Saturday, 23 June 2018
           
Home
IS-SAHRA TAL-LEJL QADDIS TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2018)
Written by Frans Galea   
Saturday, 31 March 2018

Din hija il- Liturgija tas-Sahra tal-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

rxoxt_2018.jpg

 

Il-Festa l-Kbira tal-Insara mad-dinja kollha sseħħ bil-lejl.  Il-Knisja mferrxa ma’ kullimkien fid-dinja tiċċelebra l-lejl.  Għax hu fil-lejl li dejjem isseħħ il-mogħdija tal-Mulej.  Fil-lejl, dejjem tinvadina l-Grazzja.  Fil-lejl, li kull laqgħa ħajja ma’ Kristu sseħħ.  Għax hu l-lejl li huwa sinjal tal-kriżi, tal-inkwiet, tal-biża’, tat-tħassib, tal-uġigħ fiżiku u tal-uġigħ tal-qalb, tal-mard, tal-mewt.  Il-lejl.  Il-bniedem jidħol fil-lejl tal-Istorja tiegħu biex hemm jiltaqa’ ma’ Alla tiegħu.  Hu fil-lejl tal-esperjenza tiegħek li int tiskopri jekk Alla jeżistix jew le.  Alla li hu Mħabba, jiskandaliżżana kif jippermetti l-lejl f’ħajjitna, imma huwa fil-lejl li lilek jiġrulek l-akbar affarjiet f’ħajtek.  Kont fil-lejl meta inti stennejt risposta mingħand dik li xtaqt tagħmilha martek.  Kont fil-lejl meta int stennejt ir-riżultat ta’ eżami li kellu jitfgħek fil-karriera li xtaqt.  Kont fil-lejl meta int kont mimlija wġigħ li wasslek biex sirt omm.  Kont fil-lejl meta stennejt risposta mingħand it-tabib tiegħek.  Il-lejl jimmarka lil ħajjitna. 

 

Huwa bil-lejl li Jahweh dejjem għadda biex iġorr miegħu lil Iżrael.  Kull esperjenza hi Għid, mogħdija mid-dlam għad-dawl, mill-mewt, fiżika jew mentali, għall-Ħajja.  Dan huwa l-lejl li fih inqatel il-Ħaruf fid-dlam tal-Eġittu u b’demmu, li werwer lill-Anġlu tal-mewt, ċappsu l-bibien ta’ djarhom.  Dan huwa l-lejl li fih il-Mulej ħareġ  lil Iżrael mill-Eġittu u qasamlu l-baħar li fih għereq l-Eġittu u twieled Iżrael, sinjal ċar tal-Magħmudija.  Dan huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta’ dnubietna permezz tal-kolonna tan-nar li kienet iddawwal id-deżert u tħarrab  l-annimali u l-għedewwa.  Dan huwa l-lejl li fih Kristu qered il-mewt u qam rebbieħ fuq is-setgħa tal-ħażen.  Dan huwa l-lejl li jdawwal lil ħajjitna għax x’kien jiswielna li twelidna u għexna fuq din l-art li kieku ma ġejniex mifdija u inagħtajna b’wirt il-Ħajja għal Dejjem? 

 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Marzu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 March 2018
bull_25-3-18_1.jpg
 bull_25-3-18_2.jpg
 
HADD IL-PALM (2018) IL-BIDU TAL-GIMGHA MQADDSA
Written by Frans Galea   
Saturday, 24 March 2018

Din hija il- Liturgija  Hadd il-Palm - Il-Bidu tal-Gimgha Mqaddsa ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 palm_sunday.jpg

 

Il-Mulej Ġesù tnissel fil-ġuf ta’ Marija u twieled fl-għar ta’ Betlehem għal għan wieħed: biex huwa jgħix fil-milja tiegħu il-Misteru tal-Għid.  Din kienet is-siegħa tiegħu.  Hu stess jgħid li għal siegħa waħda ġie u kellu ħerqa enormi li tgħaddi.  Ta’ bniedem li kien, kien mimli tensjoni dwar din l-esperjenza li kienet dejjem toqrob.  Iktar kemm beda jitfarfar u jikber fil-grazzja, kif jgħidilna l-Vanġelu, iktar bdiet tiċċara f’moħħu, mill-ġdid ta’ bniedem li kien, il-missjoni li kellha timmarkalu l-ħajja tiegħu fuq din l-art.  Bdiet taħkmu l-intuwizzjoni qaddisa li dak kollu li kien hemm fl-Iskrittura kien appuntu dwaru, dwar il-persuna tiegħu, u li dan kollu kien qed jiggwidaH lejn il-kenosi, li kien ilu li beda, imma li kellha tispiċċa fil-qtil tal-Ħaruf tat-tpattija barra l-belt ta’ Ġerusalemm.

