Wednesday, 23 September 2020
           
Home
IS-SOLENNITÀ TAT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA (2020) IL-FESTA TAL-PARROCCA
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 June 2020

Din hija il- Liturgija tas- Solennita' tat-Twelid tal-Battista (2020) Il-Festa tal-Parrocca bi hsibijiet  min Joe Rapa .hsibijiet  min Joe Rapa .

cusg.jpg

 

Dieqa timmarka l-qalb ta’ kull membru ta’ din il-parroċċa li, bħall-parroċċi l-oħra, ma tistax tiċċelebra bil-kbir din is-Solennità tat-Twelid ta’ Ġwanni l-Battista, Protettur tagħha minħabba l-miżuri ta’ saħħa li kulħadd jaf bihom.  Hi sena, din, tassew partikulari.  Nittamaw li s-sena li ġejja tkun xorta oħra!  Imma min jaf...  mid-dlam Alla kapaċi joħroġ dawl kbir u Hu jdawwar kollox għal-ġid ta’ dawk li jfittxuH.  Imbierek il-bniedem li dejjem jishar u jistenna ħwejjeġ kbar mingħand il-Mulej f’kull sitwazzjoni.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Gunju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 June 2020
bullettin_14-06-2020.jpg
 
IT-TIFKIRA SOLENNI TAL- ISEM U D-DEMM TA’ KRISTU (2020) ALLA LI JINAGHTA
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 June 2020

Din hija il- Liturgija tas- Solennita' ta tal-Gisem u d-Demm ta' Kristu ( 2020 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa .hsibijiet  min Joe Rapa .

corpus.jpg

 

Dan il-“week-end” il-qlub ta’ dawk li ma jgħaddux mingħajr iċ-ċelebrazzjonijiet Liturġiċi tal-Fidi tagħna, se jifirħu bil-kbir għax wara tliet xhur ta’ pandemija globali, li xi ftit għadha magħna, bibien il-knejjes tagħna se jerġgħu jiftħu biex jiġi mill-ġdid iċċelebrat l-Misteru glorjuż tal-Ewkaristija Mqaddsa.  U hija propju s-Solennità ta’ Corpus Domini, il-Festa tal-Ewkaristija, tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu li jinagħta għalina, li se tiftaħ il-bibien li inagħlqu għall-ewwel darba f’min jaf kemm snin.  Alla joħroġ il-ġid għall-Knisja tiegħu minn kollox u t-tama tagħna hi li anke f’dan il-mument storiku hemm Pjan Misterjuż ta’ Alla li għadna m’aħniex narawh.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Gunju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 June 2020
2bullettin_07-06-2020.jpg

Last Updated ( Sunday, 07 June 2020 )
 
SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA L-GHARFIEN TA’ ALLA HU L-AQWA GHERF
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 June 2020

Din hija il- Liturgija tas- Solennita' tat-Trinita' Qaddisa ( L-Gharfien ta' Alla hu  l-aqwa gherf)  bi hsibijiet  min Joe Rapa .

gesu_u_nikodemu.jpg

 

Hemm pjan meraviljuż wara l-Istorja ta’ kull bniedem. Ħafna jibqgħu ma jindunawx b’dan.  Alla ħalaq lil kull wieħed minna biex il-mixja tal-Ħajja twassalna biex nagħrfuH, inħobbuH u naqduH, biex imbagħad immorru ngawduH f’Ħajja tixbaħ lil tiegħu, jiġifieri Ħajja bla tmiem mimlija hena u sliem.  Bosta jaħsbu li din hi ħrafa tal-‘fairies’, imma dawk li, bi Grazzja, esperjenzjaw, għexu tassew dan kollu, baqgħu imbelha b’dak li sabu. Kellu raġun Ġwanni l-Evanġelista jgħid li n-Nisrani li jimxi ’l quddiem fil-Fidi jidħol minn hawn stess fil-Ħajja ta’ Dejjem.  “Nafu li għaddejna mill-mewt għall-ħajja.”  (1 Ġw. 3, 14).

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Mejju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 May 2020
 
bullettin_31-05-2020.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1335