Thursday, 24 January 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Marzu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 26 March 2017
bullettin_26-03-2017-1024.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2017) DAWL HANIN MEXXINI
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 March 2017

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 
jesus_and_blind_man.jpg

 

Ir-Randan huwa Mixja ta’ konverżjoni, Mixja ta’ daħla f’Fidi aktar adulta.  Huwa mogħdija mill-Eġittu (jasar) għall-Art Imwegħda (ħelsien).  Huwa xbiha tal-Magħmudija tagħna: mixja lejn l-ilma, anzi niżla lejn l-ilmijiet imqaddsa fejn jgħereq il-bniedem il-qadim li writna mingħand Adam, u jitnissel il-Bniedem il-Ġdid li rebaħ għalina Adam il-Ġdid, Kristu Ġesù.  Infatti, fil-Knisja Primittiva, ir-Randan kien ikun kollu kemm hu mimli katekeżijiet tal-aħħar tħejjija għall-Magħmudija tal-katekumeni  li kienu jkunu ilhom xi snin jistennew dan il-mument.  Il-Magħmudija kienet tiġi ċċelebrata u mogħtija biss fil-Lejl Qaddis tal-Għid għax hemm rabta enormi bejn il-Misteru sħiħ tal-Għid ta’ Kristu u l-mewt tal-bniedem il-qadim fl-ilma tal-Magħmudija u l-Qawmien tal-Bniedem Ġdid, għal dejjem rebbieħ fuq il-mewt.

 

Permezz tar-Randan Imqaddes, il-Knisja fis-seklu tagħna trid twissina li anke aħna għandna bżonn mogħdija, mixja, passaġġ minn sitwazzjoni ta’ bruda, jew ta’ reliġjożita` kważi pagana, jew ta’ nuqqas ta’ Fidi, għal Fidi ġdida, Fidi fl-Aħbar it-Tajba.  Anke fiż-żmien tal-lum, anzi iktar minn qatt qabel fl-Istorja tal-Knisja, għandna bżonn nagħmlu esperjenza ta’ “Katekumenat” li jkabbar, isaħħaħ, ixettel il-Magħmudija li rċivejna darba bħala żerriegħa u li forsi baqgħet hekk anke jekk għaddew is-snin.  Miskin il-bniedem li jgħid, “Jiena lest, wasalt.  Jiena nemmen.”  L-ebda bniedem imdawwal fuq ir-rejalta` tiegħu ma jasal biex ilissen dan il-kliem, imma jaf li sal-aħħar jum ta’ ħajtu irid jimxi lejn Kristu u sal-aħħar jum Alla se jiktiblu l-Istorja u jimlihielu b’okkażjonijiet ta’ konverżjoni.

 

 

Last Updated ( Saturday, 25 March 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Marzu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 March 2017
bullettin_19-03-2017-1024.jpg
 
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2017) MIN SE JAQTA’ L-GHATX TAL-BNIEDEM?
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 March 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_s-samaritana.jpg

 

Id-dinja mimlija reklami.  Illum mhux l-aqwa prodott jinbigħ iżda l-prodott li għandu “marketing” tajjeb u mill-aqwa.  L-ażjendi li jipproduċu, jonfqu l-miljuni biex jippreżentaw xogħolhom mill-aħjar għax jafu li l-għajn tiekol l-ewwel u dan qatt ma kien veru daqs illum, meta d-dinja saret kosmetika, kollox jintogħġob skont kif jidher minn barra, kollox jiddependi mid-dehra.  Kemm sirna vojta, bla sens; fil-veru sens tal-kelma: “ħmir”!  B’dan il-mod wieħed jista’ jidħaq bl-ieħor kemm irid.  Għaliex ġejna f’dan l-istat?  Għaliex ħadd m’għadu jagħmel oġġett biex iservi għat-tul, imma biss biex jissodisfa l-għajn għal ftit żmien?

