Wednesday, 19 February 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Novembru 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 November 2019
 24_nov_19.jpg
 bullettin_24-11-2019.jpg
 
L-AHHAR HADD TAS-SENA (2018-19) KRISTU SULTAN FUQ DAK KOLLU LI JEQRIDNA
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 November 2019

Din hija il- Liturgija ta' L-Ahhar Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 l-ahhar_hadd_2019.jpg

 

Il-Knisja hi rigal ta’ Alla lid-dinja.  Hija l-Ġisem ta’ Kristu li tagħha Hu ir-Ras.  Permezz tal-Knisja, Kristu jgħammar kullimkien fid-dinja.  Fejn tersaq il-Knisja jersaq Kristu li jdawwal id-dlamijiet li jgħammru f’qalb il-bniedem. Hu dan li jagħmlu Sultan ta’ kollox u kulħadd għax hu waħdu huwa mdawwal bil-“Ħajja” vera li kiseb bil-Qawmien.  Mill-banda l-oħra l-Knisja hi magħmula minn bnedmin dgħajfa u b’natura “mwaqqa’” bħall-bnedmin l-oħra, imma fihom jinsab għaddej proċess meraviljuż ta’ bidla, ta’ passaġġ, ta’ qawmien.  Għalkemm huma twieldu “Dlam” bħall-oħrajn, qegħdin jinbidlu f’”Dawl”, fi Kristu.  Għalhekk, għalkemm dgħajfa bħal ġarar tal-fuħħar, l-Insara (veri) jġorru dawl li mhux tagħhom imma  mogħti lilhom b’risq il-bqija tal-bnedmin.

 

 

Last Updated ( Sunday, 24 November 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Novembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 November 2019
17_nov_19.jpg
 bullettin_17-11-2019.jpg
 
IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2019) L-IMHABBA TKECCI L-BIZA’ ’L BARRA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 November 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tlieta uTletin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

33_hadd.jpg

 

Qed noqorbu lejn it-tmiem tas-Sena Liturġika, u huwa ż-żmien li fih il-Knisja, fil-Liturġija tagħha tikkontempla t-tmiem taż-żminijiet.  Normalment dan mhux suġġett li tant jixgħel l-entużjazmu tagħna!  Huwa min-natura tagħna li aħna nippruvaw ngħixu billi naljenaw ruħna mit-tmiem, kemm tagħna personali, kif ukoll tal-pjaneta li fuqha poġġiena Alla.  Wara kollox “it-tmiem” huwa l-ikbar problema li għandu l-bniedem u jikkondizzjona s-subkonxju kemm ta’ raġel ta’ disgħin sena kif ukoll ta’ tfajjel li għadu kemm beda jitkellem.  Wieħed jipprova jinsa dan kemm irid imma jħares madwaru u lejh innifsu u malajr jara s-sinjali tat-tinwir, tas-susa, taż-żmien li jsajjar il-bajtar.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Novembru 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 November 2019
 10_nov_19-2000.jpg
 bullettin_10-11-2019.jpg
 
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IN-NISRANI JGHIX G&AL DEJJEM!
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 November 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tnejn uTletin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 32hadd.jpeg

 

Hemm frażi li tissemma l-ħin kollu fl-Iskrittura li hi ta’ mportanza fenomenali għan-Nisrani, u din hi “l-Ħajja ta’ Dejjem”.  Kull tip ta’ twemmin f’Alla jemmen li jekk Alla hu Mħabba ma jistax ikun li joħloq il-bniedem biex imut wara numru ta’ snin... u aħna nafu kemm hi effimera, kemm tgħaddi malajr din il-ħajja tagħna hawn.  Alla hu Mħabba, u l-Imħabba hi “l-Ħajja”.  Fejn m’hemmx Imħabba, tiddomina l-Mewt u l-Imħabba vera hi Alla nnifsu.  Din l-Imħabba li hi Alla nnifsu ħalqet kollox u ħalqet lill-bniedem xbieha tagħha u għamlitu etern bħalha, għax Alla ma jħobbx għal ftit snin, bħalma sikwit nagħmlu aħna, imma għal dejjem ta’ dejjem.

 

Jew “Ħaj” jew “Mejjet”

 

Hemm rabta enormi bejn l-Imħabba ta’ Alla u l-Ħajja tal-bniedem.  Fl-Iskrittura, li hi r-rivelazzjoni, il-wirja ta’ min hu Alla, hemm żewġ kelmiet li l-ħin kollu deħlin u ħerġin mill-kitba qaddisa, u dawn huma Ħajja u Mewt.  Kollox madwarhom idur.  Jekk int f’Alla, inti Ħaj, jekk int maqtugħ minn Alla, inti mejjet.  Dawn mhumiex teoriji fl-ajru; mhumiex filosofija.  Il-Ħajja jew il-Mewt jidhru mill-fatti.  Jekk inti Ħaj tassew int ġa qiegħed fil-Ħajja ta’ Dejjem, ġa int imqajjem mill-mewt u mdaħħal f’Ħajja li ma tispiċċax.  U dan int tkun ċert minnu għax Alla nnifsu jpoġġilek din iċ-ċertezza fik innifsek.  Dan jagħmel minnek bniedem ġdid, bniedem li jġorr l-akbar għana possibbli għall-bniedem: ir-rebħa fuq il-mewt.

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1273