Sunday, 20 September 2020
           
Home
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2019-20) GESÙ = ALLA MAGHNA!
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 December 2019

Din hija il- Liturgija ta'r-Raba' Hadd ta' L-Avvent  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 josephs_dream__.jpg

 

Liema hu l-ikbar avveniment li qatt seħħ fl-Istorja?  In-Nisrani jemmen li l-ikbar avveniment li qatt seħħ hu l-Misteru tal-Inkarnazzjoni ta’ Alla li libes laħam il-bniedem fis-sura ta’ Ġesù ta’ Nazaret li twieled minn verġni, Marija.  Jista’ jkun li hawn ħafna miktuba fir-reġistru tal-parroċċa, li jekk taħsadhom b’din il-mistoqsija isemmulek xi avveniment politiku, militari, xi mument meta l-bniedem ivvinta xi teknoloġija tal-għaġeb, xi avanz kbir fil-mediċina, fid-drittijiet soċjali, xi ħelsien tal-għaġeb minn jasar kiefer, eċċ.  Anke jekk dawn l-affarijiet huma kollha avanzi tal-għaġeb u tajjeb li wieħed ifakkarhom, min ma jpoġġix id-dehra ta’ Alla fi Kristu fl-ewwel post, jew tilef il-Fidi, jew għandu Fidi dgħajfa, marida, li qatt ma kibret.

 

 

Last Updated ( Sunday, 22 December 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Dicembru 2019
Written by Frans Galea   
Tuesday, 17 December 2019
15_di_19.jpg
 bullettin_15-12-2019.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2019-20) MIN HU KRISTU GHALIK?
Written by Frans Galea   
Tuesday, 17 December 2019

Din hija il- Liturgija ta't-Tielet Hadd ta' L-Avvent  bi hsibijiet  min Joe Rapa

san_gwann_fil_habs.jpg

 

Wara li fl-ewwel żewġt Iħdud tal-Avvent il-Knisja kellmitna b’ħafna serjetà dwar ir-rejalta tal-qagħda tagħna l-bnedmin: il-fatt li ħadd ma jista’ jmerih li aħna ninsabu fuq pjaneta li qegħda tixjieħ u tinsab f’ġirja miġnuna lejn it-tmiem ta’ kollox, lejn il-qerda, għax donnu kollox fih is-susa tal-Mewt, anke aħna;  illum jibda ż-żmien tal-Kerigma, tal-Aħbar it-Tajba.  Mhux kollox hu mitluf għall-bniedem.  Anzi, l-bniedem ġie maħtuf bħal ħatba minn ġon-nar li kienet ġa bdiet iddaħħan, u l-umanità kollha għandha għalfejn tgħajjat: “Halleluja!” b’sens ta’ rebħa, ta’ eżultanza, ta’ għors li ma jitfissirx. 

 

X’inhi din l-Aħbar it-Tajba?  Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fiH ma jintilifx iżda jkollu l-Ħajja ta’ Dejjem.”  (Ġw. 3, 16).  F’daqqa waħda tinfetaħ triq ta’ Salvazzjoni għall-bniedem; ħruġ minn qagħda ta’ mewt, ta’ ċirku ta’ thewdin, inkwiet u tħassib, għall-ħelsien ta’ futur bla tmiem, garanzija ta’ ħajja li anqas il-Mewt fiżika ma tista’ għaliha. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Dicembru 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 December 2019
8_di_19.jpg
 bullettin_08-12-2019.jpg
 
8 TA’ DICEMBRU, 2019 MARIJA: MEHLUSA GHALL-MERTI TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 December 2019

Din hija il- Liturgija ta' 8 TA’ DICEMBRU, 2019 MARIJA   bi hsibijiet  min Joe Rapa

 st.jpg

 

Il-Knisja llum tiċċelebra u tifraħ bil-“Festa tal-Ġmiel”, kif xi wħud isejħu s-Solennità tal-Beata Verġni Marja Mnissla mingħajr il-jasar tad-dnub ta’ Adam.  Tissejjaħ il-“Festa tal-Ġmiel” għax jekk kulma ħalaq Alla Hu raħ li kien tajjeb, u tajjeb ħafna, sabiħ, u sabiħ ħafna, f’Marija Hu ħalaq il-qalba tas-Sbuħija, il-Ġmiel tal-ġmiel.  Lil kull wieħed minna, Alla joħolqu għal xi ħaġa, xi għemejjel, opri maħsuba minnU minn qabel, skont il-Pjan meraviljuż li Hu għandu għall-ħolqien.  Lil Marija, Hu ħalaqha biex tkun it-Theotokos, l-Omm ta’ Alla nnifsu li f’Ġesù ta’ Nazaret libes laħamna biex jgħix magħna u biex iduq il-Mewt u jirbħilha, lilha li hi l-akbar għadu tal-bniedem.

