A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' April 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 April 2014
 bull_20-4-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' April 2014
 
L-GHID IL-KBIR TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET IL-MULEJ HU DAK LI JGHADDI U JGORRNA LEJN IL-HELSIE
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 April 2014

Din hija il- Liturgija  l-Ghid il-Kbir bi hsibijiet min Joe Rapa.

kristu_rxoxt.jpg
                   Kristu Rxoxt

  L-Għid tal-Qawmien mill-imwiet tal-Mulej hija l-Festa l-Kbira tal-Fidi tagħna.  Hija Festa li propjament postha huwa matul il-lejl.  F’dan il-lejl jifirħu l-qtajja tal-anġli u l-qaddejja kollha ta’ Alla.  Ħa ddoqq it-tromba, il-qarn li fl-imgħoddi kien iħabbar Aħbar Tajba, u jxandar ir-rebħa tas-Sultan il-Kbir tagħna.  Anke l-art tifraħ, mimlija b’dawl tal-għaġeb għax fid-dija tar-Re tagħna il-ħolqien jagħraf li ħeles mid-dlam li ħakmu.  U dan id-dlam li jaħkem il-ħolqien kollu għandu isem:  il-mewt.  Il-Mewt hija wkoll is-suġġett ta’ din il-Festa Kbira għax dan l-għadu l-kbir tagħna ħakem taħt dufrejh il-Ħaruf innoċenti, imma ara, il-Ħajja għelbet il-Mewt, l-Imħabba għelbet il-vjolenza u l-mibegħda u hemm tama għad-dinja. 

   Anke Ommna l-Knisja  tifraħ, kollha mżejna bid-dija ta’ dawl hekk sabiħ li huwa d-dawl ta’ Aħbar li ġabulha n-nisa li qalulha:  “Il-Mulej Qam!”  Dan huwa l-lejl li fih Kristu qered il-mewt u qam rebbieħ fuq is-setgħa tal-ħażen.  Għal dan ġie Kristu fid-dinja biex jitqabad mal-monstru li d-dell tiegħu jgħatti kull ħajja.  Hija l-Mewt li timbotta l-bniedem għad-dnub għax, minħabba l-biża’, l-bniedem jidneb u jidneb.  Il-Mewt hi frott tad-dnub u hi twelled id-dnub u l-bniedem huwa magħluq f’dan iċ-ċirku li minnu ma jistax joħroġ jekk ma jkissirulux Kristu rebbieħ fuq il-Mewt.  Min tassew huwa Kristja jaf li għandu l-mewt tiegħu megħluba.  Jaf li hu mhu se jmut qatt u dan jixhidulu l-Ispirtu s-Santu li jgħammar ġewwa fih.  U la hu mhu se jmut qatt jieqaf milli jkun egoist, milli jiddefendi lilu nnifsu l-ħin kollu, milli jiġbed għalih f’kull ħaġa.  Jekk issolvilu l-mewt, il-bniedem jibda jara li l-problemi li kienu jidhru ta’ barra minn hawn, issa jiċkienu.  Għalhekk ir-rebħa ta’ Kristu iddawwal il-ħajja u ssebbaħha. 

 

Last Updated ( Sunday, 20 April 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' April 2014
Written by Frans Galea   
Monday, 14 April 2014
bul_l13-4-14.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' April 201
 
HADD IL-PALM 2014 IL-BIDU TAL-GIMGHA MQADDSA
Written by Frans Galea   
Friday, 11 April 2014

Din hija il- Liturgija  Hadd il-Palm bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_mssallab1.jpg
   Gesu qed jigi msallab fuq is-salib

