Monday, 25 June 2018
           
Home
IL-KARDINAL RE, MIBGHUT SPECJALI GHAR-RABA’ CENTINARJU F’AREQUIPA FIL-PERU
Written by Mary Xerri   
Monday, 12 July 2010

Illum kienet ippubblikata ittra, miktuba bil-Latin u datata 14 ta’ Mejju, li fiha l-Papa ħatar lill-Katdinal Giovanni Battista Re, Prefett Emeritus tal-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet, bħala l-mibgħut speċjali tiegħu għaċ-ċelebrazzjonijiet li se jfakkru r-raba’ ċentinarju tal-Arċidjoċesi ta’ Arequipa fil-Peru, li għandhom isiru bejn l-14 u t-18 ta’ Lulju.

Saru wkoll pubbliċi l-ismijiet tal-membri li għandhom jakkumpanjaw lill-Kardinal Re li huma Fr. Edward Huillcen Baca, pastor fil-parroċċa ddedikata lill-Verġni tal-Midalja Mirakoluża u Direttur tal-Uffiċċju Djoċesan għall-Edukazzjoni Kattolika, flimkien ma’ Fr. Jose Leon Chang, Rettur tas-Seminarju Missjunarju Arċi-djoċesan ta’ Arequipa, ‘Redemptoris Dei’.

 
Adozzjoni 'spiritwali' ta' trabi mhux imwielda
Written by Mary Xerri   
Monday, 12 July 2010
 
Tfajliet li jattendu l-iskola sekondarja tal-bniet tal-Konservatorju tal-Isqof, ir-Rabat, Għawdex, fl-aħħar sentejn ħadu sehem fi proġett pilota fejn adottaw ‘spiritwalment’ tarbija mhux imwielda bħala parti minn kampanja edukattiva favur il-ħajja.

L-inizjattiva saret fl-okkażjoni tal-25 sena mit-twaqqif ta’ Dar Ġużeppa Debono, li taħdem fost tfajliet-ommijiet f’Għawdex.

F’kummenti lil IL-ĠENSILLUM online, Francesco Pio Attard, kelliem għal din id-dar, fisser li din l-inizjattiva laħqet il-qofol tagħha waqt ċerimonja li saret nhar it-Tnejn 28 ta’ Ġunju 2010, fejn l-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech, qassam lil xi studenti bniet Għawdxin ċertifikati għas-sehem tagħhom f’dan il-programm.

Bħala parti minn dan il-programm, imsejjaħ sempliċiment ‘Spiritual Adoption’, numru mdaqqas ta’ studenti li jinsabu fit-tielet sena tas-sekondarja ħadu sehem f’għadd ta’ ‘lezzjonijiet’ speċjali tul is-sena skolastika li għadha kemm ġiet fi tmiemha, li fihom ġew imħeġġin japprezzaw iżjed il-valur tal-ħajja sa mit-tnissil billi jadottaw ‘spiritwalment’ tarbija li tkun għadha fil-ġuf, u waqt li jsegwu mill-qrib u jitgħallmu fuq il-proċess tat-tqala, jitolbu għat-tarbija ‘tagħhom’ li jkunu tawha isem.

“Dan l-esperiment, li s’issa tħaddem biss f’din l-iskola, hemm il-ħsieb li ’l quddiem jiġi introdott f’bosta skejjel oħrajn f’Malta u Għawdex, bħala mod ġdid kif Dar Ġużeppa Debono tipprova twassal formazzjoni sana favur il-ħajja lill-istudenti tagħna,” huwa spjega.


Id-Dar din is-sena qed tagħlaq 25 sena mit-twaqqif tagħha.

Fiċ-ċerimonja li nżammet filgħodu fl-istess Dar Ġużeppa Debono f’Għajnsielem, Mons Grech kellu kliem ta’ tifħir għal inizjattivi bħal dawn, li jfittxu li jifformaw lil uliedna fil-qasam tal-ħajja u jikkumbattu ċerti ideat moderni li jridu jkissru l-valuri tradizzjonali tal-familja

 
AGENZIJI KATTOLICI DIZAPPUNTATI BL-IMPENN TAL-PAJJIZI TAL-G8 U L-G 20
Written by Mary Xerri   
Monday, 12 July 2010

G8 and G20 summit

“Il-wegħda solenni ta’ vot ta’ $7.3 biljun, inkluż $5 biljuni mill-pajjiżi tal-Ġ8, mhix biżżejjed biex jitwaqqfu l-imwiet bla bżonn ta’ miljuni ta’ nies inkluż nisa tqal u tfal żgħar. Lanqas ma hu biżżejjed li l-pajjiżi tal-Ġ8 jgħidu li qed jerfgħu r-responsabbiltajiet tagħhom”.

Dan qaluh rappreżentanti ta’ gruppi kattoliċi ta’ għajnuna.

“Ninsabu diżappuntati bil-mexxejja tal-Ġ8”, qal Michael Casey, direttur eżekuttiv tal-Organizzazzjoni Kattolika Kanadiża għall-iżvilupp u l-paċi. Huwa kien qed jagħti reazzjonijiet għas-summit tal-aħħar ġimgħa ta’ Ġunju f’Huntsville, Ontario. “Huwa falliment”, qal Alexis Anagnan mill-Aġenzija Kattolika Franċiża ta’ għajnuna WORLD SOLIDARITY.

Bħala msieħba tal-aġenzija umanitarja u ta’ żvilupp fi ħdan il-Knisja Kattolika, CARITAS INTERNATIONALIS, iż-żewġ organizzazzjonijiet tefgħu pressjoni fuq il-mexxejja tal-Ġ8 sabiex dawn jimpenjaw irwieħhom għat-tħassib ta’ saħħet in-nisa u t-tfal, b’mod partikolari, taħt l-inizjattiva ta’ Muskoka.

