Wednesday, 03 March 2021
           
Home
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ID-DNUB JOQTOL IL-GEMGHA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 September 2020

Din hija il- Liturgija tat-Tlieta u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 _jesus-teaching-his-disciples_.jpg

 

Xbajna nisimgħu li qegħdin ngħixu f’dinja li qed tinbidel b’ħeffa li taqtagħlek nifsek.  Anke t-temp qed jinbidel, u miegħu l-ġeografija għax fejn kien minn dejjem moħbi taħt is-silġ issa qed jinkixef u jara x-xemx għall-ewwel darba waqt li partijiet li darba kienu għammiela u fertili, issa qed isiru semi-deżert, jew diġa deżert.  Is-soċjetà ilha mis-sittinijiet f’ġirja sfrenata biex tinsa dak li qabel kien instab utli u tajjeb minn bosta ġenerazzjonijiet u l-għors tagħha hu li tfarrak l-antik u tigglorifika l-modern... modern li wara ħames snin isir antik hu wkoll. 

 

Waqgħu ħafna pilastri tal-ħsieb li qabel kienu jagħtu saħħa u sinsla lis-soċjetà.  Is-sens ta’ familja estiża, ta’ pudur sesswali, ta’ konvinzjoni li l-ħażen u l-korruzzjoni ma jġibux risq, ta’ ħarsien ta’ normi li dejjem ikkontrollaw l-aptiti tal-bniedem, u ħafna affarijiet oħra... ħafna affarijiet oħra, intremew ’il barra mit-tieqa u ma rridux nafu bihom aktar.  Il-konfużjoni ssaltan f’moħħ ħafna.  Tlifna l-boxla u ninsabu nitgerrbu lejn ħadd ma jaf fejn.  Jekk tistaqsi lil wieħed liberali li jogħxa jara l-bniedem ikisser l-“ikoni” tal-imġieba ta’ qabel, fejn se jieqaf dan kollu, jekk jafx fejn jaqta’ linja,  jgħidlek li ma jafx.  Bla kontroll.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Awwissu 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 August 2020
30_aww_20.jpg
 bullettin_30-08-2020.jpg
 
IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-MOGHDIJA TAS-SALIB TWASSAL GHALL-GLORJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 August 2020

Din hija il- Liturgija tat-Tnejn u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 jesus-christ-feed-my-sheep-172045-tablet.jpg

 

Huwa skont in-natura li aħna nixtiequ, anzi, nixxennqu, li ngħaddu ħajjitna hawn fil-kwiet, bla wisq tbatija, bla ma qatt jonqosna xejn, u ngħixu għomor twil kemm jista’ jkun.  Għalhekk is-saħħa, il-flus, il-kumdità, in-nuqqas ta’ nkwiet saru l-iktar affarijiet importanti għal qalb il-bniedem.  Mhux ta’ b’xejn li l-biċċa l-kbira tat-talb tagħna lil Alla huwa bbażat fuq dan u jirrifletti dak li nixtiequ u dak li nibżgħu minnu.

 

Ir-reliġjonijiet tad-dinja kollha ġew imsawra fuq dan it-tħannin tal-bniedem.  Minn meta l-bniedem kien għadu jgħammar fl-għerien hu ħass li xi Id setgħana kienet hemm tmexxi kollox u għalhekk kien jitlobha lil din il-qawwa misterjuża biex tħarislu ħajtu mill-annimali selvaġġi; biex tħarislu wkoll lill-annimali li kien immansa u li kienu jaqduh; biex uliedu ma jmutulux żgħar imma jikbru b’saħħithom u biex kemm in-nisa tal-klan tiegħu kif ukoll ir-raba’ tiegħu jkunu għammiela u jagħtu ħafna wlied u frott kotran.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Awwissu 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 August 2020
23_aww_20.jpg
 bullettin_23-08-2020.jpg
Last Updated ( Sunday, 23 August 2020 )
 
IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) L-GHERF TA’ ALLA JINTWERA LIC-CKEJKNIN
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 August 2020

Din hija il- Liturgija tal-Wiehed u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

st-john-the-baptist-rebuking-herod-giovanni-fattori.jpg

 

L-iktar diskors famuż ta’ Ġesù, id-Diskors tal-Muntanja, jibda bit-tmien beatitudnijiet.  Għal tmien darbiet, Ġesù jsejjaħ “hienja, “beati”, xortihom tajba lil kategoriji differenti ta’ nies li kollha kienu għal qalbU, u li kollha nistgħu inpoġġuhom taħt titlu wieħed: “ic-ckejknin”.  Hu jgħid: “Henjin il-foqra fl-ispirtu”, “henjin l-imnikkta”, “henjin ta’ qalbhom ħelwa”, “henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja”, “henjin dawk li jħennu”, “henjin dawk li huma safja f’qalbhom”, “henjin dawk li jġibu l-paċi”, “henjin dawk li huma ppersegwitati minħabbba s-sewwa”, u “henjin intom, meta jgħajrkom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija”. (Mt. 5, 3w).  Il-problema hi li aħna, ta’ bnedmin li aħna, bin-natura mwaqqa’ li għandna u li writtna minn Adam, ma tantx narawhom “hienja” li dawn in-nies.  Min għandu raġun, aħna... jew Kristu?

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Awwissu 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 August 2020
 
bullettin_16-08-2020.jpg
16_aww_20.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1383