Tuesday, 20 November 2018
           
Home
IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) MHUX FIL-LIGI IMMA FIL-FIDI T-TAMA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Friday, 31 August 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tnejn u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the-lord-jesus-rebukes-the-pharisees.jpg

 

Il-bniedem, min-natura tiegħu, jemmen fil-Liġi, kemm dik spiritwali u anke dik materjali.  Fiha jsib sigurtà.  Hu jaf li meta l-bniedem jitħawwad fuq livell ta’ massa, bħal meta jfaqqgħu gwerer kbar, jew f’xi pajjiż, il-maġġoranza ddur fuq xi minoranza żgħira għax taħseb ħażin fihom, ir-riżultat ikun kaos totali, ġungla, u l-bniedem isir annimal ma’ ħutu stess. Araw xi ġralhom il-Lhud kemm-il darba fil-postijiet fejn huma mxerrdin. Araw x’jiġrilhom f’pajjiżi ta’ dittatura dawk li ma jaqblux ma’ min imexxi.  Araw kemm persekuzzjonijiet u pogroms minħabba t-twemmin reliġjuż.  Araw kemm Insara qed imutu llum stess minħabba l-Fidi tagħhom fi Kristu.

 

Għalhekk, il-bniedem, meta jkun fi stat li jirraġuna, jemmen li mingħajr il-Liġi li tgħidlu x’għandu jagħmel u x’m’għandux jagħmel, taħwid u nkwiet ikun hawn.  U għandu raġun.  Il-Liġi tikkontrolla lill-bniedem mill-passjonijiet tiegħu stess u fejn jiżbalja  tikkastigah, għall-ġid tiegħu u anke tal-oħrajn li jkunu jħarsu, biex anke huma jitgħallmu.  Il-Liġi hija l-bażi tas-soċjetà.  Dawk li jistudjaw l-annimali jgħidu li anke dawn għandhom il-Liġijiet naturali tagħhom.  Kollox hu favur is-“survival instinct” u kontra l-ġenn li jagħmel ħerba mill-bniedem.

 

 

Read more...
 
FESTA TAL-MARTIRJU TA’ SAN WANN BATTISTA
Written by Frans Galea   
Friday, 31 August 2018

Nhar l-Erbgħa 29 ta’ Awwissu 2018 fil-parroċċa tagħna ġiet iċċelebrata l-festa tal-Martirju ta’ San Ġwann Battista. Filgħodu fid-9.00am saret Quddiesa għat-tfal li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri. Imbagħad filgħaxija fis-7.00pm sar il-Pontifikal solenni mmexxi mill-E.T. l-Isqof Mario Grech. Wara l-omelija, Yavor Kolev, żagħżugħ mill-Bulgarija li ilu xi żmien joqgħod fil-parroċċa tagħna, u li kien mgħammed fil-Knisja Ortodossa, talab li jiġi ammess fil-Knisja Kattolika. Wara li għamel l-istqarrija tal-fidi tiegħu, huwa ġie milqugħ mill-Isqof bħala membru sħiħ fil-Knisja Kattolika fi ħdan il-parroċċa tagħna. Wara l-Pontifikal, fil-pjazza ġiet organizzata s-serata “Fiori d’Argenta” mill-Kunsill Lokali.

img_0121-2000.jpg

 
KOR TAT-TFAL “ULIED IL-BATTISTA”
Written by Frans Galea   
Friday, 31 August 2018

Fit-tielet jum tat-Tridu bi tħejjija għall-festa ta’ San Ġwann Battista, nhar it-Tlieta 28 ta’ Awwissu 2018, kanta għall-ewwel darba l-Kor il-ġdid tat-tfal tal-parroċċa tagħna, “Ulied il-Battista”. Dan il-Kor ġie mwaqqaf ftit ġimgħat ilu, taħt id-direzzjoni ta’ Amy Rapa u l-organista Shaun Borg. Il-Quddiesa tat-tlett ijiem tat-Tridu tmexxiet minn Dun Gabriel Gauci.

dsc_4407-2000.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 t'Awwissu 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 August 2018
26_aww_18_2-2000.jpg
 bullettin_26-08-2018.jpg
 
IL-WIEHED U HOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-FIDI FI KRISTU: L-IKBAR RIGAL TAL-MISSIER
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 August 2018

Din hija il- Liturgija tal-Wiehed u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 21_hadd.jpg

 

Hemm min qal li l-għaġeb mhux li ssib fid-dinja min jemmen f’Alla li ma jidhirx, imma li ssib nies li ma jemmnux f’Alla, jew f’xi alla.  Infatti l-ateiżmu huwa fenomenu stramb u kontradittorju għan-natura tal-bniedem.  Jista’ jkun li hu biss perċessjoni, ħaġa li hi mmaġinata li teżisti, imma li ma teżistix fil-fatt. 

 

Dan ngħiduh għax il-bniedem huwa “annimal reliġjuż”, ħlejqa reliġjuża, min-natura tiegħu innifsu ma jgħaddix mingħajr xi tip ta’ alla.  Dan, għax fil-bniedem hemm vojt li jġennu u hu jitħabat il-ħin kollu biex jimlih. Anke l-annimali jbatu minn dan, imma l-annimal li m’għandux l-intelliġenza tal-bniedem, jimxi skont l-istint li jgħidlu li jimla l-vojt jekk jiekol, jekk jikkaċċja, jekk joqtol lil min hu inqas b’saħħtu minnu.  L-annimal isib postu fil-“food chain” li titimgħu u fl-aħħar toqtlu għax kulħadd isib lil xi ħadd aqwa minnu xi darba.

 

Last Updated ( Saturday, 25 August 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 t'Awwissu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 August 2018
 19_aww_18-2000.jpg
bullettin_19-08-2018.jpg
Last Updated ( Sunday, 19 August 2018 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1135