Sunday, 21 July 2019
           
Home
ADOZZJONI SPIRITWALI TA’ TARBIJA FIL- GUF
Written by Frans Galea   
Friday, 28 July 2017

Nhar il-Ħamis 27 ta’ Lulju 2017 fil-parroċċa tagħna kienu preżenti l-membri tal-Komunità Anawim flimkien ma’ Fr. Richard N. Farrugia li animaw il-Quddiesa tal-5.30pm b’talb speċjali favur il-ħajja. Imbagħad mexxew l-Adorazzjoni Ewkaristika ndirizzata lejn Ġesù fil-ġuf ta’ Marija. Ħadu sehem l-adoloxxenti tal-parroċċa u xi ommijiet li qed jistennew tarbija. F’din l-okkażjoni reġgħet ġiet proposta fil-parroċċa tagħna l-adozzjoni spiritwali ta’ tarbija fil-ġuf. Diversi persuni daħlu għall-impenn li jakkumpanjaw bit-talb tagħhom għal disa’ xhur tarbija li għadha fil-ġuf ta’ ommha u li tista’ tkun mhedda minn xi mard, problemi fit-tqala jew abort.

dsc_6695-1024.jpeg

 

Last Updated ( Friday, 28 July 2017 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 July 2017
bullettin_23-07-2017.jpg23_lulju__2017.jpg
 
IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISTERU TAL-HAZEN
Written by Frans Galea   
Friday, 21 July 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sittax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

parable-of-the-cockles.jpg

 

Il-bniedem kiber fil-għerf u x-xjenza u, bil-għajnuna ta’ Dak li sawwarlu lil moħħu, illum qiegħed jgħix ħajja ferm iktar komda minn dik ta’ ġenerazzjonijiet oħra.  B’danakollu, l-Ħajja tibqa’ misteru li mingħajr il-preżenza ta’ Alla ssir kumbinazzjoni u titlef ħafna mill-faxxinu tagħha.  Hemm ħafna mistoqsijiet f’moħħ il-bniedem li waħdu ma jasalx biex jirrispondihom.  “Għaliex ġejt jien u ma nħalaqx xi ħadd ieħor floki?”  “X’sens għandha l-Ħajja?”  “X’se jsir minni meta, bħal kulħadd ngħaddi mill-esperjenza tal-mewt fiżika?”  Dawn u oħrajn huma mistoqsijiet li wieħed ma jissodisfax ruħu b’risposti ta’ bl-amment li ma jmissux lill-qalb.  Il-kotra tagħżel li ma taħsibx u tgħix il-jum, waqt li xi ftit, ftit ħafna, ikompli jqallbu moħħhom għal xejn.

 

Mistoqsija li żgur li kulħadd jagħmel f’xi waqtiet partikulari ta’ tbatija fil-Ħajja hija: “Jekk Alla hu tajjeb, kif jgħidu li hu, għaliex hawn tant ħażen fid-dinja? Għaliex jippermetti t-tbatija, il-mard, l-inġustizzji, l-moħqrija?  Għaliex hawn min, għax kapaċi u ‘b’saħħtu’ iktar mill-ieħor, jiddandan u jgħaffeġ fuqu?  Għaliex il-mard u l-mewt?”  Min jista’ jweġibhom b’mod faċli u ‘straight forward’ dawn il-mistoqsijiet li kull bniedem b’moħħu floku jagħmel?

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 July 2017
16_lulju_2017.jpg bullettin_16-07-2017-1024.jpg
Last Updated ( Monday, 17 July 2017 )
 
IL-HMISTAX-IL HADD MATL IS-SENA IL-KELMA TFEJJAQ
Written by Frans Galea   
Friday, 14 July 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hmistax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 isaiah-card.jpg

 

 

Il-Knisja għandha turi ruħha bħala Omm ħanina li ma thediex titħasseb fuq uliedha, l-aktar dawk li qed ibatu l-iktar.  Din hi l-Kelma li l-ħin kollu tinsab ħierġa minn fomm il-Papa Franġisku u l-Isqof tagħna.  Dan hu l-istess Spirtu ta’ Ġesù li kien jiskandaliżża għax kien ifittex l-imbegħda, il-midinbin, il-muġugħa, u kienet l-hena tiegħu ipoġġi magħhom għall-ikel u joħloq relazzjoni intima’ magħhom… isir ħaġa waħda magħhom u mal-Istorja tagħhom.

 

Hawn wisq nies imweġġa’ fid-dinja.  Nies li jġorru ġrieħi moħbija għax ġew feruti minn dawk li huma b’saħħithom ; irċivew  inġustizzji ; ġew mgħoddija mill-ħaqq u l-ġudizzju tal-oħrajn ; għotru taħt il-faqar ; inqabdu fix-xibka ta’ dnub wara dnub ; huma mbeżża’ mill-mard, minn problemi mentali…  Il-lista ma taqta’ qatt !  Min se jħenn għalihom dawn in-nies li d-dinja ma tridx tħares lejhom għax ifakkruha fir-rejaltà marida tagħha ?

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 July 2017
bullettin_09-07-2017-1024.jpg 9_lulju_2017.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1211