A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN 2015 IL-PATT TAL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 February 2015
Din hija il- Liturgija  ta' L-ewwel Hadd tar-Randan 2015 bi hsibijiet  min Joe Rapa

 

saint_john_the_baptist-500.jpg
 


Ir-Randan Imqaddes huwa l-iktar żmien qawwi biex il-bniedem isib is-sens ta’ ħajtu.  Kbira hi l-aljenazzjoni li nbatu minnha.  Kollox jaljenana: il-familja, ix-xogħol, dak li nisimgħu li ġara, il-passatemp, it-T.V., il-mezzi ta’ komunikazzjoni.  Il-bniedem il-ħin kollu joħloq ġugarelli biex jilgħab bihom.  Għaliex jagħmel dan?  Biex jinsa r-rejaltà.  U x’inhi r-rejaltà?  Li l-bniedem qed imut kuljum.  Il-ħolqien kollu qed imut kuljum.  Madwari nara li kollox fih id-duda tal-mewt... anke ġebla żonqrija li tgħix elf darba, anzi eluf ta’ darbi iktar minni, fiha wkoll hemm il-korruzzjoni li għad twassalha biex issir trab.

Ir-Randan jiġi biex nieqfu ftit mill-ġenn tagħna u naqbdu ħajjitna f’idejna, għax dan hu l-veru għerf.  Għaref il-bniedem li jaf hu min hu.  Ħafna għorrief skont id-dinja dan ma jafuhx.  Ħafna pozi, ħafna pulikarji, ħafna frugħa... imbagħad malli jibda jberraq jinfixlu u jitħawdu.  Kien hemm wieħed li kien għadu kif gradwa li x’ħin qalulu li għandu ‘cancer’ ma riedx jemmen.  “Qed tidħqu bija!  Bil-fors li qed tidħqu bija!” qalilhom.  Ma kinux qed jiħqu bih.  Kienu daħqu bih dawk li ġennewh li fis-suċċess u l-fama u l-flus fl-avanz ’il quddien hemm il-Ħajja vera.
Last Updated ( Saturday, 21 February 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Frar 2015
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 February 2015
 bull15_2_2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Frar 2015
 
IS-SITT HADD MATUL IS-SENA 2015 ID-DNUB TA’ WIEHED JOLQOT LILL-OHRAJN
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 February 2015

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd matul is-sena  bi hsibijiet  min Joe Rapa

leper_2.jpg
Gesu' iffejjaq lil imgiddem
 

Dan huwa l-aħħar Ħadd qabel ma nibdew ir-Randan Imqaddes, u t-tema tal-Liturġija tal-Kelma tal-lum diġa ddaħalna fl-ispirtu ta' ‘self-examination' li jitlob minna r-Randan.  Il-Kelma turina li d-dnub, bħall-mard li jittieħed, jagħmel ħsara mhux biss lil min jagħmlu imma wkoll lill-oħrajn, u fuq kollox lill-Knisja li aħna membri tagħha.  L-ebda dnub, personali kemm hu personali, anke jekk ħadd ma jkun jaf bih ħlief jien u Alla, ma joqtol biss lili nnifsi.  Dan ġa turihulna l-Iskrittura mill-ewwel paġni tagħha.

   Jekk Adam dineb fil-Ġnien tal-Għeden, id-dnub tiegħu, in-natura mwaqqa' tiegħu, intirtet mir-razza umana kollha tant li aħna ngħixu ħajjitna imtaqqlin bl-effetti tad-dnub tan-nisel anke jekk dan jinħafer fil-Magħmudija.  Il-ġibda li n-natura tagħna għandha għad-dnub ġejja mill-waqgħa ta' ‘missierna' u anke jekk ir-raġuni tgħidilna li jaqblilna nagħmlu t-tajjeb ‘dejjem jitfaċċa l-ġażin quddiemna', kif jgħid San Pawl.

Last Updated ( Saturday, 21 February 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Frar 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 February 2015
bull8_2_2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Frar 2015
 
IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA 2015 IS-SINJAL TAS-SALIB FL-ISTORJA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Friday, 06 February 2015

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd matul is-sena  bi hsibijiet  min Joe Rapa .

gesu_jfejjaq_lil_omm_il-mara_ta_xmun.jpg
 Gesu jfejjaq lil omm il-mara ta' Xmun

Ninsabu ngħixu f’soċjetà li iktar kemm jgħaddi ż-żmien iktar qed tipprova tikkonvinċina li ħajja waħda biss teżisti: dik t’hawn.  Il-bniedem qed juża l-ħila kollha li tah Alla biex jibni Ġenna hawn fl-art u rnexxielu jagħlaq is-sema b’saqaf tal-konkrit.  Il-qima lejn Alla qegħda dejjem iżjed tkun imwarrba mill-ambjent soċjali u magħluqa ġol-knejjes.  Fil-punent tista tgħid sparixxa kull sinjal ta’ Alla mill-ħajja ta’ kuljum u jekk tilbes salib żgħir madwar għonqok fuq ix-xogħol titlef il-job. 

   U billi f’din id-dinja dejjem tinbet xi tbatija, minn hawn jew minn hemm, ix-xjenza u t-teknoloġija qegħda tagħmel minn kollox biex teqridha.  Il-bniedem sar Alla u għandu tant fidi fih innifsu li jemmen li għad jeqred saħansitra l-mewt bil-ħila tiegħu.  Fil-ġlieda miġnuna tiegħu kontra kull tip ta’ tbatija, hu qed jitbaxxa għal ħniżrijiet dejjem ġodda, bħall-abort, tipi ġodda ta’ familja, taħwid fil-ġeneru, edukazzjoni li tkellem lit-tfal anke ta’ erba’ snin fuq is-sess u li għandhom dritt jiddeċiedu huma jekk humiex nisa jew irġiel, jew tan-nofs, jew ridux jibdlu s-sess.  Din il-manija biex il-bniedem jaħrab is-salib li jitwieled immarkat bih qegħda ġġennu u qed naraw liġijiet orribbli jiġu attwati... l-aħħar waħda: tarbija jista’ jkollha żewġ ommijiet wara li tittieħed il-bajda mill-omm u tiġi ffertiliżżata f’mara oħra biex titwieled iktar b’saħħitha, iktar sabieħa, iktar intelliġenti.  Il-bniedem qiegħed itawwal idu lejn is-siġra tal-ħajja kif għamel fil-ġnien tal-Għeden, u flaġell kbir riesaq lejn din is-soċjetà moderna li tant nammiraw. 

 

Last Updated ( Friday, 06 February 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Frar 2015
Written by Frans Galea   
Monday, 02 February 2015
bull1_2_2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Frar 2015
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 636
© 2015 www.xewkijaparish.org