Monday, 22 April 2019
           
Home
PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 April 2017

Nhar il-Ħamis 30 ta’ Marzu sar Pellegrinaġġ ta’ talb bix-xbieha ta’ Ġesù Redentur bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tar-Randan, bi tħejjija għall-Ġimgħa Mqaddsa. Il-Pellegrinaġġ, li kien immexxi mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech, beda minn ħdejn il-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena u mexa tul Triq San Bert lejn il-Knisja Rotunda. Matul it-triq ġiet immediata l-Via Sagra. Fi tmiem il-Pellegrinaġġ Mons. Isqof mexxa Konċelebrazzjoni solenni. Fl-omelija tiegħu huwa tkellem dwar il-ħniena li Alla wera magħna fil-passjoni u l-mewt ta’ Ibnu Ġesù. Għadd kbir ta’ nies ħadu sehem fil-Pellegrinaġġ u fil-Quddiesa.

dsc_5735-1024.jpeg
 dsc_5855-1024.jpeg

 

 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2017) L-GHID, IL-QAFAS TAL-HOLQIEN KOLLU
Written by Frans Galea   
Friday, 31 March 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jqajjem_lil_lazru.jpg

Jekk niftħu l-Iskrittura żgur li mhux se nsibu xi trattat li jipprova jiddiskrivi lil Alla, li jipprovdi xi teorija li tittanta tfiehem il-Misteru ta’ Alla.  Fil-Bibbja ma nsibux l-argumenti dwar Alla li nsibu fil-Katekiżmu li fih il-Knisja tifrex it-tagħlim tagħha kollu.  Fil-Bibbja Mqaddsa aħna nsibu stejjer, rakkonti, ġrajjiet, u fuq kollox ismijiet ta’ nies.  M’hemmx paġna waħda li mhix mimlija ismijiet ta’ nies.  Għax l-Iskirttura turina min hu Alla billi xxandar l-azzjonijiet tiegħu, l-indħil tiegħu fl-Istorja ta’ nies differenti.  Jekk tistaqsi lill-Iskrittura min hu Alla, twieġbek: “Alla hu dak li jgħaddi.”  Alla huwa dak li jgħid Kelma u din isseħħ.  Huwa  jgħaddi mill-ħajja tan-nies u jbiddel is-sitwazzjoni tagħhom.  Huwa jgħaddi u jġorr miegħu lill-bniedem minn qagħda ta’ mewt għal ħajja, m ill-jasar għall-ħelsien, mid-dlam għad-dawl, mid-dieqa għall-ferħ, mil-luttu għall-festa.  Għalhekk nistgħu ngħidu li Alla huwa Għid, Alla huwa mogħdija, passaġġ dejjiemi.  Hu ma jistax iwiegħed ħaġa oħra ħlief l-Għid.

 

Jekk inħarsu lejn in-natura ta’ madwarna, lejn il-ħolqien kollu, l-ambjent, dak kollu li jdur madwarna, bi ftit attenzjoni ninduna bil-marka tal-idejn ta’ Alla f’kollox, għax f’kollox hemm il-marka tal-Għid, jiġifieri kollox hu mmarkat minn passaġġ mill-mewt għall-ħajja.  M’hemm xejn statiku, wieqaf.  Kollox għaddej, f’moviment, għax Alla hu Dak li jgħaddi.  Il-lejl mudlam iċedi postu bil-mod il-mod għat-tbexbix taż-żerniq... ix-xemx tixref u tħarrab il-lejl; il-ħolqien jinżel fl-istaġuni mdallma tal-ħarifa u x-xitwa, biex iqum għad-dawl u t-temp sabiħ tar-rebbiegħa u s-sajf; ħafna siġar jinżgħu il-weraq u jsiru qishom mejta, jidħlu fir-raqda tax-xitwa, imma jwarrdu u jarmaw weraq ġdid malli tisbaħ ir-rebbiegħa; l-inġazzar tas-silġ jiksi nofs id-dinja f’lejl twil ħafna xhur, biex jinħall mas-sħana ta’ ħajja ġdida li tinfirex ma’ ħruġ Marzu.  Il-ħolqien kollu jkanta r-rejalta` tal-Għid, ta’ passaġġ mid-dlam għad-dawl.  Donnu kollox hu ritratt ta’ Alla nnifsu.

 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Marzu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 26 March 2017
bullettin_26-03-2017-1024.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2017) DAWL HANIN MEXXINI
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 March 2017

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 
jesus_and_blind_man.jpg

 

Ir-Randan huwa Mixja ta’ konverżjoni, Mixja ta’ daħla f’Fidi aktar adulta.  Huwa mogħdija mill-Eġittu (jasar) għall-Art Imwegħda (ħelsien).  Huwa xbiha tal-Magħmudija tagħna: mixja lejn l-ilma, anzi niżla lejn l-ilmijiet imqaddsa fejn jgħereq il-bniedem il-qadim li writna mingħand Adam, u jitnissel il-Bniedem il-Ġdid li rebaħ għalina Adam il-Ġdid, Kristu Ġesù.  Infatti, fil-Knisja Primittiva, ir-Randan kien ikun kollu kemm hu mimli katekeżijiet tal-aħħar tħejjija għall-Magħmudija tal-katekumeni  li kienu jkunu ilhom xi snin jistennew dan il-mument.  Il-Magħmudija kienet tiġi ċċelebrata u mogħtija biss fil-Lejl Qaddis tal-Għid għax hemm rabta enormi bejn il-Misteru sħiħ tal-Għid ta’ Kristu u l-mewt tal-bniedem il-qadim fl-ilma tal-Magħmudija u l-Qawmien tal-Bniedem Ġdid, għal dejjem rebbieħ fuq il-mewt.

