Monday, 24 April 2017
           
Home
L-Arcipriet Dun Daniel Xerri jaghmel zjara fil-Kazin tax-Xewkija Tigers
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 October 2015

Il-bierah il-Gimgha 2 ta' Ottubru 2015, l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Daniel Xerri zar il-Kazin tax-Xewkija Tigers waqt ikla li l-Kumitat organizza ghas-sapporters. Huwa inghata merhba sabiha u qasam Cake ta' l-okkazzjoni. [ Ritratti: Rodrick Refalo ]

ikla_football4.jpg
          L-Arcioriet jaqsam il-Cake ta'
                            l-okkazzjoni

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Ottubru 2015
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 October 2015
bullettin_04-10-2015-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Ottubru
                             2015
 
IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IT-TLIET ARTALI FIL-HAJJA MIZZEWGA
Written by Frans Galea   
Thursday, 01 October 2015

Din hija il- Liturgija tas-Seba u Ghoxrin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa

 mose.jpg
                            Mose

 

Ħadd daqs il-Knisja Kattolika ma jagħraf il-valur, l-importanza u l-bżonn enormi li s-soċjetà għandha tal-familja mibnija b’saħħitha, familja ffurmata, skont kif turina n-natura, bejn raġel u mara li jġibu t-tfal fid-dinja.  Meta għandek dan in-nukleju b’saħħtu, int se jkollok soċjetà b’saħħitha. 

 

Iżda s-soċjetà tal-punent, fil-ġenn tagħha warrbet lill-Ħallieq u għamlet lilha nnifisha alla u qed tikkommetti d-‘Dnub il-kbir’: li ttawwal idejha lejn is-Siġra tal-Ħajja li tissemma fi tmiem il-Kapitlu 3 tal-Ġenesi.  Il-bniedem modern qed jilgħab mal-Ħajja b’ħafna modi u wieħed minnhom hu f’illi jibdel il-kunċett ta’ x’inhi familja.  Dan hu perikoluż immens u l-istess Kapitlu tal-Ġenesi jipprofetiżża l-qerda ta’ din is-soċjetà li tagħha nagħmlu parti anke aħna għax Alla poġġa l-kerubini tiegħu biex iħarsu s-Siġra tal-Ħajja flimkien mas-sejf tan-nar iżiġġ.  Imma din is-soċjeta li rremettiet il-kultura nisranija, fuq dan ma taf xejn għax tilfet il-Memorja, ftaqret mill-għana nisrani li rċeviet fl-imgħoddi.

 

Last Updated ( Thursday, 01 October 2015 )
Read more...
 
Grazzi Carl Scerri !!
Written by Matthew Attard   
Sunday, 27 September 2015

Is-Sibt 26 ta’ Settembru kienet l-aħħar laqgħa li l-abbatini tax-Xewkija għamlu mas-seminarista Carl Scerri matul is-sena li għaddiet għen ħafna fil-formazzjoni ta’ dawn it-tfal u l-adoloxxenti. Fil-laqgħa, Carl sostna li biex wieħed jagħraf x’hemm verament f’qalbu għandu jieqaf ftit u jisma’ xi jrid Alla minnu. Wara l-laqgħa s-seminarista qasam kejk bħala ġest ta’ ringrazzjament għal- dak kollu li għamel mal-grupp tal-abbatini tax-Xewkija.

20150926_164837_256042.jpg
20150926_170415_256041.jpg 
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Settembru 2015
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 September 2015
bullettin_27-09-15-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Settembru
2015
 
IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 FEJN HEMM IL-GHAQDA JGHAMMAR IL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Friday, 25 September 2015

Din hija il- Liturgija tas-Sitta u Ghoxrin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa

san_gwann_evangelista.jpg
 San Gwann Evangelista

 

Il-kbuirja, is-suppervja hija l-għerq tad-dnubiet kollha.  Kienet is-suppervja li daħlet tgħammar f’moħħ il-bniedem qabel ma tawwal idu biex jaqta’ mis-siġra fil-Ġnien tal-Għeden.  Il-Ħażin żera’ l-gidba meta kellem lill-bniedem fil-profond tiegħu u qallu: “Int tkun bħal Alla!”  Il-bniedem emmnu dan, twebbel b’din l-ambizzjoni u beda jara lil Alla bħala rival minflok bħal benefattur tant kbir tiegħu, Dak li tah l-esperjenza meraviljuża tal-Ħajja u tal-Ħbiberija miegħU.  Is-suppervja hija l-cancer spiritwali li jgħammar fina lkoll, li jgħamina u ma nibqgħux naraw il-verità li aħna ħlejjaq li ngħixu fil-qies li aħna ħbieb ta’ Dak li ħalaqna.  Naħsbu li kapaċi nkun sidien tal-Ħajja, li nistgħu nippjanawha u nakkwistaw il-ferħ indipendentement minn Alla. 

 

Imma d-dnub joqtol.  Id-dnub jerdagħlna l-Ħajja.  Neżistu, għax nieklu, nxorbu, norqdu, naħdmu... imma ma ngħixux tassew.  Il-Mulej Ġesù darba qal: “Ħallu l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom!”  Għax b’għajnejh kien jara li l-biċċa l-kbira tan-nies kienu mejta minħabba d-dnub.  U aħna lkoll nafu x’inhi din il-mewt.  Ilkoll doqniha għax ilkoll dnibna, għax anke fina hemm is-susa tas-suppervja.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 937