Tuesday, 24 October 2017
           
Home
IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2015) IL-FAMILJA GHALL-QADI TAL-AHBAR IT-TAJBA
Written by Claudio Vella   
Saturday, 26 December 2015

Din hija il- Liturgija  tal-Hadd fost l-Ottava tal-Milied ( 2015-16)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 
 

Kemm qed nisimgħu dwar il-battalja, jew aħjar gwerra ta’ battalji li l-Knisja Kattolika qed ikollha tiġġieled biex tħares il-kunċett tal-familja! Il-Knisja temmen li l-familja hi dritt sagrosant ta’ kull bniedem u li dan jista’ jilħaq il-milja tiegħu bħala bniedem biss fis-sħana ta’ familja li tipprovdilu tant affarijiet li għandu bżonn.  Dan it-twemmin ma kienx tal-Knisja biss, anzi ġie nkluż ukoll f’dikkjarazzjonijiet internazzjonali mportanti ħafna bħalma hi l-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem eċċ.  Tant hija mportanti l-familja f’dawn id-dokumenti li huma jisħqu li fejn tidħol l-edukazzjoni tat-tfal, biex inġibu eżempju wieħed, huma l-ġenituri li għandhom id-dritt jagħżlu x’tip ta’ edukazzjoni għandhom jinagħtaw uliedhom u dan ma jistax jeħodulhom l-Istat, anke jekk huwa l-Istat, ħafna drabi, li jipprovdi din l-edukazzjoni.

 

Iżda huwa ċar li l-familja tradizzjonali kif nafuha aħna hija taħt attakk mill-midja u mill-kultura dominanti tal-lum, almenu fil-punent.  Dan ilu ġej u jaf il-bidu tiegħu mir-riforma protestanta ta’ Luteru u oħrajn.  Luteru kien jemmen li r-relazzjoni tal-bniedem ma’ Alla hija xi ħaġa individwalista, bejnek u bejn Alla, u ħadd ma jista’ jindaħallek kif issawwar din ir-relazzjoni.  Mill-ewwel beda jidher li f’din is-sitwazzjoni ma tantx kien hemm lok għall-Knisja u lanqas għall-familja.  Fil-pajjiżi protestanti l-kunċett ta’ Knisja ma baqax ħafna mportanti għax kulħadd miexi lejn Alla għal rasu u l-Knisja, għalkemm tista’ taqdi u tgħin, ma tistax tindaħallek x’temmen u ma temminx, jew kif tfisser il-Bibbja jew tifhimha.  Int għandek dritt tinterpreta l-Kelma ta’ Alla mod, u sieħbek għandu d-dritt jinterpretaha mod ieħor. 

 

 

Last Updated ( Saturday, 26 December 2015 )
Read more...
 
Novena tal-Milied 2015
Written by Matthew Attard   
Wednesday, 23 December 2015

 F’dawn l-aħħar jiem fil-parroċċa tagħna saret in-Novena tal-Milied li għal din is-sena ntgħażel is-suġġett dwar kif aħna l-insara nistgħu nerġgħu niskopru l-vera tifsira ta’ Milied Nisrani.

Skoprejna għaliex aħna nagħmlu s-siġra tal-Milied, għaliex nagħtu l-awguri u r-rigali lil xulxin f’dawn il-jiem. X’sinifikat fihom l-ikliet u l-parties li nħejju f’dawn il-ġranet. Ġie spjegat x’sens fihom l-għanjiet tal-Milied, għalfejn il-presepju u min hu l-Father Christmas.Skoprejna x’sinifikat hemm fit-tiżjin bil-ġulbiena u bil-ponsjetta, u kif kull wieħed u waħda minn dawn li semmejna għandhom r-rabta mal-Milied. Ġie spjegat lilna kif bdew dawn it-tradizzjonijiet u x’tifsira għandu jkollhom għalina l-insara.

F’kull jum matul dawn id-disat ijiem l-arċipriet Dun Daniel għażel suġġett partikulari u spjega b’mod ċar u sempliċi kif dawn l-affarijiet jistgħu jgħinuna niċċelebraw l-Milied mingħajr ma jnaqqsu jew itellfu mill-importanza li aħna bħala nsara għandna nagħtu lil Ġesu`, fil-jum tat-tifkira tat-twelid tiegħu.

Matul dawn il-ġranet setgħet tiġi nnutata konkorrenza numeruża ta’ tfal, żgħażagħ, adulti u anzjani li pparteċipaw b’mod attiv f’kull ġurnata matul dawn d-disat ijiem.

