A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA, LAPSI 2015
Written by Frans Galea   
Thursday, 14 May 2015

Din hija il- Liturgija  tas-seba' Hadd ta' l-Ghid Tlugh il-Mulej fis-Sema bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_mtella_s-sema.jpg
          Gesu mtella s-sema

 

Is-Solennità li l-Knisja tiċċelebra fis-Seba’ Ħadd tal-Għid hija ta’ importanza kbira.  Tlugħ il-Mulej fis-Sema jġib fi tmiemha l-Missjoni tal-Mulej Ġesù.  Hu ġie fid-dinja jfittex lil Adam, lill-bniedem bin-natura mwaqqa’ li qatt ma jista’ jkun ferħan; ġie jfittex lill-bniedem li nqategħtlu li wara ħajja ta’ tiġrib, inkwiet u tħassib, kellu jmut u jintemm;  il-bniedem li minħabba l-biża’ li għandu mill-mewt u t-tbatija, m’għandux saħħa jħobb lill-ieħor hekk kif inhu, lanqas lill-mara jew lir-raġel, saħansitra lanqas lil uliedu, hekk kif inhuma.  Fi Kristu, Alla ġie jfittex lil dan il-bniedem imsejken biex joħorġu mill-qabar tiegħu u jagħtih Ħajja Ġdida, jagħmlu Bniedem Ġdid.  Fi ftit kliem, il-missjoni ta’ Ġesù kienet li permezz tal-Passjoni, l-Mewt u l-Qawmien tiegħu, Hu jiġi magħmul mill-Missier, Spirtu ta’ Ħajja Ġdida, Spirtu ta’ Natura Ġdida li jinagħta lil kull min jemmen fih tassew.

 

Mela l-iskop tal-Ħajja ta’ Kristu fuq din l-art kien li jintroduċi l-Ispirtu s-Santu fil-bnedmin.  Dan l-Ispirtu jnissel fina Ħajja Ġdida, fejqan minn ġewwa, mentalità għal kollox differenti minn ta’ qabel, kapaċità ġdida li nħobbu saħansitra lill-għadu tagħna.  Dan hu l-bniedem li kellu f’moħħu l-Missier meta wettaq il-ħolqien.  Bl-invażjoni ta’ dan l-Ispirtu fil-bniedem, il-Missier ikun qed ireġġa’ lura l-ħlejqa tiegħu lejn l-oriġini, lejn kif kien qabel il-waqgħa fil-Ġnien tal-Għeden.  Dan hu Pjan meraviljuż, għoli u qaddis li l-Missier għandu għal kull bniedem. Hu xogħol bizzilla, intrikat u maħdum mit-Trinità Qaddisa.  Huwa l-Missier li jibgħat lil Ibnu Salvatur li, permezz tal-Ispirtu s-Santu, jagħti natura ġdida lill-bniedem.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Mejju 2015
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 May 2015
 bull_10_5_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Mejju 2015
 
IS-SITT HADD TAL-GHID, 2015 GHANDEK FIDI JEKK GHANDEK L-IMHABBA
Written by Frans Galea   
Thursday, 07 May 2015

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd ta'l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa.

st_john_evangelist.jpg
    Ikona ta' San Gwann l-Evangelista

 

Il-Fidi fi Kristu mqajjem mill-mewt tinagħraf mill-Imħabba. L-Imħabba hi l-frott naturali tal-Fidi Nisranija.  Jista’ jkollok kultura, tradizzjonijiet, drawwiet, knejjes u arti mill-aqwa... jekk ma tirrenjax l-Imħabba m’hemmx Fidi.  Ħafna jgħidu: kif tista’ tħobb lil min jagħmillek id-deni?  Għandhom raġun!  Ma tistax!  L-Imħabba lejn l-għadu hi mpossibbli għan-natura umana, għan-natura mwaqqa’ li writtna mingħand Adam.  Kristu biss kapaċi jħobb lill-għadu u din l-Imħabba tant hi ta’ barra minn hawn li tissupera l-mewt, anke l-mewt fiżika.  L-Imħabba fil-qies tas-salib (lejn l-għadu) ma tista’ qatt tintrebaħ mid-dnub (il-mewt hija l-frott u l-effett tad-dnub).  L-Imħabba li m’għandha l-ebda dnub tegħleb lid-dnub.  Kristu jirbaħ lill-mewt.