 

Meta telaq minn dar Ommu biex jibda l-missjoni tiegħU, ma kien għad baqagħlu l-ebda dubju dwar lejn xhiex kien miexi. Dak li minn dejjem kien f’moħħ il-Missier, kien wasal biex jitwettaq.  Il-pattijiet li Alla kien għamel mal-bniedem qabel, kienu pattijiet temporanji, tajbin għal dak iż-żmien biss.  Imma issa kien qorob iż-żmien li jiġi fis-seħħ il-Patt etern, il-Patt li kien minn dejjem għand il-Missier u li kien se jitwettaq issa, fiż-żmien.

 

 

Last Updated ( Saturday, 24 March 2018 )
Read more...
 
EZERCIZZI TAR-RANDAN
Written by Frans Galea   
Thursday, 22 March 2018

Bejn il-5 u d-9 ta’ Marzu 2018 fil-knisja Rotunda saru l-Eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd minn Fr. Hayden Williams OFM Cap. Dawn kienu fis-7.00pm u għalihom kien hem attendenza sabiħa ħafna. Il-Ġimgħa 9 ta’ Marzu, wara l-aħħar prietka tal-Eżerċizzi, Fr. Hayden mexxa waqtiet ta’ adorazzjoni b’talb għall-fejqan. Il-ġimgħa ta’ wara, bejn it-12 u s-16 ta’ Marzu, saru Eżerċizzi oħra għal kulħadd fis-1.00pm, li tmexxew mid-djaknu Joseph Hili. L-istess djaknu mexxa wkoll l-Eżerċizzi taż-żgħażagħ fil-parroċċa tagħna bejn id-19 u t-22 ta’ Marzu.

 ex_1.jpg
 ez_2.jpg
 ez_4.jpg
 ez_5.jpg

 

Last Updated ( Thursday, 05 April 2018 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Marzu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 March 2018
18_marzu_2018.jpg
 bullettin_18-03-2018.jpg
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2018) IL-MISSJONI TA’ KRISTU: IL-MISTERU TAL-GHID
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 March 2018

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd tar-Randan ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the-prophet-jeremiah.jpg

 

Jekk il-profeti u n-nies ġusti kienu minn dejjem ippersegwitati għax mhux mifhuma mill-kultura ta’ żmienhom, l-istess kien Kristu, u dan ma setax ikun mod ieħor.  U jekk Kristu kien miċħud u mkaxkar lejn mewt kiefra, l-istess trattament trid tistenna l-Knisja għax dak kollu li wettaq Kristu tkompli twettqu llum il-Knisja għax hija l-Ġisem Mistiku ta’ Kristu.  Jekk trid tkun taf Kirstu fejn hu fl-Istorja llum, ħares lejn il-Knisja.

 

Il-profeti u n-nies ġusti u fuq kulħadd Kristu, ilkoll iddefendew il-bniedem kontra l-qawwa tal-ħażen li tgħammar fih.  Kristu jiddefendi lili kontra l-qawwiet tal-ħażen li jgħammru fija, u din it-taqbida lil Kristu tiswielu Ħajtu f’kull bniedem.  Din il-qawwa tal-ħażen, li magħha aħna nagħmlu allejanza, ta’ boloh li aħna, hija d-“Dnub”, in-naħa mudlama tal-esseri tagħna, ta’ dak kollu li aħna. Il-bniedem kapaċi jkollu intenzjonijiet mill-aqwa, imma hu lsir, u f’xi ħin jew ieħor se jidher dan il-jasar, jissuperah, jiddominah u jġagħlu jagħmel dak li ma jridx.  Dan id-dell tal-mewt fil-bniedem, fija u fik, kapaċi joqtol lill-istess Iben ta’ Alla. Hu inutli li niġġudikaw lil ħaddieħor: dan id-dell tal-mewt jinsab f’kull bniedem li għadu mhux mifdi minn Kristu.

 

Last Updated ( Saturday, 17 March 2018 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 1087