A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 24 t'Awwissu 2014
Written by Frans Galea   
Thursday, 21 August 2014
bull_24-8-2014.jpg

 Il-Bullettin tal-Hadd 24 t'Awwissu 2014
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 t'Awwissu 2014
Written by Frans Galea   
Monday, 18 August 2014
bull17-8-2014.jpg

    Il-Bullettin tal-Hadd 17 t'Awwissu
                            2014
 
L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 ALLA JRID ISALVA LIL KULL BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Monday, 18 August 2014

Din hija il- Liturgija ta' l-Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jfejjaq_il_morda.jpg
               Gesu ' iffejaq lil morda

   Waqt li l-poplu Lhudi kien l-istrument li bih Alla ħejja s-Salvazzjoni, kien permezz tal-Knisja, Israel il-Ġdid, li huwa ferrex din l-Aħbar mad-dinja kollha.  Illum, elfejn sena wara, ikun tajjeb li nagħtu daqqa ta’ għajn lejn x’sar minnha din is-salvazzjoni, x’effett għandha fuq il-bniedem tal-lum.  Mill-popolazzjoni tad-dinja, l-Insara, għalkemm huma l-akbar grupp, jagħmlu biss terz, wieħed minn kull tlieta li jgħixu fuq din il-pjaneta.  Dan it-terz, jerġa’ hu maqsum għax ftit iktar min-nofs jiffurmaw parti mill-Knisja oriġinali ta’ Kristu, il-Knisja Kattolika.  Ftit inqas min-nofs huma Insara Protestanti u Ortodossi. 

    Minn dawn il-ftit iktar minn nofs it-terz tal-popolazzjoni li huma Kattoliċi, inqas minn għaxra fil-mija jmorru l-Knisja nhar ta’ Ħadd.  Mhux qed nitkellmu fuq Malta biss imma fuq id-dinja kollha. Dwar dawk id-90% li jidħlu l-Knisja għal xi funeral jew tieġ jew forsi fil-Milied u fl-Għid, ma nistgħux ngħidu li għandhom il-Fidi, hux hekk.  Għandhom tiċlieqa ta’ kultura hekk imsejħa Nisranija u jidħlu fl-istatistika għax huma mniżżla fir-reġistru tal-Kappillan għax inagħtaw il-Magħmudija meta kienu trabi.   U hu maħsub li minn dawn l-inqas minn għaxra fil-mija tal-Kattoliċi li jmorru għall-quddiesa tal-Ħadd, huma parti żgħira ħafna li tassew jieħdu l-Fidi tagħhom bis-serjetà, li għandhom Fidi adulta, li huma reklam għal Kristu, sinjal tal-Imħabba tiegħu.

    Jekk inħarsu sewwa lejn din l-istatistika wieħed malajr jasal għall-konklużjoni li elfejn sena wara li deher Kristu fid-dinja, nistgħu ngħidu li falla fil-missjoni tiegħu li jsalva d-dinja.  U dan hu minnu jekk naħsbu li se jsalvaw biss dawk il-ftit li għandhom il-Fidi Adulta, dawk il-ftit li fihom immatura l-Ispirtu ta’ Kristu.  Jew, kif konna naħsbu, għandhom ċans isalvaw biss dawk li jagħmlu parti, almenu fuq il-karta, mill-Knisja Kattolika.  Imma ejjew naraw kif jaħsibha Kristu dwar dan kollu, kif ħaseb il-Knisja, kif immaġina l-Knisja Kristu. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 t'Awwissu 2014
Written by Frans Galea   
Monday, 11 August 2014
 bull10-8-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 10 t'Awwissu 2014
 
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 MA’ KRISTU NIMXU FUQ IL-PROBLEMI
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 August 2014

Din hija il- Liturgija tad Dsatax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jimxi_fuq_l-ilma1-500.jpg
 Gesu jsalva lil Pietru

 

   Il-Ħajja Nisranija hija mixja, proċess lejn skoperta, għarfien aktar ċar tal-Imħabba ta’ Alla għalina murija fi Kristu Ġesù.  Min jgħid li dwar Ġesù jaf biżżejjed u li jemmen biżżejjed u li wasal, ma jafx x’qed jgħid.  Huwa bniedem ingannat u l-ħajja spiritwali tiegħu hija mibnija fuq prinċipji foloz.  Kristu huwa Teżor enormi, huwa l-perla li tisboq l-għana kollu tad-dinja.  Is-sbuħija tiegħu tgħammex u titfi l-ġibda tal-idoli tad-dinja.  Imma Ġesù hu misteru.  Mhux misteru li l-bniedem ma jista’ qatt jifhem, bħall-misteri tad-dommi.  Huwa misteru li l-Missier jixtieq jgħarrafulna. Kristu huwa l-Misteru tas-Salvazzjoni tagħna.  Raġġ wieħed mill-ħafna wċuħ ta’ din il-ġawhra huwa biżżejjed biex iddawwal il-ħajja tagħna, tagħtina sens, tibdilna, tagħtina ħelsien u żogħżija ġdida.  Min jgħid li dan kollu skoprih diġa u m’hemmx x’jiskopri iktar, nerġa ngħid, huwa ngannat u l-Kristjaneżmu tiegħu huwa bla skop.

    Issa, jekk in-Nisrani jinsab f’mixja minn fidi għal fidi dejjem ikbar u mdawla, huwa għandu bżonn ikel speċjali.  Mingħajr ikel il-bniedem jgħejja jimxi u f’din il-mixja partikulari, f’din l-esperjenza, għandna bżonn ikel speċjali.  L-ikel li fuqu qed nitkellmu huwa Ġesù Kristu nnifsu.  Dan l-ikel huwa l-Kelma setagħna tiegħu.   Mhix Kelma li xi ħadd semagħha ilu, ilu, u kitibha fi ktieb.  Hija Kelma ħajja u qawwija li għandha setgha tinfed sa ġol-profond tiegħek, tikxef il-ġrieħi moħbija tiegħek li ma jħallukx tħobb, u tfejqek.  Kristu huwa l-Kelma ta’ Alla li saret bniedem, libset laħam bħal tagħna biex mhux biss tgħammar fostna imma biex tirbaħ lill-ikbar għadu li għandna, il-mewt, f’kumbattiment tal-għaġeb.  Il-mewt ilha mirbuħa għax Kristu għelibha.  Huwa giddeb il-mewt u wera lil kull bniedem li dan il-monstru mhux ħlief maskra tal-karti għax mhux veru tintemm il-ħajja.  Kristu ġie lura miċ-ċimiterju b’risq tagħna biex aħna nkunu nistgħu nemmnu u ma nibqgħux imjassra minn dell il-mewt.   Għalhekk kull darba li inti taqra jew tisma’ l-Kelma li xxandarlek dan, inti tissaħħaħ fil-fidi biex tkompli miexi.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 t'Awwissu 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 August 2014
bull3-8-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 03 t'Awwissu 2014
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 579
© 2014 www.xewkijaparish.org