A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Ottubru 2015
Written by Frans Galea   
Friday, 09 October 2015
bullettin_11-10-2015-1024.jpg

 Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Ottubru

                             2015

 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2015) L-IDOL L-KBIR
Written by Frans Galea   
Friday, 09 October 2015

Din hija il- Liturgija tat-Tmienja u Ghoxrin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

tencommandments-1024.jpg
              L-Ghaxar Kmandamenti

 

L-Antifona tad-Dħul tal-Liturġija ta’ dan il-Ħadd tuża kliem kommoventi meta tgħid: “Jekk tal-ħtijiet Int tagħti kas, Sidi, min jista’ jżomm sħiħ?” Hija stqarrija umli tal-bnieden li jagħraf ir-rejaltà tiegħu, tal-istat ta’ miżerja li fiha waqgħet il-kundizzjoni tal-bniedem minħabba d-dnub li writtna, il-waqgħa primordjali fil-Ġnien tal-Għeden.  Għax tassew, ilkoll kemm aħna dnibna fuq li dnibna, żbaljajna eluf u eluf ta’ drabi. “Imma għandek hemm il-Maħfra; għandek insibu l-Imħabba” jkompli jgħid Salm 129 li minnu hi meħudha l-Antifona.

 

San Pawl għandu kliem memorabbli dwar il-qagħda ta’ kull bniedem li għadu ma sabx lil Kristu.  Ma jiswewx l-intenzjonijiet tajba, lanqas il-proponimenti.  Il-bniedem huwa dgħajjef minnu nnifsu u iktar kemm jagħraf dan malajr iktar isir umli u jdur lejn Dak li minnu tnixxi l-unika saħħa li teżisti.  Imma anke din li ddur lejn Kristu mhix daqshekk faċli, anżi hija Grazzja, rigal ta’ Alla mogħtija b’xejn għax ma tistax tinxtara.  Meta huwa mbiegħed minn Alla, il-bniedem ibigħ ruħu lill-qawwiet tad-dinja, ifittex il-Ħajja mhux f’min ħalqu imma fl-allat li joħloq hu.  Lilhom jagħti qima, fuqhom jaħli l-enerġija kollha tiegħu.  Ilkoll kemm aħna għaddejna minnu dan saħansitra dak li jidher qaddis għax anke bil-ħwejjeġ qaddisa jinqeda l-bniedem u jsawwar minnhom allat rivali ta’ Alla l-veru.

 

Read more...
 
Il-Parrocca trodd hajr lill-arcipriet emeritus Mons. Carmelo Mercieca
Written by Frans Galea   
Tuesday, 06 October 2015

Nhar is-Sibt 3 ta' Ottubru fil-knisja Rotunda tax-Xewkija ġiet organizzata Siegħa Adorazzjoni ta' radd il-ħajr għall-ħidma pastorali tal-arċipriet emeritus Mons. Carmelo Mercieca. Kienu preżenti s-saċerdoti tal-parroċċa u membri mid-diversi Għaqdiet reliġjużi, soċjali u ċivili tax-Xewkija flimkien ma' għadd kbir ta' fidili. Kienet preżenti wkoll rappreżentanza tal-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwann.

  Waqt l-Adorazzjoni Mons. Mercieca qasam xi riflessjonijiet tal-Papa Pawlu VI dwar l-Ewkaristija. Imbagħad diversi persuni, f'isem il-komunità, offrew talb ta' radd il-ħajr lil Alla għall-ħidma mwettqa mill-arċipriet Mercieca. Dawn kienu akkumpanjati minn diversi tfal li, ma' kull talba, poġġew xemgħat jixgħelu f'riġlejn l-artal.

 dsc_0320-1024.jpg

           L-Arcipriet Dun Daniel Xerri
                     jipprezenta
       tifkira lil Mons. Carmelo Mercieca

 

 

Last Updated ( Tuesday, 06 October 2015 )
Read more...
 
L-Arcipriet il-gdid izur l-iskola Primarja tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Monday, 05 October 2015

    Nhar il-Ġimgħa 2 ta' Ottubru 2015 l-arċipriet il-ġdid, Mons. Daniel Xerri, kien mistieden iżur l-iskola Primarja tax-Xewkija. Huwa ċċelebra l-Quddiesa flimkien mat-tfal u l-għalliema. Qabel il-Quddiesa il-Head tal-Iskola, Ms. Franklene Galea, għan-nom tal-Iskola, tat merħba lill-arċipriet u awguratlu ħidma fejjieda fil-parroċċa tagħna. Imbagħad xi tfal ippreżentaw lill-arċipriet kartolina kbira ta' merħba magħmula minnhom stess u li fuqha kien hemm il-firem tat-tfal kollha tal-iskola. L-arċipriet bierek ukoll il-pets li t-tfal ġabu magħhom fl-okkażjoni tal-festa ta' San Franġisk. Għal din l-okkażjoni kienu mistiedna wkoll il-ġenituri tat-tfal.

 

 

Last Updated ( Monday, 05 October 2015 )
 
Illum Mons. Carmelo Mercieca imexxi siegha addorazzjoni fil-Knisja Rotunda
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 October 2015

Illum is-Sibt 3 ta' Ottubru 2015 fil-Knisja Rotunda ser issir siegha addorazzjoni immexxija min  Mons. Carmelo Mercieca li ghal 43 sena mexxa il-Parrocca taghna tax-Xewkija. Imbaghad ghada il-Hadd ser jikkoncelebra flimkien mal-Kleru tax-Xewkija fil-Quddiesa tal-Festa Tar-Ruzarju. Wara immexxi il-Purcizzjoni.

 

madonna_ruzarju-1024.jpg
 L-istatwa tal-Madonnatar-Ruzarju
Last Updated ( Tuesday, 06 October 2015 )
 
L-Arcipriet Dun Daniel Xerri jaghmel zjara fil-Kazin tax-Xewkija Tigers
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 October 2015

Il-bierah il-Gimgha 2 ta' Ottubru 2015, l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Daniel Xerri zar il-Kazin tax-Xewkija Tigers waqt ikla li l-Kumitat organizza ghas-sapporters. Huwa inghata merhba sabiha u qasam Cake ta' l-okkazzjoni. [ Ritratti: Rodrick Refalo ]

ikla_football4.jpg
          L-Arcioriet jaqsam il-Cake ta'
                            l-okkazzjoni

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 735
© 2015 www.xewkijaparish.org