Sunday, 03 July 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' April 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 April 2022
3_apr_2022.jpg
 bullettin_03-04-2022.jpg
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2022) IL-KONVERZJONI TAGHNA HI XOGHOL ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 April 2022

Din hija il-Liturgija tal-Hames Hadd tar-Randan(2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

5hadd_randan.jpg

 

F’dan it-tmiem il-ġimgħa tant importanti, anzi memorabbli għall-Knisja f’Malta meta “Pietru” magħmul Kap tal-Knisja ġej iżurna, fil-persuna ta’ Papa Franġisku, biex iqawwina fil-Fidi, iktar għandna niftħu widnejna għall-Kelma ta’ Alla li l-Knisja trid li nisimgħu.  J’Alla l-preżenza tal-Papa, dak li jgħaqqadna fi Knisja Waħda, Qaddisa, Kattolika u Apostolika, tgħinna biex inħallu l-Kelma tinżel fil-qalb u hemm issir Nar li jeqred l-għeruq tad-dnub li jjassarna. 

 

Kull min sab lil Alla jibqa’ mbellah b’dak li jiskopri, u jingħi quddiem il-fatt li ħela ħafna minn ħajtu jiġri wara l-friefet u l-frugħat li jgħaddu.  Pawlu sab lil Alla u r-rejazzjoni tiegħu tafu x’kienet?  Nisimgħuha fit-Tieni Qari tal-lum: “Mhux għax għandi xi qdusija tiegħi...”  (Fil. 3, 9).  Immaġinaw ftit!  San Pawl jgħid li jekk għandu xi qdusija, din mhix minnu, mhix tiegħu bil-merti tiegħi, bis-saħħa tiegħu!  Għaraf lil Kristu u skopra ċ-ċokon tiegħu, id-dnub tiegħu. “Mhux għax għandi xi qdusija tiegħi, dik li tiġi permezz tal-Liġi, iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu.”  (Fil. 3, 9).  F’dan il-passaġġ famuż li se nisimgħu f’dan il-Ħadd se naraw li kollox jiġi mogħti lilna, u li l-Appostlu ma jagħtix kas tal-merti tiegħu għax iqishom bħala knis, tqanżiħ imsejken tal-bniedem.  Hu jibni kollox mhux fuq il-merti tiegħu, fuq tant u tant xogħol li  hu wettaq għal Kristu, iżda fuq il-Merti Glorjużi tal-Iben ta’ Alla li bihom Kristu rebaħ għalih il-Grazzja tal-Konverżjoni.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Marzu 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 March 2022
27_mar_2022.jpg
 bullettin_27-03-2022.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2022) L-GHID TAL-MULEJ IDAWWAL KOLLOX
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 March 2022

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd tar-Randan(2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 5._prodigal_son_biblefun.jpg

 

Ir-Randan Imqaddes huwa Mixja lejn il-Liturġija l-Kbira tal-Knisja, meta hija tgħaddi l-Lejl tal-Għid tishar tistenna lill-Għarus tagħha ġej mir-Rebħa l-kbira tiegħu fuq l-ikbar għadu li għandu l-bniedem: il-Mewt.   Mela, ir-Randan  huwa żmien ta’ tħejjija biex wieħed ikun jista’ jidħol għall-Festa tat-Tieġ tal-Mulej.  Kull Nisrani li jinsab jikber fil-Fidi jagħmel mill-Velja tal-Għid appuntament li ma jistax ma jżommux!  Jekk veru għandna Knisja ħajja, kull knisja għandha tkun mimlija bħal bajda f’dan il-Lejl li ġej.  Imma skont ir-Randan, l-Għid.  Ippreparati tajjeb inkunu nistgħu nidħlu bi spirtu qawwi u hekk nimlew l-ilma tal-Grazzja mhux ġo barmil imtaqqab.

 

Ir-Randan isuqna biex niffissaw ħarsitna fuq il-Ġimgħa Mqaddsa li fih seħħ il-Misteru ‘sħiħ’ tal-Għid: il-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien tal-Mulej tagħna.  Dan hu l-aqwa żmien tas-sena liturġika.  Għal Kristu kien l-aqwa żmien ta’ Ħajtu fuq din l-art.  Hu qal li ġie għal siegħa waħda u kien qed jirreferi għal din il-Ġimgħa Mqaddsa.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Marzu 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 March 2022
 tielet.jpg
bullettin_20-03-2022.jpg
 
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2022) IL-KONVERZJONI BZONN URGENTI GHAL KULHADD
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 March 2022

Din hija il-Liturgija tat-tielet Hadd tar-Randan(2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 3haadd_randan_2022-1700.jpg

 

Fi żmien ir-Randan nisimgħu sikwit bil-jasar tal-Eġittu u bl-esperjenza twila ta’ Iżrael fid-deżert.  Dawn huma żewġ metafori qawwija u li jdawluna ħafna dwar il-qagħda tagħna li ħafna drabi aħna aljenati minnha.  Iżrael kien jaf x’inhu l-jasar!  Mhux biss kien ibati u ibati, imma kien mgħakkes minn potenza, qawwa (l-Eġittu), li magħha qatt ma seta’ jagħmel xejn.  Iżrael lanqas biss stajt issejjaħlu poplu.  Kienu ġens ta’ lsiera, bla kultura, bla identita, bla storja.  Nistgħu ngħidu li kienu wkoll bla reliġjon.  Kienu jiftakru li xi darba kien hemm xi “Alla” li kien għen lill-ewwel missirijiet tagħhom, imma issa kien ilhom iktar  minn erba’ mitt sena fl-Eġittu u kienu ddakkru mill-qima u l-festi tal-allat t’hemm.  U jekk kien tassew li kien jeżisti dan Alla, x’kien sar  minnu?  Għaliex kien telaqhom għal riħhom?  Il-bniedem, kultant, tifhmu li jagħmel ċerti mistoqsijiet profondi u serji.

 

Iżrael kien mejjet.  Ħaj imma mejjet.  Xbiha tal-bniedem fid-dnub.  Il-bniedem li għandu n-natura tiegħu imjassra mill-egoiżmi, mill-biża’ li jwelled il-vjolenza, mill-mibegħda lejn min jheddu.  Il-midneb qisu l-ilsir Lhudi li għandu dahru irrigat bid-daqqiet tal-frosta għax aħna lkoll inġorru feriti interni, feriti psikoloġiċi, li ma jħalluniex inħobbu.  U bħal Iżrael, il-bniedem m’għandux ċans jinqala’ minn fejn hu bl-isforzi tiegħu waħdu.  Ma jistax joħroġ mill-qabar, miċ-ċella magħluqa minn barra.  Irid ikun Xi Ħadd aqwa minn dak li qaflu, li jassru.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1526