 

Permezz tar-Randan Imqaddes, il-Knisja fis-seklu tagħna trid twissina li anke aħna għandna bżonn mogħdija, mixja, passaġġ minn sitwazzjoni ta’ bruda, jew ta’ reliġjożita` kważi pagana, jew ta’ nuqqas ta’ Fidi, għal Fidi ġdida, Fidi fl-Aħbar it-Tajba.  Anke fiż-żmien tal-lum, anzi iktar minn qatt qabel fl-Istorja tal-Knisja, għandna bżonn nagħmlu esperjenza ta’ “Katekumenat” li jkabbar, isaħħaħ, ixettel il-Magħmudija li rċivejna darba bħala żerriegħa u li forsi baqgħet hekk anke jekk għaddew is-snin.  Miskin il-bniedem li jgħid, “Jiena lest, wasalt.  Jiena nemmen.”  L-ebda bniedem imdawwal fuq ir-rejalta` tiegħu ma jasal biex ilissen dan il-kliem, imma jaf li sal-aħħar jum ta’ ħajtu irid jimxi lejn Kristu u sal-aħħar jum Alla se jiktiblu l-Istorja u jimlihielu b’okkażjonijiet ta’ konverżjoni.

 

 

Last Updated ( Saturday, 25 March 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Marzu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 March 2017
bullettin_19-03-2017-1024.jpg
 
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2017) MIN SE JAQTA’ L-GHATX TAL-BNIEDEM?
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 March 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_s-samaritana.jpg

 

Id-dinja mimlija reklami.  Illum mhux l-aqwa prodott jinbigħ iżda l-prodott li għandu “marketing” tajjeb u mill-aqwa.  L-ażjendi li jipproduċu, jonfqu l-miljuni biex jippreżentaw xogħolhom mill-aħjar għax jafu li l-għajn tiekol l-ewwel u dan qatt ma kien veru daqs illum, meta d-dinja saret kosmetika, kollox jintogħġob skont kif jidher minn barra, kollox jiddependi mid-dehra.  Kemm sirna vojta, bla sens; fil-veru sens tal-kelma: “ħmir”!  B’dan il-mod wieħed jista’ jidħaq bl-ieħor kemm irid.  Għaliex ġejna f’dan l-istat?  Għaliex ħadd m’għadu jagħmel oġġett biex iservi għat-tul, imma biss biex jissodisfa l-għajn għal ftit żmien?

 

Il-bniedem għandu għatx kbir biex jimla vojt li jeżisti fil-profond tiegħu.  Tant ma jissaportix il-vojt, in-nonsens tal-ħajja, tant jibża’ mill-mument li jgħid: “X’se nagħmel?  Ma baqagħli aptit għal xejn!” li lest ibigħ ruħu lill-allat foloz tad-dinja, u hekk jagħmel.  Il-bniedem sar materjalista` għax m’għadux jemmen li fl-ispiritwali hemm is-soluzjoni għall-vojt tiegħu, imma f’li jixtri u jarmi.  Il-barunijiet il-kbar tal-multi-nazzjonali, dan fehmuh tajjeb!  Huma dejjem sejrin jipproġettaw idejat ġodda u jipproduċu ġugarelli “adulti”, mhux għat-tfal imma għall-kbar li għadhom tfal.  U l-bniedem komuni, tat-triq, iħallas u jixtri u jaħdem daqs kelb biex ikun jista’ jerġa jħallas u jixtri.  U min jivvinta joqgħod attent li jpoġġi prodotti fis-suq li għandhom ħajja qasira... li l-ħajra tagħhom malajr tgħaddi... għax diġa qed jippjana l-proġett li jaqlibha lil ta’ qablu... u Ċikku jkompli jaħdem biex jixtri u jħallas.  Din hija l-Ġenna tal-Art għall-kapitalisti u l-ekonomija tagħhom li tirrendi l-ftit biljunarji u l-kotra b’ilsienha barra, taħdem, taħdem, taħdem biex tħallas u tixtri.  U l-vojt jibqa’ hemm, il-għatx ma jinqata’ qatt.  Wara ftit ikollok terġa’ tmur timla mill-bir l-ilma li min jixorbu jerġa’ jagħtih l-għatx malajr, u jgħidulek li allaħares mhux hekk għax inkella l-ekonomija tmur lura, jonqos ix-xogħol, jintilfu l-imjiegi...  Jasar!

 

Read more...
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 261 - 286 of 1186