Friday, 19 January 2018
           
Home
Iskrizzjoni ghal Pagent tad Duluri
Written by Claudio Vella   
Saturday, 27 February 2016

Iskrizzjoni ghal Pagent tad Duluri. Iddownloadja min hawn- 

  Download

Last Updated ( Saturday, 27 February 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Frar 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 February 2016
bullettin_21-02-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Frar 2016
 
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2016) IL-KONVERZJONI: BICCA XOGHOL BEJN TNEJN
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 February 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd tar-Randan Hadd bi hsibijiet  min Joe Rapa.

transfiguration_oil_copper_hi.jpg
 Gesu' juri l-Grorja tieghu li-Appostli

 

Dan l-aħħar fuq it-televiżjoni rajt wieħed jieħu għalih għax xi ħadd mill-mistednin tal-programm qallu li kellu bżonn jikkonverti.  Beda jħaqqaqha li hu m’għandux bżonn jikkonverti biex isir Nisrani għax dejjem kien Nisrani u kien tgħammed ta’ tarbija.  Naturalment kien qed jillimita ħafna t-tifsira tal-konverżjoni.  Minn għalih li l-konverżjoni tfissel tibdel ir-reliġjon, jew minn ateju ssir temmen f’Alla.  Dik ukoll hi konverżjoni, imma l-konverżjoni hi ferm iktar minn hekk.  In-Nisrani li jieħu l-Fidi tiegħu bis-serjetà jaf li l-konverżjoni hi kuljum sal-aħħar jum ta’ ħajtu.  Ma jistax jieqaf in-Nisrani milli jikkonverti, għax jew timxi ’l quddiem jew lura.  Jekk ma timxix ’il quddiem, jekk ma tikkonvertix xi ftit kuljum, tistgħaġna u ssir bħall- ilma qiegħed.  Ilma ġieri iġorr miegħu il-Ħajja, imma l-ilma qiegħed malajr jinten u flok Ħajja jġorr il-mard.

 

Tant hu kbir il-Misteru ta’ Kristu, tant hi kbira l-Imħabba tal-Missier għalina murija f’Ibnu, li tkun tassew prużunzjoni enormi li wieħed jgħid: “Naf kollox! Jien nafu lil Kristu!  M’għandix x’infittex iktar.”  Dan hu bniedem miskin li m’għadu jistenna xejn ġdid mingħand il-Mulej f’ħajtu.  Jaf kollox!  Għandu kollox!  Sab kollox!  Lanqas il-Papa, jew l-ikbar qaddis, ma jażżarda jgħid dan.  Jimpressjonani San Tumas ta’ Akwinu, forsi l-akbar teologu li qatt kellha l-Knisja, li fuq is-sodda tal-mewt dar fuq sħabu u qalilhom li dak kollu li kiteb kien biss tiben ħdejn il-verità li hi Kristu. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Frar 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 February 2016
bullettin_14-02-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Frar 2016
 
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2016) HRUG MILL-EGITTU TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 February 2016

Din hija il- Liturgija  ta' l-ewwel Hadd tar-Randan Hadd bi hsibijiet  min Joe Rapa.

temptation_jesus22.jpg
            Ix-Xitan iggarrab lil Gesu'

 

Il-meravilja tal-Iskrittura, li aħna nsejħulha l-Bibbja, u li hi l-Kelma ta’ Alla, hi li fiha nsibu miktuba l-Istorja tagħna.  Kulma hemm miktub, jitkellem l-ewwel u qabel kollox fuq Kristu, l-Iben ta’ Alla, u jitkellem ukoll fuqi u fuqek, fuq kull wieħed u waħda minna.  Dan hu dak li jagħmel il-Kelma ta’ Alla ħajja u tixbaħ lil xabla li taqta’ qatigħ miż-żewġ naħat u tinfed sa ġol-mudullun. 

 

Hekk kif il-Mulej qed jagħtina esperjenza oħra ta’ mixja tar-Randan lejn l-Għid il-Kbir, hu ta’ faraġ għalina niskopru dan sa mill-Ewwel Ħadd tar-Randan.  F’dan l-Ewwel Ħadd tal-iktar żmien qaddis tas-sena, il-Knisja tpoġġi quddiemna l-“Eġittu” u l-Ħruġ tal-poplu ta’ Alla mill-jasar f’dak il-pajjiż lejn Art Imwegħda lilu minn Alla, Art tnixxi ħalib u għasel, Art il-ħelsien, Art fejn il-poplu sab djar lesti għalih li ma beniex hu, bjar imħaffra għalih li ma ħaffirx hu, dwieli li jagħtuh il-frott u li ma ħawwilx hu.  Dan kollu tpoġġih quddiemna l-Knisja mhux biex inkomplu nitgħallmu x’ġara u ma ġarax, imma biex fil-Qari mill-Iskrittura naraw dak li jrid jagħmel il-Missier b’ħajjitna, fl-Imħabba kbira li għandu għalina.  Għax dak kollu li għadda minnu l-poplu Lhudi kien biss xbiha ta’ dak kollu li kellu jgħaddi minnu Kristu, u, wkoll, in-Nisrani li jimxi warajh.  Jekk Iżrael terraq mill-Eġittu lejn il-Glorja tal-Art Imwegħda, l-istess għamel Kristu, u l-istess, nittamaw, li qegħdin nagħmlu aħna... interrqu flimkien bħala Knisja, bħala poplu ġdid ta’ Alla lejn l-Art fejn se ngħixu għal dejjem fil-ferħ u l-ħelsien quddiem Alla fil-Ġenna. 

 

Read more...
 
Bidu ghar-Randan Imqaddes 2016
Written by Matthew Attard   
Wednesday, 10 February 2016

Illum ingħata bidu għar-Randan Imqaddes.Mixja t’erbgħin jum li twassalna biex niċċelebraw il-misteru tal-għid ta’ Ġesu. Fil-5:15 saret konċelebrazzjoni fejn fiha l-Arċipriet għamel katekeżi qasira għat-tfal  u l-ġenituri dwar dan iż-żmien qaddis. Wara sar it-tqegħid tal-irmied bħala sinjal tal-impenn tagħna f’din il-mixja ta’ konverżjoni. Wara l-quddiesa l-arċipriet ta tifkira lit-tfal kollha preżenti. 

 

 20160210_174752.jpg

  

Last Updated ( Thursday, 10 March 2016 )
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 261 - 286 of 1033