Sunday, 18 March 2018
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' April 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 April 2016
bullettin_17-04-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' April 2016
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID IR-RAGHAJ IL-KBIR IMEXXINA LEJN IL-HAJJA
Written by Frans Galea   
Friday, 15 April 2016

Din hija il- Liturgija  tar-Raba'Hadd ta' l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa

jesus-the-good-shepherd.jpg
 '' In-naghag tieghi jisimghu lehni .... ''

 

Dan iż-Żmien tal-Għid li qegħdin ngħixu, mhux xi żmien kwalunkwe għan-Nisrani.  Is-sena kollha hi mimlija kuluri differenti għal min qed jagħmel l-esperjenza ta’ Kristu.  Is-Sena Liturġika tal-Knisja tagħti sens liż-żmien, tagħti direzzjoni.  Għax aħna popli li ninsabu f’Mixja Qaddisa.  Aħna sejrin x’imkien.  Fejn?  Alenija resqin lejn imkien mill-isbaħ; isbaħ minn dak kollu li tista’ toffri d-dinja.  Isbaħ minn dak kollu li jista’ jimmaġina l-moħħ, li tista’ tara l-għajn jew tisma’ l-widna.  Aħna mexjin lejn is-Sema Pajjiżna, lejn il-Ġenna; imma l-fwieħa, d-dawl, il-ferħ ta’ dan il-post ta’ Alla jimla l-Ħajja saħansitra minn hawn.  L-istess l-infern, Alla ħares qatt!  Kemm il-Ġenna u kemm l-Infern jibdew minn hawn.  Il-ferħ tas-salvazzjoni u d-disperazzjoni tat-telfien għal dejjem, jibdew minn hawn; jibdew jinħassu minn hawn.

 

Għalhekk ma jistax ikollok Nisrani bil-gdiedem.  Mamma mia!  Iħarisna l-Mulej milli flok ma nkunu reklam għalih, nimbuttaw nies oħra biex ifittxu l-ferħ fid-dinja, għand x-xjaten u jgħidu: “Mela x’nagħmel ma mmurx ma’ dawk; mela jien miġnun!”  Alla ħares qatt!  Għax tassew li jeżistu dawk li huma hekk imsejħa “Insara” għax huma qrib il-Knisja, li għamlu mill-Kristjaneżmu, mill-Vanġelu, mill-Aħbar it-Tajba ta’ Kristu... tqanżiħa li timbażwak, monotonija, madmad fuq għonqok, toqol, dieqa... għid li trid.  Għall-kuntrarju, il-Vanġelu ta’ Kristu għandu jġennen liż-żgħażagħ, jiġbidhom bħal kalamita, jagħtihom idejal għall-Ħajja, skop biex jgħixu, blata li magħha jiggranfaw, dawl li jferraħhom.  U mhux liż-żgħażagħ biss. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' April 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 April 2016
 bullettin_10-04-2016-1024.jpg
      Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' April
                               2016
 
IT-TIELET HADD TAL-GHID (2016) KRISTU GESÙ HU AHBAR TAJBA GHALIK
Written by Frans Galea   
Friday, 08 April 2016

Din hija il- Liturgija  tat-tielet Hadd ta' l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa

 christ-appears-on-the-shore-of-lake-tiberias-741x484.jpg
 Gesu jidher lil Appostli fuq ix-xatt
tal-Galilija

                         

Li kieku nsiru nafu min hu Ġesù Kristu, kieku ħajjitna tisplodi bil-ferħ.  Kieku nsiru nafu min hu Ġesù Kristu, kieku qalbna tħossha għall-ewwel darba maħbuba tassew, hekk kif inhi, maħbuba minn Alla li ħalaqha, u din l-Imħabba tnixxef il-ġrieħi kollha tagħha u int issir ħolqien ġdid u tinsa l-affarijiet tiegħek, l-egoiżmi tiegħek, u l-ferħ tiegħek ikun li tgħin lill-ieħor, għax issa anke int tħobb bħalma int maħbub.  Dan hu tal-għaġeb.  Dan hu l-Kristjaneżmu.

 

Għall-kuntrarju, ħafna qed jgħixu ereżija għax irreduċew l-Aħbar it-Tajba tal-Mulej għażiż Ġesù f’lista ta’ dmirijiet li ma jħossuhomx sewwa jekk ma jobdux.  Flok namur qed jgħixu obligu.  Flok ma rċivew xi ħaġa kbira, enormi, iħossu li għandhom jagħtu.  Dan il-ħsieb imħawwel fis-subkonxju tagħna li għandna nagħtu xi ħaġa lil Alla, hu tassew ikrah.  U billi aħna dgħajfa u għażżenin, nirreduċu “it-taxxa” tagħna lil Alla fil-quddiesa solitarja tal-Ħadd.  Il-quddiesa, l-Ewkaristija, għandha tkun splużjoni ta’ ferħ, imma għal tant nies ta’ Fidi ċkejkna hija konċessjoni lil Alla, tliet kwarti li wieħed irid jissaportihom, xi trid tagħmel, biex inżommu lil Alla kuntent.  X’viżjoni kattiva tal-Mulej li hu Mħabba!!

 

 

Last Updated ( Friday, 08 April 2016 )
Read more...
 
Teatru Govanni - Applikazzjonijiet ghal Auditions
Written by Claudio Vella   
Sunday, 03 April 2016

 “Rajtek Tinbidel” hu dramm muzikali li se jikkomemora l-grajjiet principali li sehhew fir-rahal tax-Xewkija dan l-ahhar nofs seklu; mit-tqeghid tas-salib fuq il-lanterna l-kbira fil-31 ta' Mejju 1970, mument li ghalaq il-fazi tal-bini tar-Rotunda, sal-inawgurazzjoni tal-orgni l-gdid li se jsehh aktar tard din is-sena.

Ghandna bzonn numru mdaqqas ta’ kantanti ta’ kull età ghal dan id-dramm muzikali li se jittella’ fil-knisja Rotunda tax-Xewkija f’Mejju 2017 fl-okkazjoni tal-hamsa u sittin sena mit-tqeghid tal-ewwel gebla ta’ dan l-istess tempju, l-ghoxrin sena mit-twaqqif tar-radju tal-komunità “Radju Prekursur” u l-ghaxar snin mill-produzzjoni tal-musical storiku “Grajjietna”.

Wiehed jista jnizzel l-applikazzjoni min hawn - http://www.xewkija.net/mb/images/stories//auditionsform.pdf 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' April 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 April 2016
 bullettin_03-04-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' April 2016
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 261 - 286 of 1054