Tuesday, 26 January 2021
           
Home
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) ISMA’ U EMMEN!
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 September 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tlieta u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 jesus-heals-deaf-man-2.jpg

IL-Fidi hi l-ikbar rigal li l-bniedem jista’ jirċievi mingħand Alla.  Min m’għandux Fidi, din ma jniżżilhiex.  Anke ħafna minn dawk li jaħsbu li għandhom Fidi, fil-fatt juru li vera Fidi m’għandhomx meta huma jixxennqu ferm aktar għal ħwejjeġ materjali.  Hu min esperjenzja dan ir-rigal li jista’ jitkellem fuq id-differenza.  Dan il-bniedem dejjem jixxennaq li jinagħta aktar Fidi, għax il-Fidi hi proċess, hi mixja lejn konverżjoni totali li biha l-bniedem isir xbiha ta’ Kristu.  L-ebda qaddis (Nisrani veru) qatt ma mmaġina li “wasal fejn kellu jasal” fejn tidħol il-Fidi.  Min iduq kemm hu tajjeb il-Mulej ikun irid dejjem aktar, mhux bħall-ikel li jimla l-istonku, li malli jxebbgħek ma tkunx trid tarah aktar.

 

Il-Fidi tiġi mis-smigħ tal-Kelma ta’ Alla, imma mbagħad tinbena fis-sod permezz ta’ tip ieħor ta’ Kelma ta’ Alla, li hi l-Istorja tal-individwu.  Kulma jiġrilna hi Kelma ta’ Alla għalina għax kollox, l-Istorja kollha, hija ndirizzata minn Alla għat-tnissil u tisħiħ tal-Fidi. Iżda waqt li l-bniedem huwa mdawwar b’dawn l-ilħna li jistednuh jidħol dejjem iktar f’Alla, madwaru għandu wkoll ħafna ilħna oħra li jsejħulu u jerġgħu isejħulu sabiex jerġa’ lura jekk ikun qabad it-Triq tal-Fidi.  Dan minn dejjem kien, imma jidher qawwi b’mod partikulari fi żmienna  Dawn huma l-ilħna tal-materjaliżmu li jippruvaw joħonqu s-sejħa ta’ Alla għall-Fidi. 

 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' Settembru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 September 2018
2-9-18_bull.jpg
 bull_2-9-2018.jpg
 
IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) MHUX FIL-LIGI IMMA FIL-FIDI T-TAMA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Friday, 31 August 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tnejn u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the-lord-jesus-rebukes-the-pharisees.jpg

 

Il-bniedem, min-natura tiegħu, jemmen fil-Liġi, kemm dik spiritwali u anke dik materjali.  Fiha jsib sigurtà.  Hu jaf li meta l-bniedem jitħawwad fuq livell ta’ massa, bħal meta jfaqqgħu gwerer kbar, jew f’xi pajjiż, il-maġġoranza ddur fuq xi minoranza żgħira għax taħseb ħażin fihom, ir-riżultat ikun kaos totali, ġungla, u l-bniedem isir annimal ma’ ħutu stess. Araw xi ġralhom il-Lhud kemm-il darba fil-postijiet fejn huma mxerrdin. Araw x’jiġrilhom f’pajjiżi ta’ dittatura dawk li ma jaqblux ma’ min imexxi.  Araw kemm persekuzzjonijiet u pogroms minħabba t-twemmin reliġjuż.  Araw kemm Insara qed imutu llum stess minħabba l-Fidi tagħhom fi Kristu.

 

Għalhekk, il-bniedem, meta jkun fi stat li jirraġuna, jemmen li mingħajr il-Liġi li tgħidlu x’għandu jagħmel u x’m’għandux jagħmel, taħwid u nkwiet ikun hawn.  U għandu raġun.  Il-Liġi tikkontrolla lill-bniedem mill-passjonijiet tiegħu stess u fejn jiżbalja  tikkastigah, għall-ġid tiegħu u anke tal-oħrajn li jkunu jħarsu, biex anke huma jitgħallmu.  Il-Liġi hija l-bażi tas-soċjetà.  Dawk li jistudjaw l-annimali jgħidu li anke dawn għandhom il-Liġijiet naturali tagħhom.  Kollox hu favur is-“survival instinct” u kontra l-ġenn li jagħmel ħerba mill-bniedem.

 

 

Read more...
 
FESTA TAL-MARTIRJU TA’ SAN WANN BATTISTA
Written by Frans Galea   
Friday, 31 August 2018

Nhar l-Erbgħa 29 ta’ Awwissu 2018 fil-parroċċa tagħna ġiet iċċelebrata l-festa tal-Martirju ta’ San Ġwann Battista. Filgħodu fid-9.00am saret Quddiesa għat-tfal li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri. Imbagħad filgħaxija fis-7.00pm sar il-Pontifikal solenni mmexxi mill-E.T. l-Isqof Mario Grech. Wara l-omelija, Yavor Kolev, żagħżugħ mill-Bulgarija li ilu xi żmien joqgħod fil-parroċċa tagħna, u li kien mgħammed fil-Knisja Ortodossa, talab li jiġi ammess fil-Knisja Kattolika. Wara li għamel l-istqarrija tal-fidi tiegħu, huwa ġie milqugħ mill-Isqof bħala membru sħiħ fil-Knisja Kattolika fi ħdan il-parroċċa tagħna. Wara l-Pontifikal, fil-pjazza ġiet organizzata s-serata “Fiori d’Argenta” mill-Kunsill Lokali.

img_0121-2000.jpg

 
KOR TAT-TFAL “ULIED IL-BATTISTA”
Written by Frans Galea   
Friday, 31 August 2018

Fit-tielet jum tat-Tridu bi tħejjija għall-festa ta’ San Ġwann Battista, nhar it-Tlieta 28 ta’ Awwissu 2018, kanta għall-ewwel darba l-Kor il-ġdid tat-tfal tal-parroċċa tagħna, “Ulied il-Battista”. Dan il-Kor ġie mwaqqaf ftit ġimgħat ilu, taħt id-direzzjoni ta’ Amy Rapa u l-organista Shaun Borg. Il-Quddiesa tat-tlett ijiem tat-Tridu tmexxiet minn Dun Gabriel Gauci.

dsc_4407-2000.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 t'Awwissu 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 August 2018
26_aww_18_2-2000.jpg
 bullettin_26-08-2018.jpg
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 261 - 286 of 1373