Saturday, 24 June 2017
           
Home
Biex iz-zwigijiet u l-familji ma jibqghux jitkissru
Written by Mary Xerri   
Monday, 17 May 2010

Il-Ħsieb wara l-azzjoni dwar iż-żwieġ
Diskors ta’ Mons Isqof Mario Grech
Konferenza Nazzjonali “Biex iz-żwiġijiet u l-familji ma jibqgħux jitkissru” fl-okkażjoni ta’ Jum il-Familja (‘Rolling back the tide of marriage breakdown’)
Lukanda Phoenicia – Is-Sibt, 15 ta’ Mejju 2010

Dijanjożi ta’ pazjent tieħu f’kunsiderazzjoni kemm is-sintomi tal-marda, kif ukoll il-kawża ta’ dawk l-effetti! Tkun miżura dgħajfa jekk wieħed jikkura l-ġerħat ta’ persuna diabetika, mingħajr ma jindirizza l-marda tad-diabete!

Inħoss li dan qed jiġri wkoll fostna meta nitkellmu dwar it-tisħiħ taż-żwieġ u l-familja. Huwa importanti li wieħed jitfa’ dawl fuq il-periklu ta’ forom emerġenti tal-familja, dwar kruha tat-tifrik tal-familji, id-divorzju, il-koabitazzjoni, il-permessività sesswali, eċċ. Imma nemmen li dawn huma biss sintomi soċjali li, aktar milli għandhom jiġu indirizzati bħala diffikultajiet fihom infushom, hemm bżonn nintebħu x’inhu l-isem tal-marda. Dawn il-problemi matrimonjali u familjari huma l-effett ta’ kawża eżistenzjali wisq aktar profonda u aktar wiesgħa. Nifhem li l-azzjoni urġenti li teħtieġ is-soċjetà tagħna hija li bis-serjetà tindividwalizza l-għerq li kontinwament qed innibbet fergħat ġodda li huma bgħula.

Read more...
 
Turija qawwija ta' Solidarjeta' mal-Papa quddiem l-Iskandlu tal-Abbuzi
Written by Mary Xerri   
Monday, 17 May 2010

Pope Benedict XVI

Għaxriet ta’ eluf ta’ nies imlew Pjazza San Pietru fil-Vatikan f’turija massiċċa ta’ solidarjeta mal-Papa Benedittu XVI dwar il-każ ta’ allegati abbużi sesswali minn membri tal-kleru. Il-Papa deher sorpriż immens u qal li kien kuntent ħafna b’dik li sejjaħ “turija spontanja ta’ fidi u solidarjeta”. Għal darb’oħra, ikkritika pubblikament dak li sejjaħ “dnub” li fi kliemu, infetta lill-Knisja u li allura din tal-aħħar issa teħtieġ tiġi purifikata minnu.

Read more...
 
Diskussjoni dwar is-Sahha tal-Familja mill-Moviment ta' Kana
Written by Mary Xerri   
Monday, 17 May 2010

Skont il-qawl, is-saħħa kollox. Jiġifieri min ikun b’saħħtu ma jkun jonqsu xejn u jgħix ħajja kif għandha tkun. Għalkemm dan il-qawl qed jgħid sewwa, mill-banda l-oħra, il-kwalità tal-ħajja tal-familja hija marbuta wkoll ma’ relazzjonijiet b’saħħithom, gwida tajba mill-ġenituri u l-istabilità emozzjonali tal-membri kollha tagħha. Is-saħħa tal-familja tiddependi ħafna minn kemm il-membri tagħha jkollhom ħila jibbilanċjaw ix-xogħol, is-serħan u l-logħob, li lkoll jistimulaw enerġija oħra, ikattru s-sodisfazzjon u jġagħlu lill-membri jħossuhom aħjar.

Read more...
 
Il-Vatikan Japprova il-Padruni ta' Jum Dinji taz-zghazagh f'Madrid
Written by Mary Xerri   
Saturday, 15 May 2010

WYD11-logo

Il-Vatikan approva l-padruni u l-postijiet fejn se jsiru l-attivitajiet ewlenin taċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li jmiss f’Madrid fi Spanja f’Awissu 2011.

