Thursday, 24 May 2018
           
Home
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2017) SEJHA GHAL KONVERZJONI
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 December 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd tal-Avvent ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

1097px-jos_de_ribera_-_st_john_the_baptist_in_the_desert_-_wga19390.jpg  

 

Il-Missirijiet tal-Knisja kienu jgħidu li fina, aħna li rċivejna l-Magħmudija, hemm ilma ħelu u umli li jħaxwex hu u miexi u li kuljum jistedinna: “Ikkonverti llum!  Ikkonverti llum!”  Il-Ħadd li għadda, l-Ewwel Ħadd tal-Avvent, il-Kelma wissietna li għandna nishru għax ma nafux meta u fi xħin jista’ jgħaddi l-Mulej minn quddiemna b’xi Grazzja kbira ta’ Konverżjoni.  Jekk ma nkunux imqajma, ma nindunawx b’dan.  Kemm nies huma aljenati fuq ix-xejxi tad-dinja, li jum wieħed għad jiskopru li ftit li xejn jiswew, għax kollox imut magħna.  Kemm enerġija fuq ħwejjeġ li ftit snin oħra ma jkunu jiswew xejn!

 

Imma l-bniedem li qed jishar jinduna bl-ilma ġieri tal-Magħmudija ġewwa fih; jisma’ l-leħen umli li jsejjaħlu biex jikkonverti f’dan iż-żmien propizju tal-Avvent.  Xi jfisser tikkonverti?  Tikkonverti tfisser dak li minn dejjem smajna: li tibdel ħajtek f’sens moralista.  Jiġifieri li jekk inti qed tgħix imbiegħed mill-paċi tal-Mulej għax qed tikser il-kmandamenti ta’ Alla bla ma taħsibha darbtejn, u qed taħsad il-korla ta’ Alla minħabba dan, allura għandek bżonn ta’ bidla morali f’ħajtek.

 

Last Updated ( Saturday, 16 December 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 December 2017
03-12-17-1024.jpg
 bullettin_03-12-2017-1024.jpg
 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2017) L-GHATX TAL-BNIEDEM GHAL ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 December 2017

Din hija il- Liturgija  ta' l-ewwel Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

9-disciples-chosen-and-sent-out.jpg

 

Il-Mulej qiegħed jagħtina Sena Liturġika ġdida, bi Grazzja; Grazzja akkwistata għalina mhux bil-merti tagħna iżda bil-merti ta’ Kristu Ibnu.  Huwa Hu u Hu biss li miet għalik u għalina lkoll.  Huwa Hu u Hu biss li f’isimna kiseb merti tal-għaġeb u li dawn il-merti qegħdin jgħajtu favur tagħna quddiem il-Missier, bħallikieku akkwistajnihom aħna!  Din hi l-Ġustizzja tal-Missier!

 

Il-Bidu ta’ sena ġdida fit-tfittxija alenija tagħna għal għarfien akbar tal-Misteru ta’ Kristu, jurina kemm kbir hu l-għatx li hemm fil-bniedem għal Alla.  Kull bniedem li twieled minn mara twieled b’dan l-għatx imħawwel ġo fih minn Alla nnifsu.  Din hi l-enerġija stupenda li timbotta l-bniedem fit-tħabbrik kollu tiegħu.  Kulma jagħmel il-bniedem huwa mbuttat minn dan il-għatx li jilħaq il-milja li hi “Alla”.  Imma din it-tfittxija biex jaqta’ dan l-għatx, ħafna drabi, lill-bniedem imbuttatu biex jaqbad toroq żbaljati għaliha.  Huwa l-għatx għal “Alla” li mbotta nies li saru qaddisin kbar, imma oħrajn ukoll li sar midinbin kbar.  Huwa l-għatx għal “Alla” li xprunat lill-bniedem biex wettaq ġid enormi, imma wkoll gwerer, inġustizzji u straġi terribbli.

 

Last Updated ( Saturday, 02 December 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Novembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 26 November 2017
26-11-17-1024.jpg
 bullettin_26-11-2017-1024.jpg
 
L-AHHAR HADD TAS-SENA LITURGIKA (2016-17) KRISTU SULTAN TAL-ISTORJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 November 2017

Din hija il- Liturgija  ta' l-Ahhar Hadd tas-Sena Liturgika ( 2016-17 ) Kristu Sultan bi hsibijiet  min Joe Rapa.

christ-the-king.jpg

 

Il-Knisja tispiċċa s-Sena Liturġika tagħha billi tifraħ, tiċċelebra u tiffesteġġja lill-Għarus tagħha, Kristu Ġesù bħal s-Sultan ta’ kollox, ta’ kulħadd, ta’ kull sitwazzjoni kerħa jew sabiħa... Sultan tal-Istorja.  Għall-Knisja, li hi l-Għarusa, huwa l-Għarus tagħha l-waħdiei li daħal fil-Mewt minn jeddu biex jiġġildilha.  In-nies kuraġġużi u qalbiena tal-Istorja baqgħu magħrufa kif tqabdu kontra l-mewt biex jevitawha, biex jaħarbu minnha u jirbħulha billi ma jħalluhiex taħtafhom bid-dwiefer tagħha.  Imma fl-aħħar mill-aħħar, u din hija t-traġedja tal-umanità, tirbħilha llum u għada, imma pit’għada hija hi li tirbaħ.

 

Kristu kien l-uniku li daħal fil-Mewt minn jeddu għax għaraf li hekk biss seta jneħħi n-niggieża tagħha.  Il-Mewt tqabdet mal-Imħabba u skopriet li l-ikbar għadu tagħha mhux il-vjolenża, mhux il-kuraġġ, mhux l-erojiżmu ta’ nies ‘kbar’ li narawhom raġġreżentati fil-monumenti, imma l-Imħabba.  L-Imħabba hi l-għadu li teqred il-mewt.  L-Imħabba hi s-Sid ta’ kollox, u l-Imħabba hi Alla, hi Kristu.  Hu minħabba dan li l-bniedem ukoll isaltan; il-bniedem hu s-Sultan tal-Univers għax hu biss iddaħħal f’din it-tama tar-rebħa fuq il-mewt.  U ddaħħal, mhux daħal.  Mhux hu imma Kristu, u jekk Kristu huwa Sultan ta’ kull sitwazzjoni u ta’ kull żmien, dan hu b’risq l-Għarusa tiegħu u b’risq kull bniedem.  Naturalment, dan ma jgħodd xejn għal dawk li ma jemmnux, għax min se jmur jiġbed il-flus mill-bank jekk ma jemminx li xi ħadd ġeneruż fetaħlu akkont enormi?  Min se jmur sal-aħħar post tad-dinja jfittex tabib li qalu li kien l-uniku li sab fejqan għall-marda tiegħu, jekk ma jemminx dak li qalulu.

 

Last Updated ( Saturday, 25 November 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Novembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 November 2017
bullettin_19-11-2017-1024.jpg
 bull_1_19-11-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1075