Friday, 24 January 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' APRIL 2019 ( L-Ghid il-Kbir )
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 April 2019
21_april_19-2000.jpg
 bullettin_21-04-2019.jpg
 
L-GHID IL-KBIR TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2019) IR-REBHA TAD-DAWL FUQ ID-DLAM.
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 April 2019

Din hija il- Liturgija ta'  L-GĦID IL-KBIR TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

resurrection-of-christ-1.jpg

 

Wasalna, bi Grazzja, biex niċċelebraw l-Għid il-Kbir tal-Qawmien mill-Imwiet tal-Mulej tagħna.  Bħalma għidna diversi drabi, il-Misteru tal-Għid mhux biss il-Qawmien ta’ Kristu imma hu l-ġabra flimkien tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien tal-Mulej.  Għax m’hemmx Qawmien mingħajr Mewt, bħalma m’hemmx Dawl mingħajr id-Dlam, m’hemmx Jum mingħajr il-Lejl.  Anzi l-Ġimgħa Mqaddsa kollha tagħmel parti mill-Misteru tal-Għid ta’ Kristu u fil-bidu tagħha, fil-Vanġelu ta’ San Ġwann, insibu lil Ġesù jitniehed bit-tensjoni umana li bdiet iddallamlu ruħu meta qal: “Issa qiegħed inħoss ruħi mħawda.  U x’naqbad ngħid?  Missier, eħlisni minn din is-siegħa?  Imma jien għalhekk ġejt: għal din is-siegħa.”  (Ġw. 12, 27).

 

Hu mportanti li nsostnu dan għax l-Għid sħiħ ta’ Kristu jitfa’ Dawl qawwi fuq tant Għidijiet żgħar li kull bniedem jgħix: tant tensjonijiet, tbatija, inkwiet, inġustizzji, moħqrija... li kollha jibqgħu imdallmin u ta’ skandlu jekk ma jkunux imdawlin mill-esperjenza ta’ Alla nnifsu f’Ġesù l-Imgħallem tagħna.  Kristu jidħol fil-Mewt li twerwer lill-bniedem biex jurina li l-Mewt hi gidba li żeragħha f’moħħ il-bniedem l-għadu tiegħu.  Hu ġie mibgħut mill-Missier biex jidħol fil-Mewt, kull tip ta’ Mewt, mhux dik fiżika biss, biex jixhed lill-bniedem agħma li l-Mewt qatt u qatt ma hi l-aħħar kelma.  Il-lejl qatt mhu l-aħħar kelma.  Id-dlam qatt mhu l-aħħar kelma.  Il-Mewt hi biss mogħdija għal Qawmien u dan tixhdu l-Istorja tagħna.  Minn kemm esperjenzi li dehru negattivi u ta’ twegħir għaddejna f’Ħajjitna.  Kollha heddewna u mlewna b’tensjoni, imma minn kollha ħariġna l-Mulej.  Anke n-natura tixhed li l-lejl jieħu lejn iż-żerniq; ix-xitwa lejn ir-rebbiegħa, id-dlam jimbotta biex jinxtegħel dawl, ħabba tal-qamħ li tmut taħt il-ħamrija, tnibbet frott ġdid u kotran.  Il-Ħajja tirbaħ fuq il-Mewt.  Dan hu d-Dawl Nisrani.  Din hi l-Fidi ta’ dawk li jemmnu li Ġesù ġie lura miċ-ċimiterju u li l-Ħajja li nieda fuq l-art tegħleb il-konsegwenzi anke tal-Mewt ta’ ġisimna.

