Sunday, 20 September 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Marzu 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 March 2020
 15_mar_20.jpg
bullettin_15-03-2020_-_2.jpg
 
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2020) L-GHATX GHALL-IMHABBA
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 March 2020

Din hija il- Liturgija tat-tielet Hadd  ta'r-Randan (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

woman-of-the-well-glenda-stevens.jpg

 

Dan ir-Randan qiegħed ikellimna ħafna fuq il-qagħda tagħna, kemm aħna dgħajfin, kemm naħbu id-dgħufija tagħna, kemm għandna bżonn ta’ Salvazzjoni.  Wara l-flus li nġemmgħu, wara l-eżamijiet li ngħaddu minnhom u s-suċċessi tal-karriera, wara s-saħħa fiżika li tant nibżgħu għaliha, wara l-familja li nibnu, wara d-djar sbieħ u l-kumditajiet tal-ħajja moderna, wara l-fama u l-ħbieb li nagħmlu, wara l-pjanijiet kollha li għandna, hemm bniedem dgħajjef li malajr iweġġa’, li jibża’ mid-dgħufija tiegħu, li ma jridx juri hu min hu tassew, li hu dejjem bil-għatx biex ikun aċċettat u rispettat, biex ikun “bravu” u ta’ min ifaħħru... biex ikun maħbub.

 

Kull bniedem jibża’ li taqagħlu din is-satra li fiha jitkebbeb u l-oħrajn jarawh hekk kif inhu tassew.  Għax kull bniedem, fil-verità, hu bħal tifel żgħir li jitkarrab għall-Imħabba.  Saru esperimenti xjentifiċi fuq dan ma’ annimali: lil xi wħud bdew iżegħlu bihom u oħrajn ħallewhom waħedhom jagħtuhom biss x’jieklu.  Dawn tal-aħħar bdew imutu; fiżikament bdew imutu!

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Marzu 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 March 2020
 8_mar_20.jpg
 bullettin_08-03-2020.jpg
 
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2020) X’SE NAGHMLU QUDDIEM IS-SEJHA
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 March 2020

Din hija il- Liturgija ta't-tieni Hadd  ta'r-Randan (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 transfigurationbloch.jpg

 

L-Ewwel Ħadd tar-Randan tefa’ dawl fuq il-qagħda tal-bniedem, werriet tan-natura ta’ Adam li tilef l-innoċenza tiegħu, u hekk inżergħet is-susa tal-Mewt f’din in-natura tagħna.  Dan hu l-veru flaġell tal-bniedem.  Jiġru kemm jiġru traġedji, l-Omm tat-traġedji kollha hija l-waqgħa tal-bniedem fl-hekk imsejjaħ “Ġnien tal-Għeden”.  Kull bniedem huwa midneb għax kull bniedem jitwieled f’dell il-Mewt.  Isiru ħafna kampanji edukattivi biex titjieb l-imġieba tal-bniedem, u jissawru liġijiet biex jikkontrollawh.  Dawn kollha huma tajbin u jħallu dejjem effett pożittiv, imma l-bniedem għandu qalbu miġrugħa u hija qalbu li trid tinbidillu.  Il-biża’ tal-Mewt iwebbes qalb il-bniedem u l-ewwel reazzjoni ta’ Adam wara li dineb kien li jwaħħal f’martu, dik li qabel kien qal dwarha: “Din id-darba din hi għadma minn għadmi u laħam minn laħmi.”  (Ġen. 2, 23). 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Marzu 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 February 2020
1_mar_20.jpg
 bullettin_01-03-2020.jpg
 
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2020) JIENA MIDNEB!
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 February 2020

Din hija il- Liturgija ta' l-ewwel Hadd  ta'r-Randan (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the_temptation_of_christ_by_the_devil_t.jpg

 

Ir-Randan huwa triq twila erbgħin jum lejn l-ikbar manifestazzjoni ta’ Alla, l-ikbar wirja, rivelazzjoni tiegħu.  Jekk trid tkun taf Alla min hu ħares lejn Kristu msallab, imma mhux imsallab biss iżda wkoll rebbieħ fuq dak kollu li joqtol u jkidd lill-bniedem.  Dan hu Alla.  Alla wera ruħu lill-bniedem f’Ibnu msallab għall-għadu tiegħu u mqajjem mill-Mewt biex ineħħi l-Gidba setagħna li tgħammar fis-subkonxju tiegħu dwar il-Ħajja ta’ Dejjem.  Il-bniedem imdawwal minn Alla huwa dak li jagħraf li d-dnub tiegħu mhux talli ma firdux mill-Imħabba ta’ min ħalqu, imma kien il-kaġun li ġagħlu jinduna kemm hi kbira din l-Imħabba għalih.  Bħalma tkanta l-Knisja fil-Velja glorjuża tal-Għid: “Xi ħtija hienja li stħaqqilha Feddej kbir bħal dan!”  Dan huwa l-kliem li tasal għalih il-Knisja fl-esperjenza meraviljuża tal-għoli, il-fond u l-wisa’ tal-Imħabba ta’ Alla.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1334