Last Updated ( Sunday, 16 May 2010 )
Read more...
 
"It-Talb mhuwiex zejjed fl-Edukazzjoni Kattolika"
Written by Mary Xerri   
Tuesday, 11 May 2010

“IT-TALB MHUWIEX ŻEJJED FL-EDUKAZZJONI KATTOLIKA” – IL-KARDINAL SEAN BRADY

Cardinal Sean Brady

L-Arċisqof t’Armagh u Primattal-Irlanda kollha qal li fl-iskejjel kattoliċi, li wieħed jgħallem lit-tfal kif jitolbu, mhix xi ħaġa addizzjonali, anzi parti essenzjali minn dak li t-tfal għandhom dritt jirċievu. Il-konmferenza organizzata mid-djoċesi ta’ Ossory u li saret Kilkenny indirizzat it-tema “Catholic Schools: Envisioning a Future” u ffukat fuq l-iskejjel kattoliċi.

Sean Brady stieden lil dawk preżenti sabiex iġeddu l-impenn tagħhom għar-rispett u l-promozzjoni tad-dritt tat-tfal fl-iskejjel li jitmexxew u jingħataw formazzjoni f’sens ta’ qima awtentika lejn Alla fil-qafas tat-tradizzjoni kattolika. “Din mhix xi ħaġa addizzjonali għal dak li għandhom jingħataw. It-tfal u l-ġenituri tagħhom għandhom id-dritt jistennew minn skola kattolika li tipprovdi lit-tfal b’formazzjoni serja fit-talb u l-qima lejn Alla”.

Il-Kardinal Brady kompla jappella lill-mexxejja ta’ istituzzjonijiet edukattivi sabiex jirriflettu serjament u b’impenn dwar din il-parti essenzjali tad-dmir lejn it-tfal. Fi kliemu, “skola kattolika mingħajr qima u talb hi kontradizzjoni sħiħa; skola qed tfalli fl-obbligazzjoni fundamentali tagħha lejn il-ġenituri u l-ulied”.

Bħala nies ta’ fidi, temm jgħid il-Kardinal Brady, “irridu nfittxu li nibżgħu għad-dritt li uliedna jsiru jafu u jħobbu lil Alla”.

 
L-esperjenza ta' Kimberly Terribile fil-laqgha mal-Papa
Written by Mary Xerri   
Tuesday, 11 May 2010

Il-preżenza tiegħi fost iż-żgħażagħ fil-Waterfront kienet esperjenza meraviljuża fiha nnifisha. Quddiem għajnejja kien hemm mijiet ta’ żgħażagħ jifirħu, ikantaw u jxejru l-bnadar, mimlijin enerġija u ferħ huma u jistennew lill-Qdusija Tiegħu biex jasal, entużjażmu sfrenat ta’ żgħażagħ lesti jesprimu u jaqsmu l-fidi tagħhom, esperjenza li mlietni tama għall-ġejjieni tal-Komunità Kattolika.

Mal-wasla tal-Papa, wieħed seta’ jħoss l-entużjażmu jikber. Kienet responsabbiltà kbira għalija li naqra testimonjanza f’isem iż-żgħażagħ impenjati fil-Knisja, imma waħda li tatni sodisfazzjon kbir. Inħoss li din l-opportunità unika kienet grazzja kbira.

Żgur li mhux se ninsa l-mument meta ġejt biex niltaqa’ mal-Papa personalment. Meta tlajt biex nirċievi l-barka tiegħu, ħarisna dritt f’għajnejn xulxin mingħajr ma lissinna kelma. Tbissimtlu u tbissimli lura. Dak il-ħin ħassejt imħabba profonda għall-umanità, sens ta’ umiltà u arja ta’ qdusija. Jiena u sejra lura f’posti, indunajt kemm dal-bniedem hu qaddis, u stajt nara viżjoni ta’ paċi sħiħa li se tibqa’ mnaqqxa f’qalbi għal dejjem.

Kimberly Terribile

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 Next > End >>

Results 781 - 806 of 959