 

Żgur li kull min attenda f’dawn il-jiem ta’ tagħlim ħareġ sodisfatt u seta’ jifhem aħjar kif lkoll nistgħu niċċelebraw dawn il-ġranet tal-Milied b’mod tassew nisrani.

20151223_074226.jpg  20151223_074321.jpg
 20151223_074504.jpg  20151223_075228.jpg
 picture2.jpg  20151222_174450.jpg
 picture3.jpg  picture1.jpg

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 23 December 2015 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Dicembru 2015
Written by Claudio Vella   
Sunday, 20 December 2015
bullettin_20-12-2015-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Dicembru
                             2015
 
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2015-16) IL-WEGHDA QORBOT BIEX TITWETTAQ
Written by Claudio Vella   
Saturday, 19 December 2015

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd ta' l-Avvent ( 2015-16)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

vizitazzjoni-gharb.jpg
 L-istatwa tal-Vizitazzjoni ta' l-Gharb

 

Forsi ħafna se jarawha stramba din li se ngħid, imma l-iktar avveniment importanti u li jimmarka l-ħajja li għaddejna minnu huwa l-mument meta ħaduna l-knisja għall-Magħmudija.  Il-Magħmudija hija l-mument kruċjali tal-eżistenza tagħna.  Mhux b’kumbinazzjoni li twelidna f’pajjiż li sa issa, almenu, għadu jissejjaħ ‘Nisrani’.  Alla ried li aħna nitwieldu hawn għax Hu ried li aħna nkunu mmarkati bil-Magħmnudija Qaddisa.  Kemm minna, jaħasra, jaraw fiċ-ċerimonja, fir-rit tal-Magħmudija, sempliċement okkażjoni familjari li ddum ftit minuti, waqt li l-festin ta’ wara jdum ferm iktar. 

 

Għaliex qed nitkellmu fuq il-Magħmudija meta l-Avvent laħaq l-aqwa tiegħu?  Għax l-Avvent qiegħed jipproklama ħaġa waħda: Wasal iż-żmien!  Qorob il-mument!  Waslet biex titwettaq il-Wegħda l-Kbira tal-Missier lill-umanità.  Il-Messija mwiegħed matul id-dlamijiet ta’ sekli sħaħ, issa ġej, wasal, biex idawwal lil dawk li jdawru wiċċhom lejh.  Il-bniedem li dejjem kien mifxul, ma jafx ifisser dak li kien qed jiġrilu, issa jista’ jpoġġi saqajh fis-sod għax Kristu huwa l-Blata Mwegħda. 

 

Din il-Wegħda tal-Messija hija marbuta b’mod intimu mal-Magħmudija tagħna.  Il-Magħmudija ġġorr Wegħda.  Alla jintrabat mal-bniedem li jurih lill-Iben.  Fil-Magħmudija Alla jintrabat, bħalma ntrabat ma’ Abraham, li jagħtih dak li l-isforzi tal-bniedem ma jistgħu qatt jakkwistaw.  Bħalma ġo lewża tal-ballut hemm moħbija l-possibiltà li minnha toħroġ siġra kbira, tal-għaġeb u tant b’saħħitha li minnha kienu jibnu x-xwieni u l-vapuri tal-gwerra fl-imgħoddi, hekk ukoll fiż-żerriegħa tal-Magħmudija tiegħi u tiegħek hemm moħbija l-qawwa tal-konverżjoni, il-misteru tal-mewt tal-bniedem il-qadim u l-qawmien tal-bniedem il-ġdid mibdul fi Kristu ieħor.

 

Read more...
 
Pellegrinagg mil-Kappella tal-Madonna tal-Hniena ghar-Rotunda
Written by Claudio Vella   
Tuesday, 15 December 2015

     Nhar il-Gimgha 11 ta' Dicembru 2015 sar pellegrinagg mil-Kappella tal-Hniena ghal-Knisja Rotunda tax-Xewkija . Dan kien bhala parti mil-bidu tal-Gublew Qaddis u tmexxa mil-Arcipriet Mons. Daniel Xerri flinkien mas-sacerdoti Xewkin. Wara kien hemm Koncelebrazzjoni fil-Knisja. Numru sabih ta' nies attendew fil-pellegrinagg. Ghal-izjed ritratti ara il-facebook page tax-Xewkija parish

dsc_8990-1024.jpg
 Il-pellegrinagg fi Triq San Bert

 

Last Updated ( Tuesday, 15 December 2015 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Dicembru 2015
Written by Claudio Vella   
Sunday, 13 December 2015
bullettin_13-12-2015-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Dicembru
2015
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 261 - 286 of 1007