Il-gruppi ta’ żvilupp appellaw ukoll lill-grupp ta’ pajjiżi tal-Ġ20 fis-summit ekonomiku ta’ Toronto sabiex jeskalaw l-isforzi tagħhom għat-tnaqqis tal-faqar estrem madwar id-dinja sas-sena 2015, kif stabbilit fil-miri ta’ żvilupp tal-Millenju mill-Ġnus Maqgħuda. Minkejja kollox, rappreżentanti tal-ikbar ekonomiji fid-dinja fiż-żewġ summits, kienu ffukati fuq tħassib ieħor relatat mar-riċessjoni dinjija li tissokta.

Finalment, id-Direttur tal-Biblical Justice Consultancy, ir-Redemptorista Fr Paul Hansen, qal li “dħana f’dinja fejn l-unika lingwa li jimportana minnha hi dik ekonomika”.

 
SPANJA TIPPREPARA GHAZ-ZJARA STORIKA TAL-PAPA
Written by Mary Xerri   
Monday, 12 July 2010

Pope in Spain

Il-vjaġġ tal-Papa Benedittu XVI lejn Spanja fix-xhur li ġejjin għas-sena ġubilari li tfakkar lil Ġakbu l-Appostlu hu l-ewwel vjaġġ fl-istorja – l-ebda Papa qatt ma mar Spanja għal dit-tip t’attivita. Benedittu XVI se jasal Santiago fis-6 ta’ Novembru.

Dan ikkonfermah l-Arċisqof Julian Barrio f’konferenza tal-aħbarijiet dwar iż-żjara tal-Papa.

L-Arċisqof f’Santiago tkellem dwar l-uniċita ta’ dan il-vjaġġ: “Hi l-ewwel darba fl-istorja tal-Knisja li f’sena qaddisa l-Papa esprima x-xewqa li jiġi”. Qal hekk waqt li kkjarifika li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien żar il-Belt fl-1982 – li kienet sena ġubilari – “pero kien għamel hekk fl-okkażjoni ta’ żjara pastorali li dik is-sena għamel fi Spanja. F’din l-okkażjoni l-Papa esprima x-xewqa li jiġi u għalhekk in-natura eċċezzjonali ta’ din l-attivita”.

Fiċ-ċelebrazzjoni tal-appostlu Ġakbu hemm is-sena ġubilari kull darba li l-25 jum tax-xahar ta’ Lulju, festa tiegħu, jaħbat il-Ħadd.

Last Updated ( Monday, 12 July 2010 )
 
IL-VATIKAN JIKKONFERMA IL-VJAGG TAL-PAPA FIR-RENJU UNIT
Written by Mary Xerri   
Monday, 12 July 2010

Pope to visit UK

Kelliemi għall-Vatikan qed jikkonferma ż-żjara li l-Papa ppjana li jagħmel fir-Renju Unit bejn is-16 u d-19 ta’ Settembru li ġej. Fi stqarrija għall-istampa maħruġa mill-Uffiċċju Stampa tal-Vatikan, id-Direttur Ġiżwita Federico Lombardi afferma “l-aċċettazzjoni tal-istedina tar-Reġina Eliżabetta II, tal-konferenzi episkopali tal-Ingilterra u Wales u tal-iSkozja min-naħa tal-Kap tal-Knisja Kattolika”.

Il-Ġiżwita kompla jikkonferma ż-żjara tal-Papa lir-Reġina fil-Palazaa ta’ Holyroodhouse f’Edinbera. Qal li l-Papa “se jkun qed jippresiedi wkoll iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika f’ Bellahouston Park fi Glasgow. F’Londra “huwa se jiltaqa’ f’Westminister Hall ma’ rappreżentanti tad-dinja politika, mill-qasam tal-kultura u minn dak tan-negozju”. L-istqarrija żiedet li l-Papa se jipparteċipa f’ċelebrazzjoni ekumenika f’Westminister Abbey u se jippresiedi ċelebrazzjoni ewkaristika fil-katidral ta’ Westminister, kif ukoll vġili ta’ talb f’Hyde Park.

Patri Lombardi ssokta li “finalment il-Papa se jippresiedi ċelebrazzjoni tar-rit tal-beatifikazzjoni tal-Venerabbli, il-Kardinal John Henry Newman f’Cofton Park, Birmingham.

It-tema magħżula għaż-żjara tal-Papa “Heart Speaks Unto Heart” tirrifletti l-kliem tal-Kardinal Newman u t-tama li l-qlub ta’ ħafna nies jintmessu f’din l-attivita.

Last Updated ( Monday, 12 July 2010 )
 
IL-PAPA F’CASTELGANDOLFO MILL-ERBG&A
Written by Mary Xerri   
Saturday, 10 July 2010

Pope at Castel Gandolfo

Il-Papa Benedittu XVI minn nhar l-Erbgħa se jkun f’Castel Gandolfo għall-perjodu tas-sajf.

Dan sar pubbliku mill-Prefettura tal-Casa Pontificia permezz ta’ stqarrija għall-media maħruġa mill-Uffiċċju Stampa tal-Vatikan.

“Matul is-sajf mhu se jsiru ebda udjenzi speċjali u privati”, qalet l-istqarrija. L-Erbgħa 14, 21 u 28 ta’ Lulju lanqas mhu se jsiru udjenzi ġenerali.

Fil-Ħdud u s-Solennitajiet matul is-sajf, l-Angelus se jkun iċċelebrat minn Castel Gandolfo. L-udjenzi ġenerali jissuktaw imbagħad minn nhar l-Erbgħa 4 t’Awissu.

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 859 - 884 of 1088