Thursday, 18 July 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 May 2017
21_mejju_2017.jpg    bullettin_21-05-2017-1024.jpg
Last Updated ( Sunday, 21 May 2017 )
 
IS-SITT HADD TAL-GHID HEMM BZONN INSIRU NSARA ‘ADULTI’
Written by Frans Galea   
Friday, 19 May 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gifts-of-the-holy-spirit-jesus-christ.jpg

 

Kien hemm żmien meta s-soċjetà Maltija kienet “Nisranija”.  Dak iż-żmien għadda.  Għadha teżisti tiċlieqa qawwija ta’ kultura hekk imsejħa “Nisranija”, kultura marbuta mal-festi parrokkjali, mal-festi tal-Milied u tal-Għid... mill-bqija, l-vera Knisja ta’ Kristu, il-Knisja li tagħti xhieda ta’ Kristu quddiem kulħadd bla ma tħares lejn l-uċuħ jew tibża’ mill-poter, dan it-tip ta’ Knisja, llum huwa f’minoranza.  Tant hu hekk li l-partiti li qed jikkontestaw l-Elezzjoni Ġenerali m’għadhomx jagħtu wisq kas ta’ xi tgħid din il-Knijsa “ċkejkna”.  Anzi, jafu li partit “Kristjan” (li ma jeżistix f’Malta) m’għandux ċans jirbaħ elezzjoni.  Din hi l-verità quddiem Alla.  Il-Knisja Maltija (u Għawdxija) nfisha, qajla għandha aptit tammettih dan.  Kultant nibża’ li qegħda tidfen rasha fir-ramel għax tibża’ tħares madwarha biex tara l-“Verità” vera.  Tittama li l-“Verità” hi oħra.  Il-kultura hekk imsejħa “Nisranija”, it-tradizzjonijiet, il-folklor, l-attendenzi għal-Liturġiji tal-Ġimgħa Mqaddsa u tal-Milied, kultant qed jagħmlu iktar deni milli ġid għax kapaċi jingannawna.

 

Din hi r-raġuni l-għala l-Knisja tagħna għadha tant sinjura fil-pastorali sagramentali, u tant fqira fl-Evanġelizzazzjoni tal-imbegħdin.  Iċ-ċerimonji fl-erba’ ħitan tal-knisja huma komdi.  “Min ma jridx jiġi, ma jiġix!” jgħidulek.  “Hu jitlef.”  Hu veru li hu jitlef, imma Kristu ma naħsibx li jwieġeb hekk, anke jekk iktar minn darba ma ħajjimx lill-folol u lill-appostli nfushom qalilhom: “Tridux titilqu intom ukoll!”  Dawk li ma jiġux, ovvjament ma jafux min hu Kristu.  Possibbli li hawn nies li ma jafux min hu Kristu?  Il-maġġornaza tal-poplu!  U dawn mhux se jsiru jafu min hu Kristu mil-Liturġija li fiha ma jarawx sens. In-nagħġa li ntilfet ma setgħetx issib triqtha lura; kien Kristu li mar ifittixha.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 May 2017
bullettin_14-05-2017-1024.jpg
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID (2017) KRISTU BISS JAFHA T-TRIQ
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 May 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_wara_qawmien.jpg

 

L-Aħbar li xterdet mad-dinja fl-ewwel Għid Nisrani kienet, u għadha sal-lum, elfejn sena wara, xi ħaġa ta’ barra minn hawn, għax twieġeb għall-ikbar tħannin li jgħammar fl-ispirtu tal-bniedem: tħannin li jgħix għal dejjem, li ma jmutx, li jissupera l-mewt u l-baħħ li din iġġib magħha.  Il-mewt hi l-ikbar problema tal-bniedem, l-ikbar traġedja, l-ikbar monstru li jgħammar sieket fis-subkonxju ta’ moħħu... sieket, imma dejjem hemm jistenna, jistenna l-waqt tad-daqqa aħħarija.

 

Il-bniedem, bħal kull tip ta’ annimal li jgħammar f’did-dinja, għandu fih sors ta’ enerġija enormi, u din hi dik li l-Ingliżi jsejħulha is-“Survival Instinct”.  Il-bniedem u l-annimal jiggranfaw mal-ħajja bil-qawwa kollha tagħhom.  Il-kilba għall-ħajja, jew biex itawwal il-ħajja, imbuttat lill-bniedem jivvinta u javanza f’ħafna oqsma.  It-tfittxija tiegħu għall-etern tnibbet fih enerġija ta’ attivita, mentali u fiżika, biex jagħmel li jista’ biex jibqa’ ftit aktar jgħix.  Din it-tfittxija għal dak li hu etern, sod, ma jispiċċax, weldet ir-reliġjonijiet; ġagħlet lill-bniedem joħroġ minnu nnifsu u jħares ’il fuq lejn Dak ix-Xi Ħadd li fl-istint tiegħu l-bniedem ħass li żgur qiegħed hemm fis-skiet tal-ispazji.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 May 2017
bullettin_07-05-2017-1024.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2017) IL-MAGHMUDIJA DON KBIR
Written by Frans Galea   
Friday, 05 May 2017

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_n-naghag.jpg

 

Ma tistax tifred il-Magħmudija mill-Misteru enormi tal-Għid.  Mhux ta’ b’xejn li l-Knisja titlob li fil-lejl tal-Għid jkollna magħmudijiet u nfatti l-Knisja Primittiva ma kinitx tgħammed ħlief darba fis-sena fil-Velja Paskwali.  Għax aħna nifhmu li l-Għid huwa d-daħla fil-mewt ta’ Kristu mgħobbi bil-bniedem il-qadim tad-dnub tagħna, u l-Qawmien tiegħU għal-Ħajja Ġdid, Ħajja ta’ Dejjem fejn il-mewt m’għandha l-ebda setgħa.  Kristu baqqan fil-blat passaġġ, biex aħna nkunu nistgħu ngħaddu minnu permezz tal-Magħmudija.  Għax anke l-Magħmudija hija Mewt u Qawmien għal Ħajja bla tmiem.

 

Aħna lkoll nitwieldu bil-bniedem il-qadim, il-bniedem li hu Adam, miġbud lejn id-dnub.  In-natura ta’ dan il-bniedem li nitwieldu bih hi li jekk ħaġa ma ċċaħħadhielux, hu ma jitħajjarx għaliha, imma malli tagħmillu liġi u tgħidlu: “Jaqbillek ma tersaqx lejn din il-ħaġa għax mhux sewwa”, balleċ, mill-ewwel tiġih il-kilba għaliha!  Dan esperimentajnieh ilkoll.  Dan il-bniedem hemm bżonn li jmut.  Kif se jmut?  Fl-ilma tal-Magħmudija, mgħarraq hemm.  Kif Kristu miet fuq is-Salib, il-bniedem tad-dnub imut fil-vaska battesimali.  Imma waqt li jkun hemm katavru f’wiċċ l-ilma, jqum bniedem ġdid, il-bniedem rebbieħ fuq il-mewt, mhux bis-saħħa tiegħu imma bil-merti li rebaħ għalih Kristu bl-ubbidjenza tiegħu.  Il-Magħmudija tiċċaralna dak li għamel Kristu għalina fil-Misteru tal-Għid.

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 261 - 286 of 1209