A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Dicembru 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 December 2014
bull21-12-14.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Dicembru
                           2014
 
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT FI KRISTU L-WEGHDIET KOLLHA TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 December 2014

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd  ta' l-Avvent bi hsibijiet min Joe Rapa.

scan0007.jpg
       L-Anglu Gabriel ghand Marija

 

    L-Alla ta’ Israel huwa l-Alla tal-Wegħdiet.  Is-sens li int qed iġġorr Wegħda, magħmula lilek fuq livell personali, hija dejjem il-mutur li timbuttak alenija ’il quddiem, ’il quddiem, ’il ġewwa fil-Misteru tas-Salvazzjoni tiegħek.  Fl-ħajja Nisranija dejjem hemm moviment.  Qatt m’int wieqaf.  Hemm tensjoni.  Hemm urġenza.  L-ilma ħelu tal-Magħmudija li jiġri sieket ġewwa fina, isemma leħnu bla ma jgħajjat, bla ma jikser qasba mġelġla, bla ma jitfi musbieħ inemnem... isemma leħnu u fil-kwiet tiegħu jistedinna: “Ikkonverti llum, illum!”  Urġenza.  Dejjem f’moviment.  Stennija.

    Imma biex tkun tista’ tgħix dan il-moviment, tfittxija, mixja urġenti, umanament  għandek bżonn xi ħaġa li tgħinek, li timbuttak, li tagħtik perseveranza, li tkun dawl fid-dlam li ħafna drabi jakkumpanja t-triq.  U dan id-dawl huwa l-Wegħda li ġġorr f’ħobbok, fil-ġewwieni ta’ sidrek, hemm fejn tħabbat qalbek.  Din il-Wegħda hija l-għana, il-ġid tan-Nisrani, u fejn hemm l-għana tiegħu hemm ukoll tħabbat qalbu. 

 

Last Updated ( Sunday, 21 December 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Dicembru 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 December 2014
bull14-12-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Dicembru
                           2014
 
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT, 2014 IL-FESTA TAL-FQAR FL-ISPIRTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 December 2014

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd  ta' l-Avvent bi hsibijiet min Joe Rapa.

img_5369-500.jpg
       San Gwann Battista jippriedka

    Kull min sab lil Alla kellu jistenna, kellu jishar, kellu jittama kontra kull tama.  Abraham stenna fuq li stenna fi xjuħitu biex jara l-Wegħda ta’ Alla li jkollu iben isseħħ.  Ġużeppi mibjugħ minn ħutu niżel sa fil-qiegħ ta’ ċella f’ħabs u qatta s-snin hemm qabel ma Alla għollih fuq kulħadd.  Israel stenna erba’ mitt sena fil-jasar tal-Eġittu biex b’għajnejh ra li Alla tassew jeżisti meta ħariġhom minn hemm bi driegħ qawwi u tahom art tnixxi ħalib u għasel.  U qabel daħlu f’pajjiż il-wegħda damu erbgħin sena jduru donnhom mitlufin ġo deżert, bla ma jifhmu s-sens ta’ dan id-dewmien kollu.

    David dam minn żogħżitu sa ma kellu erbgħin sena jiġri maħrub qisu brigand ippersegwitat mis-sultan tiegħu.  Dawn u tant oħrajn għaddew mill-forġa tal-prova qabel ma lemħu dak li Alla kien wegħdhom.  Alla dejjem juża dan il-proċess mal-magħżulin tiegħu u għandna raġun nistaqsu, “Dan għalfejn?”  Ir-raġuni ttenniha u terġa’ ttenniha l-Iskrittura.  “Huma l-fqar biss li jilqgħu ir-rigali ta’ Alla.  Huma l-fqar biss li jgħarfu lil Alla meta jkun għaddej minn quddiemhom.  Huma l-fqar li lesti jistennew, lesti jafdaw meta ma jifhmux u jibqgħu siekta, ma jgergrux quddiem Storja li trid tgħidilhom li Alla nesa, raqad, forsi lanqas jeżisti. 

 

Last Updated ( Saturday, 13 December 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Dicembru 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 December 2014
bull7-12-14.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Dicembru
                            2014
 
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT 2014 IS-SALVAZZJONI RIESQA LEJNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 December 2014

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd  ta' l-Avvent bi hsibijiet min Joe Rapa.

san_gwann09.jpeg
        Ikona ta' San Gwann Battista

   Illum qed tiġi magħmula mistoqsija li tmiss l-għerq tal-eżistenza tal-bniedem:  il-bniedem għandu bżonn salvazzjoni jew le?  Lil hemm mit-tagħlim ta’ bl-amment, huwa mportanti li anke jien u int nagħmluha din il-mistoqsija.  Hija mistoqsija li għandha risposta, imma rridu nfittxuha għax fuqha tiddependi l-Fidi tagħna fi Kristu Salvatur. 

   Is-soċjetà moderna, li nagħmlu parti minna aħna... is-soċjetà Ewropeja, dik Amerikana u tal-pajjiżi tal-punent fejn iċ-ċiviltà laħqet livell għoli ħafna, il-bniedem huwa mpressjonat bil-progress li rnexxielu jwettaq.  Dan il-progress huwa pożittiv f’ħafna aspetti bħal fit-teknoloġija, fix-xjenzi, fil-mediċina u anke fil-ħsieb, fil-libertà tal-individwu, fuq id-drittijiet ta’ kull wieħed u waħda minna.  Imma l-bniedem sar affaxxinat bih innifsu.  Qiegħed il-ħin kollu jgħid prosit lilu nnifsu u għall-mistoqsija li għamilna fil-bidu għandu risposta ħafifa: le, il-bniedem m’għandux bżonn ta’ salvazzjoni għax il-progress li ħalaq huwa nnifsu qed iwasslu biex isolvi hu stess il-problemi kollha.  Il-bniedem modern jemmen li għad jasal żmien, għad tasal ġenerazzjoni ta’ bnedmin, meta l-progress tant ikun kiber li l-bniedem ma jibqagħlux problemi xi jsolvi jew battalji x’jiġġieled għax ikun wasal fejn għandu jasal bil-ħila tiegħu, bl-għerf tiegħu, bl-invenzjonijiet tiegħu. 

 

Last Updated ( Saturday, 06 December 2014 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 617
© 2015 www.xewkijaparish.org