Sunday, 24 March 2019
           
Home
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ TFITTXIJA U SEJBA (2019)
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 January 2019

 Din hija il- Liturgija  ta' L-Eppifanija tal-Mulej (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

epifanija_2019.jpg

 

 

Alla wera ruħu lill-bniedem f’Ġesù ta’ Nazaret, il-Kristu, il-Midluk, f’Dak li sa mill-ewwel paġni tal-Bibbja Hu wiegħed li jibgħat.  Alla ma baqagħlux iktar x’juri lill-bniedem.  Min isib lill-Iben isib lill-Missier.  Il-Ħajja ta’ Dejjem, is-sens kollu tal-Istorja li kull wieħed jgħaddi minnha, l-għan tagħha hu li niskopru l-Missier. LejH jinsab miexi l-ħolqien kollu, lejn il-Missier li hu l-għajn ta’ kollox.  U l-Missier jinsab fi Kristu.  Lanqas irridu nieqfu fuq Kristu, għax Kristu jiġi għandna biex jurina lill-Missier; Missieru u Missierna.  Kristu huwa t-Triq, imma d-destinazzjoni tagħna huwa l-Missier.  Ħajjin huma biss dawk li sabuH.  L-oħrajn għadhom iltiema u mhux veru li għandhom il-Ħajja u s-sliem.

 

In-Nisrani hu dak li sab lil Kristu, imma jibqa’ jifittxu xorta waħda, għax Kristu huwa Misteru.  Meta taħseb li doqtu u skirt bih, jaqbdek l-għatx għal aktar, u tkompli tterraq lejn il-qalba tad-Dawl, u l-qalba tad-Dawl huwa l-Missier.  Henjin huma dawk li jinsabu f’dan il-vjaġġ.  Henjin huma dawk li rikbu l-ġemel u qed iterrqu fid-deżert.  Henjin huma dawk li fid-dlam tas-solitudni, meta kulħadd jgħidlek li inti ffissat, titla’ għalik kewkba; għax il-kewkba tidher biss bil-lejl.  Int tgħix bil-lejl; l-oħrajn bin-nhar.  Int qed tfittex; l-oħrajn jaħsbu li sabu dak li kellhom isibu.  Inti fqir, imma għani;  l-oħrajn huma għonja, imma fqar. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Dicembru 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 December 2018
30_di_18.jpg
 bullettin_30-12-2018.jpg
 
IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2018) IL-BNIEDEM BZONN FAMILJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 December 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hadd fost L-Ottava tal-Milied ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 tfallel_gesu_fit-tempju.jpg

 

Fit-Tieni Kapitlu tal-ewwel ktieb tal-Iskrittura - il-Ġenesi, Alla jipproklama xi ħaġa mportanti immens dwar il-karattru tal-bniedem u tal-ħolqien kollu li hu nissel mill-Imħabba kbira tiegħU.  Hu qal: “Mhux sewwa li l-bniedem jibqa’ waħdu.  Ħa nagħmillu għajnuna tgħodd għalih.”  (Ġen. 2, 18).  Dak li ġie mnissel mill-Imħabba ma setax jgħix fis-solitudni, u dan ma jgħoddx għall-bniedem biss imma għall-ħlejjaq kollha.  Alla nnifsu ma jgħix f’solitudni għax Hu komunità, familja, Tliet Persuni, rivelazzjoni tal-għaġeb li Alla ta tiegħU innifsu u li hi l-bażi tal-Fidi Nisranija.  L-Imħabba ma tissaportix ma tgħaddix għal għand ħaddieħor.  Fejn m’hemmx dan “l-ieħor” m’hemmx Imħabba.  Din hi l-karatteristika ta’ Alla li l-ħin kollu jgħaddi għal għandi, għal għandek, għal għand “ħaddieħor”, u dan kien il-mottiv, il-prinċipju, il-bidu tal-Univers maħluq.  Alla jaqsam Imħabbtu għax l-Imħabba mhix Imħabba jekk ma tiġix maqsuma ma’ ħaddieħor, ixxerjata.  Din hija r-raġuni li Alla ħalaq kollox.

 

Għalhekk il-bniedem jinqered mingħajr kumpanija, mingħajr “l-ieħor” jew  “l-oħra”.  Għalhekk il-Familja.  U fejn ma hemmx familja fiżika, għax mhux kulħadd jiżżewweġ, il-bniedem xorta joħloq ambjent familjari għalih fost ħbiebu, fost sħabu tax-xogħol, fost dawk li jaqsmu miegħu l-istess idejat, xewqat, passatempi.  Jekk lill-bniedem iġġegħlu jgħix waħdu, toqtlu, u dan hu pruvat xjentifikament.  L-ikbar kastig li jeżisti fil-ħabsijiet huwa s-“solitary confinement”, meta bniedem jagħlquh ġo ċella, qisu ġo qabar, għal xhur sħaħ bla ma jara lil ħadd.

 

 

Last Updated ( Sunday, 30 December 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Dicembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 December 2018
23_di_18.jpg
 bullettin_23-12-2018_2-2000.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2018) MILL-FALLIMENTI, L-GLORJA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 December 2018

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd ta' L-Avvent ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

il_madonna_u_elizabetta.jpg

 

Ta’ bnedmin li aħna, li għalina s-sentimenti u l-emozjonijiet huma tant importanti, irnexxielna nlibbsu l-Festa tal-Milied b’ħafna emozjonijiet u sentimenti li rikbuna, tant li din il-Festa hi mgħobbija drawwiet u folklor li bl-ebda mod ma jidhru li għandhom x’jaqsmu mar-rejaltà tar-rakkont li nsibu l-aktar fl-Evanġelju ta’ Luqa, u xi ftit f’Mattew.  Il-kultura Anglo-Sassona, jiġifieri Ingliża u Amerikana, ħatfet il-mentalità ta’ ħafna popli, tant li għalina l-Maltin, per eżempju, nies maħruq mix-xemx, is-silġ sar parti integrali mill-atmosfera tat-tifkira tal-Inkarnazzjoni tal-Feddej tad-dinja!  Silġ u siġra li żgur ma tikbirx f’pajjiżna, u li Ġesù qatt ma ra b’għajnejh sakemm dam idur fuq wiċċ l-Art Imqaddsa!

 

X’irrid ngħid b’dan?  Li kulħadd jistenna l-Milied, Insara u pagani, u hemm “Milied” għal kull tip ta’ bniedem, anke għal dak li bil-kemm jiftakar x’kien il-“ġenesi”, il-bidu ta’ din it-tifkira.  Mhux ta’ b’xejn li kulturalment, il-Milied sar il-festa favorita tan-nies tal-klassi tan-nofs, in-nies komda, li kapaċi tixtri r-rigali, tagħmel ikliet kbar, toqtol dundjani bl-eluf ta’ eluf, toħloq mużika u arti kollhom zokkor u ħlewwiet. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Dicembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 December 2018
 
16_dec_18.jpg
 bullettin_16-12-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1178