 

Lil kull wieħed minna, l-Mulej iżejnu b’kariżmi, grazzji, doni, rigali biex inkunu nistgħu inwettqu dak li Hu jrid minna.  Iżda ma jeħdilniex il-libertà tagħna li nagħżlu li nagħmlu li rridu.  Jekk jien nuża d-doni li tani Alla biex nagħmel ir-Rieda tiegħu, dan nagħmlu għax irrid u mhux għax bil-fors jew għax Alla, speċi ta’, tani l-ħabel biex nimxi fejn iridni Hu, kif konna nagħmlu aħna bil-ġugarelli tagħna. Ħafna huma dawk li l-kariżmi u t-talenti li rċivew mingħand il-Mulej għal xogħol misterjuż, jużawhom għal ħwejjeġ oħra u l-Pjan ta’ Alla jintilef għal dik il-persuna, u kif tgħid waħda mill-Għanjiet ta’ Salamun, “l-anġli kienu qed jibku għax intilfu l-pjanijiet ta’ Alla”.

Il-Knisja llum tiċċelebra u tifraħ bil-“Festa tal-Ġmiel”, kif xi wħud isejħu s-Solennità tal-Beata Verġni Marja Mnissla mingħajr il-jasar tad-dnub ta’ Adam.  Tissejjaħ il-“Festa tal-Ġmiel” għax jekk kulma ħalaq Alla Hu raħ li kien tajjeb, u tajjeb ħafna, sabiħ, u sabiħ ħafna, f’Marija Hu ħalaq il-qalba tas-Sbuħija, il-Ġmiel tal-ġmiel.  Lil kull wieħed minna, Alla joħolqu għal xi ħaġa, xi għemejjel, opri maħsuba minnU minn qabel, skont il-Pjan meraviljuż li Hu għandu għall-ħolqien.  Lil Marija, Hu ħalaqha biex tkun it-Theotokos, l-Omm ta’ Alla nnifsu li f’Ġesù ta’ Nazaret libes laħamna biex jgħix magħna u biex iduq il-Mewt u jirbħilha, lilha li hi l-akbar għadu tal-bniedem.

 

Lil kull wieħed minna, l-Mulej iżejnu b’kariżmi, grazzji, doni, rigali biex inkunu nistgħu inwettqu dak li Hu jrid minna.  Iżda ma jeħdilniex il-libertà tagħna li nagħżlu li nagħmlu li rridu.  Jekk jien nuża d-doni li tani Alla biex nagħmel ir-Rieda tiegħu, dan nagħmlu għax irrid u mhux għax bil-fors jew għax Alla, speċi ta’, tani l-ħabel biex nimxi fejn iridni Hu, kif konna nagħmlu aħna bil-ġugarelli tagħna. Ħafna huma dawk li l-kariżmi u t-talenti li rċivew mingħand il-Mulej għal xogħol misterjuż, jużawhom għal ħwejjeġ oħra u l-Pjan ta’ Alla jintilef għal dik il-persuna, u kif tgħid waħda mill-Għanjiet ta’ Salamun, “l-anġli kienu qed jibku għax intilfu l-pjanijiet ta’ Alla”.

 

Read more...
 
SIGRA TAL-MILIED B’RISQ IL-KARITÀ
Written by Frans Galea   
Friday, 06 December 2019

Nhar il-Ħadd 1 ta’ Diċembru 2019 tajna bidu għaż-żmien tal-Avvent. Fi tmiem il-Quddiesa tad-9.30am fil-knisja tagħna ġiet inawgurata siġra tal-Milied b’risq il-karità. It-tfal preżenti ġew mistiedna jqiegħdu fuq din is-siġra dekorazzjonijiet li fuqhom kien hemm miktub l-isem ta’ xi rigal. Il-komunità ġiet mistiedna biex kulħadd jieħu xi waħda minn dawn id-dekorazzjonijiet, jixtri r-rigal li jkun hemm miktub fuqha u jqiegħdu taħt din is-siġra biex imbagħad jingħata lil xi persuna jew familja fil-bżonn fl-okkażjoni tal-festi tal-Milied.

img-9427-2000.jpg  

 

Last Updated ( Friday, 06 December 2019 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1334