Sunday, 05 July 2020
           
Home
IL-HADD FUQ L-1 TA’ JANNAR (2020) KRISTU MURI LID-DINJA BHALA S-SALVATUR WAHDIENI (L-EPIFANIJA)
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 January 2020

Din hija il- Liturgija tal-Hadd  fuq l-ewwel ta' Jannar (2020) Kristu muri lid-dinja bhala s-Salvatur (L-Epifanija) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

slaten_magi.jpg

 

Epifanija hi kelma Griega li tfisser “Wirja”.  Ħafna drabi kienet tintuża għal meta xi sultan kbir, jew imperatur kien jgħaddi minn xi belt biex juri ruħu lilha, jagħmel manifestazzjoni, Epifanija tiegħu nnifsu.  Il-belt kienet toħroġ bi ħġara, sa lill-morda kienu joħorġu, biex almenu darba f’ħajjithom jaraw lis-sultan, jew lill-imperatur, fi żmien meta ma kellhomx l-għerf teknoloġiku li għandna llum. 

 

 

Last Updated ( Saturday, 04 January 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Dicembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 December 2019
29_di_19.jpg
 bullettin_29-12-2019.jpg
 
IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2019) IL-FAMILJA: CELLULA TA’ MPORTANZA BLA QIES
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 December 2019

Din hija il- Liturgija ta'l-Hadd fost l-Ottava tal-Milied ( 2019 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

guzeppi_u_marija_fl-egittu.jpg

 

Ninsabu fit-tmint ijiem ta’ wara s-Solennità tal-Milied, dik li l-Knisja ssejħila l-Ottava tal-Milied, u l-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied il-Knisja għandha d-drawwa liturġika li tiddedikah lill-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Maria u Ġużeppi. Kien il-Papa Iljuni Xlll, Papa li kellu d-don li jaqra s-sinjali taż-żminijiet u ġa fi żmienu kien qed jinduna bil-kriżi tal-familja li kienet riesqa, li daħħal id-drawwa ta’ din is-Solennita fis-sena 1893.

 

Last Updated ( Saturday, 28 December 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Dicembru 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 December 2019
22_di_19.jpg
 bullettin_22-12-2019.jpg
Last Updated ( Sunday, 22 December 2019 )
 
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2019-20) GESÙ = ALLA MAGHNA!
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 December 2019

Din hija il- Liturgija ta'r-Raba' Hadd ta' L-Avvent  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 josephs_dream__.jpg

 

Liema hu l-ikbar avveniment li qatt seħħ fl-Istorja?  In-Nisrani jemmen li l-ikbar avveniment li qatt seħħ hu l-Misteru tal-Inkarnazzjoni ta’ Alla li libes laħam il-bniedem fis-sura ta’ Ġesù ta’ Nazaret li twieled minn verġni, Marija.  Jista’ jkun li hawn ħafna miktuba fir-reġistru tal-parroċċa, li jekk taħsadhom b’din il-mistoqsija isemmulek xi avveniment politiku, militari, xi mument meta l-bniedem ivvinta xi teknoloġija tal-għaġeb, xi avanz kbir fil-mediċina, fid-drittijiet soċjali, xi ħelsien tal-għaġeb minn jasar kiefer, eċċ.  Anke jekk dawn l-affarijiet huma kollha avanzi tal-għaġeb u tajjeb li wieħed ifakkarhom, min ma jpoġġix id-dehra ta’ Alla fi Kristu fl-ewwel post, jew tilef il-Fidi, jew għandu Fidi dgħajfa, marida, li qatt ma kibret.

 

 

Last Updated ( Sunday, 22 December 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Dicembru 2019
Written by Frans Galea   
Tuesday, 17 December 2019
15_di_19.jpg
 bullettin_15-12-2019.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1312