  Hekk kif ir-Randan jersaq lejn tmiemu u jagħmel il-wisgħa għall-Ġimgħa Mqaddsa, il-Liturġija tal-Knisja tippreżentalna Ħadd il-Palm, id-daħla trijonfali ta’ Kristu fil-belt ta’ Ġerusalemm.  Fil-qalba tat-tixjir tal-palm u l-friegħi taż-żebbuġ, tal-istorbju u l-għajat tal-Hosanna, tat-trab itir u l-imnatar ikkuluriti mitfugħin fl-art b’sinjal ta’ rispett, fil-qalba ta’ dan kollu, Kristu kien l-uniku wieħed li kellu għajnejn li jaraw li din l-ewforija kollha kienet bħal, ngħidu aħna, sufarell tal-festa, storbju kemm trid imma li malajr imut.  Ħafna madwaru ħasbu li kien riesaq lejn il-glorja tad-dinja, imma din it-tentazzjoni hu kien diġa rebaħha fid-deżert waqt is-sawma twila li kien għamel tliet snin qabel.  Għall-kuntrarju hu kien jaf li kien riesaq lejn is-siegħa tiegħu, siegħa li kienet ta’ glorja tassew, imma differenti minn dak li kienu qed jaħsbu l-bnedmin. 

   Hu kien imdawwar b’kotra ta’ Lhud li kien jafu sew xi jfisser l-Għid.  Kienu ċċelebrawh mal-familji tagħhom minn mindu kienu trabi u kienu jafu bil-mogħdija li Alla kien wettaq ma’ missirijiethom mill-mewt tal-Eġittu għall-ħelsien tal-Art Imwegħda.  Kull darba li ċċelebraw l-Għid kienu kielu l-ħobż azmu u l-ħaxix morr li kien ifakkarhom fis-salib li Israel ġarr fil-jasar tal-Eġittu.  Imbagħad kienu jgħaddu kull sena għall-inbid ħelu tal-festa, għal-ikla kbira ta’ ferħ, għall-kant ta’ tifħir lil Alla li kien sawwar dak l-Għid tal-għaġeb ma’ missirijiethom.  Fejn qatt setgħu jobsru li dak l-Għid ta’ żmien Mose’ kien biss xbiha ta’ xi ħaġa eqdes, aqwa, iktar misterjuża li Alla kien għad irid iwettaq u li kien se jitwettaq fil-persuna ta’ Ġesù ta’ Nazaret quddiem għajnejhom stess?   

 

Last Updated ( Friday, 11 April 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' April 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 April 2014

  Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' April 2014
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN 2014 KRISTU L-GARANZIJA TAL-QAWMIEN TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 April 2014

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd matul ir-Randan bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jqajjem_lil_lazzru.jpg
     Gesu jqajjem lil Lazzru mil-mewt

  Fil-qalba tar-Randan, fil-Ħames Ħadd  ta’ dan iż-żmien ta’ tħejjija meta qed nibdew inħossu l-wasla tal-Ġimgħa Mqaddsa u l-kampanja bdiet tagħtina l-fwejjaħ tal-Għid, il-Knisja tħabbar l-aħbar tal-qawmien, mhux biss tal-qawmien ta’ Kristu imma wkoll tal-qawmien tagħna mill-mewt.  Fuq dan se jitkellem tista’ tgħid il-qari kollu li għandna llum, anzi, il-qawmien imwiegħed lilna jisboq il-qawmien ta’ Kristu fil-qari li se nisimgħu.

   Biex nifhmu xi trid tgħid il-Kelma meta twegħedna qawmien, hemm bżonn nirriflettu ftit għax hawn mhux qed nitkellmu biss fuq il-qawmien ta’ wara l-mewt fiżika, imma qawmien minn din id-dinja stess, qawmien fil-qalba tal-ġrajjiet li ninsabu għaddejjin minnhom.  Kif jista’ jkun li bniedem li għadu ħaj, li għadu ma daqx il-mewt fiżika meta jieħduh iċ-ċimiteru, kif jista’ dan il-bniedem ikollu bżonn qawmien?  Jekk ma nagħrfux dan il-bżonn mhux se nifhmu dak li se jgħidilna Eżekjel, lanqas San Pawl u wisq inqas se naraw lilna nfusna f’Lażżru ħiereġ mill-qabar. 

 

Last Updated ( Saturday, 05 April 2014 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 544
© 2014 www.xewkijaparish.org