Monday, 17 December 2018
           
Home
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2016-17) HA JQATTAR IS-SHAB LILL-MESSIJA !
Written by Frans Galea   
Friday, 16 December 2016

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd ta' l-Avvent ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 annunciation2.jpg

 

L-Ewkaristija ta’ dan l-aħħar Ħadd qabel il-Festa kbira tal-Milied, tibda b’Antifona qawwija ferm li tgħid: “Smewwiet qattru mill-għoli; o sħab ibgħat il-Qaddis; ja art, infetaħ ja art u jinbet il-Feddej!”  Huwa vers meħud minn Isaija (45, 8) u jesprimi ferm tajjeb l-ansjeta`, il-ħerqa tal-Knisja biex ikollha esperjenza dejjem akbar u aktar ċara ta’ Ġesù Kristu, l-Għarus tagħha.  Tant hu misteru kbir il-Misteru ta’ Ġesù li għalkemm ir-rivelazzjoni, il-wirja li ried jagħtina l-Missier tiegħu innifsu għalqet biH, xorta l-Knisja tkompli titħabat biex tifhem iktar l-Għarus tagħha sal-aħħar jum tal-ħolqien, meta Hu għad jerġa’ jiġi fil-Glorja u dak in-nhar il-Knisja taraH hekk kif inhu.

 

Kif għidna ħafna drabi, l-Avvent jimmarka l-Ħajja kollha tal-Knisja, tan-Nisrani.  Hu veru li bħala Żmien Liturġiku, huwa jiġi darba fis-sena biex iħejjina għall-Milied, imma l-ispirtu tal-Avvent hu l-Ħajja tal-Knisja kollha kemm hi.  L-Avvent jindika stennija, tħejjija kontinwa għax ġej xi ħadd importanti; resqin lejn miġja li tista’ tibdel ħajjitna.  Dan hu l-atteġġjament tan-Nisrani veru.  Hu diffiċli ssibu f’ħafna.  Hu diffiċli ssib ‘Insara’ li jinsabu fi proċess ta’ maturita` fil-Fidi.  Hi diżgrazzja li għal ħafna, saħansitra għal ħafna nies ‘reliġjużi’, Alla hu xi ħadd li għalih tiddedika ħin limitat matul il-jum, per eżempju quddiesa, imma mbagħad il-Ħajja tingħax skont l-istint, skont kif wieħed ifettillu.  Hemm divorzju, kien qal darba Pawlu VI, hemm divorzju f’ħafna min-nies bejn il-ħajja fil-knisja u l-ħajja barra minnha.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Dicembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 December 2016
 bullettin_11-12-2016-1024.jpg
 
Illum festivel internazzjonali tal-korijiet fir-Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 December 2016

Illum is-Sibt 10 ta' Dicembru 2016 il-Knisja Rotunda tax-Xewkija ser tilqa tminn korijiet Ghawdxin u barranin bhala parti mil-Festival Internazzjonali tal-Korijiet . Is-serata tibda fis 6.30pm u d-dhul huwa b'xejn.

poster.jpg_-_copy.png

 

 
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2016-17) KRISTU HU AHBAR TAJBA GHALIK
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 December 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd ta' l-Avvent ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 john_send_disiples_to_christ.jpg

 

Min jistenna lill-Mulej, jistenna ħwejjeġ kbar fil-Ħajja tiegħu.  Il-Mulej ma jagħtix bit-tqanċiċ donnu qed jitqanżaħ biex ilaħħaq mat-talbiet tagħna.  Anzi, San Pawl jiftaħar f’Isem il-Mulej għax hu ġarrab il-ġenerożità tiegħU u jgħid: “Imma bħalma hu miktub, ‘dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet,’ u dak li qatt ma tnissel f’qalb il-bniedem, dak li Alla lesta għal dawk li jħobbuh.”  (1 Kor. 2, 9).  Isaija, sekli qabel, kien qal: “Mulej, inti tagħmel għeġubijiet li ma konniex nistennew, u sa mill-qedem qatt ma smajna bihom!”  (Is. 64, 2-3). 

 

Il-Mulej hu dak li jissorprendi.  Hu jagħtina l-Ispirtu tiegħu ġewwa fina biex jitlob Hu għalina bit-thannin tiegħu li ma jistax jitfisser bil-kliem.  Hu jitlob lill-Missier biex jagħtina dak li jiswa verament, dak li hu teżor tassew, dak li għandna bżonn tassew, għax aħna lanqas biss nafu nitolbu kif imiss.  Dan hu kliem, mill-ġdid, ta’ San Pawl.  (ara Rum. 8, 26).

 

 

Read more...
 
Tminn Korijiet ser ikkantaw fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Wednesday, 07 December 2016

     Nhar is-Sibt 10 ta' Dicembru 2016, il-Knisja Rotunda ser tilqa tminn korijiet Malti u Barranin li ser ikkantaw waqt il-Festival Internazzzjonali tal-Korijiet li qed issir Ghawdex f'dawn il-jiem. Il-korijiet huma minn l-Estonja, l-Italja, l-Ungerija u l-Ingilterra flimkien ma' zewgt korijiet min Ghawdex. Is-serata ser tibda fis-6.30pm u kullhadd huwa mistieden.

 

ko_mil-1024.jpg
 
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Dicembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 December 2016
bullettin_04-12-2016-1024.jpg
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 261 - 286 of 1147