Saturday, 10 April 2021
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' April 2021 (L-Ghid il-Kbir)
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 April 2021
4-4-21_b.jpg
 bullettin_04-04-2021.jpg
 
L-GHID IL-KBIR TAL-MULEJ TAGHNA SIDNA GESÙ KRISTU (2021) IL-BXARA L-KBIRA
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 April 2021

Din hija il-Liturgija ta'L-Ghid il-Kbir tal-Mulej Taghna Sidna Gesu' Kristu ( 2021)Il-Bxara l-Kbira: Il-Mewt giet mirbuha Hallelujah!  bi hsibijiet min Joe Rapa.

ghid_il-kbir_2021.jpg

 

 

Żernaq Jum li bħalu qatt ma kien qabel, Jum li jisboq il-jiem kollha.  Meta deher id-dawl għall-ewwel darba kien Jum kbir.  Mid-dlam tnissel id-dawl.  Imma  mhux l-ikbar Jum. Meta fl-ewwel bniedem daħal nifs Alla kien Jum kbir.  Imma  mhux  l-ikbar Jum.  Meta l-Fidi twieldet fuq din l-art u Abraham refa’ f’idejh tarbija li ma setax jieħu minn martu sterili, kien Jum kbir.  Imma mhux l-ikbar Jum. Meta bil-lejl l-Anġlu tal-Mewt qabeż id-djar li kienu mċappsin bid-Demm tal-Ħaruf, u meta l-Iżraelin, b’għajnejn imberrqa raw għemejjel tal-għaġeb: il-baħar jinfetaħ għalihom u jinagħlaq fuq l-għedewwa... dawn kienu Jiem kbar.  Imma mhux l-ikbar.

 

L-Ikbar Jum tal-Ħolqien kien meta Mara, b’nifisha maqtugħ u b’moħħha donnu mgerrfex, daħlet fil-kamra fejn kien hemm sħabha u għall-ewwel darba nstemgħet l-Aħbar: “Il-Mulej qam mill-Mewt! Hallelujah!!”  L-Ikbar Jum kien meta għall-ewwel darba bniedem ġie lura miċ-ċimiterju u bdiet tinfirex fost il-bnedmin il-Ħajja ta’ Dejjem.  L-Ikbar Jum kien meta l-ikbar għadu tal-bniedem, dak li dejjem rebaħlu, dak li dejjem beżżgħu, il-Mewt, ġiet maqsuma, u l-bniedem issa jista’ jemmen li hu ħaj għal dejjem.  Dan kien Ħolqien Ġdid, ikbar mill-Ħolqien tal-bidu.  Alla qajjem lill-Imħabba msallba fuq Salib mill-bnedmin, biex l-istess bnedmin li qatluha jirċievu l-Grazzja kbira ta’ Ħajja bla tmiem.  Il-bnedmin kollha ġew salvati, imma kemm ħafna huma dawk, jaħasra, li din l-Aħbar ma jemmnuhiex.  Għandhom raġun għax hi xi ħaġa li tmur lil hemm minn moħħ il-bniedem.  Hija l-“Big Bang” vera... bħal meta wieħed jitfa’ kantun ġol-baħar kwiet u ċ-ċirku tal-mewġiet, ir-“ripples” jibqgħu jinfirxu, jinfirxu fi ċrieki dejjem ikbar sakemm jilħqu t-trufijiet tal-art u lil ġenerazzjoni waħda wara l-oħra.

Last Updated ( Sunday, 04 April 2021 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Marzu 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 March 2021
bu2832021.jpg
 bullettin_28-03-2021.pub.jpg
 
HADD IL-PALM (2021) ID-DAHLA SOLENNI TAL-MULEJ FIL-MISTERU TAL-GHID
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 March 2021

Din hija il-Liturgija ta' Hadd  Hadd il-Palm ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

crucifixion-3-crosses-58b5ceeb5f9b586046d09034.jpg

 

Id-daħla solenni, wkoll trijonfali, tal-Mulej Ġesù f’Ġerusalemm, hija episodju profond, stramb, li jqanqal bosta mistoqsijiet.  Episodju li, psikoloġikament, huwa qawwi ħafna.  Hu episodju li wieħed hu ttentat jifhmu superfiċjalment: Kristu jilħaq l-ogħla punt tal-popolarità tiegħu għax il-poplu wera l-qima u l-fidi li kellu fiH bħala profeta kbir u allura dak li kellu jiġri wara ma kien xejn ħlief xogħol il-mexxejja u dawk ta’ madwarhom, bil-poplu maqtugħ barra mit-traġedja.  Imma din hi tifsir minn barra, tal-apparenza