 

Last Updated ( Saturday, 20 April 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' APRIL 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 April 2019
14_apr_19-2000.jpg
 bullettin_14-04-2019.jpg
 
HADD IL-PALM TIBDA L- GIMGHA MQADDSA TAL-FIDWA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 April 2019

Din hija il- Liturgija ta' Hadd il-Palm (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

palmsunday-_.jpg

 

Bdejna l-Ġimgħa Mqaddsa li twassalna biex bħala Knisja ta’ Fidi niċċelebraw xi ħaġa kbira u tal-għaġeb għall-umanità kollha: ir-rebħa fuq il-Mewt, kull tip ta’ Mewt li tifni l-bniedem.  X’hemm f’Ħajtek li jdejqek, li jisraqlek il-gost tal-Ħajja, li jnissik tant rigali u grazzji li rċivejt.  Tajjeb. Fuq dik il-ħaġa Kristu ħareġ rebbieħ permezz tal-ubbidjenza u t-trijonf tiegħu fil-Misteru tal-Għid.

 

Imma jien għadni kif għidt li hi l-Knisja ta’ Fidi biss li tista’ tiċċelebrah dan għax hu min kiber fil-Fidi, min ma kienx kuntent bil-Fidi tal-katekiżmu taż-żgħar imma talab għal aktar Fidi, huwa dan li jista’ jiċċelebra l-Velja glorjuża, il-lejl tal-iljieli, għax anke hu daq qawmien minn Mewt għal Ħajja, minn dlam għal Dawl, minn jasar għal Ħelsien. Kollox, kollox, kollox jiddependi mill-Fidi u l-Fidi hi laqgħa ħajja ma’ Kristu li rebaħ il-Mewt.

 

Last Updated ( Saturday, 13 April 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 7 ta' APRIL 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 April 2019
 7_apr_19-2000.jpg
 bullettin_07-04-2019.jpg
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN 2019 L-GHID = MOGHDIJA MILL-MEWT GHALL-HAJJA... GHALIK
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 April 2019

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd tar-Randan (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_u_l_mara_adultera.jpg

 

Ir-Randan għaddej ġmielu u ninsabu noqorbu lejn l-iktar ġimgħa liturġika mportanti għall-Knisja Kattolika u anke għall-Knejjes kollha Nsara. Hija ġimgħa mimlija sentimenti, emozzjonijiet u ċelebrazzjonijiet li jqanqlu fina nostalġija għal Alla, għal Ħajja aħjar... dispjaċir li r-relazzjoni tagħna ma’ Alla, ahhh, setgħet kienet aħjar. Iżda... u dan hu mportanti... waqt li nimmeditaw dak kollu li swejnielu lil Kristu, dak kollu li Hu għamel għalina, id-dippressjoni fil-Ġnien, it-tbatijiet fiżiċi, l-umiljazzjonijiet, l-agunija u l-Mewt, imma wkoll il-Qawmien għal Ħajja ħielsa mill-irbit tal-Mewt, tajjeb li nistaqsu l-mistoqsija fundamentali: Imma jien fejn nidħol f’dan kollu?  Jekk lil Kristu jien swejtlu tant, Hu x’akkwista għalija fil-prattika? 

 

Wieħed jista’ jwieġeb għal dan b’xi teorija, jew b’dak li jgħid il-Katekiżmu, imma din mhix Fidi iżda tagħlim jew tagħrif.  Fil-fond, fil-fond, għaliex Kristu kellu jmut għalik? Xi tgħidlek il-Fidi li hi Grazzja li mhux kulħadd għandu.  Jew il-Ġimgħa Mqaddsa se tibqa’ fuq livel ta’ kultura, drawwiet, folklore, pageants... ħwejjeġ li qatt ma bidlu l-qalb ta’ ħadd.  Min hu int, min jien jien, biex Alla nnifsu kellu jiġi hawn u jħalli li jitgħolla ’l fuq bejn sema u art, imsammar ma’ salib, biex ikun offerta b’risq tagħna ħalli aħna niskappaw mill-Mewt u nidħlu f’Ħajja dejjiema minn issa stess, jekk nemmnu?  F’liema qagħda ninsabu aħna, mela; f’liema qagħda jinsab kull bniedem biex il-Missier ippjana din it-traġedja tal-Imħabba sa minn qabel ma ħalaq kollox?

 

Last Updated ( Saturday, 06 April 2019 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1264