A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Ir-Relikwa ta' Id San Gwann fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Tuesday, 02 June 2015

Għall-festa ta' San Ġwann Battista ta' din is-sena li taħbat il-170 sena mill-miġja tal-istatwa ta' San Ġwann Battista fostna, ser ikollna maghna deligazzjoni mill-Katidral ta'  San Ġwann Battista f'Ragusa iddedikat lill-Battista. Infatti huma ser iġibu magħhom ir-relikwa ta' id San Ġwann li tinsab fl-istess Katidral. 

  11295615_1646627612289334_2618043574872773577_n.jpg

 Festa San Ġwann Battista 170 Sena 

Last Updated ( Tuesday, 02 June 2015 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Mejju 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 May 2015
bull31_5_15-1000.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Mejju 2015
 
HADD FUQ GHID IL-HAMSIN SOLENNITA’ TAT-TRINITA’ QADDISA
Written by Frans Galea   
Thursday, 28 May 2015

Din hija il- Liturgija ta'l-Hadd fuq Ghid il-Hamsin Solennita' Tat-Trinita' Qaddisa bi hsibijiet  min Joe Rapa.

holy_trinity.jpg
                 Trinita' Qaddisa

Fil-Bibbja nsibu proċess fil-mod kif Alla beda juri ftit ftit lilu nnifsu lill-bniedem.  Fl-Aħħar Ċena, Ġesù lill-Appostli qalilhom: “Għandi ħafna ħwejjeġ oħra x’ngħidilkom imma għalissa ma tifilħux għalihom.”  Dan wieħed malajr jifhmu għax Alla huwa kbir wisq, huwa misteru profond wisq biex moħħ il-bniedem jasal biex jgħarfu.  Illum, il-Knisja qegħda tikkontempla l-misteru ta’ Alla Wieħed fi Tliet Persuni, misteru li jien u int ma nistgħux nifhmuh bl-intelliġenza tagħna imma li jiddawwal għalina bil-Fidi.  Ħafna ħwejjeġ dwar Alla jiċċaraw mhux billi nippruvaw nifhmuhom imma billi nemmnuhom. 

 

L-Istorja tas-Salvazzjoni hija l-proċess ta’ kif Alla juri ruħu lil kull bniedem.  Kull wieħed minna għandu l-Istorja tiegħu individwali ta’ kif Alla jidħol f’Ħajtu, għax il-Mulej hu dejjem oriġinali.  Hu jimxi magħna b’mogħdrija kbira u bi ħniena tal-għaġeb.  Li aħna nidħlu fl-għarfien ta’ Alla hu ta’ mportanza enormi għalina għax hawn qed nilagħbu Ħajjitna, l-eżistenza kollha tagħna.  Il-bniedem jitħabat, jinkwieta u jistinka għal ħafna affarijiet, imma kif Ġesù qal lil Marta: “Ħaġa waħda biss hija importanti u essenzjali” u din hi li ngħarfu, inġarrbu, nagħmlu esperjenza tal-Imħabba ta’ barra minn hawn li Alla għandu għalina.  Kemm hu diffiċli dan!  Il-Grazzja hi kollox! 

 

 

Read more...
 
GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTE) 2015 MILL-ISPIRTU TITWIELED IL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 May 2015

Din hija il- Liturgija ta' Ghid ilHamsin( Pentekoste) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

pentecost.jpg
                 Ghid il-Hamsin

 

Mill-Ispirtu twieled Ġesù Kristu u mill-Ispirtu twieldet il-Knisja li hija ġismu preżenti fid-dinja.  Mill-Ispirtu twieled Kristu bħala bniedem minn Marija li tqalet bih mingħajr l-att taż-żwieġ ma’ ebda raġel.  L-Ispirtu huwa l-Imħabba ta’ Alla li tidħol fl-Istorja tal-bniedem, tintervjeni u tinagħqad fi żwieġ mal-“Iva” tal-bniedem.  Alla u l-bniedem isiru ħaġa waħda f’Marija u l-frott hu Kristu Ġesù, l-Iben il-Waħdieni.  Dak li ma setax isir, iseħħ fl-Ispirtu li hu l-Imħabba.  L-Imħabba toħloq dak li ma jistax ikun;  toħloq mix-xejn;  għax l-Imħabba hija Alla.

 

Din l-għaqda kważi sesswali bejn Alla u l-bniedem li seħħet f’Marija, irrepetiet ruħha fil-kamra ta’ fuq fejn tnax-il raġel, flimkien ma’ Marija, li issa kienet dieħla fiż-żmien, kienu qed jistennew.  Ma kinux jafu x’kienu qed jistennew.  Ma kinux jafu x’kien il-Pjan ta’ Alla.  Kienu għaddew minn ġrajjiet kbar f’ħajjithom li b’xi mod kienu immarkawhom... imma ma kinux bidluhom.  Kienu bnedmin normali li raw ħwejjeġ kbar... l-ewwel nies li raw b’għajnejhom u missew b’idejhom il-Qawmien.  Imma bidla vera ma kinitx seħħet fihom.  Huma emmnu għax raw... kollha kemm huma, mhux Tumas biss.  Imma din il-Fidi ma kinitx biżżejjed biex tbiddel in-natura, il-qalb tagħhom.  Mhux ta’ b’xejn li l-Profeta kien karab sekli qabel: “Min jista’ qatt jifhem qalb il-bniedem?!” 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Mejju 2015
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 May 2015
 bull24_5_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Mejju 2015
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Mejju 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 May 2015
bull17-5-15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Mejju 2015
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 667
© 2015 www.xewkijaparish.org