Wednesday, 16 August 2017
           
Home
Il-lejla Velja ta' Talb fir-Rotunda bi thejjija ghal-Pussess ta' l-Arc. Daniel Xerri
Written by Frans Galea   
Friday, 06 November 2015

Il-lejla fis 7.30 pm fil-Knisja Rotunda ser issir Velja ta' Talb bi preparazzjoni ghal pussess ta' Mons. Daniel Xerri bhala Arcipriet tax-Xewkija. Matula ser issir spegazzjoni tac-ceremonja ta-pussess kif ukoll talb specjali. Sa dan it-tant it-thejjijiet ghaddejin fl-aqwa taghhom u diversi gruppi qed jaraw li ic-cerimonja ta'nhar il-Hadd tirnexxi. [Ritratt: Frans Galea] ghal-izjed ritratti ara il-facebook page tax-Xewkija parish

20151104_135819-1000.jpg
 Id-Dar Parrokjali tax-Xewkija

 

 

 

 
Programm tal-bidu tal-hidma pastorali ta' Mons. Daniel Xerri bhala Arcipriet tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Wednesday, 04 November 2015

Il-Programm tal-hatra ta' Mons. Daniel Xerri bhala Arcipriet tax-Xewkija.

 

poster_arc_1.jpg
 poster_arc_2.jpg
 poster_arc_3.jpg
 
Quddiesa fic-Cimiterju tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Tuesday, 03 November 2015

Il-bierah it-Tnejn 2 ta'Novembru 2015, il-knisja Kattolika fakret l-erwieh hutna mejtin. L-Arcipriet tax-Xewkija Dun Daniel Xerri mexxa Koncelebrazzjoni flimkien ma' sacerdoti Xewkin fic-Cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija. Numru sabih ta' nies kienu prezenti fejn sar talb ghal-erwieh mejtin. [ Ritratt: Gorg Vella ] ghal izjed ritratti arail-facebook page tax-Xewkija parish.

dscn1072.jpg
         Waqt il-Koncelebrazzzjoni

 

 

 
L-Arcipriet Gdid Dun Daniel flimkien max-Xewkin jghatu d-demm
Written by Frans Galea   
Tuesday, 03 November 2015

Fil-bidu tal-gimgha tal-pussess tieghu bhala arcipriet tax-Xewkija ,Mons. Daniel Xerri nhar il-Hadd 1 ta' Novembru 2015 mar flimkien ma' hafna Xewkin l-Isptar Generali t'Ghawdex  biex jghatu d-demm.. Dan il-gest gie apprezat hafna mil-istaff ta' l-isptar li heggu biex izjed parrocci jaghmlu dan l-att ta' karita f'okkazzjonijiet specjali.[ Ritratt: Jason Attard ] ghal izjed ritratti ara il-facebook page tax-Xewkija Parish

 

imag0147-1024.jpg

 L-arcipriet ma' wiehed mix-Xewkin li
          mar jghati d-demm
 
IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) ALLA HU MHABBA
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 November 2015

Din hija il- Liturgija tat- wiehed uTletin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

all-saints.jpg
                 Il-Qaddisin fil-Genna

Fuq Alla l-Imbierek wieħed jista’ jgħid ħafna, imma l-Iskrittura taqta’ fil-qasir meta tgħid li Alla hu Mħabba.  Hu wera l-Imħabba x’inhi meta bagħat lil Ibnu fid-dinja mhux biex jiġġudika d-dinja jew biex jikkundannaha imma biex jieħu fuqu l-ħtija tagħha u jħallas għaliha Hu.  Il-milja tal-Imħabba hi meta min iħobb jagħti ħajtu għal dawk li jħobb, u Kristu wriena kemm kbira hi l-Imħabba, li hi Alla, meta huwa miet għalina mhux meta konna tajbin jew xerqilna dan, imma meta konna midinbin u għedewwa tiegħu.

 

Hija traġedja li ħafna jgħixu ħajjithom kollha mingħajr ma jobsru li huma maħbubin f’dan il-qies.  Għalhekk fid-dinja hawn tant inġustizzji, tant gwerer, tant moħqrijiet, tant qima lill-allat foloz, tant għira u mibegħda.  Infatti f’qalbu l-bniedem iġorr ġerħa enormi, ġerħa dejjem tnixxi l-ħajja, u din il-ġerħa hija l-fatt li ma skopriex l-Imħabba li hi Alla.  M’hemmx fejqan għall-bniedem mingħajr din l-iskoperta.  Jagħmel x’jagħmel biex ineħħi t-tbatija mid-dinja, il-bniedem mhux se jfejjaq dan l-uġigħ misterjuż li jgħammar fil-profond ta’ qalbu.  Għax id-dieqa tal-bniedem mhux mit-tbatijiet ġejja imma min-nuqqas ta’ Mħabba li jbati minnu.  Meta l-bniedem iħossu tassew maħbub, ma jibżax mit-tbatija, anzi jbati għal min iħobb.  Mhux it-tbatija li teqirdu l-bniedem imma n-nuqqas ta’ Mħabba. 

 

 

Last Updated ( Monday, 02 November 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Novembru 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 November 2015
 bullettin_01-11-2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Novembru
2015
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 261 - 286 of 982