Wednesday, 26 February 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Settembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 September 2019
8_sett_19-2000.jpg
 bullettin_08-09-2019.jpg
 
8 TA’ SETTEMBRU, 2019 IT-TWELID TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 September 2019

Din hija il- Liturgija tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 6-15-700x500.jpg

Fil-ġabra ta’ Kotba Sagri li aħna nsejħu bl-isem kollettiv ta’ “Bibbja”, jew l-Iskrittura, naħseb li m’hemmx Ktieb iktar diffiċli biex wieħed jikkummenta fuqu mill-aħħar wieħed li l-Knisja ssejjaħ “l-Apokalissi ta’ San Ġwann”.  Hu diskrizzjoni ta’ dehriet misterjużi li San Ġwann l-Evanġelista kellu meta kien eżiljat fuq il-gżira ta’ Patmos, gżira Griega fil-Baħar Eġew qrib ħafna tat-Turkija tal-lum.  Ġwanni kien eżiljat hemm minħabba “l-Kelma ta’ Alla u x-xhieda ta’ Ġesù” (Apok. 1, 9), kif jgħidilna hu stess fil-bidu tal-Ktieb.

 

Waħda mid-dehriet, hu jiddiskriviha b’dan il-kliem: “U deher sinjal kbir fis-sema: Mara, liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha, u b’kuruna ta’ tnax-il kewkba fuq rasha.”  (Apok. 12, 1). 

 

 

Last Updated ( Saturday, 07 September 2019 )
Read more...
 
FESTA TAL-MARTIRJU TA’ SAN WANN BATTISTA - 2019
Written by Frans Galea   
Tuesday, 03 September 2019

Nhar il-Ħamis 29 ta’ Awwissu fil-parroċċa tagħna ċċelebrajna b’solennità l-festa tal-Martirju ta’ San Ġwann Battista. Fis-7.00pm sar Pontifikal solenni li tmexxa mill-E.T. Mons. Giovanni Cefai, Isqof tal-Prelatura ġdida ta’ Santiago Apóstol de Huancané fil-Perù. Fi tmiem il-Quddiesa l-Arċipriet Mons. Daniel Xerri f’isem il-parroċċa rregala statwa ta’ San Ġwann Battista lill-Isqof Cefai, li jġib l-isem tal-Patrun tagħna “Giovanni”. Min-naħa tiegħu l-Isqof irregala lill-parroċċa ritratt tiegħu u talab lill-komunità biex tiftakar fih fit-talb tagħha. Ta’ min jgħid ukoll li l-ġabra li saret waqt il-Pontifikal kienet b’risq il-missjoni tal-Isqof Cefai.

29-8-19-2000.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 1 ta' Settembru 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 September 2019
1_sett_19-2000.jpg
 bullettin_01-09-2019.jpg
 
IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) L-IMKABBRIN MA JISTGHU QATT “JARAW” LIL KRISTU
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 September 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tnejn u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 

22hadd.jpg

 

Id-dnubiet huma ħafna u xi wħud jirċievu pubbliċità ikbar minn oħrajn, bħad-dnub tas-sesswalità użata ħażin.  Imma dwar liema hu l-ikbar dnub, l-għorrief tal-Knisja, ibbekkjati mill-Iskrittura, dejjem qalu li dan huwa s-suppervja.  Kienet is-suppervja li biha waqa’ l-bniedem fl-Għeden u tilef il-Glorja tal-bidu u wiret il-Mewt.  Anzi nistgħu ngħidu li s-suppervja hi l-omm tad-dnubiet kollha, l-omm tal-irvell tal-bniedem kontra Alla, l-omm tal-flaġelli kollha li waqgħu fuq l-umanità minn Adam ’l hawn. 

 

Is-suppervja hi meta l-bniedem jidħol fl-ingann il-kbir dwaru nnifsu għax jaħseb li hu xi ħaġa meta mhu xejn, li hu aħjar mill-oħrajn meta mhux, li dejjem għandu raġun meta kulħadd għandu tort.  Is-suppervja tagħmel minna nies li naħsbu li m’aħna bżonn ħadd, lanqas ta’ Alla.  Il-bniedem supperv jiddejjaq immens meta xi ħadd jikkritikah, anke b’sens tajjeb biex jgħinu.  Huwa l-bniedem li jħossu qed jitbaxxa jekk ma jċapċaplux kulħadd.  L-ironija ta’ dan kollu hi li bla ma jaf, is-supperv hu “tallab” għax dejjem jitlob il-prosit ta’ kulħadd u hi ta’ mportanza kbira għalih li ma jitlifx wiċċu u li dejjem ifaħħruh. 

 

Last Updated ( Sunday, 01 September 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 t'Awwissu 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 August 2019
25_aww_19-2000.jpg
 bullettin_25-08-2019.jpg
Last Updated ( Sunday, 25 August 2019 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1275