Tuesday, 16 October 2018
           
Home
Jigu fi tmiem il-Festi tal-Kwaranturi 2016 fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Monday, 31 October 2016

 Nhar il-Hadd 30 ta' Ottubru 2016 fil-parrocca taghna sar l-gheluq tal-Kwaranturi Mqaddsa   . Fl-4.00pm saret Koncelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech. Ha sehem il-kor flimkien mal-orkestra tal-parrocca taht id-driezzjoni ta' Ivan Farrugia. Fi tmiem il-Quddiesa saret il-Purcissjoni solenni b'Gesu Ewkaristija li tmexxiet mill-Arcipriet Mons. Daniel Xerri. Hadu sehem ukoll il-Fratelli. Matul il-purcissjoni sar talb specjali lill-Hniena Divina fl-okkazjoni tas-Sena tal-Hniena, b'siltiet mill-Iskrittura Mqaddsa u mit-taghlim tal-Papa Frangisku. Ghadd sabih ta' nies hadu sehem fil-Quddiesa u l-Purcissjoni. [ Ritratti : Joseph Xuereb ] Ghal izjed ritratti ara il-facebook page tax-Xewkija parish

 dsc_0491-1024.jpeg
 dsc_0471-1024.jpeg
 dsc_0530-1024.jpeg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Ottubru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 October 2016
bullettin_30-10-2016-1024.jpg
 
IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IS-SORPRIZA TAL-HNIENA KBIRA TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 October 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Wiehed u Tletin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 zacchaeus.jpg

 

Ninsabu niċċelebraw il-Ġublew tal-Ħniena ta’ Alla.  Dan jgħin biex nikkonċentraw dejjem iktar fuq il-Ħniena tal-Missier għall-midneb.  In-natura umana tagħna, mwaqqgħa u miġbuda lejn l-egoiżmu minħabba l-biża’ tal-mewt, tagħmilhielna bi tqila aktar milli naħsbu biex inkunu ċerti mill-Ħniena u l-mogħdrija li l-Missir għandu għalina, midinbin. 

 

Aħna ngħixu f’dinja li fiha ftit naraw ħniena.  Ħafna jgħidu li l-bniedem qed iwettaq progressi kbar f’kull qasam imma hemm min dan imerih u ssib ħafna li jgħidulek li konna aħjar meta konna għar!  Hu veru li sar progress enormi f’ħafna oqsma, imma l-ħajja saret mimlja tensjoni u pressjoni minn kullimkien.  Sibna ruħna  f’tellieqa fejn dawk li huma ftit dgħajfa jaqaw lura u miskin il-bniedem li mhux kapaċi fl-iskola jew f’xi sengħa.  Iż-żgħażagħ tagħna qed ikunu mġegħla jistudjaw għal ħafna snin u jitgħabbew bi djun li jridu jaħdmu għalihom ħajjithom kollha.  Ħafna missirijiet qed ikollhom jaħdmu f’iktar minn xogħol wieħed waqt li l-mara mhux dritt taħdem għandha llum, imma l-bżonn.  Familja mingħajr ma l-omm taħdem ma tistax tkampa fid-dinja tal-punent.  Illum gġandna ħafna iktar ġugarelli u gaġits fid-djar, imma dari kien hawn iktar paċi fil-qlub.  Diffiċli tmerih dan.

 

Last Updated ( Saturday, 29 October 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Ottubru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 October 2016
 bullettin_23-10-2016-1024.jpg

 
IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FQAR U L-MAGHKUSA M’HUMIEX ABBANDUNATI
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 October 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tletin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

parobla_farizew_u_publikan.jpg

 

Jekk tħares madwarek fid-dinja jkollok tistaqsi lill-Mulej: “Dan kif, Mulej, ħallejt lill-għadu tiegħek jirvinalek kollox?  Kif ħallejt is-sikrana tikber tant bla ma taqlagħha mill-għeruq, tant li waslet biex toħnoq il-qamħ kollu?”  Jekk toħroġ filgħodu kmieni u tara x-xemx tiela, titbellah bis-sbuħija tal-ħolqien, bil-frisk tal-għodwa ta’ jum ieħor tal-Ħarifa, bl-għasafar tal-passa li jistrieħu fuq gżejritna... Imbagħad tisma’ l-ħsejjes tal-armi tan-nar u għasafar bla difiża jaqgħu mal-art b’kelb daqshiex irvillat għalihom... u tgħid: “Gidba hija s-sbuħija tan-natura; hija r-‘wrapping paper’ li taħbi traġedji ta’ tant ħajjiet bla tama.” 

 

Nies ċkejknin bla saħħa li huma mwerwra f’darhom fi żwiġijiet terribbli; tfal li qed jgħixu faqar ġdid u ħadd ma jinnotahom; trabi fil-ġuf lesti għas-sikkina ta’ ommhom; priġunieri f’moħqrija bla tmiem waqt interrogazzjonijiet; gwerer tal-biża’ li fihom il-bniedem jogħxa jivvinta ħniżrijiet ġodda; inġustizzji... u dawk li jpappuha mxaħxħa fuq il-friex jivvintaw vizzji ġodda u jonfqu fil-ħala dak li jisilħu minn fuq dahar il-maġġoranza siekta.

 

Read more...
 
l-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika fir-Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 October 2016

    Nhar is-Sibt 15 t'Ottubru saret l-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika fir-Rotunda.  Din hija ċelebrazzjoni li fiha, il-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika f'Għawdex, quddiem l-Isqof, iġeddu l-impenn tagħhom ta' ħidma fi ħdan din l-għaqda.  Din iċ-ċelebrazzjoni bdiet fil-5.30pm permezz tat-talb u ta' diskors mill-President Djoċesan Antoine Vassallo.  Wara mbagħad ġew preżentati 3 figuri li b'ħajjithom kienu konferma tal-motto tal-Azzjoni Kattolika għal din is-sena: "Inxandru l-ħniena permezz tal-verità" - Ġwanni l-Battista, Gianna Berretta Molla u Roża Magro, mix-Xewkija stess.  Imbagħad taw l-esperjenza tagħhom il-koppja John u Anna Cassar li jattendu l-laqgħa tal-koppji tal-Azzjoni Kattolika.  Fis-6.30pm imbagħad bdiet Quddiesa mmexxija minn Mons Isqof Mario Grech li fiha l-membri ġeddew l-impenn tagħhom fi ħdan din l-għaqda.

dsc_0378-1024.jpeg

 

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 261 - 286 of 1123