A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
SAN PIETRU U SAN PAWL APPOSTLI
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 June 2014

Din hija il- Liturgija tas-Sollenita ta-Festa ta' San Pietru u San Pawl Appostli - bi hsibijiet min Joe Rapa.

san_pietru_u_san_pawl.jpg
        San Pietru u San Pawl Appostli

 

     L-Imnarja, il-festa li l-Knisja tagħmel f’ġieh San Pietru u San Pawl, hija ta’ mportanza fil-kalendarju liturġiku għax dawn huma tnejn min-nies li juruna x’inhi l-Knisja.  Huma żewġ pilastri ta’ żewġ rejaltajiet, ġewġt uċuħ tal-Knisja.

    San Pietru huwa l-istituzzjoni, l-awtorità, it-tmexxija.  Fuqu, Kristu ried jibni l-Knisja tiegħu.  Huwa hu l-blata, fi kliem Kristu.  Huwa dak li jgħaqqad u jgħasses kontra l-firdiet.  Il-Knisja Kattolika hija magħquda propju minħabba l-kariżma ta’ Pietru li baqgħet tintiret matul is-sekli mill-Isqfijiet ta’ Ruma.  Lil Pietru, Alla tah dixxerniment, tagħrif, għerf mill-Ispirtu s-Santu, li ma tahx lill-Appostli l-oħra, u allura lill-Isqfijiet l-oħra.  Huwa storikament ċar li għalkemm mhux il-Papiet kollha kien ħaqqhom din il-pożizzjoni fil-Knisja u mhux kollha għamlulha l-ġid, mill-banda l-oħra l-fatt li hi mmexxija mill-figura ta’ Pietru salva l-Knisja minn ħafna xiżmi u setet, għalkemm mhux mill-firda Protestanta u lanqas minn dik Ortodossa.

 

Last Updated ( Saturday, 28 June 2014 )
Read more...
 
IT-TWELID TA’ SAN GWANN BATTISTA
Written by Frans Galea   
Friday, 20 June 2014

Din hija il- Liturgija tas-Sollenita tat-Twelid ta' San Gwann Battista - bi hsibijiet min Joe Rapa.

img_5355-1024.jpg
     It-Twelid ta' San Gwann Battista

 

   L-ewwel talba tal-Ewkaristija tal-festa tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista tgħid: “O Alla, int qajjimt lil San Ġwann Battista biex lil Kristu l-Mulej ilestilu poplu mhejji sewwa.”  Dan il-kliem ifisser fil-qosor il-missjoni ta’ Ġwanni.  Hija missjoni li tiġbor fija l-għan tal-profezija kollha ta’ Israel, tal-profeti kollha, għax b’xi mod jew ieħor ilkoll ġew mibgħuta biex igħinu fit-thejjija tal-poplu biex meta tasal il-milja taż-żminijiet, Israel iwelled lil Dak li d-dinja kollha kienet qed tistenna, taf u ma tafx.

   Għall-profeti, Israel dejjem kienet l-Għarusa ta’ Alla, dik li hu għażel mill-ġnus kollha tal-art.  Israel tqalet bil-Kelma li rċeviet minn ġenerazzjoni wara oħra ta’ profeti, ibda minn Mosè.  San Ġwann deher biex iħabbar li żmien il-ħlas kien wasal: il-Messija ġej u Israel kienet se twelldu, mhux mingħajr l-uġigħ tal-ħlas, mhux mingħajr il-qawmien u l-waqgħa ta’ ħafna f’Israel, kif tgħid waħda mill-profeziji. 

 

Last Updated ( Friday, 20 June 2014 )
Read more...
 
Il-Quddiesa tat-Tienu Jum tat-Tridu tal-Festa
Written by Frans Galea   
Friday, 20 June 2014

Il-Bierah kien it-Tieni jum tat-Tridu tal-Festa ta' San Gwann Battista fix-Xewkija. Fil-Knisja Rotunda fis 7.30pm kien hemm il-Koncelebrazzjoni fejn ippriedka Fr. Joseph  Ciappara. [ Ritratti: Frans Galea ]

img_0833-1024-500.jpg
         Fr. Joseph Ciappara jaghmel
                 il-priedka tat-Tridu

 

 

Last Updated ( Friday, 20 June 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Gunju 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 15 June 2014
bull15-6-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Gunju 2014
 
HADD FUQ IL-PENTEKOSTE IT-TRINITA’ QADDISA
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 June 2014

Din hija il- Liturgija tal-Hadd fuq Pentekoste - It-Trinita Qaddisa - bi hsibijiet min Joe Rapa.

 mose.jpg
        Mose jircievi l-Kmandamenti

 

   Kif aħna nafu, il-Kristjaneżmu ħareġ mill-Ġudajiżmu, ir-reliġjon tal-poplu Lhudi, il-poplu ta’ Israel li Alla kien għażlu minn fost il-ġnus kollha tal-art biex juri ruħu lilu, ħalli mbagħad meta tasal il-milja taż-żminijiet dan il-poplu jdawwal lill-bqija tal-ġnus kollha u hekk is-salvazzjoni ta’ Alla tilħaq lil kulħadd.  Minn qabel il-ħolqien tad-dinja, dan kien il-Pjan Qaddis ta’ Alla għall-umanità, pjan mimli ħniena u mħabba għal kull maħluq.

    Alla għażel lill-poplu Israelita mhux għax kien poplu twajjeb iktar mill-oħrajn, jew għaref iktar, jew kellu xi kariżma iktar.  Anzi għażlu minn qabel ma kien jeżisti meta qabad bniedem wieħed, raġel diġa mdaħħal fiż-żmien, lil Abraham u għamillu wegħdi li dan il-bniedem emminhom.  L-ikbar wegħda li għamillu Alla kienet li hu, li kien diġa xjieħ u ma kellux ulied, kien se jkun missier mhux ta’ ġens wieħed biss iżda ta’ kotra ta’ ġnus, missier dawk kollha li kellhom jemmnu f’Alla l-veru.  Abraham huwa missier il-fidi għax kien hu l-ewwel li beda jemmen u minn ibnu Iżakk u nepputih Ġakobb ħareġ il-ġens Lhudi.

 

Last Updated ( Saturday, 14 June 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Gunju 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 June 2014
bull8-6-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Gunju 2014
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 563
© 2014 www.xewkijaparish.org