 

Imma l-kbir hu li din l-Imħabba ma tridx tibqa’ biss fi Kristu.  Din l-Imħabba hi l-unika Ħajja.  Barra minn din l-Imħabba hemm biss ħlejjaq li jeżistu u daqshekk.  Jeżistu biex imutu.  Għalhekk din l-Imħabba trid li tinagħta lil min jixxennaq għaliha.  Din l-Imħabba hija Kristu u Kristu (barra li għandu ġisem glorjuż) huwa Spirtu li jinagħta lil minn jemmen fiH, lil min jixxennaq biex jikber fil-Fidi fiH.  Qabel ma rċivew dan l-Ispirtu, l-Appostli ma kellhom bl-ebda mod il-qawwa li jħobbu lil min jippersegwitahom, imerihom, jagħmlilhom l-inġustizzji.  Kienu bħalna.  Kienu semgħu ħafna ħwejjeġ sbieħ fi tliet snin ma’ Ġesù, imma meta ġildhom kien fil-periklu, dabbru rashom.  Natura mwaqqa’ li ma tistax tħobb għax tibża’.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Mejju 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 May 2015
bull3_5_2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Mejju  2015
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID, 2O15 KRISTU RXOXT, ID-DIELJA GHAMMIELA
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 May 2015

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd ta'l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_jippriedka.jpg
              Gesujghallem lil poplu

 

F’dawn il-ħamsin jum tal-festa tal-Għid, il-Knisja tifraħ u tiċċelebra mhux biss il-Qawmien tal-Mulej tagħha u r-rebħa tiegħu fuq il-mewt, imma wkoll, u b’mod li jolqotha iktar dirett, tiċċelebra l-fatt li mal-Qawmien tiegħu, Kristu sar Spirtu li jinagħta lin-nies li jemmnu fiH.  Dan hu tal-għaġeb.  Mal-Qawmien, Kristu ma baqax l-istess imma sar Qawwa u Setgħa ġdida; Qawwa u Setgħa li tinfiltra fin-nies u tagħmel anke lilhom imqajma fuq kull tip ta’ mewt li qabel kienet theddidhom, tinkwetahom, tbeżżagħhom u tikkondizzjonahom.  Dan hemm bżonn nenfażiżżawh għax ftit nisimgħu dwaru.

 

Il-fatt li Kristu issa jista’ jagħti l-Ispirtu s-Santu tiegħu lil min jemmen fih, u li qabel il-mewt u l-Qawmien tiegħu dan ma setgħax jagħmlu, huwa kunċett li lilna jinteressana mill-qrib, direttament.  Għax fl-aħħar mill-aħħar, hemm il-periklu li l-istorja ta’ Kristu tieħu togħma ta’ “fairy tale” oħra, storja li togħġob lit-tfal, storja li spiċċat tajjeb wara ħafna twegħir... Imma min se joqgħod jagħti kas ta’ dan fid-dinja kollha tensjoni li qed ngħixu fiha llum?  X’jimpurtah il-bniedem, li dal-lejl ma setax jorqod minħabba xi problema li qegħda tifnih, x’jimpurtah minn storja li spiċċat tajjeb meta tiegħu għaddejja minn wied fond u mudlam?  Fejn hi s-salvazzjoni ta’ Kristu?   Kull bniedem suppost li jistaqsi: “U jien, fejn nidħol f’dan kollu?”

 

Last Updated ( Saturday, 02 May 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 t'April 2015
Written by Frans Galea   
Wednesday, 29 April 2015
 bull26_4_15-1024.jpg
    Il-Bullettin tal-Hadd 26 t'April 2015
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 661
© 2015 www.xewkijaparish.org