 

Ħadd il-Palm huwa wkoll Misteru għax hu Kelma ta’ Alla, barra li huwa fatt storiku.  Hija Kelma ta’ Alla li qed tiġi tfittixna llum, biex tara, jew aħjar, nindunaw aħna, fejn ninsabu quddiem il-Persuna stupenda ta’ Ġesù ta’ Nazaret, il-Kristu ta’ Alla.  Għax tista’ tgħid li kulma għamel Kristu kien misterjuż, diffiċli biex jinftiehem minn dawk ta’ madwaru, minn dawk li akkost ta’ kollox xtaqu li jibqgħu jafdaw fih.  Kienu jitħawdu minn ħafna mill-ġesti u l-opri tiegħu. Kien biss wara l-Pentekoste li moħħhom infetaħ u ndunaw kemm kienu “barranin” għall-imgħallem tagħhom, ’il bogħod minnU.  Fuq kollox kienet tħawwadhom il-profezija tiegħu li, tikber kemm tikber il-fama tiegħu, Hu kien ġie għal siegħa waħda: għall-falliment totali tal-mewt fuq il-forka bħala kriminal li twassal għal att totalment ’il barra minn moħħ il-bniedem: il-Qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet, mix-Xegħol, minn fejn ħadd ma kien għadu ġie lura.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Marzu 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 March 2021
21-3-21_2-2000.jpg
 bullettin_21-03-20211.jpg
Last Updated ( Saturday, 20 March 2021 )
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2021) PATT GDID FIL-MISTERU TAL-GHID TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 March 2021

Din hija il-Liturgija tal-Hames Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 index.jpg

 

Ninsabu għaddejjin minn żmien li għad jinkiteb fl-Istorja bħal żmien ta’ mportanza kbira.  Qed nirreferi għall-pandemija li għal ħafna hi ta’ skomodità u telfien ta’ ċerti libertajiet, u ta’ sens ta’ theddid, imma għal ħafna oħrajn hi esperjenza ta’ kalamità għax minġel il-qerried ħakem li xi ħadd qrib tagħhom, qarib jew ħabib.  Mill-ġdid ninsabu b’kollox magħluq, inkluż il-knejjes tagħna, u għal darb’oħra l-Ġimgħa Mqaddsa se ngħixuha fuq livel individwalista, jien u l-iskrijn tat-T.V.  S’issa għadna ma tantx qed nifhmu s-sens ta’ dan kollu; għadna ma tantx qed nifhmu xi jrid jgħid Alla li f’dan il-punt tal-Istorja ppermetta din l-imxija li Hu biss jaf meta se tgħejja u tħallina bi kwietna.

 

Tista’ tgħinna nifhmu l-Istorja, il-Kelma tal-Ħames Ħadd tar-Randan.  Għax jekk tiskot il-Liturġija bil-ġemgħa preżenti, imma l-Kelma tibqa’ dejjem tidwi.  Il-Knisja qegħda tpoġġi quddiemna il-Mogħdija... ekku “Mogħdija”... jidher Alla dejjem f’ “Mogħdija”, dejjem f’moviment, bħalma l-Għid hu “Mogħdija” mid-dlam għad-Dawl, mill-Mewt għall-Ħajja... ekku, se nitkellmu ħafna fuq “Mogħdija” minn Patt Qadim għal dak Ġdid.  Jista’ jkun li anke lilna Alla jrid jaħtafna u jġorrna miegħU..., għax aħna m’aħniex kapaċi nitħarrku minn jeddna, lanqas il-Knisja... huwa HU li jġorrna minn Patt qadim għal ieħor Ġdid!  Alla jinqeda b’avvenimenti storiċi li jdaħħlu lill-bniedem fi kriżi, fi kriżi serja fejn jinduna li għandu bżonn jgħaddi għal Dawl ġdid, għal Ħelsien ġdid, għal Rabta miegħU ġdida.  Ara kif Alla dejjem jaħdem billi jwettaq “Għid”, “Mogħdija” minn qagħda mdallma ta’ telqa u Mewt għal sitwazzjoni li fiha l-bniedem jiżfen u jkanta għanja ġdida u jfaħħar lil Alla għax l-ilma tiegħu ikun bidilulu f’Inbid Ġdid tal-Festa!

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1394