Wednesday, 16 August 2017
           
Home
IT-TRIQ TAS-SALIB part three
Written by Claudio Vella   
Wednesday, 31 March 2010
 
DAHLA miktuba min Dun Mikiel Galea mill ktejjeb li jinsab fis-Santawarju ta' Pinu MA' GESU' U MA' MARIJA NIMXU T-TRIQ TAS-SALIB

Devozzjoni popolari marbuta maz-zmien tar-Randan u tal-Gimgha Mqaddsa hija l-Via Sagra. Permess tal-Via Sagra, l-insara jimxu fi spirtu ta' talb, ta' kontemplazzjoni u ta' penitenza l-ahhar triq lil mexa Gesu' ta' l-istorja, igifieri t-triq li mill-Gnien taz-Zebbug haditu sa fuq il-Gholja tal-Kalvarju fejn gie mislub bejn zewg hallelin u wara midfun f'qabar gdid.
Anki l-insara taghna ghandhom ghal qalbhom il-Via Sagra u f'dawn l-ahhar snin zdied il-ghadd t'Ghawdxin kif ukoll ta' Maltin li, individwalment jew fi gruppi, jitilghu ma' l-Gholja t'Ghammar biex jaghmlu dan it-talb.

Kont smajt bil-verzjoni muzikali IKUN LI TRID INT meta kont ghandni nghix Toronto u niftakar kont ukoll presentajta kollha fuq stazzjon Multikulturali CHIN fejn dejjem ukoll kont xtaqt lil nabbinha ma dawn l-istatwi tal-Via Sagra ta din l-Gholja t'Ghammar, xghol l-artist Ghawdxi , Alfred Camilleri Cauchi.
Ghawn qed nipresentalkom it-tielet parti li tispjega mit-tmien sa l-ghaxar stazzjon.
 
JJP Zammit
 
VIA SAGRA
Written by Claudio Vella   
Tuesday, 30 March 2010
L-ewwel Parti
 
Via Sagra Ippreżentata minn Fr. Hayden Williams OFMCap u Mona Borġ. 
 
Ikklikja Read More biex tara l-partijiet l-ohra.
Last Updated ( Wednesday, 31 March 2010 )
Read more...
 
IT-TRIQ TAS-SALIB part two
Written by Claudio Vella   
Tuesday, 30 March 2010
 
DAHLA miktuba min Dun Mikiel Galea mill ktejjeb li jinsab fis-Santawarju ta' Pinu MA' GESU' U MA' MARIJA NIMXU T-TRIQ TAS-SALIB

Devozzjoni popolari marbuta maz-zmien tar-Randan u tal-Gimgha Mqaddsa hija l-Via Sagra. Permess tal-Via Sagra, l-insara jimxu fi spirtu ta' talb, ta' kontemplazzjoni u ta' penitenza l-ahhar triq lil mexa Gesu' ta' l-istorja, igifieri t-triq li mill-Gnien taz-Zebbug haditu sa fuq il-Gholja tal-Kalvarju fejn gie mislub bejn zewg hallelin u wara midfun f'qabar gdid.
Anki l-insara taghna ghandhom ghal qalbhom il-Via Sagra u f'dawn l-ahhar snin zdied il-ghadd t'Ghawdxin kif ukoll ta' Maltin li, individwalment jew fi gruppi, jitilghu ma' l-Gholja t'Ghammar biex jaghmlu dan it-talb.

Kont smajt bil-verzjoni muzikali IKUN LI TRID INT meta kont ghandni nghix Toronto u niftakar kont ukoll presentajta kollha fuq stazzjon Multikulturali CHIN fejn dejjem ukoll kont xtaqt lil nabbinha ma dawn l-istatwi tal-Via Sagra ta din l-Gholja t'Ghammar, xghol l-artist Ghawdxi , Alfred Camilleri Cauchi.
Ghawn qed nipresentalkom it-tieni parti tal-filmati li jinkorporaw mir-raba' sas seba' stazjon. 
 
