Tuesday, 22 May 2018
           
Home
Inawgurata l-Istatwa 'Mater Dei'
Written by Mary Xerri   
Saturday, 29 May 2010

It-Tlieta, 25 ta’ Mejju, 2010, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. bierek l-istatwa ta’ ‘Omm Alla’, li tinsab quddiem id-daħla prinċipali tal-Isptar Mater Dei. L-istatwa ġiet inawgurata mill-Ministru tas-Saħħa, Joe Cassar. L-istatwa tirrappreżenta lill-Madonna b’espressjoni ta’ dieqa f’wiċċa, b’turija li qeda taqsam kompassjoni mal-marid waqt li b’ideja qeda tbierek lill-ħaddiema, il-morda u l-familjari tagħom huma u deħlin fl-isptar. Filwaqt li binha Ġesu b’idejh miftuha qiegħed jilqa’ fi ħdanu lil dawk kollha batuti, fid-daħla ta’ l-isptar. Il-mantell tal-madonna jgħaddi jixref minn taħt saqajn il-bambin, b’sinifikat ta’ rispett divin kif jixhed l-isem ta’ l-istatwa u l-isptar innifsu: Mater Dei – Omm Alla.

L-istatwa monumentali għolja tlett metri hija opra artistika fil-bronz u ssawret fl-iskultura minn Christopher Ebejer, filwaqt li ġiet fonduta fil-bronż mill-fonderija Joseph Chetcuti.

 
Ir-Relazzjonijiet bejn is-Santa Sede u Israel fit-triq it-Tajba
Written by Mary Xerri   
Saturday, 29 May 2010

Israel

Ir-relazzjonijiet bejn is-Santa Sede u Israel ikomplu jieħdu xejra pożittiva fl-aħħar jiem wara laqgħa oħra tal-kummissjoni bilaterali deskritta bħala suċċess.

Il-Kummissjoni bilaterali ta’ ħidma permanenti bejn is-Sanata Sede u l-Istat ta’ Israel iltaqgħet il-Ħamis li għadda “sabiex tkompli negozjati marbuta ma’ Artiklu 10 § 2 tal-Ftehim Fundamentali”, qal komunikat tal-Vatikan.

Il-Ftehim Fundamentali kien iffirmat fit-30 ta’ Diċembru 1993 u kien jistabbilixxi relazzjonijiet diplomatiċi bejn iż-żewġ entitajiet. Sa minn dak iż-żmien, iż-żewġ naħat innegozjaw punti partikolari dwar eżenzjoni ta’ taxxa u drittijiet għall-Knisja fejn jirrigwarda propjeta, partikolarment ta’ siti qaddisa.

Il-komunikat tal-Vatikan żied li “t-taħditiet saru f’atmosfera mill-iktar kordjali u kostruttiva u sar progress lejn il-ftehim”. Il-Kummissjoni ta’ ħidma se terġa’ tiltaqa’ fl-14 ta’ Ġunju, b’sessjoni plenarja tiltaqa’ fil-15 ta’ Ġunju fil-Vatikan.

 
Azzjoni Kattolika bi thejjija ghall-Jum Dinji taz-zghzagh
Written by Mary Xerri   
Saturday, 29 May 2010

Wara l-festa ta’ Pentekoste l-Ħadd li għadda, iż-żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika bdew tħejjija spiritwali fi tliet stadji għall-Jum Dinji taż-żgħażagħ f’ Madrid fl-2011.

“Huwa l-mument li nibdew pellegrinaġġ spiritwali bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Madrid, billi nippreparaw qalbna u moħħna”, qalet Chiara Finocchietti, Viċi President tal-fergħa Taljana taż-żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika. “Fiċ-ċentru ta’ din il-mixja inpoġġu t-talb u l-appoġġ lill-qaddisin”.

Mexxejja tal-Azzjoni Kattolika qed jipproponu pellegrinagg spiritwali lejn dawk il-pajjiżi fejn il-grupp huwa attiv. Tlettax-il stadju. Kull pass tal-vjaġġ, li jiżviluppa f’laqgħat kull xahar, joriġina minn vers ta’ talb bi tħejjija għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ u meditazzjoni bibblika minn wieħed mill-vanġeli ta’ dak il-perjodu. Kull meditazzjoni bi ftit introduzzjoni, segwita minn riflessjoni dwar il-Kelma t’Alla. Tagħlaq b’xiehda mill-ħajja ta’ qaddis żagħżugħ jew membru beatifikat tal-Azzjoni Kattolika, b’biografija qasira u xi vrus sinifikanti ta’ dak il-qaddis, kif ukoll x’ikun qal dwaru jew dwarha l-Papa.

Il-pellegrinaġġ spiritwali hu maħsub għal talb individwali kif ukoll għall-grupp, fuq livell parrokkjali u anki djoċesan. Il-meditazzjonijiet jistgħu faċilment jiġu printjati, ikkuppjati u mqassma. Finocchietti temmet tgħid li dan jista’ jkun ta’ okkażjoni għall-individwu biex jiltaqa’ ma’ żgħażagħ ġodda minn gruppi oħra u jaqsam magħhom il-ħsibijiet u l-attitudni tiegħu lejn iċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Madrid.

