Friday, 22 September 2017
           
Home
Il-Hames Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 May 2009

    Nhar il-Hamis fil-Knisja Rotunda saret Koncelebrazzjoni Sollenni tal-Hames Hamis ta'qabel il-festa ta' San Gwann Battista. Qaddes is-sacerdot Xewki Dun Mikiel Xuereb u ha sehem il-Kor Vox Clamentis. Dan il-Hamis kien iddedikat lil-Banda Prekursur. [ Ritratt : Frans Galea ]

 

 9608n1.jpg

 Ir-Rotunda fil-Festa

 

Last Updated ( Saturday, 16 May 2009 )
 
I-Istatwa ta' San Gwann Bosco fi-Rotunda
Written by Claudio Vella   
Tuesday, 12 May 2009

      Minn nhar il-Hadd sal-bierah l-Istatwa ta; San Gwann Bosca .li qieghda izzur il-parrocci kollha t'Ghawdex kienet fir-Rotunda tax-Xewkija wara li intbabghet mill-Parrocca taz- Zebbug. Il-bierah l-Istatwa halliet ix-Xewkija biex ittiehded lejn Ghajnsielem.[ Ritratt: Frans Galea ]

 

 stgb2.jpg

 L-Istatwa ta' San Gwann Bosco
fir-Rotunda tax-Xewkija

 

Last Updated ( Wednesday, 13 May 2009 )
 
Ir-Raba Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 May 2009

         Nhar il-Hamis gie iccelebrat ir-raba Hamis ta' San Gwann billi saret Koncelebrazzjoni Sollenni fir-Rotunda minn Dun Alez Attard li fija ghamel il-priedka fuq il-Battista. Numru sabih ta'nies attendew ghal din il-quddiesa. [ Ritratti : Frans Galea ]

 

koppli.jpg

 Il-Koppli tal-Knisja Rotunda minn Quddiem

Last Updated ( Sunday, 10 May 2009 )
 
Iccelebrata il-Festa ta' San Guzepp Haddiem fir-Rotunda
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 May 2009

    

      Il-bierah il-Gimgha kienet iccelebrata l-festa ta' San Guzepp Haddiem fejn fil-5.30pm saret Koncelebrazzjoni Sollenni bil-priedka u s-sehem tal-Kor Vox Clamantis. Wara harget il-purcissjoni bl-istatwa ta' San Guzepp. Numru sabih ta' nies attendew ghal-Quddiesa u l-purcissjoni.

fsg7.jpg

 Il-Purcissjoni ta' San Guzepp

 

Last Updated ( Sunday, 03 May 2009 )
Read more...
 
It-Tielet Hamis ta' San Gwann
Written by Claudio Vella   
Friday, 01 May 2009

  Il-bierah kien iccelebrat it-tielet Hamis ta' San Gwann. Ghalekk fil-Knisja Rotunda fil-5.30pm saret Koncelebrazzjoni Solleni bil-priedka minn Dun Govanni Curmi flimkien na; Dun Gwann Mizzi .Numru sabih ta' Xewkin attendew ghal-quddiesa, [ Ritratti: Frans Galea ]

 

 3ham4.jpg

 Waqt ik-Koncelebrazzjoni sollenni

 

Last Updated ( Friday, 01 May 2009 )
Read more...
 
Lewwel Kuncert minn Muzicisti Barranin fil-Muzew ta' L-Iskultura
Written by Frans Galea   
Wednesday, 29 April 2009

      Nhar it-Tlieta 21 ta' April kienet gurnata storika ghar-Rotunda tax-Xewkija. Dan ghal fatt li fit-8.00pm ghall-ewwel darba ittella kuncert minn muzicisti barranin fil-Muzew ta' l-Iskultura tar-Rotunda. Numru sabih ta' nies fosthom anke hafna barranin attendew ghal dan il-Kuncert  " Gualitan - A Festival Of Music ". L-isem li inghata dan il-Festival li kien ikkordinat mill-Maestro Di Kappella tar Rotunda Mro. Colin Attard kien " Strings In A Museum ". Il-muzicisti internazzjonali li daqqew kienu Volodymyr Baran, Svetlana Barer u Anja Inge. Prezenti ghal-dan il-Kuncert li kien sponserjat mill-Kunsill Lokali tax-Xewkija kien hemm is-Sindku tax-Xewkija Dr. Monica Vella u l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca li anke ghamlu diskorsi ta' l-okkazzjoni u kif ukoll prezentazzjoniet. [ Ritratti: John Apap ]

 

kms7.jpg

 L-Arcipriet jifrah lill-Muzicisti

Last Updated ( Wednesday, 29 April 2009 )
Read more...
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next > End >>

Results 937 - 962 of 995