   
Sunday, 11 October 2015

Waqt serata li ġiet organizzata nhar is-Sibt 10 ta' Ottubru Mons. Carmelo Mercieca ngħata l-premju Anzjanita' Attiva. Dan il-premju nazzjonali ingħatalu għal-ħidma kontinwa u ta' siwi li hu ta għal diversi snin b'risq il-komunita' Għawdxija speċjalment fost il-poplu Xewki, li ghal 43 sena kien ir-ragħaj spiritwali tieghu. Minn qalbna nawguralu ta' dan l-għarfien mistħoqq.

 

tistgħu taraw iċ-ċerimonja tal-għoti ta' dan il-ġieħ, billi tidħlu fuq dan il-link: 

http://www.tvm.com.mt/mt/news/monsinjur-carmelo-mercieca-jirbah-il-premju-anzjanita-attiva/ 

 photo.png

Last Updated ( Sunday, 11 October 2015 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Ottubru 2015
Written by Frans Galea   
Friday, 09 October 2015
bullettin_11-10-2015-1024.jpg

 Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Ottubru

                             2015

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 948