A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Quddiesa tat-Tienu Jum tat-Tridu tal-Festa
Written by Frans Galea   
Friday, 20 June 2014

Il-Bierah kien it-Tieni jum tat-Tridu tal-Festa ta' San Gwann Battista fix-Xewkija. Fil-Knisja Rotunda fis 7.30pm kien hemm il-Koncelebrazzjoni fejn ippriedka Fr. Joseph  Ciappara. [ Ritratti: Frans Galea ]

img_0833-1024-500.jpg
         Fr. Joseph Ciappara jaghmel
                 il-priedka tat-Tridu

 

 

Last Updated ( Friday, 20 June 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Gunju 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 15 June 2014
bull15-6-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Gunju 2014
 
HADD FUQ IL-PENTEKOSTE IT-TRINITA’ QADDISA
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 June 2014

Din hija il- Liturgija tal-Hadd fuq Pentekoste - It-Trinita Qaddisa - bi hsibijiet min Joe Rapa.

 mose.jpg
        Mose jircievi l-Kmandamenti

 

   Kif aħna nafu, il-Kristjaneżmu ħareġ mill-Ġudajiżmu, ir-reliġjon tal-poplu Lhudi, il-poplu ta’ Israel li Alla kien għażlu minn fost il-ġnus kollha tal-art biex juri ruħu lilu, ħalli mbagħad meta tasal il-milja taż-żminijiet dan il-poplu jdawwal lill-bqija tal-ġnus kollha u hekk is-salvazzjoni ta’ Alla tilħaq lil kulħadd.  Minn qabel il-ħolqien tad-dinja, dan kien il-Pjan Qaddis ta’ Alla għall-umanità, pjan mimli ħniena u mħabba għal kull maħluq.

    Alla għażel lill-poplu Israelita mhux għax kien poplu twajjeb iktar mill-oħrajn, jew għaref iktar, jew kellu xi kariżma iktar.  Anzi għażlu minn qabel ma kien jeżisti meta qabad bniedem wieħed, raġel diġa mdaħħal fiż-żmien, lil Abraham u għamillu wegħdi li dan il-bniedem emminhom.  L-ikbar wegħda li għamillu Alla kienet li hu, li kien diġa xjieħ u ma kellux ulied, kien se jkun missier mhux ta’ ġens wieħed biss iżda ta’ kotra ta’ ġnus, missier dawk kollha li kellhom jemmnu f’Alla l-veru.  Abraham huwa missier il-fidi għax kien hu l-ewwel li beda jemmen u minn ibnu Iżakk u nepputih Ġakobb ħareġ il-ġens Lhudi.

 

Last Updated ( Saturday, 14 June 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Gunju 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 June 2014
bull8-6-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Gunju 2014
 
GHID IL-HAMSIN – PENTEKOSTE SAHRA GHALL-ISPIRTU S-SANTU
Written by Frans Galea   
Thursday, 05 June 2014

Din hija il- Liturgija ta' Ghid il-Hamsin - Pentekoste - bi hsibijiet min Joe Rapa.

descent_of_holy_spirit.jpg
 L-Ispirtu s-Santu jinzel fuq l-Appostli

 

    In-Nisrani hu dak li jishar għax ma jafx meta se jgħaddi minn ħajtu l-Mulej li minnu jistenna l-bidla fil-ħajja, fidi aktar adulta u kbira u, fuq kollox, minnu jistenna l-istess Spirtu tiegħu.  In-Nisrani jaf li mingħajr l-Ispirtu s-Santu l-bniedem lanqas biss għandu l-ħila jlissen kif imiss l-Isem ta’ Ġesù Kristu aħseb u ara jagħmel ir-rieda ta’ Alla.  Huwa l-Ispirtu s-Santu fina li jgħix ir-rieda ta’ Alla, jgħix id-Diskors tal-Muntanja, jagħmel minna xhieda ta’ Ġesù bla ma nibżgħu mill-kritika u l-persekuzzjoni, bla ma nibżgħu għal wiċċna, bla kalkoli. 

    Għad jiġi żmien meta l-Knisja ta’ Kristu se tkun ippersegwitata u maħqura bis-serjetà bħalma diġa hi fl-Afrika u f’pajjiżi Musulmani.  Dak in-nhar tkun inutli Knisja tar-reġistru tal-Magħmudija.  Għandna bżonn Insara mimlija bl-Ispirtu ta’ Kristu, u min ikollu dan l-Ispirtu biss ikun sinjal ta’ konverżjoni għad-dinja pagana.  Id-dinja llum ma timpressjonax ruħha għax għandek Knisja bil-miljuni rreġistrati magħha, lanqas għax nimlew il-pjazez bin-nies fil-festi.  Huwa min għandu l-Ispirtu s-Santu li kiber fih, dan biss iżomm wieqaf dak in-nhar tal-prova.

 

Last Updated ( Thursday, 05 June 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 1 ta' Gunju 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 31 May 2014
bull1-6-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 1 ta' Gunju 2014
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 561
© 2014 www.xewkijaparish.org