Monday, 06 April 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Marzu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 March 2018
11_marzu_2018.jpg
 bullettin_11-03-2018.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2018) IL-MISTERU TAL-GHID F’HAJJITNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 March 2018

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd tar-Randan ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 nicodemus.jpg

 

Li kieku  l-bnedmin jgħarfu li l-Bibbja hija l-Kelma ta’ Alla li l-ħin kollu titkellem fuq il-ħajja tagħhom, kieku ħafna iktar jakkwistaw interess u għożża għaliha; ħafna iktar jagħmluha s-sieħba tagħhom fl-esperjenzi u l-ġrajjiet li jgħaddu minnhom u hi ssir il-Ktieb tat-Talb tagħhom, il-wens u l-faraġ tagħhom.  Tant nies għandhom bżonn faraġ!  Tant nies għandhom bżonn jisimgħu li Alla jħobbhom, li Alla jifhimhom u jgħadirhom, li Alla jaf kollox fuq dak li għaddew minnu! 

 

Titħawwad tara tant nies li jħobbu l-Knisja, tant nies “tajbin” li għandhom intenzjoni tajba li jixtiequ jgħixu kif iridhom Alla, tant nies li għandhom fidi sempliċi imma qawwija, imma fl-istess ħin għadhom qatt ma skoprew il-qawwa u d-dawl li hemm fl-Iskrittura.  Tassew li dan il-ktieb għażiż huwa Grazzja, rigal b’xejn li Alla jrid jagħtik.  Aħna nemmnu fil-preżenza reali ta’ Kristu fl-ispeċi Ewkaristiċi; imma għandna bżonn nemmnu wkoll li l-Bibbja hija l-Kelma ta’ Alla... Kristu huwa l-Kelma ta’ Alla... mela dan il-Ktieb Qaddis huwa l-preżenza ta’ Kristu fid-dar tagħna u ma nistgħux nitfgħuh ’l hemm u ’l hawn, jew inqeduh fid-dlam ta’ xi vettrina ma’ qabda kotba oħra fiergħa u vojta.

 

 

Last Updated ( Saturday, 10 March 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Marzu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 March 2018
4_marzu_18.jpg
 bullettin_04-03-2018.jpg
 
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2018) IL-LIGI JEW L-IMHABBA?
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 March 2018

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd tar-Randan ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesuswhip2.gif

 

Bl-waqa’ ta’ Adam, l-umanità kollha, inklużi jien u int, tħassarna minn ġewwa.  In-natura tagħna tbaxxiet biex tixxennaq għall-ġandar. Qabel kellna natura tixbah lil t’Alla għax konna narawH hekk kif inhu u wkoll għax bħalu ma konniex suġġetti għall-mewt; bħal Alla konna eterni.  Imma bid-“Dnub”, dak oriġinali li hu missier id-dnubiet kollha l-oħra, in-natura tagħna mardet, tħassret, saret ilsira tax-xewqat tad-dnub.  Fejn qabel id-dnub kien iwerwer għax kien iġib il-mewt, issa sar frotta tajba, u tiġbdek għax ipprojbita. 

 

Dan hu l-bniedem il-qadim li bih nitwieldu, li nirtuħ minn Adam.  Huwa bniedem ilsir iktar milli hu ħażin.  Huwa bniedem tallab, għax billi issa daħallu suspett fuq l-Imħabba ta’ Alla li ħalqitu, hu mġiegħel jittallab l-affetti, il-prosit, l-għajn tajba, l-imħabbiet mingħand kulħadd.  Kulma jagħmel dan il-bniedem, jagħmlu, kultant ftit u kultant ħafna, biex jiġbed lejh.  Fuq kollox il-bniedem il-qadim jaf li għad imut u dan il-ħsieb, din id-dittatura tal-mewt timla bis-sħab is-sema ta’ kull ġurnata.

 

Last Updated ( Saturday, 03 March 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Frar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 February 2018
25_frar_18.jpg
 bullettin_25-02-2018.jpg
 
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2018) IL-FIDI HI KAPOLAVUR TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 24 February 2018

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd tar-Randan ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

transfigurazzjoni_ta_gesu.jpg

Għalina llum, ir-Randan ifisser xi ħaġa differenti milli kien ifisser għall-Insara fil-bidu.  Għalina huwa żmien ta’ penitenza u opri tajba biex infarfru xi ftit l-ispiritwalità tagħna.  Ħadd ma jiġih dubju jekk hux Nisrani jew le.  Ħadd ma jissuspetta li hemm realtà fil-bniedem li jsejħulha “reliġjożità naturali” li tista’ titifixkel mal-Fidi Nisranija.  Ħadd, jew ftit ħafna, jħossuhom f’Mixja lejn skoperta dejjem akbar tal-Magħmudija tagħhom u tal-Misteru tal-Għid.  Ħadd ma jemmen li għandu bżonn jitwieled mill-ġdid biex hekk isseħħ tassew il-Magħmudija fil-Ħajja tiegħu. Il-biċċa l-kbira jissoponu li dak li jafu dwar Kristu huwa biżżejjed u ma jippretendu xejn mingħand Alla ħlief grazzji materjali.  F’dan l-ambitu, ir-Randan huwa żmien fejn wieħed jogħġob ftit iktar lil Alla u hekk tikber il-possibiltà li talbu jinstema’, jiġifieri t-talb tiegħu għall-għajnuna biex jgħix Ħajja kwieta bla wisq tbatija hawn.

 

Fl-oriġini, ir-Randan kien maħsub mill-Knisja bħala żmien tal-aħħar tħejjijiet għall-Katekumeni qabel ma kienu jieħdu l-Magħmudija fil-Velja Qaddisa tal-Lejl tal-Għid. Kien f’dan il-lejl biss li kienu jitgħammdu l-Insara, u wara li kienu jkunu għexu Katekumenat ta’ snin bi tħejjija.  Il-Katekumenat kien ikun żmien ta’ preparazzjoni intensiva għall-Magħmudija, żmien li fih il-bniedem kien jikber fil-Fidi fi Kristu u qabel ma jkun emmen tassew l-Aħbar it-Tajba Kristjana ma kienx jiddaħħal għall-Magħmudija.

 

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1287