JJP Zammit
Last Updated ( Tuesday, 30 March 2010 )
 
IT-TRIQ TAS-SALIB part one
Written by Claudio Vella   
Monday, 29 March 2010
 
DAHLA miktuba min Dun Mikiel Galea mill ktejjeb li jinsab fis-Santawarju ta' Pinu MA' GESU' U MA' MARIJA NIMXU T-TRIQ TAS-SALIB

Devozzjoni popolari marbuta maz-zmien tar-Randan u tal-Gimgha Mqaddsa hija l-Via Sagra. Permess tal-Via Sagra, l-insara jimxu fi spirtu ta' talb, ta' kontemplazzjoni u ta' penitenza l-ahhar triq lil mexa Gesu' ta' l-istorja, igifieri t-triq li mill-Gnien taz-Zebbug haditu sa fuq il-Gholja tal-Kalvarju fejn gie mislub bejn zewg hallelin u wara midfun f'qabar gdid.
Anki l-insara taghna ghandhom ghal qalbhom il-Via Sagra u f'dawn l-ahhar snin zdied il-ghadd t'Ghawdxin kif ukoll ta' Maltin li, individwalment jew fi gruppi, jitilghu ma' l-Gholja t'Ghammar biex jaghmlu dan it-talb.

Kont smajt bil-verzjoni muzikali IKUN LI TRID INT meta kont ghandni nghix Toronto u niftakar kont ukoll presentajta kollha fuq stazzjon Multikulturali CHIN fejn dejjem ukoll kont xtaqt lil nabbinha ma dawn l-istatwi tal-Via Sagra ta din l-Gholja t'Ghammar, xoghol l-artist Ghawdxi , Alfred Camilleri Cauchi.
Ghawn qed nipresentalkom l-ewwel parti li tispjega mil- ewwel sat-tielet stazzjon. 
 
JJP Zammit
Last Updated ( Monday, 29 March 2010 )
 
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Monday, 29 March 2010

                                                                                                                                                                                                                  The tough-minded optimist views any problem as a challenge to his intelligence, ingenuity, and faith.  He keeps on thinking, praying, and believing.  He knows there is a solution and so he finally finds it.

(From Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

 
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 28 March 2010

Permezz ta' Hadd il-Palm il-Knisja tiftah iz-zmien qaddis tal-Gimgha Mqaddsa li jaghlaq f'Hadd il-Ghid.  F'dan il-jum il-Knisja tfakkar id-dahla ta' Gesu f'Gerusalemm, fost il-ferh tal-Lhud li laqghuh bil-frieghi tal-palm u taz-zebbug - laqgha li kienet issir biss lir-rejiet.  Madankollu din il-grajja ssehh meta l-kapijiet tal-poplu kienu diga qed ihejju pjan biex joqtlu lil Gesu.  Minhabba f'hekk, f'dan il-jum, il-Knisja tfakkarna wkoll fil-passjoni ta' Gesu.  Din is-sena naqraw il-passjoni skont San Luqa.  Fil-qari tal-liturgija tal-lum nisimghu dwar Gesu li fil-passjoni tieghu wera l-oghla grad ta' fedelta u ubbidjenza li bniedem jista' juri lejn Alla.  Kien permezz ta' din ir-rieda li ahna gejna mqaddsin.

Din il-grajja, fil-parrocca taghna, infakkruha b'mod specjali fil-Quddiesa tat-8.30am.  Fit-8.15am, il-kongregazzjoni tingabar hdejn l-isatwa ta' San Pawl (wara l-Knisja), fejn jinqara l-vangelu tad-dahla tal-Mulej f'Gerusalemm u jitbierek il-palm u z-zebbug.  Imbaghad kulhadd jimxi f'purcissjoni lejn il-Knisja u tibda l-Quddiesa.

Id-Dahla tal-Mulej f'Gerusalemm
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 Next > End >>

Results 833 - 858 of 982