Sunday, 23 July 2017
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 May 2017
bullettin_14-05-2017-1024.jpg
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID (2017) KRISTU BISS JAFHA T-TRIQ
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 May 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_wara_qawmien.jpg

 

L-Aħbar li xterdet mad-dinja fl-ewwel Għid Nisrani kienet, u għadha sal-lum, elfejn sena wara, xi ħaġa ta’ barra minn hawn, għax twieġeb għall-ikbar tħannin li jgħammar fl-ispirtu tal-bniedem: tħannin li jgħix għal dejjem, li ma jmutx, li jissupera l-mewt u l-baħħ li din iġġib magħha.  Il-mewt hi l-ikbar problema tal-bniedem, l-ikbar traġedja, l-ikbar monstru li jgħammar sieket fis-subkonxju ta’ moħħu... sieket, imma dejjem hemm jistenna, jistenna l-waqt tad-daqqa aħħarija.

 

Il-bniedem, bħal kull tip ta’ annimal li jgħammar f’did-dinja, għandu fih sors ta’ enerġija enormi, u din hi dik li l-Ingliżi jsejħulha is-“Survival Instinct”.  Il-bniedem u l-annimal jiggranfaw mal-ħajja bil-qawwa kollha tagħhom.  Il-kilba għall-ħajja, jew biex itawwal il-ħajja, imbuttat lill-bniedem jivvinta u javanza f’ħafna oqsma.  It-tfittxija tiegħu għall-etern tnibbet fih enerġija ta’ attivita, mentali u fiżika, biex jagħmel li jista’ biex jibqa’ ftit aktar jgħix.  Din it-tfittxija għal dak li hu etern, sod, ma jispiċċax, weldet ir-reliġjonijiet; ġagħlet lill-bniedem joħroġ minnu nnifsu u jħares ’il fuq lejn Dak ix-Xi Ħadd li fl-istint tiegħu l-bniedem ħass li żgur qiegħed hemm fis-skiet tal-ispazji.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 May 2017
bullettin_07-05-2017-1024.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2017) IL-MAGHMUDIJA DON KBIR
Written by Frans Galea   
Friday, 05 May 2017

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_n-naghag.jpg

 

Ma tistax tifred il-Magħmudija mill-Misteru enormi tal-Għid.  Mhux ta’ b’xejn li l-Knisja titlob li fil-lejl tal-Għid jkollna magħmudijiet u nfatti l-Knisja Primittiva ma kinitx tgħammed ħlief darba fis-sena fil-Velja Paskwali.  Għax aħna nifhmu li l-Għid huwa d-daħla fil-mewt ta’ Kristu mgħobbi bil-bniedem il-qadim tad-dnub tagħna, u l-Qawmien tiegħU għal-Ħajja Ġdid, Ħajja ta’ Dejjem fejn il-mewt m’għandha l-ebda setgħa.  Kristu baqqan fil-blat passaġġ, biex aħna nkunu nistgħu ngħaddu minnu permezz tal-Magħmudija.  Għax anke l-Magħmudija hija Mewt u Qawmien għal Ħajja bla tmiem.

 

Aħna lkoll nitwieldu bil-bniedem il-qadim, il-bniedem li hu Adam, miġbud lejn id-dnub.  In-natura ta’ dan il-bniedem li nitwieldu bih hi li jekk ħaġa ma ċċaħħadhielux, hu ma jitħajjarx għaliha, imma malli tagħmillu liġi u tgħidlu: “Jaqbillek ma tersaqx lejn din il-ħaġa għax mhux sewwa”, balleċ, mill-ewwel tiġih il-kilba għaliha!  Dan esperimentajnieh ilkoll.  Dan il-bniedem hemm bżonn li jmut.  Kif se jmut?  Fl-ilma tal-Magħmudija, mgħarraq hemm.  Kif Kristu miet fuq is-Salib, il-bniedem tad-dnub imut fil-vaska battesimali.  Imma waqt li jkun hemm katavru f’wiċċ l-ilma, jqum bniedem ġdid, il-bniedem rebbieħ fuq il-mewt, mhux bis-saħħa tiegħu imma bil-merti li rebaħ għalih Kristu bl-ubbidjenza tiegħu.  Il-Magħmudija tiċċaralna dak li għamel Kristu għalina fil-Misteru tal-Għid.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' April 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 April 2017
bullettin_30-04-2017-1024.jpg
 
Orgni gdid ghar-Rotunda tax-Xewkija - Pulling Out All the Stops
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 April 2017

 

Fl-ikbar knisja tal-gżira ċkejkna ta’ Għawdex, taħt waħda mill-akbar koppli fid-dinja, jinsab orgni ġdid fjamant li qed jistenna li jiġi mżanżan.

L-istrument qiegħed fir-Rotunda tax-Xewkija, u ġie installat u mbierek mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Mario Grech Isqof ta’ Għawdex f’Novembru tal-2016. Iżda l-istorja ta’ dan l-orgni bdiet lura fl-2012 meta l-orgni antik tal-eletriku kellu bżonn jinbidel. Noel Gallo, Arkitett Malti tal-Orgnijiet, magħruf mad-dinja kollha, iddisinja orgni ġdid apposta u kkummissjona lil Michael Farley Organ Builders, ibbażati f’Devon, ir-Renju Unit, biex jibnuh. (Id-disinni ta’ Noel Gallo jinsabu mxerrdin mal-Ġermanja, ir-Renju Unit, in-Norveġja, l-Isvizzera, l-Awstralja, il-Korea t’Isfel, il-Malasja, iċ-Ċina u Malta).

organ_picture_1-1024.jpg

 

 

Last Updated ( Saturday, 29 April 2017 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 973