Monday, 11 December 2017
           
Home
Koncelebrazzjoni Sollenni tas-Seba' Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Tuesday, 02 June 2009

       Is-seba' Hamis ta' San Gwann kien iddedikat lil-Kumitat , players u supporters tax-Xewkija Tigers. Infatti membri numeruzi tax-Xewkija Tigers attendew ghal-Koncelebrazzjoni Sollenni fejn ha sehem anke il-Kor Vox Clamantis. Membri tal-Kumitat u players qraw u tellghu l-offerti waqt il-Quddiesa.

 

artar1.jpg

 L-Artar Maggur tar-Rotunda

 

Last Updated ( Tuesday, 02 June 2009 )
 
Is-sitt Hamis bi Preparazzjoni ghal-Festa
Written by Claudio Vella   
Sunday, 24 May 2009

 Nhar il-Hamis fil-Knisja Rotunda saret Koncelebrazzjoni Sollenni  tas-sitt Hamis ta'qabel il-festa ta' San Gwann Battista. Qaddes is-sacerdot  Dun Noel Saliba u ha sehem il-Kor Vox Clamantis. Dan il-Hamis kien iddedikat lil- dawk kollha li jarmaw ghal-Festa . [ Ritratt : Frans Galea ]

 

 sh1.jpg

 Il-Knisja tax-Xewkija
min gewwa

 

Last Updated ( Sunday, 24 May 2009 )
 
Il-Hames Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 May 2009

    Nhar il-Hamis fil-Knisja Rotunda saret Koncelebrazzjoni Sollenni tal-Hames Hamis ta'qabel il-festa ta' San Gwann Battista. Qaddes is-sacerdot Xewki Dun Mikiel Xuereb u ha sehem il-Kor Vox Clamentis. Dan il-Hamis kien iddedikat lil-Banda Prekursur. [ Ritratt : Frans Galea ]

 

 9608n1.jpg

 Ir-Rotunda fil-Festa

 

Last Updated ( Saturday, 16 May 2009 )
 
I-Istatwa ta' San Gwann Bosco fi-Rotunda
Written by Claudio Vella   
Tuesday, 12 May 2009

      Minn nhar il-Hadd sal-bierah l-Istatwa ta; San Gwann Bosca .li qieghda izzur il-parrocci kollha t'Ghawdex kienet fir-Rotunda tax-Xewkija wara li intbabghet mill-Parrocca taz- Zebbug. Il-bierah l-Istatwa halliet ix-Xewkija biex ittiehded lejn Ghajnsielem.[ Ritratt: Frans Galea ]

 

 stgb2.jpg

 L-Istatwa ta' San Gwann Bosco
fir-Rotunda tax-Xewkija

 

Last Updated ( Wednesday, 13 May 2009 )
 
Ir-Raba Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 May 2009

         Nhar il-Hamis gie iccelebrat ir-raba Hamis ta' San Gwann billi saret Koncelebrazzjoni Sollenni fir-Rotunda minn Dun Alez Attard li fija ghamel il-priedka fuq il-Battista. Numru sabih ta'nies attendew ghal din il-quddiesa. [ Ritratti : Frans Galea ]

 

koppli.jpg

 Il-Koppli tal-Knisja Rotunda minn Quddiem

Last Updated ( Sunday, 10 May 2009 )
 
Iccelebrata il-Festa ta' San Guzepp Haddiem fir-Rotunda
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 May 2009

    

      Il-bierah il-Gimgha kienet iccelebrata l-festa ta' San Guzepp Haddiem fejn fil-5.30pm saret Koncelebrazzjoni Sollenni bil-priedka u s-sehem tal-Kor Vox Clamantis. Wara harget il-purcissjoni bl-istatwa ta' San Guzepp. Numru sabih ta' nies attendew ghal-Quddiesa u l-purcissjoni.

fsg7.jpg

 Il-Purcissjoni ta' San Guzepp

 

Last Updated ( Sunday, 03 May 2009 )
Read more...
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 963 - 988 of 1023