Friday, 24 February 2017
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Dicembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 December 2016
 bullettin_11-12-2016-1024.jpg
 
Illum festivel internazzjonali tal-korijiet fir-Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 December 2016

Illum is-Sibt 10 ta' Dicembru 2016 il-Knisja Rotunda tax-Xewkija ser tilqa tminn korijiet Ghawdxin u barranin bhala parti mil-Festival Internazzjonali tal-Korijiet . Is-serata tibda fis 6.30pm u d-dhul huwa b'xejn.

poster.jpg_-_copy.png

 

 
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2016-17) KRISTU HU AHBAR TAJBA GHALIK
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 December 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd ta' l-Avvent ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 john_send_disiples_to_christ.jpg

 

Min jistenna lill-Mulej, jistenna ħwejjeġ kbar fil-Ħajja tiegħu.  Il-Mulej ma jagħtix bit-tqanċiċ donnu qed jitqanżaħ biex ilaħħaq mat-talbiet tagħna.  Anzi, San Pawl jiftaħar f’Isem il-Mulej għax hu ġarrab il-ġenerożità tiegħU u jgħid: “Imma bħalma hu miktub, ‘dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet,’ u dak li qatt ma tnissel f’qalb il-bniedem, dak li Alla lesta għal dawk li jħobbuh.”  (1 Kor. 2, 9).  Isaija, sekli qabel, kien qal: “Mulej, inti tagħmel għeġubijiet li ma konniex nistennew, u sa mill-qedem qatt ma smajna bihom!”  (Is. 64, 2-3). 

 

Il-Mulej hu dak li jissorprendi.  Hu jagħtina l-Ispirtu tiegħu ġewwa fina biex jitlob Hu għalina bit-thannin tiegħu li ma jistax jitfisser bil-kliem.  Hu jitlob lill-Missier biex jagħtina dak li jiswa verament, dak li hu teżor tassew, dak li għandna bżonn tassew, għax aħna lanqas biss nafu nitolbu kif imiss.  Dan hu kliem, mill-ġdid, ta’ San Pawl.  (ara Rum. 8, 26).

 

 

Read more...
 
Tminn Korijiet ser ikkantaw fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Wednesday, 07 December 2016

     Nhar is-Sibt 10 ta' Dicembru 2016, il-Knisja Rotunda ser tilqa tminn korijiet Malti u Barranin li ser ikkantaw waqt il-Festival Internazzzjonali tal-Korijiet li qed issir Ghawdex f'dawn il-jiem. Il-korijiet huma minn l-Estonja, l-Italja, l-Ungerija u l-Ingilterra flimkien ma' zewgt korijiet min Ghawdex. Is-serata ser tibda fis-6.30pm u kullhadd huwa mistieden.

 

ko_mil-1024.jpg
 
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Dicembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 December 2016
bullettin_04-12-2016-1024.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2016-17) JAQBLILNA NIEHDU S-SALVAZZJONI BIS-SERJETA`
Written by Frans Galea   
Friday, 02 December 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd ta' l-Avvent ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

360px-stjohnxewkija.jpg

 

L-ikbar għadu għas-salvazzjoni eterna tal-bniedem hija l-aljenazzjoni.  L-aljenazzjoni hija periku mmens l-ewwenett għax ħadd ma jeħodha bħala dnub u għax għandha l-qawwa li tberred ir-ruħ tal-aktar wieħed imħeġġeġ.  Ix-Xema’, it-talba Lhudija li tiġbor fiha l-kmandamenti kollha u li hija s-sigurta` u ċ-ċertezza ta’ ħajja ġusta, tgħid: “Ħobb il-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha, b’moħħok kollu u bis-saħħa tiegħek kollha!”  U Kristu jkompli li min iħobb lil ommu jew lil missieru jew lil martu jew lil ħajtu stess iktar minnU ma jistħoqqlux li jkun tiegħU.  Kristu jippretendi li jekk jien Nistani ta’ veru u mhux nisrani qed jixjieħ u għadu liebes il-libsa tal-Magħmudija, inpoġġi lilU, lil Alla, fl-ewwel post, qabel kollox. 

 

Ħafna jaħsbuha faċli din.  Jgħidulek: “Ma tafx li npoġġi lil Alla fl-ewwel post!  X’int tgħid?”  Dawn huma nies ingannati li għadhom ma jafux huma min huma; għadhom ma għarfux ir-rejalta` tagħhom.  Hu mmensament diffiċli tpoġġi lil Alla qabel l-‘allat’ l-oħra, u dan wieħed jinduna waqt il-prova jekk għandu għajnejn biex jara.  Ħafna jaħsbu li Alla qiegħed fl-ewwel post jekk ‘jagħtuH’ tliet kwarti quddiesa nhar ta’ Ħadd.  Allaħares Alla jitolbok tagħmel xi ħaġa li tikklaxxjalek max-xogħol, mal-passatemp, ma’ xi ħaġa tal-familja, ma’ xi divertita... ħoll xagħrek u ġib iż-żejt.  “Ma jistax ikun, hux!”  Ijwa, ma jistax ikun, kif qed tgħid int...

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 909