 

Il-bniedem għandu għatx kbir biex jimla vojt li jeżisti fil-profond tiegħu.  Tant ma jissaportix il-vojt, in-nonsens tal-ħajja, tant jibża’ mill-mument li jgħid: “X’se nagħmel?  Ma baqagħli aptit għal xejn!” li lest ibigħ ruħu lill-allat foloz tad-dinja, u hekk jagħmel.  Il-bniedem sar materjalista` għax m’għadux jemmen li fl-ispiritwali hemm is-soluzjoni għall-vojt tiegħu, imma f’li jixtri u jarmi.  Il-barunijiet il-kbar tal-multi-nazzjonali, dan fehmuh tajjeb!  Huma dejjem sejrin jipproġettaw idejat ġodda u jipproduċu ġugarelli “adulti”, mhux għat-tfal imma għall-kbar li għadhom tfal.  U l-bniedem komuni, tat-triq, iħallas u jixtri u jaħdem daqs kelb biex ikun jista’ jerġa jħallas u jixtri.  U min jivvinta joqgħod attent li jpoġġi prodotti fis-suq li għandhom ħajja qasira... li l-ħajra tagħhom malajr tgħaddi... għax diġa qed jippjana l-proġett li jaqlibha lil ta’ qablu... u Ċikku jkompli jaħdem biex jixtri u jħallas.  Din hija l-Ġenna tal-Art għall-kapitalisti u l-ekonomija tagħhom li tirrendi l-ftit biljunarji u l-kotra b’ilsienha barra, taħdem, taħdem, taħdem biex tħallas u tixtri.  U l-vojt jibqa’ hemm, il-għatx ma jinqata’ qatt.  Wara ftit ikollok terġa’ tmur timla mill-bir l-ilma li min jixorbu jerġa’ jagħtih l-għatx malajr, u jgħidulek li allaħares mhux hekk għax inkella l-ekonomija tmur lura, jonqos ix-xogħol, jintilfu l-imjiegi...  Jasar!

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Marzu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 12 March 2017
bullettin_12-03-2017-1024.jpg
 
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2017) IT-TWEGIBA TA’ ALLA HI KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 March 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

giovanni_gerolamo_savoldo_005-1.jpg

FIL-Liturġija tal-Kelma li kellna fl-Ewwel Ħadd tar-Randan rajna l-waqgħa progressiva tal-bniedem, mill-innoċenza u t-twaħħid ma’ Alla għall-abbiss tal-korruzzjoni u tbegħid mill-għajn li minnha ħareġ.  Mid-dnub ta’ Adam u Eva tnisslet il-ħruxija tad-dnub ta’ Kajjin li qatel lil ħuh, u wara ħafna vjolenzi oħra naslu għall-firdiet dejjiema li twieldu ħdejn it-Torri ta’ Babel.  Imma Sid l-Istorja huwa Alla.  Din hi l-Fidi tagħna.  Mhux li Alla tilef il-kontroll ta’ kollox, bħalma xi wħud jinsinwaw x’ħin jaraw l-inġustizzji, il-ħażen u d-deni li l-bniedem qed jagħmel lil din il-pjaneta li qegħda ssofri miegħu il-konsegwenzi tad-dubju tal-ewwel ġenituri.  Alla hu Mħabba u għalhekk ma setax ma jħallix lill-bniedem li Huwa jħobb ħieles li jagħżel jew it-tajjeb jew il-ħażin.  Imma Hu għandu s-setgħa li jdawwar kollox għall-ġid.  Din hija r-rebħa tal-Imħabba għax l-Imħabba hi akbar minn kollox.  Għalhekk Alla hu dejjem Aħbar Tajba fil-qalba tat-twegħir li bih hu mdawwar il-bniedem.

 

Ir-risposta tal-Missier għal dan it-taħwid kollu hu Ibnu Ġesù Kristu.  Huwa wegħdu Salvatur lill-bniedem, immedjatament wara l-ewwel waqgħa, u mexxa l-Istorja tas-Salvazzjoni bil-mod il-mod lejn il-milja tagħha meta seħħet l-Inkarnazzjoni.  Fl-Inkarnazzjoni,  Alla jilbes ġisem bħal tagħna biex jiġi jgħammar fostna u jitgħabba b’dak kollu li tgħabba bih il-bniedem konsegwenza tal-għażla ħielsa imma ħażina tiegħu.  Kulma ġara qabel il-miġja ta’ Kristu kien jitkellem fuqu, kien xbieha tiegħu, kien juri lilu.  Il-Misteru ta’ Dak li kellu jiġi kien moħbi f’ħobb il-Missier, imma kollox kien jurih, jindikah minn qabel.

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1158