Saturday, 02 July 2022
           
Home
SOLENNITÁ TAT-TWELID TA’ SIDNA GESU KRISTU IL-MISTERU LI GHADU JSEHH ILLUM
Written by Frans Galea   
Friday, 24 December 2021

Din hija il-Liturgija tas-Solennita' tat-Twelid ta' Sidna Gesu Kristu (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

the_adoration_of_the_shepherds_1939.1.289-2000.jpg

 

Il-Kristjaneżmu mhux “reliġjon” bħalma huma r-reliġjonijiet l-oħra kollha organizzati tajjeb ħafna mill-bnedmin, bit-tempji, l-liturġiji u l-preċetti tagħhom. F’kultura materjalista li fiha ninsabu ngħixu, fejn il-Knisja ta’ Kristu hi ppersegwitata b’mod fin bħalma qatt qabel, qed tinxtered l-ereżija tar-relattività, li tmur kontra li teżisti Verità, u Verità waħda.  Skont il-kultura li qed nibilgħu kuljum, hawn veritajiet daqs kemm hawn bnedmin, kulħadd għandu d-dritt jemmen li jrid għax Verità waħda ma teżistix...

 

Dan hu l-velenu li dieħel inkiss inkiss fil-‘memorja’ ta’ moħħna u jibni sur bejnna u l-Fidi vera fi Kristu bħala s-Salvatur waħdieni tal-umanità kollha.  Għax moħħna qed jiġi ttrenjat jaħseb li skont il-pajjiż, il-Verità, u allura kollox hu veru u xejn mhu veru.  Imma l-Kristjaneżmu mhux “reliġjon” oħra.  Hu ’l fuq mir-reliġjonijiet.  Hu Ġrajja storika, fatt li seħħ fuq elfejn sena ilu. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Dicembru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 December 2021
19_dec_21-2000.jpg
 bullettin_19-12-2021.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2021) MIN JISTENNA JITHENNA FIL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 December 2021

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd ta' l-Avvent (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

4hadd_avvent2021.jpg

 

Meta Abraham ġie ġġustifikat minn Alla, jiġifieri magħmul “bniedem ġust”, għax kien emmen li Alla kien kapaċi jżomm il-Kelma tiegħu li jagħtih iben, anke jekk hu u martu kienu xjieħu bla tfal, hu sar il-Missier ta’ ġens li kellu jissejjaħ “il-Poplu ta’ Alla”.  Alla ħabb lil Iżrael u għamlu tiegħU b’mod partikulari minħabba f’Abraham missieru.  

 

Iżda nafu, li meta Alla ħalla lill-bniedem ħieles li jagħmel jew it-tajjeb jew il-ħażin, il-bniedem dejjem spiċċa jintrebaħ mill-ħażin.  L-istess Iżrael.  Iżda f’Iżrael, Alla dejjem refa’ għaliH “Fdal” ta’ nies ġusti li kienu jitbekkew meta jaraw x’kien qed jiġri madwarhom.  Anke llum hawn nies li jibku b’dak li qed jiġri lill-Knisja f’pajjiżna, fl-Ewropa, fil-Punent.  Hawn nies illum li jistħu jsemmu l-kelma “Christmas” għax fiha hemm Isem Kristu!  Tassew li l-Ewropa bil-“lajċità” tagħha, bir-“reliġjon” ġdida tal-kultura moderna, fejn il-bniedem huwa alla, din l-Ewropa rremettiet lil Kristu minn fommha u ma tridx li ssemmi Ismu!

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Dicembru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 December 2021
12-12-21_bull.jpg
 bullettin_12-12-2021.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2021) IL-FIDUCJA LI TAGHMILNA FERHANIN
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 December 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tielet Hadd ta' l-Avvent (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

3hadd_avvent.jpg

 

Xi sbuħija l-Vanġelu!  Xi sbuħija l-Aħbar it-Tajba li ġabilna l-Mulej Ġesù!  Xi ġmiel meta aħna nemmnu li aħna tant importanti għall-Missier li Hu bagħat lil Ibnu biex jinkarna f’laħam bħal tagħna u jiġi jaqsam magħna din il-Ħajja fuq l-art!  X’ma nifirħux meta niskopru li Alla hu Mħabba, xejn ħlief Imħabba; Imħabba għal dejjem għax Hu jgħix għal dejjem; Imħabba għalija, għalik, għad-dinja kollha! 

 

Quddiem dan il-Misteru enormi li jiddi b’dija li “tagħmina”, biex ngħidu hekk, għandu raġun San Pawl meta fit-Tien Qari jgħid:  “Ifirħu dejjem fil-Mulej; nerġa ngħidilkom, ifirħu!  Tħabblu raskom b’xejn!”  (Fil. 4, 4w).  Jalla l-għarfien ta’ min hu tassew Kristu ikun l-għajn tal-ferħ tagħna mhux biss fi żmien il-Milied, iżda matul is-sena kollha, u għal ħajjitna kollha.  “Ifirħu fil-Mulej!  Tħabblu raskom b’xejn!” Tinkwetaw b’xejn!

 

Għaliex qed jgħid dan il-kliem?  Għax Pawlu, u kull Nisrani li mmatura fil-Fidi, jaf tajjeb li Alla hu l-Pa tagħna, l-“Abba” tagħna, il-Missier kollu għożża tagħna.  Kemm drabi ma aċċettajniex lilna nfusna hekk kif aħna!  Kemm drabi stħajni bina nfusna u biex ma nidhrux dak li aħna lbisna tilja maskri quddiem ħaddieħor.  Kemm tbatija meta ma tistax tkun dak li int!  Imma quddiem il-Missier, tħabblu raskom b’xejn.  Tinkwieta b’xejn!  Kun dak li int quddiemU.  Inkunu dak li aħna, għax Hu jħobbna hekk  kif aħna, eżatt hekk kif aħna.  M’għandniex għalfejn nippruvaw  nimpressjonawH!  Wara kollox Hu jaf min aħna!  Hu jafna “inside out” u xorta Hu miġnun fuqna!

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 5 ta' Dicembru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 December 2021

 5-12-2021.jpg
 bullettin_05-12-2021.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1523