L-ewwel meditazzjoni li bdiet fil-Ħadd ta’ Pentekoste u ttul sal-20 ta’ Ġunju hi mdawwla mill-figura ta’ Pier Giorgio Frasati, padrun tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ f’Madrid. L-20 anniversarju mill-beatifikazzjoni ta’ Frasati tfakkar nhar il-Ħamis li għadda.

Last Updated ( Saturday, 29 May 2010 )
 
Il-Papa f'Cipru bejn l-4 u s-6 ta' Gunju
Written by Mary Xerri   
Saturday, 29 May 2010
 

Nicosia St.Sophia

“Ejja nagħtu merħba xierqa lill-Papa, raġel ta’ djalogu, paċi u ġustizzja. Iż-żjara tiegħu f’pajjiżna għandha ssaħħaħ il-valuri li s-soċjeta tagħna teħtieġ”. Dan l-appell sar mill-Arċisqof Maronita ta’ Ċipru, Youssef Soueif, li huwa l-koordinatur ġenerali taż-żjara għall-komunita Kattolika Ċiprijotta. Iż-żjara tal-Papa se ssir bejn l-4 u s-6 ta’ Ġunju.

Meta tkellem dwar it-tħejjijiet għal din iż-żjara, Youssef Soueif qal li “l-aspettattivi huma kbar, kif rifless fl-eċċitament u l-entużjażmu. Involvejna direttament lill-parroċċi fit-tħejjijiet għal din l-attivita li nemmnu li għal tliet ijiem sħaħ se tagħmel l-aħbarijiet madwar id-dinja”.

Iktar minn hekk indika li teżisti l-ħtieġa ta’ għajnuna speċjalment fil-kamp taż-żgħażagħ. “Jinħtieġu żgħażagħ biex jgħinu lil dawk li ġejjin għaċ-ċelebrazzjonijiet.” Mons Soueif antiċipa li huma mistennija jattendu mas-6,000 persuna fl-iskola primarja ta’ San Maron f’Nicosia fil-5 ta’ Ġunju; mas-6,500 fil-faċilitajiet sportive ta’ Elefteria f’Nicosia l-għada; minbarra l-eluf li se jkunu qed isegwu kollox fuq big screens armati apposta fuq barra. Mal-4000 huwa stmat li se jkunu qed jattendu għaċ-ċerimonja ekumenika fis-sit arkeoloġiku tal-Knisja f’Paphos.

Appell simili sar mill-Knisja Ortodossa Ċiprijotta. L-Arċisqof Maronita temm jgħid li tul iż-żjara “se ngħixu esperjenza ta’ multikultura fejn il-kattoliċi, l-Ortodossi u l-Musulmani se jgħixu u jaqsmu l-ġrajja flimkien minkejja d-differenzi reliġjużi ta’ bejniethom”.

 
Sollennita ta' Pentekoste
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 22 May 2010

Il-Knisja taghlaq il-hamsin gurnata ta' zmien il-Ghid permezz tas-sollennita tal-inzul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli.  L-Ispirtu s-Santu, id-Difensur imwieghed minn Gesu nnifsu, jaghmel possibbli l-prezenza ta' Gesu fil-Knisja wara t-tlugh tieghu fis-sema.  Permezz tal-Ispirtu s-Santu, il-misteru tal-Ghid li wettaq Gesu, jista' jsir prezenti f'kull post u f'kull zmien, fis-Sagramenti tal-Knisja.  Ejjew nitolbu ta' spiss lill-Ispirtu Qaddis biex idawwlilna mohhna u jqanqlilna qlubna biex inhobbu lill-Mulej Gesu.

Spirtu Qaddis li hlaqtna,
ejja lill-mohh dawwlilna, imla bil-grazzja tieghek, il-qlub li int hlaqtilna.
 
71 tfajla jhejju biex isiru sorijiet
Written by Mary Xerri   
Saturday, 22 May 2010
"Kont qed nidhak bija innifsi billi naħrab minn dak li lili jimlili qalbi kollha"
21 ta'Mejju 2010

Is-sens ta' ferħ, l-għaqda u l-entużjażmu fil-ħidma tagħhom huma tlett elementi li fi kliem Claudia Pace ħajjruha biex tikkunsidra l-ħajja reliġjuża.

Claudia hi novizza mas-Sorijiet Agostinjani Servi ta' Ġesù u Marija, tfajla fost għaxra li bħalissa jinsabu f’wieħed mill-istadji ta’ formazzjoni li eventwalment se jwassalhom biex jipprofessaw f’dan l-istess Ordni.

Skond ċifri ppubblikata dan l-aħħar mill-Kurja tal-Arċisqof, bħalissa f’Malta hawn 64 tfajla li qed iħejju ruħhom biex jipprofessaw f’wieħed mill-Ordnijiet reliġjużi femminili meqjusa bħala attivi. Minn dawn 35 huma studenti, jiġifieri jinsabu fil-fażi pre-novizzjat. Imbagħad hemm 16-il novizza u 13-il postulanta. Ordnijiet ta’ ħajja attiva tfisser li l-Ordinijiet inkwestjoni mhumiex klawstrali. Fil-fatt, skont l-istess statistiċi hemm ukoll seba’ tfajliet li jinsabu f’wieħed mit-tlett stadji ta’ formazzjoni għal ħajja kontemplattiva, fosthom żewġ novizzi u żewġ postulanti.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 885 - 910 of 1075