Monday, 17 December 2018
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 04 ta' Novembru 2012
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 November 2012
bull04novembru2012.jpg
             Il-Bullettin tal-Hadd
           04 ta' Novembru 2012
 
IL-luturgija tal-Kelma tal-Hadd (il-31 Hadd matul is-sena )
Written by Frans Galea   
Wednesday, 31 October 2012

Din hija l-luturgija tal-Kelma tal 31 Hadd matul is-sena bi hsibijiet ta' Joe Rapa .

iconi09.jpg

 

IL-31 ĦADD MATUL IS-SENA

L-IMĦABBA KOLLOX

 

 

Alla hu Mħabba u din ix-xbiha vera t’Alla ġiet murija lilna fi Kristu Ġesu’.  Dostoevski jgħid li s-sbuħija ssalva d-dinja u l-qalba, ċ-ċentru jiddi ta’ din is-sbuħija huwa l-wiċċ sofferenti ta’ Kristu li jbati għax iħobb, ibati biex jien u int ma nbatux, li jaħti biex jien u int ma naħtux, li jiddejjen biex jien u int ma nkunux midjunin.  Kristu ħallas id-dejn ta’ dawk li kienu midjunin miegħu.  huwa bata u ta ħajtu mhux għal dawk li żammew miegħu biss, imma fuq kollox u l-aktar għall-għedewwa tiegħu.  Din l-Imħabba li qed nitkellmu fuqha mhix imħabba naturali, imma Mħabba li hi Alla.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 t'Ottubru 2012
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 October 2012
bull28ottubru2012.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 28 t'Ottubru 2012
 
IL-luturgija tal-Kelma tal-Hadd (it-30 Hadd matul is-sena )
Written by Frans Galea   
Wednesday, 24 October 2012

Din hija l-luturgija tal-Kelma tat 30 Hadd matul is-sena bi hsibijiet ta' Joe Rapa .

 iconi08.jpg

 

IT-TLETIN ĦADD MATUL IS-SENA

MIN HU L-GĦAMA TA’ ĠERIKO?

 

 

Matul il-Liturġija tal-Kelma ta’ dan il-Ħadd tidwi l-għajta, anzi l-għajjat ma jaqtax u konsistenti tal-għama ta’ Ġeriko: “Li nara mgħallem! Ħa nara! Ħa nara!”  Hi l-għajta ta’ bniedem li tassew jaf x’irid, li tassew jaf minn xhiex qed ibati;  l-għajta ta’ bniedem imkebbeb bid-dlamijiet imma li f’qalbu deher dawl inemnem, tama kontra kull tama, li fl-aħħar quddiemu kien hemm xi ħadd li kellu setgħa  li joħorġu mill-qabar tiegħu.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 t'Ottubru 2012
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 October 2012
bull21ottubru2012.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 21 t'Ottubru 2012
 
IL-luturgija tal-Kelma tal-Hadd (id-29 Hadd matul is-sena )
Written by Frans Galea   
Wednesday, 17 October 2012

Din hija il-luturgija tal-Kelma tat-29 Hadd matul is-sena bi hsibijiet ta' Joe Rapa

iconi07.jpg

 

IT-TMIENJA U GĦOXRIN ĦADD MATUL IS-SENA (2012)

 

IL-BNIEDEM IL-QADIM U L-BNIEDEM IL-ĠDID

 

Kuljum aħna msejħin għall-konverżjoni.  “Mhux li kien li llum intom tisimgħu leħnu” jgħid Salm 94.  Il-leħen li jsejħilna għall-konverżjoni huwa leħen ħlejju li ma jagħmilx storbju, leħen li nżera’ fina mal-Magħmudija.  Hemm min jisimgħu dan il-leħen li jixtiqilna l-ġid.  Ħafna ma jisimgħuhx minħabba l-għajjat tal-ambjent li fih induru.  X’inhi l-konverżjoni? 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 24 October 2012 )
Read more...
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 781 - 806 of 1147