Friday, 19 January 2018
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 January 2018
14-1-18bull-2000.jpg
 bullettin_14-01-2018-2000.jpg
 
IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MULEJ QED ISEJJAHLEK G&AL XI HAGA
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 January 2018

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

stdas0374-1.jpg

 

Il-Magħmudija li rċivejna ta’ żgħar hija xhieda, sinjal ta’ xi ħaġa kbira fl-eżistenza tagħna, dejjem jekk neħduha bis-serjetà.  Il-Magħmudija ma kinitx sempliċi rit soċjali, merħba lit-tarbija fid-daħla tagħha fil-familja tal-bnedmin.  Għal ħafna dan il-mument tant importanti ġie ridott għal dan: mument ta’ ferħ u ta’ ċelebrazzjoni għax għandna membru ġdid fil-familja.  Iktar minn dan, u wisq iktar minn dan, hu l-fatt misterjuż li fil-Magħmudija, Alla nnifsu jidħol f’Patt mat-tarbija, Patt li kien iddestinat minn sa qabel ma nħalqet id-dinja (daqshekk hu mportanti!).  Il-Magħmudija hija xhieda ta’ Sejħa li Alla jkun qed jagħmel lill-bniedem.

 

Il-Magħmudija daħlitna mill-ewwel f’rejaltà misterjuża: it-taqbida li teżisti fl-univers bejn it-“tajjeb” u l-“ħażin”.  Alla jitqabad kontra l-qawwiet tad-dlam biex jeħles lill-bniedem, u jinqeda bil-bniedem biex jagħmel dan.  Fil-Magħmudija Alla sejjaħlek biex, b’għażla ħielsa, tieħu sehem f’din it-taqtigħa fuq in-naħa tas-sewwa, tat-tajjeb.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 January 2018
07-01-18bull-2000.jpg
 bullettin_07-01-2018-2000.jpg
Last Updated ( Sunday, 07 January 2018 )
 
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ TFITTXIJA U SEJBA
Written by Frans Galea   
Friday, 05 January 2018

Din hija il- Liturgija  ta' L-Eppifanija tal-Mulej bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 festa_epifanija.jpg

 

Alla wera ruħu lill-bniedem f’Ġesù ta’ Nazaret, il-Kristu, il-Midluk, f’Dak li sa mill-ewwel paġni tal-Bibbja Hu wiegħed li jibgħat.  Alla ma baqagħlux iktar x’juri lill-bniedem.  Min isib lill-Iben isib lill-Missier.  Il-Ħajja ta’ Dejjem, is-sens kollu tal-Istorja li kull wieħed jgħaddi minnha, l-għan tagħha hu li niskopru l-Missier. LejH jinsab miexi l-ħolqien kollu, lejn il-Missier li hu l-għajn ta’ kollox.  U l-Missier jinsab fi Kristu.  Lanqas irridu nieqfu fuq Kristu, għax Kristu jiġi għandna biex jurina lill-Missier; Missieru u Missierna.  Kristu huwa t-Triq, imma d-destinazzjoni tagħna huwa l-Missier.  Ħajjin huma biss dawk li sabuH.  L-oħrajn għadhom iltiema u mhux veru li għandhom il-Ħajja u s-sliem.

 

In-Nisrani hu dak li sab lil Kristu, imma jibqa’ jifittxu xorta waħda, għax Kristu huwa Misteru.  Meta taħseb li doqtu u skirt bih, jaqbdek l-għatx għal aktar, u tkompli tterraq lejn il-qalba tad-Dawl, u l-qalba tad-Dawl huwa l-Missier.  Henjin huma dawk li jinsabu f’dan il-vjaġġ.  Henjin huma dawk li rikbu l-ġemel u qed iterrqu fid-deżert.  Henjin huma dawk li fid-dlam tas-solitudni, meta kulħadd jgħidlek li inti ffissat, titla’ għalik kewkba; għax il-kewkba tidher biss bil-lejl.  Int tgħix bil-lejl; l-oħrajn bin-nhar.  Int qed tfittex; l-oħrajn jaħsbu li sabu dak li kellhom isibu.  Inti fqir, imma għani;  l-oħrajn huma għonja, imma fqar. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 December 2017
31-12-17bull.jpg
 bullettin_31-12-2017-2000.jpg
 
HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED IL-FAMILJA MQADDSA
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 December 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hadd  fost l-Ottava tal-Milied il-Familja Mqaddsa  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

presentationofthelord.jpg

 

Mill-Konċilju ’l hawn, l-Ispirtu s-Santu nebbaħ lill-Knisja li waħda mill-ikbar kariżmi li għandha hija l-Familja.  Anzi l-Knisja skopriet li l-eżistenza tagħha nnifisha tiddependi miċ-ċelluli żgħar li jikkomponuha, il-familji Nsara li f’darhom jiffurmaw knejjes żgħar, knejjes domestiċi, kif sejħilhom il-Konċilju. 

 

Fuq ħamsin sena ilu l-Konċilju xamm li l-ambjent li fih il-Knisja kienet teżisti fil-punent, kien qed jinbidel rapidament, bħalma ħuta jinbidlilha l-ilma li fih kienet imdorrija tgħammar minn dejjem.  Anke fostna dan qed iseħħ fi żmienna.  Qed jgħib iż-żmien meta kulħadd huwa Nisrani Kattoliku għax imwieled Malta.  Anzi l-kontra.  Riesaq iż-żmien meta l-Insara, li huma Nsara ta’ vera u mhux dawk li huma dilettanti tad-drawwiet u l-kultura tal-imgħoddi, jkunu f’minoranza.  Din mhix xi aħbar ħażina għall-Knisja, tafux!  Il-Knisja dejjem ixxettlet u kienet awtentika u “vera” meta kienet f’minoranza u tgħammar f’kultura ostili bħalma diġa qegħda fl-Ewropa.  Ninsabu resqin lura lejn l-Atti tal-Appostli u l-Knisja primittiva tal-bidu meta l-Insara kienu l-“istrambi” u dawk li kienu “differenti”.

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1033