Thursday, 26 April 2018
           
Home
IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA (2018) IR-RISPOSTA TA’ ALLA GHALL-QAGHDA MSEJKNA TAL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 February 2018

 gesu_jippridka.jpg

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.Biex wieħed jifhem il-Missjoni tal-għaġeb li l-Missier bagħat lil Ibnu biex iwettaq meta waslet il-milja taż-żminijiet, trid l-ewwel nett tpoġġi lill-bniedem fil-verità, fil-qagħda propja tiegħu.  Il-bniedem, speċjalment il-bniedem modern, iħobb jaħrab mir-rejaltà tiegħu, iħobb ikun “politically correct”, jiġifieri ma jgħidx il-verità li tweġġa’, biex hekk jibqa’ fejn hu.  Bħal dak l-iblah li jħossu ma jiflaħx imma meta jmur għand it-tabib jurih subgħajh ta’ saqajh li kien tajru ma’ ġebla.  It-tabib jagħtix xi ‘spray’ u jibagħtu ’l barra.  Marid kien u marid baqa’ għax ma kellux kuraġġ jgħid lit-tabib il-verità ta’ kif kien qiegħed iħossu.

 

Dwar il-bniedem, il-verità hi din: qiegħed jgħix taħt saħta!  Dan hu li tgħid l-Iskrittura.  Meta tiddiskrivi l-Missjoni ta’ Kristu, l-Bibbja tgħid li Hu tgħabba bis-saħta tal-bniedem għax misħut hu dak li jkun imdendel ma’ salib.  U x’inhi din is-saħta li lkoll neżistu taħtha, bħal taħt sema iswed bis-sħab tax-xitwa?  Is-saħta hi l-mewt.  Int bniedem li trid tmut.  Jien u int, aħna bnedmin li nbatu l-uġigħ, l-iskumdità, it-tensjoni tal-inkwiet, id-dieqa, il-mard u finalment, il-mewt.  U din il-mewt hi bla ħniena u ma taħfirha lil ħadd.  Din hija s-saħta li ma tħalliniex nifirħu tassew bil-ħajja.  Hija rejaltà fis-subkonxju tal-bniedem li taffettwah f’kollox anke jekk għandu manija kif jaljena ruħu minnha.  Ħadd ma jrid joqgħod jaħseb li se jmut!  Għalhekk nivvintaw festi, passatempi, logħob, suċċessi... kollox, barra naħsbu fuq is-saħta li hemm imdendla fuqna.

 

 

 

Last Updated ( Saturday, 10 February 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 January 2018
28_jan_18.jpg
 bullettin_28-01-2018-2000.jpg
 
IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2018) ALLA J{OMM KUNTATT MAGHNA
Written by Frans Galea   
Friday, 26 January 2018

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu.jpg

 

Aħna għandna l-ideja żbaljata li kollox beda mal-bniedem ‘modern’; li qabel iż-żmien tagħna kien hemm biss żminijiet mudlama; li l-bniedem ‘modern’ huwa xemx ta’ għerf li vvinta kollox u dawk li ġew qabel kienu antikwati, injoranti u lura.  Il-verità hi li huwa minnu li fiż-żminijiet moderni l-bniedem għamel avanzi kbar fix-xjenzi, fit-teknoloġija, fil-mediċina... u ngħiduha kif inhi, fl-armamenti tal-gwerra li kapaċi jisparixxu lid-dinja mill-univers!  Imma l-bniedem tal-lum sab ħafna affarijiet lesti biex fuqhom jibni.  Mhux hu kien li vvinta r-rota, biex ngħidu hekk.

 

Pereżempju, fil-lingwaġġ polemikuż li jintuża f’dibattiċi dwar suġġetti jaħarqu f’pajjiżna, u anke barra, min ma jaqbilx mal-kultura dominanti li hi moda bħalissa, u għada ċċedi quddiem xi moda oħra, jgħajruk “tal-medjuevu”.  Smajt wieħed, li mhux iblah, jgħid li jekk jgħajruh “tal-medjuevu” iħossu kburi għax il-medjuevu kien żmien fertili mmens għall-bniedem li fih twieldu l-universitajiet il-kbar tal-Ewropa u l-kontinent tagħna ra trasformazzjoni sħiħa f’ħafna oqsma.  Il-bliet il-kbar li għandna llum, sabu spirtu u ħeġġa ta’ espansjoni f’dawk iż-żminijiet, biex ma ngħidu xejn għall-meravilji tal-arkitettura li welldet katidrali u abbaziji majestużi kullimkien.  Kien żmien li l-Knisja tat għad-dawl qaddisin kbar u għorrief bħal San Tumas ta’ Aquino, San Franġisk, San Duminku u oħrajn.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 January 2018
 21_jan_18.jpg
 bullettin_21-01-2018-2000.jpg
 
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2018) IZ-ZMIEN LI JIDDOMINANA
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 January 2018

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-and-disciples-in-boat-2000.jpg

 

Il-Liturġija tal-Kelma tat-Tielet Ħadd Matul is-Sena se tkellimna dwar iż-żmien.  Illum il-bniedem m’għandekx għalfejn twissih jew twiddbu fuq iż-żmien, almenu fejn jidħlu l-ħwejjeġ tad-dinja!  Il-bniedem sar ossessjonat biż-żmien, bil-ħin dejjem għaddej.  Iż-żmien sar toqol, b’wiċċ l-arloġġ donnu jrid jinkina, donnu l-argużin, l-għassies ta’ fuqna li jfaqqagħlna l-frosta kull meta nitlajjaw xi ftit. 

 

Bil-progress kollu tal-bniedem, bit-teknoloġija li f’sekonda tagħmillu dak li kien jeħodlu jum sħiħ biex jagħmlu qabel, xorta waħda l-ħajja saret ġennata, mgħaġġla wisq, anzi tellieqa kontra l-ħin u donnu li dak l-imbierek arloġġ jiġri iktar minn kulħadd.  Staqsu lill-mara, li barra li tmur taħdem daqs raġel, trid issajjar, tnaddaf, titfa’ l-ħasla fil-magna...  “Stress” saret kelma li kulħadd jaf xi tfisser.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 January 2018
14-1-18bull-2000.jpg
 bullettin_14-01-2018-2000.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 1067